Věda a výzkum

Pracovníci Fakulty tělesné kultury realizují vědecko-výzkumnou činnost v souladu se zaměřením vědního oboru kinantropologie. V současnosti jsou na fakultě vymezeny dva prioritní směry výzkumu – a) monitoring pohybové aktivity a b) motorika. Do oblasti monitoringu pohybové aktivity spadají výzkumná témata: pohybová aktivita a inaktivita (sedavé chování), pohybová aktivita v environmentálním kontextu, pohybová aktivita a sociální aspekty, aktivní transport a tělesná zdatnost. Oblast motoriky zahrnuje témata: pohyb a jeho vnější projevy (biomechanika), pohyb a stavba lidského těla (somatodiagnostika), pohyb a funkce lidského těla (zátěžová fyziologie) a řízení pohybu a motorické učení. Uvedená témata se dále promítají do oblasti sportovního tréninku, rehabilitace a aplikovaných pohybových aktivit. Vědecko-výzkumná činnost fakulty je charakteristická mezioborovou spoluprací. Mezioborovost podněcuje mj. i členství v evropské síti HEPA Europe Network, která výše uvedená témata řeší v tzv. "pracovních skupinách" s akcentem na oblast veřejného zdraví (public health).