Young UP scientists' meeting

Wednesday 29 September 2021, 9:00 – Text: Oddělení pro rozvoj a vnější vztahy

 

Ve středu 22. září proběhlo v Pevnosti poznání setkání zaměřené na mladé vědce. Fakulta tělesné kultury zde měla své zastoupení díky doktorovi Michalu Vorlíčkovi, který svůj výstup zaměřil na téma Motivace (nejen) k pohybové aktivitě aneb cesta od "základky" k "aplikačce".

 

V prezentaci nechybělo představení vědního oboru kinantropologie, zkušenosti z jeho Ph.D. studia, průběžné výsledky současného aplikovaného výzkumu: Primární prevence sedavého chování českých adolescentů pomocí intervence založené na sociálních normách s využitím prvků e/m-health nebo nastíněné záměry nastartované spolupráce s Vědeckotechnickým parkem Univerzity Palackého a Aplikačním centrem BALUO ve smyslu tvorby vlastního motivačního nástroje v oblasti pohybové aktivity, který bude vycházet z fakultního systému INDARES.

 

Děkujeme za reprezentaci a přejeme hodně štěstí v dalších projektech.

 

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)