Státní závěrečná zkouška

Bakalářské studium

Obsah a rozsah

Aplikovaná tělesná výchova

Státní závěrečná zkouška se skládá z těchto částí:

Aplikované pohybové aktivity

Státní závěrečná zkouška se skládá z těchto částí:

Fyzioterapie

Státní závěrečná zkouška se skládá z těchto částí:

Ochrana obyvatelstva

Státní závěrečná zkouška se skládá z těchto částí:

Rekreologie

Pro studenty zapsané ke studiu v AR 2014/2015 a dříve se státní závěrečná zkouška skládá z těchto částí:

Pro studenty zapsané ke studiu v AR 2015/2016 a později se státní závěrečná zkouška skládá z těchto částí:

Tělesná výchova (dvouoborové studium)

Státní závěrečná zkouška se skládá z těchto částí:

Tělesná výchova a sport

Státní závěrečná zkouška se skládá z těchto částí:

Trenérství a sport

Státní závěrečná zkouška se skládá z těchto částí:

Rozpis

V tabulce níže jsou vypsány všechny termíny SZZ. Svůj rozpis najdete podle svého studijního oboru a podle jednotlivých částí SZZ, na které jste se přihlásili. 

TermínOborČást SZZPředsedaRozpis
12.-14. 9. 2018FyzioterapieVšechny částiprof. OpavskýXLSX
27. 8. 2018

Tělesná výchova (dvouoborové studium)
Tělesná výchova a sport
Aplikovaná tělesná výchova

Tělesná výchova a sport
Obhajoba bakalářské práce
doc. SvozilPDF
27. 8. 2018Aplikovaná tělesná výchova
Aplikované pohybové aktivity
Aplikované pohybové aktivity
Speciální pedagogika
doc. KudláčekPDF
28. 8. 2018Ochrana obyvatelstvaOchrana obyvatelstva
Obhajoba bakalářské práce
doc. NovákPDF
28. 8. 2018Trenérství a sportTrenérství a sport
Management a ekonomika sportu
Obhajoba bakalářské práce
doc. LehnertPDF
29. 8. 2018Ochrana obyvatelstvaOchrana obyvatelstva
Obhajoba bakalářské práce
doc. NovákPDF
30. 8. 2018Aplikovaná tělesná výchova
Aplikované pohybové aktivity
Obhajoba bakalářské prácedoc. KudláčekPDF
31. 8. 2018Tělesná výchova a sportTeorie a didaktika sportuprof. PsottaPDF
31. 8. 2018Aplikovaná tělesná výchova
Ochrana obyvatelstva
Tělesná výchova a sportdoc. PelclováPDF
31. 8. 2018Tělesná výchova (dvouoborové studium)
Tělesná výchova a sport
Tělesná výchova a sport
Obhajoba bakalářské práce
doc. SigmundováPDF
3. 9. 2018Tělesná výchova (dvouoborové studium)
Tělesná výchova a sport
Tělesná výchova a sport
Obhajoba bakalářské práce
doc. PelclováPDF
3. 9. 2018Tělesná výchova (dvouoborové studium)
Tělesná výchova a sport
Tělesná výchova a sport
Obhajoba bakalářské práce
doc. PřidalováPDF
3. 9. 2018

Tělesná výchova (dvouoborové studium)
Tělesná výchova a sport
Aplikovaná tělesná výchova

Tělesná výchova a sport
Obhajoba bakalářské práce
doc. SvozilPDF
4. 9. 2018Tělesná výchova (dvouoborové studium)
Tělesná výchova a sport
Tělesná výchova a sport
Obhajoba bakalářské práce
doc. PelclováPDF
4. 9. 2018Tělesná výchova (dvouoborové studium)
Tělesná výchova a sport
Tělesná výchova a sport
Obhajoba bakalářské práce
doc. PřidalováPDF
4. 9. 2018

Tělesná výchova (dvouoborové studium)
Tělesná výchova a sport
Aplikovaná tělesná výchova

Tělesná výchova a sport
Obhajoba bakalářské práce
doc. SvozilPDF
5. 9. 2018Aplikovaná tělesná výchova
Aplikované pohybové aktivity
Ochrana obyvatelstva
Rekreologie
Tělesná výchova (dvouoborové studium)
Tělesná výchova a sport
Trenérství a sport
Pedagogická způsobilostdr. ŠafářPDF
6. 9. 2018Aplikovaná tělesná výchova
Aplikované pohybové aktivity
Ochrana obyvatelstva
Rekreologie
Tělesná výchova (dvouoborové studium)
Tělesná výchova a sport
Trenérství a sport
Pedagogická způsobilostdr. ŠafářPDF
6. 9. 2018Aplikované pohybové aktivity
Rekreologie
Rekreologie
Management rekreace a sportu
Management životního stylu
různíPDF
7. 9. 2018Aplikovaná tělesná výchova
Aplikované pohybové aktivity
Ochrana obyvatelstva
Rekreologie
Tělesná výchova (dvouoborové studium)
Tělesná výchova a sport
Trenérství a sport
Pedagogická způsobilostdr. ŠafářPDF
7. 9. 2018RekreologieObhajoba bakalářské práceDr. HamříkPDF
10. 9. 2018Tělesná výchova (dvouoborové studium)
Tělesná výchova a sport
Tělesná výchova a sport
Obhajoba bakalářské práce
doc. SigmundováPDF

Navazující magisterské studium

Obsah a rozsah

Aplikovaná tělesná výchova

Státní závěrečná zkouška se skládá z těchto částí:

Aplikované pohybové aktivity

Státní závěrečná zkouška se skládá z těchto částí:

Fyzioterapie

Státní závěrečná zkouška se skládá z těchto částí:

Rekreologie

Státní závěrečná zkouška se skládá z těchto částí:

pro studenty, kteří zahájili studium v AR 2016/2017 a později

pro studenty, kteří zahájili studium v AR 2015/2016 a dříve

Tělesná výchova (dvouoborové studium)

Státní závěrečná zkouška se skládá z těchto částí:

Tělesná výchova a sport

Státní závěrečná zkouška se skládá z těchto částí:

Trenérství a management sportu

Metodické doporučení pro studenty oboru Trenérství a management sportu

Státní závěrečná zkouška se skládá z těchto částí:

Rozpis

V tabulce níže jsou vypsány všechny termíny SZZ. Svůj rozpis najdete podle svého studijního oboru a podle jednotlivých částí SZZ, na které jste se přihlásili.

TermínOborČást SZZPředsedaRozpis
12.-14. 9. 2018FyzioterapieVšechny částiprof. OpavskýXLSX
28. 8. 2018Tělesná výchova a sportOchrana obyvatelstva
Obhajoba diplomové práce
doc. NovákPDF
28. 8. 2018Trenérství a management sportuTrenérství
Management sportu
Obhajoba diplomové práce
doc. LehnertPDF
29. 8. 2018Aplikovaná tělesná výchova
Aplikované pohybové aktivity
Didaktika aplikovaných pohybových aktivit
Speciální pedagogika
doc. KudláčekPDF
30. 8. 2018Aplikovaná tělesná výchova
Aplikované pohybové aktivity
Obhajoba diplomové prácedoc. KudláčekPDF
30. 8. 2018Tělesná výchova a sportTeorie a didaktika sportuprof. PsottaPDF
3. 9. 2018Tělesná výchova (dvouoborové studium)
Tělesná výchova a sport
Učitelství předmětu TVdoc. SigmundPDF
4. 9. 2018Tělesná výchova (dvouoborové studium)
Tělesná výchova a sport
Učitelství předmětu TVdoc. SigmundPDF
7. 9. 2018Aplikovaná tělesná výchova
Aplikované pohybové aktivity
Ochrana obyvatelstva
Tělesná výchova (dvouoborové studium)
Tělesná výchova a sport
Učitelská způsobilostdoc. SvozilPDF
10. 9. 2018Tělesná výchova (dvouoborové studium)
Tělesná výchova a sport
Učitelství předmětu TV
Obhajoba diplomové práce
prof. FrömelPDF
10. 9. 2018Aplikované pohybové aktivity
Rekreologie
Aktivní formy cestovního ruchu
Výchova v přírodě
Management a ekonomika v rekreologii
Management životního stylu
Management rekreace a cestovního ruchu
Rekreologie
Životní styl a zdraví
RůzníPDF
11. 9. 2018RekreologieObhajoba diplomové práceprof. JirásekPDF
13. 9. 2018Tělesná výchova (dvouoborové studium)
Tělesná výchova a sport
Učitelství předmětu TV
Obhajoba diplomové práce
prof. FrömelPDF