Další zahraniční aktivity

Nizozemsko

Studenti fyzioterapie na ENPHE konferenci v Nizozemsku

Ve dnech 10.–12. října 2019 se 3 studenti fyzioterapie díky podpoře Zahraničního oddělení FTK zúčastnili konference pod záštitou European Network of Physiotherapy in Higher Education (ENPHE) s názvem „The End of Physiotherapy? Towards New Ideas on Health“, která se konala v nizozemském Gröningenu.

Atmosféru města popsal jeden z českých účastníků, Adam Kašpárek, takto: „Město na mě působilo příjemně pohodovým dojmem. Nebýt všech těch cyklistů, cítil bych se asi jako v Olomouci. Místo toho jsem ale každou chvilku uskakoval před nezastavitelnými vlnami bezhlavých jezdců.”

Konference byla rozdělena na přednášky a volitelné workshopy. „Účastnil jsem se workshopu s názvem Internationalisation. Pracovali jsme na šabloně univerzálního přístupu k pacientům z různého prostředí. Následoval workshop s novozélandským profesorem Davem Nichollsem, který je autorem kontroverzní knihy The End of Physiotherapy. Profesor Nicholls s přítomnými studenty probíral hlavně historii fyzioterapie,” uvedl Jakub Štefánek, další ze tří vyslaných studentů.

Mezi jednotlivými přednáškami byl prostor i pro setkávání a neformální diskuzi mezi účastníky. „Nejtěžším krokem pro mě bylo vyjít z mé komfortní zóny a oslovit neznámého člověka. Sebrala jsem však odvahu a diskutovala s přednášejícími i ostatními účastníky konference na nejrůznější témata,” shrnula Markéta Nevělíková.

V rámci workshopu „Out of the Box Education“ představili mladí nizozemští studenti pod vedením Jasmina Pekarice projekty, které zrealizovali v rámci svého studia. Měli na starost například návrh hřiště pro děti s hendikepem, nebo prostoru pro aktivní seniory. Cílem workshopu bylo rozvinutí myšlenky, zda by se fyzioterapeuti měli věnovat právě realizaci podobných projektů. V závěru workshopu bylo téma probráno formou kreativní diskuze. Jejím výstupem byla shoda nad potřebou větší pozornosti věnované prevenci.

Konferenci uzavírala přednáška Emmy Stokes, která hovořila o důležitosti oboru fyzioterapie a motivovala studenty i učitele k seberozvoji. Nabádala ke kritickému pohledu na trendy moderní doby, k zaměření se na chybějící sociální složku v biopsychosociálním modelu a mimo jiné také ke studiu humanitních oborů, jako jsou filosofie a sociologie.

„Za tuto jedinečnou zkušenost na mezinárodní konferenci vděčíme právě podpoře Zahraničního oddělení FTK. Bez ní bychom se konference nemohli zúčastnit,“ uvedli jediní čeští zástupci z řad studentů, Markéta Nevělíková, Jakub Štefánek a Adam Kašpárek.

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)