Praxe a kurzy

Praxe a kurzy bakalářského studia

Praxe

Studijní obor
Aplikovaná tělesná výchovaInformace o praxích APA jsou dostupné na stránkách Centra APA.
Informace k učitelským praxím naleznete v Moodle pod předmětem Pedagogická praxe průběžná (KSK/PPPR1).
Aplikované pohybové aktivityInformace k učitelským praxím naleznete v Moodle pod předmětem Pedagogická praxe průběžná (KSK/PPPR1).
Fyzioterapieinformace pro jednotlivé ročníky
Ochrana obyvatelstvaInformace k učitelským praxím naleznete v Moodle pod předmětem Pedagogická praxe průběžná (KSK/PPPR1).
RekreologieInformace k učitelským praxím naleznete v Moodle pod předmětem Pedagogická praxe průběžná (KSK/PPPR1).
Informace k odborné praxi jsou uvedeny v Prezentaci a ke stáhnutí je i Hodnocení a Závěrečná zpráva.
Tělesná výchovaInformace k učitelským praxím naleznete v Moodle pod předmětem Pedagogická praxe průběžná (KSK/PPPR1).
Tělesná výchova a sportInformace k učitelským praxím naleznete v Moodle pod předmětem Pedagogická praxe průběžná (KSK/PPPR1).
Trenérství a sportInformace k učitelským praxím naleznete v Moodle pod předmětem Pedagogická praxe průběžná (KSK/PPPR1).

Kurzy

Kurzy pro zimní semestr

Termín Název Zkratka Obor
6. - 12. 9. 2019 Letní kurz v Dolní Čermné
přihláška
  Aplikovaná tělesná výchova
Aplikované pohybové aktivity
13. - 21. 12. 2019 Lyžování licenční B
Lyžování 3
KAS/LYLIB
KAS/KLYLB
KAS/KLY3
Aplikovaná tělesná výchova
Aplikované pohybové aktivity
Ochrana obyvatelstva
Rekreologie
Učitelství tělesné výchovy
Tělesná výchova a sport
5. - 12. 1. 2020 Kurz pobytu v zimní přírodě
Přihláška
FTK/PZP1
FTK/KPZP1
Aplikované pohybové aktivity
10. - 18. 1. 2020

Lyžování 1/A
Povinné přednášky před odjezdem!

FTK/PZP1
FTK/KPZP1
Aplikovaná tělesná výchova
Učitelství tělesné výchovy
Tělesná výchova a sport
Ochrana obyvatelstva
10. - 24. 1 2020 Instruktor monoski KAT/IMON Aplikovaná tělesná výchova
Aplikované pohybové aktivity
26. - 31. 1. 2020 Zimní sportovní kemp KAS/KPZP1 Trenérství a sport
(2. ročník)
27.1. - 3. 2. 2020

Lyžování 1/B
Povinné přednášky před odjezdem!

FTK/PZP1
FTK/KPZP1
Aplikovaná tělesná výchova
Učitelství tělesné výchovy
Tělesná výchova a sport
Ochrana obyvatelstva
3. - 10. 2. 2020

Lyžování 1/C
Povinné přednášky před odjezdem!

FTK/PZP1
FTK/KPZP1
Aplikovaná tělesná výchova
Učitelství tělesné výchovy
Tělesná výchova a sport
Ochrana obyvatelstva
01. - 6. 3. 2020 Snowboardnig B KAS/SNOWB
KAS/KSNWB
KAS/SWB2
KAS/KSWB2
Aplikovaná tělesná výchova
Ochrana obyvatelstva
Rekreologie
Tělesná výchova a sport
Učitelství tělesné výchovy
25. 3. 2020 10:15 hod. Opravný termín lyžování    

Kurzy pro letní semestr

Kurzovní výuka, která měla proběhnout do termínu 30. 6. 2020 se z nařízení děkana FTK UP v Olomouci RUŠÍ!!! Platbu za kurzy neposílejte, pokud jste kurz již uhradili, bude Vám platba vrácena zpět na účet.

Termín Název Zkratka Obor
13. - 21. 5. 2020 Kurz sportovních her
A) 13. - 17. 5.
B) 17. - 21. 5.
KAS/KUSH
KAS/KKUSH
Aplikovaná tělesná výchova
Učitelství tělesné výchovy
Tělesná výchova a sport
Ochrana obyvatelstva
9. - 16. 5. 2020 Kanoistika a windsurfing A
Kanoistika: 9. - 13. 5.
Windsurfing: 13. - 16. 5.
KAS/KUKAW
KAS/KKUKW
Tělesná výchova a sport
18. - 23. 5. 2020 Vodní turistika B KAS/VOTUB
KAS/VOTB2
Aplikovaná tělesná výchova
Učitelství tělesné výchovy
Tělesná výchova a sport
Ochrana obyvatelstva
31. 5. - 5. 6. 2020 Windsurfing B KAS/WSB
KAS/WSB2
KAS/KWSB
Aplikovaná tělesná výchova
Učitelství tělesné výchovy
Tělesná výchova a sport
Ochrana obyvatelstva
7. - 14. 6. 2020

Turistika a pobyt v přírodě 1/A
(pouze kdo absolvoval úvodní soustředění 9/2019)

FTK/KPL
FTK/KKPL
Učitelství tělesné výchovy
Tělesná výchova a sport
Ochrana obyvatelstva
14. - 19. 6. 2020 Letní sportovní kemp TRS FTK/KKPL Trenérství a sport
14. - 21. 6. 2020 Turistika a pobyt v přírodě 1/B
(pouze kdo absolvoval úvodní soustředění 9/2019)
FTK/KPL
FTK/KKPL
Učitelství tělesné výchovy
Tělesná výchova a sport
Ochrana obyvatelstva
31. 8. - 4. 9. 2020 Vysokohorská turistika B

KAS/VTB
KAS/KVTB
KAS/VTB2

Aplikovaná tělesná výchova
Učitelství tělesné výchovy
Tělesná výchova a sport
Ochrana obyvatelstva
5. - 11. 9. 2020 Úvodní soustředění 1. ročníků
A) 5. - 7. 9. (2. ročník)
B) 7. - 9. 9. (prez.: TVS, OCH)
C) 9. - 11. 9. (komb.: TRS, TVS, OCH)
KAS/UVST Učitelství tělesné výchovy
Tělesná výchova a sport
Trenérství a sport
Ochrana obyvatelstva

Praxe a kurzy navazujícího magisterského studia

Praxe

Studijní obor  
Aplikovaná tělesná výchova Informace k učitelským praxím naleznete v Moodle pod předmětem Učitelská praxe 1 (KSK/SUP1) a Učitelská praxe 2 (KSK/SUP2).
Aplikované pohybové aktivity Informace k učitelským praxím naleznete v Moodle pod předmětem Učitelská praxe 1 (KSK/UCP1).
Učitelskou praxi 2 (KSK/UCP2) Studenti absolvují na běžné základní škole dle vlastního výběru, ve které je vzděláván žák se zdravotním postižením. Praxe bude probíhat ve třídě integrovaného žáka a bude v rozsahu 28 vyučovacích jednotek, z nichž minimálně 8 hodin je tělesná výchova. Více informací poskytuje koordinárotka praxe: Mgr. Klára Botková (klara.botkova@upol.cz).
Fyzioterapie informace pro jednotlivé ročníky
Ochrana obyvatelstva Bližší informace o praxích se studenti dozví v rámci výuky.
Rekreologie Informace k odborné praxi jsou uvedeny v Prezentaci a ke stáhnutí je i Hodnocení a Závěrečná zpráva.
Tělesná výchova Informace k učitelským praxím naleznete v Moodle pod předmětem Učitelská praxe 1 (KSK/SUP1) a Učitelská praxe 2 (KSK/SUP2).
Tělesná výchova a sport Informace k učitelským praxím naleznete v Moodle pod předmětem Učitelská praxe 1 (KSK/SUP1) a Učitelská praxe 2 (KSK/SUP2).

Kurzy

Kurzy pro zimní semestr

Termín Název Zkratka Obor
03. - 10. 1. 2020

Lyžování a snowboarding 2/A
Povinné přednášky před odjezdem!

KAS/LYSN
KAS/KLYSN
Tělesná výchova
Tělesná výchova a sport
19. - 26. 1. 2020

Lyžování a snowboarding 2/B
Povinné přednášky před odjezdem!

KAS/LYSN
KAS/KLYSN

Tělesná výchova
Tělesná výchova a sport

19. - 30. 1. 2020 Zimní výcvikový kurz
Přihláška

KAS/LYSN
FTK/LYSN
KRL/MAKU
KAS/KLYSN
FTK/KLYSN
KRL/KMAKU
KAT/KZKAP
KAS/DSLS
KAT/ROP1
KAT/DLSA

Aplikované pohybové aktivity
Aplikovaná tělesná výchova

Kurzy pro letní semestr

Kurzovní výuka, která měla proběhnout do termínu 30. 6. 2020 se z nařízení děkana FTK UP v Olomouci RUŠÍ!!! Platbu za kurzy neposílejte, pokud jste kurz již uhradili, bude Vám platba vrácena zpět na účet.

Termín Název Zkratka Obor
18. - 23. 5. 2020 Vodní turistika B KAS/VOB2 Aplikovaná tělesná výchova
Učitelství tělesné výchovy
Tělesná výchova a sport
31. 5. - 5. 6. 2020 Windsurfing B KAS/WSB2 Aplikovaná tělesná výchova
Učitelství tělesné výchovy
Tělesná výchova a sport
3. - 7. 6. 2020 Sportovní kemp TRAMS KAS/KSPK Trenérství a management sportu
31. 8. - 4. 9. 2020 Vysokohorská turistika B KAS/VTB2 Aplikovaná tělesná výchova
Učitelství tělesné výchovy
Tělesná výchova a sport
6. - 13. 6. 2019 Expediční projekt PřesBar
- Přihláška
KRL/OPX Aplikované pohybové aktivity