Young UP scientists' meeting

Středa 29. září 2021, 9:00 – Text: Oddělení pro rozvoj a vnější vztahy

 

Ve středu 22. září proběhlo v Pevnosti poznání setkání zaměřené na mladé vědce. Fakulta tělesné kultury zde měla své zastoupení díky doktorovi Michalu Vorlíčkovi, který svůj výstup zaměřil na téma Motivace (nejen) k pohybové aktivitě aneb cesta od "základky" k "aplikačce".

 

V prezentaci nechybělo představení vědního oboru kinantropologie, zkušenosti z jeho Ph.D. studia, průběžné výsledky současného aplikovaného výzkumu: Primární prevence sedavého chování českých adolescentů pomocí intervence založené na sociálních normách s využitím prvků e/m-health nebo nastíněné záměry nastartované spolupráce s Vědeckotechnickým parkem Univerzity Palackého a Aplikačním centrem BALUO ve smyslu tvorby vlastního motivačního nástroje v oblasti pohybové aktivity, který bude vycházet z fakultního systému INDARES.

 

Děkujeme za reprezentaci a přejeme hodně štěstí v dalších projektech.

 

Zpět