Úřední deska

Oznámení

Pracovní nabídky

No news available.

Volba děkana FTK UP

Doručování veřejnou vyhláškou

Oznámení o možnosti převzít písemnost podle § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů na Oddělení pro studium, FTK UP, třída Míru 117, 771 11 Olomouc.

Oznámení

Zatím nejsou žádná oznámení.

Archiv

Adam Melzer, osobní číslo T20292, doporučená zásilka do vlastních rukou, č. j. UPOL-217049/5940-2022 (Výzva) byla uložena na Oddělení pro studium, FTK UP, třída Míru 117, 771 11 Olomouc. Oznámení vyvěšeno dne 16. 11. 2022, oznámení bude sňato dne 30. 11. 2022.

Aleš Kácel, osobní číslo T15487, doporučená zásilka do vlastních rukou, č. j. UPOL-75306/5940-2021 (Výzva) byla uložena na Oddělení pro studium, FTK UP, třída Míru 117, 771 11 Olomouc. Oznámení vyvěšeno dne 13. 4. 2021, oznámení bude sňato dne 28. 4. 2021.

Martin Gajdoš, osobní číslo T18111, doporučená zásilka do vlastních rukou, č. j. UPOL-183450/5940-2020 (Ukončení studia) byla uložena na Oddělení pro studium, FTK UP, třída Míru 117, 771 11 Olomouc. Oznámení vyvěšeno dne 13. 1. 2021, oznámení bude sňato dne 27. 1. 2021.

Jana Nešpůrek, osobní číslo T14141, doporučená zásilka do vlastních rukou, č. j. UPOL-197633​/5940-2020 (Ukončení studia) byla uložena na Oddělení pro studium, FTK UP, třída Míru 117, 771 11 Olomouc. Oznámení vyvěšeno dne 23. 11. 2020, oznámení bude sňato dne 7. 12. 2020.

Jana Nešpůrek, osobní číslo T14141, doporučená zásilka do vlastních rukou, č. j. UPOL-143164/5940-2020 (Výzva) byla uložena na Oddělení pro studium, FTK UP, třída Míru 117, 771 11 Olomouc. Oznámení vyvěšeno dne 29. 10. 2020, oznámení bude sňato dne 12. 11. 2020.

Petr Dalešický, osobní číslo T16502, doporučená zásilka do vlastních rukou, č. j. UPOL-1615/59004-2020 (Ukončení studia) byla uložena na Oddělení pro studium, FTK UP, třída Míru 117, 771 11 Olomouc. Oznámení vyvěšeno dne 7. 1. 2020, oznámení bude sňato dne 21. 1. 2020.

Oleg Žhmolík, osobní číslo T15576, doporučená zásilka do vlastních rukou, č. j. UPOL-160663/59004 -2018 (Ukončení studia) byla uložena na Oddělení pro studium, FTK UP, třída Míru 117, 771 11 Olomouc. Oznámení vyvěšeno dne 17. 12. 2018, oznámení bude sňato dne 31. 12. 2018.

Oleg Žhmolík, osobní číslo T15576, doporučená zásilka do vlastních rukou, č. j. UPOL-143053/59004 -2018 (Výzva) byla uložena na Oddělení pro studium, FTK UP, třída Míru 117, 771 11 Olomouc. Oznámení vyvěšeno dne 31. 10. 2018, oznámení bude sňato dne 14. 11. 2018.

Vnitřní předpisy FTK UP

Kompletní přehled všech neúčinných norem je dostupný po přihlášení na UP Share.

Číslo normy Název Účinnost od
FTK-A-21/01 Jednací řád Vědecké rady FTK UP 01. 03. 2021
FTK-A-17/03 Statut FTK UP 07. 11. 2017
FTK-A-17/02-ÚZ03 Volební řád Akademického senátu FTK UP – úplné znění 13. 01. 2023
FTK-A-17/02-N03 Volební řád Akademického senátu FTK UP – novela č. 3 13. 01. 2023
FTK-A-17/01-ÚZ01 Jednací řád Akademického senátu FTK UP – úplné znění 01. 03. 2021
FTK-A-17/01-N01 Jednací řád Akademického senátu FTK UP – novela č. 1 01. 03. 2021

 

Vnitřní normy FTK UP

Kompletní přehled všech neúčinných norem je dostupný po přihlášení na UP Share.

FTK-B-24/01 Plán dovolených na rok 2024 na Fakultě tělesné kultury
Univerzity Palackého v Olomouci
– Příloha č. 1: Plán dovolené na rok 2024
FTK-B-23/03 Tvůrčí volno na Fakultě tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci
– Příloha č. 1: Žádost o poskytnutí tvůrčího volna
– Příloha č. 2: Závěrečná zpráva o průběhu tvůrčího volna
FTK-B-23/02 Děkanské volno ve dnech 27.–28. prosince 2023 na Fakultě tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci
FTK-B-23/01 Stipendium na podporu studia v ČR na Univerzitě Palackého v Olomouci
na období duben – prosinec 2023 v souvislosti
s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny
FTK-B-22/04-N01 Bakalářské a diplomové práce na Fakultě tělesné kultury
Univerzity Palackého v Olomouci - novela č. 01
FTK-B-22/04-ÚZ01 Bakalářské a diplomové práce na Fakultě tělesné kultury
Univerzity Palackého v Olomouci - úplné znění
– Příloha č. 1: Zadání závěrečné práce
– Příloha č. 2: Posudek vedoucího závěrečné práce
– Příloha č. 3: Posudek oponenta bakalářské práce
– Příloha č. 4: Posudek oponenta diplomové práce
– Příloha č. 5: Hodnocení obhajoby závěrečné práce
Poznámka: Anglické verze vybraných dokumentů jsou zavěšeny na stránkách zaměstnanců FTK.
FTK-B-18/04 Organizační řád Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého
v Olomouci
FTK-B-18/02 Pokladní operace a režim pokladní služby na nákladovém středisku
Aplikační centrum BALUO Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci
16/1-SD Studium v doktorském studijním programu Kinantropologie na Fakultě tělesné kultury
Univerzity Palackého v Olomouci
– Příloha č. 1: Individuální studijní plán
– Příloha č. 2: Hodnocení studijních výsledků
– Příloha č. 3: Přihláška ke státní doktorské zkoušce
– Příloha č. 4: Informace o studentovi DSP Kinantropologie
– Příloha č. 5: Přehled publikační činnosti
16/1-SD
EN          
Study in the Doctoral Study Programme in Kinanthropology at Faculty of Physical Culture
– Appendix 1: Individual Study Plan
– Appendix 2: Evaluation of Study Results
– Appendix 3: Application for the State Doctoral Examination and Dissertation Defence
– Appendix 4: Student Information
– Appendix 5: Overview of Publication and Research Activities
13/2-SD Rigorózní řízení na FTK UP v Olomouci
10/5-SD Provozní řád výcvikového střediska FTK UP Pastviny
09/3-SD Stipendia na Fakultě tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci
Návrh výplaty stipendií ze stipendijního fondu FTK
Návrh výplaty stipendií (projekty, akce)
08/2-SD Etická komise FTK UP
07/1-MPD Řád celoživotního vzdělávání na FTK UP
– dodatek č. 1: Zavádění údajů do systému elektronické evidence Malý STAG
– dodatek č. 2: Poplatky za studium

Výroční zprávy

Kompletní přehled všech výročních zpráv je dostupný po přihlášení na UP Share.

VZ 2023 Výroční zpráva FTK UP za rok 2023
VZ 2022 Výroční zpráva FTK UP za rok 2022
VZ 2021 Výroční zpráva FTK UP za rok 2021
VZ 2020 Výroční zpráva FTK UP za rok 2020
VZ 2019 Výroční zpráva FTK UP za rok 2019
   

Strategické záměry

Kompletní přehled všech strategických záměrů je dostupný po přihlášení na UP Share.

PRSZ 2024 Plán realizace strategického záměru FTK UP na rok 2024
PRSZ 2023 Plán realizace strategického záměru FTK UP na rok 2023
PRSZ 2022 Plán realizace strategického záměru FTK UP na rok 2022
PRSZ 2021 Plán realizace strategického záměru FTK UP na rok 2021
PRSZ 2020 Plán realizace strategického záměru FTK UP na rok 2020

Akreditace

Přijímací řízení

PR 2025 Podmínky přijímacího řízení na FTK UP pro akademický rok 2025/2026
PR 2024 Podmínky přijímacího řízení na FTK UP pro akademický rok 2024/2025
ZZPR 2023 Závěrečná zpráva o průběhu přijímacího řízení pro akademický rok 2023/2024

Habilitační a profesorská řízení

Veškeré informace o zahájených či ukončených habilitačních a profesorských řízení jsou uvedeny na stránkách Vědy a výzkumu FTK UP.

Dokumenty a normy Univerzity Palackého

Normy a dokumenty UP jsou zavěšeny na úřední desce UP.

Vysokoškolský zákon

Legislativní normy týkající se vysokých škol naleznete na stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)