Organizační struktura

Organizační struktura fakulty je dána Organizačním řádem Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci. Tento dokument upravuje vnitřní strukturu, vazby a řídící vztahy na FTK.

Poznámka: Kliknutím na příslušnou organizační jednotku budete přesměrováni na webové stránky FTK určené věřejnosti.