Státní závěrečná zkouška

Bakalářské studium

Obsah a rozsah

Aplikovaná tělesná výchova

Státní závěrečná zkouška se skládá z těchto částí:

Aplikované pohybové aktivity

Státní závěrečná zkouška se skládá z těchto částí:

Fyzioterapie

Státní závěrečná zkouška se skládá z těchto částí:

Ochrana obyvatelstva

Státní závěrečná zkouška se skládá z těchto částí:

Rekreologie

Pro studenty zapsané ke studiu v AR 2016/2017 a později se státní závěrečná zkouška skládá z těchto částí:

Pro studenty zapsané ke studiu v AR 2015/2016 se státní závěrečná zkouška skládá z těchto částí:

Pro studenty zapsané ke studiu v AR 2014/2015 a dříve se státní závěrečná zkouška skládá z těchto částí:

Tělesná výchova (dvouoborové studium)

Státní závěrečná zkouška se skládá z těchto částí:

Tělesná výchova a sport

Státní závěrečná zkouška se skládá z těchto částí:

Trenérství a sport

Státní závěrečná zkouška se skládá z těchto částí:

Rozpis

V tabulce níže jsou vypsány všechny termíny SZZ. Svůj rozpis najdete podle svého studijního oboru a podle jednotlivých částí SZZ, na které jste se přihlásili. 

TermínOborČást SZZPředsedaRozpis
08.01.2019RekreologieRekreologie
Management rekreace a sportu
Management životního stylu
různíPDF
09.01.2019Tělesná výchova a sportTeorie a didaktika sportuprof. PsottaPDF
16.01.2019Tělesná výchova (dvouoborové studium)
Tělesná výchova a sport
Tělesná výchova a sportdoc. PelclováPDF
21.01.2019Tělesná výchova (dvouoborové studium)
Tělesná výchova a sport
Tělesná výchova a sportdoc. PřidalováPDF
22.01.2019Tělesná výchova (dvouoborové studium)
Tělesná výchova a sport
Tělesná výchova a sport
Obhajoba bakalářské práce
doc. SigmundováPDF
28.01.2019Ochrana obyvatelstvaOchrana obyvatelstva
Obhajoba bakalářské práce
doc. NovákPDF
30.01.2019Aplikovaná tělesná výchova
Aplikované pohybové aktivity
Ochrana obyvatelstva
Rekreologie
Tělesná výchova (dvouoborové studium)
Tělesná výchova a sport
Trenérství a sport
Pedagogická způsobilostdr. ŠafářPDF
06.02.2019Trenérství a sportTrenérství a sport
Management a ekonomika sportu
Obhajoba bakalářské práce
doc. LehnertPDF
13.02.2019Aplikovaná tělesná výchova
Aplikované pohybové aktivity
Aplikované pohybové aktivity
Speciální pedagogika
doc. KudláčekPDF
18.02.2019Aplikovaná tělesná výchova
Aplikované pohybové aktivity
Obhajoba bakalářské prácedoc. KudláčekPDF
FyzioterapieVšechny částiprof. Opavský

Tělesná výchova (dvouoborové studium)
Tělesná výchova a sport
Aplikovaná tělesná výchova

Tělesná výchova a sport
Obhajoba bakalářské práce
doc. Svozil
Ochrana obyvatelstvaOchrana obyvatelstva
Obhajoba bakalářské práce
doc. Novák
Tělesná výchova (dvouoborové studium)
Tělesná výchova a sport
Tělesná výchova a sport
Obhajoba bakalářské práce
doc. Sigmundová
Tělesná výchova (dvouoborové studium)
Tělesná výchova a sport
Tělesná výchova a sport
Obhajoba bakalářské práce
doc. Pelclová

Tělesná výchova (dvouoborové studium)
Tělesná výchova a sport
Aplikovaná tělesná výchova

Tělesná výchova a sport
Obhajoba bakalářské práce
doc. Svozil
Tělesná výchova (dvouoborové studium)
Tělesná výchova a sport
Tělesná výchova a sport
Obhajoba bakalářské práce
doc. Pelclová
Tělesná výchova (dvouoborové studium)
Tělesná výchova a sport
Tělesná výchova a sport
Obhajoba bakalářské práce
doc. Přidalová

Tělesná výchova (dvouoborové studium)
Tělesná výchova a sport
Aplikovaná tělesná výchova

Tělesná výchova a sport
Obhajoba bakalářské práce
doc. Svozil
RekreologieObhajoba bakalářské práceDr. Hamřík
Tělesná výchova (dvouoborové studium)
Tělesná výchova a sport
Tělesná výchova a sport
Obhajoba bakalářské práce
doc. Sigmundová

Navazující magisterské studium

Obsah a rozsah

Aplikovaná tělesná výchova

Státní závěrečná zkouška se skládá z těchto částí:

Aplikované pohybové aktivity

Státní závěrečná zkouška se skládá z těchto částí:

Fyzioterapie

Státní závěrečná zkouška se skládá z těchto částí:

Rekreologie

Státní závěrečná zkouška se skládá z těchto částí:

pro studenty, kteří zahájili studium v AR 2016/2017 a později

pro studenty, kteří zahájili studium v AR 2015/2016 a dříve

Tělesná výchova (dvouoborové studium)

Státní závěrečná zkouška se skládá z těchto částí:

Tělesná výchova a sport

Státní závěrečná zkouška se skládá z těchto částí:

Trenérství a management sportu

Metodické doporučení pro studenty oboru Trenérství a management sportu

Státní závěrečná zkouška se skládá z těchto částí:

Rozpis

V tabulce níže jsou vypsány všechny termíny SZZ. Svůj rozpis najdete podle svého studijního oboru a podle jednotlivých částí SZZ, na které jste se přihlásili.

TermínOborČást SZZPředsedaRozpis
08.01.2019RekreologieAktivní formy cestovního ruchu
Výchova v přírodě
Management a ekonomika v rekreologii
Management životního stylu
Management rekreace a cestovního ruchu
Rekreologie
Životní styl a zdraví
RůzníPDF
09.01.2019RekreologieObhajoba diplomové prácedoc. HobzaPDF
09.01.2019Tělesná výchova a sportTeorie a didaktika sportuprof. PsottaPDF
15.01.2019Tělesná výchova (dvouoborové studium)
Tělesná výchova a sport
Učitelství předmětu TV
Obhajoba diplomové práce
prof. JanuraPDF
22. a 23.01. 2019FyzioterapieVšechny částiprof. OpavskýXLSX
23.01.2019Tělesná výchova (dvouoborové studium)
Tělesná výchova a sport
Učitelství předmětu TV
Obhajoba diplomové práce
prof. FrömelPDF
31.01.2018Aplikovaná tělesná výchova
Aplikované pohybové aktivity
Tělesná výchova (dvouoborové studium)
Tělesná výchova a sport
Učitelská způsobilostdoc. SvozilPDF
06.02.2019Trenérství a management sportuTrenérství
Management sportu
Obhajoba diplomové práce
doc. LehnertPDF
13.02.2019Aplikovaná tělesná výchova
Aplikované pohybové aktivity
Didaktika aplikovaných pohybových aktivit
Speciální pedagogika
doc. KudláčekPDF
18.02.2019Aplikovaná tělesná výchova
Aplikované pohybové aktivity
Obhajoba diplomové prácedoc. KudláčekPDF
Tělesná výchova a sportOchrana obyvatelstva
Obhajoba diplomové práce
doc. Novák
Tělesná výchova (dvouoborové studium)
Tělesná výchova a sport
Učitelství předmětu TVdoc. Sigmund
Tělesná výchova (dvouoborové studium)
Tělesná výchova a sport
Učitelství předmětu TVdoc. Sigmund
Tělesná výchova (dvouoborové studium)
Tělesná výchova a sport
Učitelství předmětu TV
Obhajoba diplomové práce
prof. Frömel