Harmonogram AR

2019|2020

Harmonogram výuky na FTK

Akademický rok 2019–2020 1. 9. 2019 31. 8. 2020

(Aktualizováno 30. 4. 2020)

         
Zimní semestr 1. 9. 2019 9. 2. 2020  
Bloková výuka* 16. 9. 2019 22. 9. 2019  
Výuka podle pravidelného rozvrhu 23. 9. 2019 20. 12. 2019  
Imatrikulace 1. ročníků prezenčního studia     23. 9. 2019  
Sportovní den UP (státní svátek)     28. 9. 2019  
Vánoční prázdniny 21. 12. 2019 1. 1. 2020  
Rektorské volno     31. 12. 2019  
Hlavní zkouškové období 21. 12. 2019 2. 2. 2020  
         
Letní semestr 10. 2. 2020 31. 8. 2020  
Bloková výuka* 3. 2. 2020 9. 2. 2020  
Akademický týden** 17. 2. 2020 23. 2. 2020  
Výuka podle pravidelného rozvrhu 10. 2. 2020 7. 5. 2020  
Bloková výuka* – talentové přijímací zkoušky 27. 4. 2020 30. 4. 2020

výuka pouze online, talentové zkoušky prominuty děkanem

Hlavní zkouškové období 8. 5. 2020 30. 6. 2020  
Sportovní den UP (rektorské volno)     13. 5. 2020

zrušen

Hlavní prázdniny 1. 7. 2020 31. 8. 2020  
         
Mezní termín pro splnění studijních povinností za akademický rok 2018/2019 čtvrtek 5. září 2019  
Mezní termín pro splnění studijních povinností za akademický rok 2019/2020 pondělí 7. září 2020

úterý 15. září 2020

*) Bloková výuka – v týdnu takto označeném neprobíhá výuka na FTK podle pravidelného rozvrhového schématu.
**) Akademický týden – výuka probíhá podle standardního rozvrhu.

Zápis předmětů

Harmonogram zápisu předmětů na akademický rok 2019/2020 se řídí vnitřní normou R-B-19/07.

Zápis předmětů na zimní semestr
Bakalářské studium
Studenti 1. ročníkůod 09:00 hod.4. 9. 201930. 9. 2019
Studenti 2. ročníkůod 11:00 hod.11. 7. 201930. 9. 2019
Studenti 3. ročníkůod 09:00 hod.11. 7. 201930. 9. 2019
Navazující magisterské studium
Studenti 1. ročníkůod 09:00 hod.10. 9. 201930. 9. 2019
Studenti 2. ročníkůod 13:00 hod.9. 7. 201930. 9. 2019
Doktorské studium
Studenti 1. ročníkůod 09:00 hod.10. 9. 201930. 9. 2019
Studenti 2. ročníkůod 13:00 hod.9. 7. 201930. 9. 2019
 
Zápis předmětů na letní semestr
Bakalářské studium
Studenti 1. ročníkůod 13:00 hod.23. 1. 202017. 2. 2020
Studenti 2. ročníkůod 11:00 hod.23. 1. 202017. 2. 2020
Studenti 3. ročníkůod 09:00 hod.23. 1. 202017. 2. 2020
Navazující magisterské studium
Studenti 1. ročníkůod 13:00 hod.21. 1. 202017. 2. 2020
Studenti 2. ročníkůod 11:00 hod.21. 1. 202017. 2. 2020
Doktorské studium
Studenti 1. ročníkůod 13:00 hod.21. 1. 202017. 2. 2020
Studenti 2. ročníkůod 11:00 hod.21. 1. 202017. 2. 2020

Zápis do vyšších ročníků

Po splnění studijních povinností je student povinen odevzdat nejpozději do 13. září 2019 na Oddělení pro studium v době úředních hodin:

  1. vyplněný Zápisový list
    (Zápisový list naleznete zde)
  2. vytištěný Zápisový list – část A (přehled o vykonaných zkouškách za akademický rok 2018/2019)
    (https://stag.upol.cz/ → Moje studium → záložka Průběh studia ↓ IS/STAG – Plnění předmětů → záložka Známky a zápočty ↓ pod tabulkou předmětů "Tisk zápisového listu A pro ak. rok 2018/2019, ZS i LS")

Tento vytištěný "Zápisový list – část A" je student povinen zkontrolovat a stvrdit svým podpisem ("Souhlas s vytištěnými údaji"). V případě nesrovnalostí se student obrátí před odevzdáním "Zápisového listu – část A" studijní referentce na příslušného vyučujícího s žádostí o doplnění výsledků do STAGu.

Evaluace

DatumPopis
12. 12. 2019Zahájení evaluace ZS studenty
12. 2. 2020Ukončení evaluace ZS studenty
2. 3. 2020Zahájení hodnocení garanty předmětů
12. 5. 2020Zahájení evaluace LS studenty
30. 6. 2020Ukončení evaluace LS studenty
30. 9. 2020Ukončení hodnocení garanty předmětů

Zadání a odevzdání závěrečných prací

Zadání prací řeší studenti individuálně, nejpozději však tři semestry před plánovaným termínem ukončení studia podle standardního studijního plánu.

Odevzdání závěrečných prací    
Pro obhajobu v termínu leden-únor 2020 do 20. 11. 2019  
Pro obhajobu v termínu květen-červen 2020 do 20. 4. 2020

obhajoby pouze v červnu

Pro obhajobu v termínu srpen-září 2020 do 20. 6. 2020  

Přihlášení ke státní závěrečné zkoušce

Zimní termín        
Přihláška ke státním závěrečným zkouškám
(včetně vytištěného "Zápočtového listu – část A")
  do 20. 11. 2019  
Státní závěrečné zkoušky 2. 1. 2020 7. 2. 2020  
Promoce konec června 2020 červenec 2020

podzim 2020

Letní termín        

Vzhledem k mimořádné situaci (COVID-19) jsou aktuální informace zveřejňovány na internetových stránkách FTK a zároveň jsou komunikovány elektronicky prostřednictvím e-mailů.

Přihláška ke státním závěrečným zkouškám
(včetně vytištěného "Zápočtového listu – část A")
  do 20. 4. 2020

Fyzioterapie posun termínu - informace podává sekretariát katedry

Státní závěrečné zkoušky 11. 5. 2020 12. 6. 2020

všechny závěrečné ročníky mimo Fyzioterapii:
1. – 30. června 2020

Fyzioterapeuti:
Bc. od 15. září 2020
nMgr. od 15. června 2020

Promoce konec června 2020   červenec 2020

podzim 2020

Podzimní termín        
Přihláška ke státním závěrečným zkouškám
(včetně vytištěného "Zápočtového listu – část A")
  do 20. 6. 2020  
Státní závěrečné zkoušky 24. 8. 2020 11. 9. 2020  
Promoce     říjen 2020  

Přijímací řízení

Vzhledem k mimořádné situaci (COVID-19) jsou aktuální informace zveřejňovány na internetových stránkách FTK a zároveň jsou komunikovány elektronicky prostřednictvím e-mailů.

Talentová část        
  27. 4. 2020 30. 4. 2020

prominuta děkanem FTK

Ústní a písemná část        
Bakalářský studijní program 27. 4. 2020 30. 6. 2020

všechny obory mimo Fyzioterapii:
1. – 31. 5. 2020

Fyzioterapie:
1. – 5. 6. 2020

Navazující magisterský studijní program 18. 5. 2020 30. 6. 2020

všechny obory mimo Fyzioterapii:
1. – 31. 5. 2020

Fyzioterapie:
8. – 12. 6. 2020

Doktorský studijní program     červen 2020  

Další důležité termíny

Den otevřených dveří na Univerzitě Palackého v Olomouci (volitelně)6. 12. 2019|08:00 – 14:00
Den otevřených dveří na Univerzitě Palackého v Olomouci (povinně)18. 1. 2020|08:00 – 14:00
Lhůta pro podání přihlášek ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech1. 11. 201915. 3. 2020
Podání žádosti o přiznání ubytovacího stipendia1. 10. 201930. 11. 2019
Podání žádosti o přiznání sociálního stipendia7. 10. 201918. 11. 2019
Lhůta pro podání přihlášek ke studiu v doktorském studijním programu1. 11. 201931. 5. 2020
International Teaching Week4. 11. 20198. 11. 2019
30. 3. 20203. 4. 2020

KS | Harmonogram konzultací

Zveřejněn na http://ftkrozvrh.upol.cz/

Zelená kniha