Odkazy

Studenti se specifickými potřebami

Univerzita Palackého považuje za jednu ze svých priorit trvalou podporu péče o studenty se specifickými vzdělávacími potřebami a již několik let koncipuje a postupně realizuje systém, který vede k vyrovnání příležitostí ke studiu u uchazečů a studentů s různými druhy zdravotního postižení.

Celouniverzitním pracovištěm poskytujícím služby studentům s postižením je Centrum podpory studentům se specifickými potřebami. Na Fakultě tělesné kultury funguje speciální jednotka Centrum aplikovaných pohybových aktivit (Centrum APA), které poskytuje služby a poradenství studentům se specifickými potřebami. Prvotní komunikace se studentem a často i jeho rodiči bývá navázána při dni otevřených dveří, dále pokračuje při podpoře u přijímacího řízení a jeho modifikacích, jsou-li třeba. V průběhu studia jsou pak studentům poskytovány služby tlumočení výukových hodin do znakového jazyka, přepis látky do psané formy, pedagogické asistence především v praktických hodinách a na sportovních kurzech. Se studenty a vyučujícími spolupracujeme na úpravách studijních požadavků a tvorbě individuálních studijních plánů. Při tvorbě těchto plánů je potřeba zohledňovat specifika pohybových a sportovních předmětů a programů. Vzhledem k těmto specifikám při studiu na FTK disponuje Centrum APA širokou škálou sportovně kompenzačních pomůcek (monoski, handbike, tandemové kolo, sportovní vozík), které jsou k dispozici studentům s postižením a umožňují jim absolvovat veškeré předměty a kurzy (basketbal, kurz zimního lyžování) v plném rozsahu. Řád půjčovny sportovně-kompenzačních pomůcek naleznete na webových stránkách Centra APA.

Centrum APA je tedy specializovaným fakultním pracovištěm pro studenty s postižením především v oblasti pohybových aktivit (poskytuje podporu v oblasti pohybových aktivit i studentům dalších fakult UP). Spolupracuje s celouniverzitním Centrem podpory studentů se specifickými potřebami, které disponuje kvalitními kompenzačními pomůckami, které jsou k dispozici studentům se specifickými potřebami.

Nejčastěji na FTK studují studenti s tělesným a sluchovým postižením. Našimi studenty jsou i studenti s poruchami učení nebo komunikace. Kromě plnohodnotného zapojení do výuky, včetně sportovních kurzů nabízíme možnost volnočasového vyžití pod vedením odborníků.

Hlavní kampus FTK je kompletně bezbariérový – budova děkanátu, budova kateder, menza. Koleje přímo v areálu jsou vybaveny bezbariérovými pokoji. I další budovy, ve kterých probíhá výuka jsou bezbariérové, či je vstup zajištěn intervencí Centra APA.

Důležité kontakty

| Centrum podpory studentů se specifickými potřebami

Mgr. Lucie Ješinová
koordinátor pro studenty s omezením hybnosti, se specifickými poruchami učení, příp. dalšími specifickými potřebami
E: lucie.jesinova@upol.cz
T: +420 775 940 627
kancelář: NC 2.29

Mgr. BcA. Pavel Kučera
koordinátor pro studenty se sluchovým postižením
E: pavel.kucera@upol.cz
T: +420 605 223 305
kancelář: NC 2.29

| Centrum APA - půjčovna sportovně-kompenzačních pomůcek

Mgr. Daniel Mikeška
koordinátor služeb Centra APA
E: daniel.mikeska@upol.cz
T: 585 636 356
M: 604 900 321

Hana Studená
vyzvednutí a vrácení pomůcek
T: 585 636 045

Celoživotní vzdělávání

Celoživotní vzdělávání v souladu s potřebami fakulty a univerzity zabezpečuje Oddělení pro celoživotní vzdělávání.

Do působnosti oddělení dále patří: 

  • příprava a realizace akreditací studijních programů v rámci své působnosti,
  • zajištění poradenské činnosti nabízené studentům a zaměstnancům univerzity (studijní, psychologické, profesní poradenství a poradenství pro zpřístupnění studia),
  • příprava a průběh rigorózních řízení absolventů magisterských studijních oborů (profesní doktorát | PhDr.). 

Oddělení nabízí zájemcům o studium především tyto druhy dalšího vzdělávání: 

  • studium v akreditovaných studijních programech
  • trenérská studia
  • licenční a instruktorské kurzy
  • kurzy, semináře a školení
  • další vzdělávání pedagogických pracovníků

Přehled všech aktivit Oddělení pro organizaci a další vzdělávání naleznete na oficiálních webových stránkách CŽV FTK. Na jednotlivé programy/kurzy garantované FTK je třeba přihlašovat se přes portál celoživotního a dalšího vzdělávání na Univerzitě Palackého v Olomouci.

Kontakt

Mgr. Pavel Háp, Ph.D.
proděkan pro rozvoj a vnější vztahy
T: +420 585 636 515
E: pavel.hap@upol.cz
místnost: NA 2.14

czvftk.upol.cz

Mgr. Karel Hůlka, Ph.D.
koordinátor trenérských studií
T: +420 585 636 506
E: karel.hulka@upol.cz
místnost: HY 303

Bc. Hana Wittková
referentka pro celoživotní vzdělávání
T: +420 585 636 366
E: hana.wittkova@upol.cz
místnost: NA 3.11

Sportovní a kulturní akce

Aktuální informace o sportovních a kulturních akcích pořádaných pod záštitou FTK naleznete na samostatné webové stránce https://akce.ftk.upol.cz/.

Knihovna FTK

Je oborovou knihovnou a nabízí výpůjční služby nejen v rámci UP, ale i meziknihovní výpujční služby a bibliograficko-informační služby. V knihovně je možné se připojit na internet, tisknout, kopírovat a skenovat dokumenty.

Kontakt:
Knihovna Fakulty tělesné kultury UP
třída Míru 117
771 11 Olomouc
T: 585 636 052, 585 636 050
E: kftk@upol.cz
Web: Knihovna UP; Knihovna FTK

UPwiki

Návody, rady tipy nejen z oblasti informačních technologií UP najdete na UPwiki.

Menzy a koleje

Součástí neředínského kampusu je i několik budov vysokoškolských kolejí a menza, které nabízejí své služby studentům, zaměstnancům, ale i široké veřejnosti.

V menze zákazníci naleznou výběr nejméně z 10 druhů jídel. Nabídka obsahuje hotová jídla, minutky, bezmasá i bezlepková jídla, českou i mezinárodní kuchyni a jiné speciality. Polévky, saláty a čerstvá zelenina jsou samozřejmostí. Základní nápoje – voda, ochucená voda a čaj jsou pro všechny zákazníky zdarma. Aktuální nabídku jídel, příloh, polévek a salátů včetně cen si můžete prohlédnout zde.

Vysokoškolské koleje primárně využívají studenti k dlouhodobému ubytování, může je ale využít také široká veřejnost k ubytování hotelového typu pro krátkodobé pobyty, a to za výhodné ceny. Všechny byty, apartmány a garsoniéry jsou komfortně zařízeny, mají vlastní standardně vybavenou kuchyňskou linku s jídelním stolem, sklokeramickou varnou deskou, mikrovlnnou troubou, lednicí, základním nádobím, varnou konvicí, apod. samostatnou koupelnu (WC, sprcha, vana…), televizi s českými programy.

Kontakt:
Správa kolejí a menz
Šmeralova 12
779 00 Olomouc
web: skm.upol.cz

Ztráty a nálezy

Předměty nalezené v prostorách budov fakulty je možné vyzvednout po předložení studentského průkazu nebo průkazu totožnosti na vrátnici budovy NA (budova děkanátu | T: +420 585 636 080). Naopak v případě nálezu předmětu kontaktujte pracovníky jednotlivých vrátnic.

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)