Vědecká rada

Orgán fakulty, jehož činnost se řídí § 29 a 30 zákona o vysokých školách. Vědecká rada, složená z významných osob oborů, v nichž fakulta realizuje výukovou, výzkumnou či jinou činnost, projednává dlouhodobý záměr fakulty, schvaluje studijní programy, také se věnuje habilitačnímu řízení a řízení ke jmenování profesorů. Členy jmenuje děkan fakulty po schválení akademickým senátem.

Členové vědecké rady

Členové vědecké rady FTK UP byli schváleni Akademickým senátem FTK UP pro období 9. 2. 2018 – 8. 2. 2022.

Předseda
Mgr. Michal Šafář, Ph.D.děkan FTK UP
Členové akademické obce UP
prof. PhDr. Karel Frömel, DrSc.FTK UP
Mgr. František Chmelík, Ph.D.FTK UP
prof. RNDr. Miroslav Janura, Dr.FTK UP
prof. PhDr. Ivo Jirásek, Ph.D.FTK UP
doc. Mgr. Martin Kudláček, Ph.D. FTK UP
doc. Mgr. Jiří Langer, Ph.D.PdF UP
doc. PaedDr. Michal Lehnert, Dr.FTK UP
prof. MUDr. Jaroslav Opavský, CSc.FTK UP
doc. Mgr. Jana Pelclová, Ph.D.FTK UP
prof. Mgr. Erik Sigmund, Ph.D.FTK UP
prof. MUDr. Eliška Sovová, Ph.D., MBALF UP
doc. PhDr. Zbyněk Svozil, Ph.D.FTK UP
prof. RNDr. Jitka Ulrichová, CSc.LF UP
prof. RNDr. Vít Voženílek, CSc. PřF UP
Členové mimo akademickou obec UP
doc. PaedDr. Ladislav Bláha, Ph.D.UJEP PF Ústí nad Labem
MUDr. Milan Brázdilposlanec PS ČR
prof. PaedDr. Karol Görner, PhD. UMB Banská Bystrica
doc. Mgr. Daniel Jandačka, Ph.D.PdF OU Ostrava
prof. PaedDr. Tomáš Kampmiller, PhD.FTVŠ UK Bratislava
doc. MUDr. Eva Kohlíková, CSc. FTVS UK Praha
prof. Mgr. Andrea Madarasová Gecková, PhD.LF UPJŠ Košice
doc. MUDr. Martin Matoulek, Ph.D.1. LF UK Praha
doc. Mgr. Martin Zvonař, Ph.D.FSpS MU Brno

Dokumenty

Jednací řád vědecké rady FTK UP
Statut FTK UP

Zápisy z jednání

VR 3/2019Zápis č. 3 ze dne 07.10.2019
VR 2/2019Zápis č. 2 ze dne 20.05.2019
VR 1/2019Zápis č. 1 ze dne 04.02.2019
VR 3/2018Zápis č. 3 ze dne 19.11.2018
VR 2/2018Zápis č. 2 ze dne 24.09.2018
VR 1/2018Zápis č. 1 ze dne 23.04.2018
VR 1/2017Zápis č. 1 ze dne 20.11.2017
VR 1/2016Zápis č. 1 ze dne 05.12.2016
Usnesení per rollamZápis z hlasování ze dne 07.04.2016
VR 2/2015Zápis č. 2 ze dne 30.11.2015
Usnesení per rollamZápis z hlasování ze dne 06.07.2015
VR 1/2015Zápis č. 1 ze dne 30.03.2015
VR 2/2014Zápis č. 2 ze dne 01.12.2014
VR 1/2014Zápis č. 1 ze dne 26.05.2014
VR 2/2013Zápis č. 2 ze dne 25.11.2013
Usnesení per rollamZápis z hlasování ze dne 28.06.2013
VR 1/2013Zápis č. 1 ze dne 03.06.2013
Usnesení per rollam Zápis z hlasování ze dne 21.05.2013
VR 2/2012Zápis č. 2 ze dne 03.12.2012
Usnesení per rollamZápis z hlasování ze dne 29.10.2012
VR 1/2012Zápis č. 1 ze dne 18.06.2012
VR 3/2011Zápis č. 3 ze dne 12.12.2011
VR 2/2011Zápis č. 2 ze dne 16.05.2011
VR 1/2011Zápis č. 1 ze dne 28.02.2011
VR 2/2010Zápis č. 2 ze dne 18.10.2010
VR 1/2010Zápis č. 1 ze dne 21.06.2010
VR 4/2009Zápis č. 4 ze dne 07.12.2009
VR 3/2009Zápis č. 3 ze dne 12.10.2009
VR 2/2009Zápis č. 2 ze dne XX.XX.2009
VR 1/2009Zápis č. 1 ze dne 02.03.2009