Odborné časopisy

Fakulta tělesné kultury vydává tři odborné recenzované časopisy, které se zaměřují na prezentování výsledků výzkumných a teoretických studií z oblasti kinantropologie:

Acta Gymnica

  • ISSN 2336-4912 (print), ISSN 2336-4920 (on-line)
  • Indexace: CrossRef, Directory of Open Access Journals, EBSCO, ERIH PLUS, Google Scholar, Index Copernicus, Scopus

Tělesná kultura

  • ISSN 1211-6521 (print), ISSN 1803-8360 (on-line)
  • Indexace: CrossRef, Directory of Open Access Journals, EBSCO, Google Scholar
  • Časopis je zařazen na Seznam recenzovaných neimpaktovaných časopisů (periodik) vydávaných v České republice

Aplikované pohybové aktivity v teorii a praxi

  • ISSN 1804-4220 (on-line)
  • Indexace: EBSCO