Stáže

O možnostech praxí (pracovních stáží) v zahraničních hostitelských organizacích se studenti dovídají průběžně díky automatickým e-mailům zasílaným z aplikace INTLAG na studentské univerzitní e-mailové adresy. Zároveň jsou studenti podporování v samostatném vyhledávání potencionálních zaměstnavatelů.

Seznam možností studijních stáží do zahraničí pro studenty FTK UP rozlišuje jednotlivé studijní programy, které jsou vhodné pro absolvování zahraniční stáže.

Smluvní partneři

Austrálie
APA Gold Coast Recreation and Sport INC
Francie
Učitelství TV Lyceé Ker Anna Kervignac
Kanada
Rekreologie Power to Be

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)