Zahraniční spolupráce

FTK UP je v oblasti mezinárodní spolupráce nejaktivnější kinantropologickou fakultou v ČR. Již od roku 1998 rozvíjí oblast mezinárodní mobility studentů a učitelů. V současné době se tyto mobility uskutečňují převážně v rámci programu EU ERASMUS+, přičemž partnerské smlouvy jsou uzavřeny s více než 60 institucemi ve více než 20 zemích. Každoročně na fakultě studuje přes 40 zahraničních studentů a přibližně 80 studentů vyjíždí do zahraničí na studijní pobyty a pracovní stáže. Fakulta také dlouhodobě spolupracuje s vysokoškolskými pracovišti v Severní Americe a Asii. Mezi tato partnerská pracoviště patří např. University of Alberta a Camosun College v Kanadě, University of Nevada, Las Vegas, v USA, Nippon Sport Science University v Japonsku, Shangai University of Sport, Hangzhou Normal University a Beiijing Sport University v Číně, Zinman College of Physical Education and Sport Sciences at the Wingate Institute v Izraeli. Díky této spolupráci se také v každém akademickém roce uskutečňují výměny studentů a akademických pracovníků. Dvakrát do roka (v zimním i letním semestru) se na FTK UP pořádá akce zvaná International Teaching Week, kdy na fakultě vyučují zahraniční vyučující přijíždějící v rámci mobilitních programů.

Fakulta nabízí akreditované studium v anglickém jazyce. V navazujícím magisterském studiu to jsou studijní obory Adapted Physical Activity a Physical Activity and Active Living. V doktorském studijním programu je nabízen studijní obor Kinanthropology.

FTK UP v letech 2005-2016 nabízela ve spolupráci s KU Leuven v Belgii, Norwegian Sport Science University Oslo v Norsku a University of Limerick v Irsku mezinárodní studijní program Erasmus Mundus Master in Adapted Physical Activity. Od roku 2015 na tento program navazuje studijní program International Master in Adapted Physical Activity, který se uskutečňuje ve spolupráci s KU Leuven v Belgii.

Fakulta se dlouhodobě podílí na prestižních mezinárodních výzkumných projektech se zaměřením na monitoring pohybové aktivity a zdravý životní styl. Mezi tyto projekty patří např. IPEN a HBSC studie.
Projekt IPEN je koordinovaný výzkum zaměřený na zastavěné prostředí, pohybovou aktivitu, sedavý způsob života a obezitu. FTK UP je koordinujícím pracovištěm za Českou republiku.
Cílem HBSC studie je monitorovat zdraví a se zdravím související chování školáků v jejich sociálním
kontextu a pohloubit porozumění mechanismů ovlivňujících rozdíly a změny ve zdraví a rizikovém
chování školáků při přechodu z dětství do adolescence. FTK UP je koordinujícím pracovištěm za Českou republiku.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)