Harmonogram AR

2023|2024

Harmonogram výuky na FTK

Akademický rok 2023–2024 1. 9. 2023 31. 8. 2024
       
Zimní semestr 1. 9. 2023 11. 2. 2024
Bloková výuka* 11. 9. 2023 17. 9. 2023
Výuka podle pravidelného rozvrhu 18. 9. 2023 15. 12. 2023
Rektorské volno     22. 12. 2023
      29. 12. 2023
       
Letní semestr 12. 2. 2024 31. 8. 2024
Bloková výuka* 5. 2. 2024 11. 2. 2024
Akademický týden** 19. 2. 2024 25. 2. 2024
Výuka podle pravidelného rozvrhu 12. 2. 2024 10. 5. 2024
Bloková výuka* – talentové přijímací zkoušky 22. 4. 2024 26. 4. 2024
Sportovní den UP (rektorské volno)     07. 5. 2024
Hlavní prázdniny 1. 7. 2024 31. 8. 2024
       
Mezní termín pro splnění studijních povinností za akademický rok 2022/2023 6. září 2023
Mezní termín pro splnění studijních povinností za akademický rok 2023/2024 6. září 2024

*) Bloková výuka – v týdnu takto označeném neprobíhá výuka na FTK podle pravidelného rozvrhového schématu.
**) Akademický týden – výuka probíhá podle standardního rozvrhu.

Zápis předmětů

Řídí se vnitřní normou UP č. R-B-23/07, Harmonogram akademického roku 2023/2024, a Harmonogram zápisu předmětů do Informačního systému STAG v akademickém roce 2023/2024, ve znění novely č. 1.

Zápis předmětů na zimní semestr        
Bakalářské studium        
Studenti 1. ročníků (vyjma sdružená studia) od 11:00 hod. 6. 9. 2023 26. 9. 2023
Studenti 1. ročníků (pouze sdružená studia) od 10:00 hod. 5. 9. 2023 26. 9. 2023
Studenti 2. ročníků (vyjma sdružená studia) od 13:00 hod. 7. 9. 2023 26. 9. 2023
Studenti 2. ročníků (pouze sdružená studia) od 11:00 hod. 13. 7. 2023 26. 9. 2023
Studenti 3. ročníků (vyjma sdružená studia) od 11:00 hod. 7. 9. 2023 26. 9. 2023
Studenti 3. ročníků (pouze sdružená studia) od 09:00 hod. 13. 7. 2023 26. 9. 2023
Navazující magisterské studium        
Studenti 1. ročníků (vyjma sdružená studia) od 09:00 hod. 7. 9. 2023 26. 9. 2023
Studenti 1. ročníků (pouze sdružená studia) od 09:00 hod. 6. 9. 2023 26. 9. 2023
Studenti 2. ročníků (vyjma sdružená studia) od 13:00 hod. 7. 9. 2023 26. 9. 2023
Studenti 2. ročníků (pouze sdružená studia) od 13:00 hod. 12. 7. 2023 26. 9. 2023
Doktorské studium        
Studenti 1. ročníků od 09:00 hod. 6. 9. 2023 26. 9. 2023
Studenti 2. a vyšších ročníků od 13:00 hod. 12. 7. 2023 26. 9. 2023
Zahraniční studenti | krátkodobý studijní pobyt nebo stáž        
  od 09:00 hod. 23. 8. 2023 2. 10. 2023
         
Zápis předmětů na letní semestr        
Bakalářské studium        
Studenti 1. ročníků od 13:00 hod. 25. 1. 2024 19. 2. 2024
Studenti 2. ročníků od 11:00 hod. 25. 1. 2024 19. 2. 2024
Studenti 3. ročníků od 09:00 hod. 25. 1. 2024 19. 2. 2024
Navazující magisterské studium        
Studenti 1. ročníků od 13:00 hod. 23. 1. 2024 19. 2. 2024
Studenti 2. ročníků od 11:00 hod. 23. 1. 2024 19. 2. 2024
Doktorské studium        
Studenti 1. ročníků od 13:00 hod. 23. 1. 2024 19. 2. 2024
Studenti 2. ročníků od 11:00 hod. 23. 1. 2024 19. 2. 2024
Studenti 3. ročníků od 09:00 hod. 23. 1. 2024 19. 2. 2024
Zahraniční studenti | krátkodobý studijní pobyt nebo stáž        
  od 09:00 hod. 26. 1. 2024 26. 2. 2024

Zápis do vyšších ročníků

Zápis do vyšších ročníků je prováděn automaticky při kontrole studia Oddělením pro studium FTK UP. Není potřeba cokoliv na Oddělení pro studium nosit. V případě nalezení nesrovnalosti budete vyzváni studijní referentkou k dostavení se na Oddělení pro studium a vzniklá situace bude řešena individuální formou.

Evaluace

Datum Popis
11. 12. 2023 12. 2. 2024 Evaluace ZS studenty
19. 2. 2024 18. 3. 2024 Reakce vyučujících na evaluaci
19. 3. 2024 16. 4. 2024 Hodnocení předmětů jejich garanty
13. 5. 2024 28. 6. 2024 Evaluace LS studenty
5. 7. 2024 4. 9. 2024 Reakce vyučujících na evaluaci
12. 9. 2024 10. 10. 2024 Hodnocení předmětů jejich garanty
11. 10. 2024 8. 11. 2024 Hodnocení garanty SP a vedoucími katedry

Zadání a odevzdání závěrečných prací

Zadání prací řeší studenti individuálně, nejpozději však tři semestry před plánovaným termínem ukončení studia podle standardního studijního plánu.

Vložení závěrečných prací do IS STAG  
Pro obhajobu v termínu leden-únor 2024* do 30. 11. 2023
Pro obhajobu v termínu květen-červen 2024 do 30. 4. 2024
Pro obhajobu v termínu srpen-září 2024 do 30. 6. 2024

* Udělení mimořádného termínu je možno pouze na základě žádosti. Mimořádný termín se vztahuje zejména na studenty ohrožené v souvislosti s překročením maximální doby studia podle čl. 16 odst. 4 a překročením doby v souvislosti s ukončováním studia podle čl. 25 odst. 3 vnitřního předpisu UP č. A-10/2011-ÚZ05 Studijní a zkušební řád Univerzity Palackého v Olomouci.

Přihlášení ke státní závěrečné zkoušce

Zimní termín – mimořádný*      
Přihláška ke státním závěrečným zkouškám   do 20. 11. 2023
Státní závěrečné zkoušky 2. 1. 2024 9. 2. 2024
Promoce (podrobné informace zde) konec června 2024 červenec 2024
Letní termín      
Přihláška ke státním závěrečným zkouškám – elektronicky   do 20. 4. 2024
Státní závěrečné zkoušky 20. 5. 2024 14. 6. 2024
Promoce (podrobné informace zde) konec června 2024 červenec 2024
Podzimní termín      
Přihláška ke státním závěrečným zkouškám – elektronicky   do 20. 6. 2024
Státní závěrečné zkoušky 19. 8. 2024 5. 9. 2024
Promoce (podrobné informace zde)     říjen 2024

* Udělení mimořádného termínu je možno pouze na základě žádosti. Mimořádný termín se vztahuje zejména na studenty ohrožené v souvislosti s překročením maximální doby studia podle čl. 16 odst. 4 a překročením doby v souvislosti s ukončováním studia podle čl. 25 odst. 3 vnitřního předpisu UP č. A-10/2011-ÚZ05 Studijní a zkušební řád Univerzity Palackého v Olomouci.

Přijímací řízení

Praktické přijímací zkoušky      
  22. 4. 2024 26. 4. 2024
Ústní a písemné zkoušky      
Bakalářský studijní program 22. 4. 2024 30. 6. 2024
Navazující magisterský studijní program (rozhodnutím děkana aktualizováno dne 24. 3. 2023) 22. 4. 2024 30. 6. 2024
Doktorský studijní program     červen 2024

Další důležité termíny

Den otevřených dveří na Univerzitě Palackého v Olomouci | 08:00–14:00 hod.     1. 12. 2023
      27. 1. 2024
Lhůta pro podání přihlášek ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech 1. 11. 2023 15. 3. 2024
Lhůta pro podání přihlášek ke studiu v doktorském studijním programu 1. 11. 2023 31. 5. 2024
Lhůta pro podání přihlášek ke studiu v studijních programech akreditované v cizím jazyce 1. 11. 2023   31. 8. 2024
Podání žádosti o přiznání individuálního studijního plánu – zimní semestr (elektronicky) 1. 9. 2023 30. 9. 2023
Podání žádosti o přiznání individuálního studijního plánu – letní semestr (elektronicky) 1. 1. 2024 31. 1. 2024
Podání žádosti o přiznání sportovního stipendia – zimní semestr (elektronicky) 1. 9. 2023 30. 9. 2023
Podání žádosti o přiznání sportovního stipendia – letní semestr (elektronicky) 1. 1. 2024 31. 1. 2024
Podání žádosti o přiznání ubytovacího stipendia 2. 10. 2023 30. 11. 2023
Podání žádosti o přiznání sociálního stipendia 10. 10. 2023 20. 11. 2023
International Teaching Week 6. 11. 2023 10. 11. 2023
  8. 4. 2024 12. 4. 2024

KS | Harmonogram konzultací

Zveřejněn na http://ftkrozvrh.upol.cz/

Zelená kniha

Harmonogram AR 2022|2023

Harmonogram výuky na FTK

Akademický rok 2022–2023 1. 9. 2022 31. 8. 2023
       
Zimní semestr 1. 9. 2022 12. 2. 2023
Bloková výuka* 12. 9. 2022 18. 9. 2022
Výuka podle pravidelného rozvrhu 19. 9. 2022 16. 12. 2022
Sportovní den UP (státní svátek)     28. 9. 2022
Rektorské volno     31. 12. 2022
       
Letní semestr 13. 2. 2023 31. 8. 2023
Bloková výuka* 6. 2. 2023 12. 2. 2023
Akademický týden** 13. 2. 2023 19. 2. 2023
Výuka podle pravidelného rozvrhu 13. 2. 2023 12. 5. 2023
Bloková výuka* – talentové přijímací zkoušky 24. 4. 2023 28. 4. 2023
Sportovní den UP (rektorské volno)     10. 5. 2023
Hlavní prázdniny 1. 7. 2023 31. 8. 2023
       
Mezní termín pro splnění studijních povinností za akademický rok 2021/2022 pondělí 5. září 2022
Mezní termín pro splnění studijních povinností za akademický rok 2022/2023 středa 6. září 2023

*) Bloková výuka – v týdnu takto označeném neprobíhá výuka na FTK podle pravidelného rozvrhového schématu.
**) Akademický týden – výuka probíhá podle standardního rozvrhu.

Zápis předmětů

Harmonogram zápisu předmětů na akademický rok 2022/2023 se řídí vnitřní normou R-B-22/03.

Zápis předmětů na zimní semestr        
Bakalářské studium        
Studenti 1. ročníků (vyjma sdružená studia) od 11:00 hod. 6. 9. 2022 26. 9. 2022
Studenti 1. ročníků (pouze sdružená studia) od 09:00 hod. 2. 9. 2022 26. 9. 2022
Studenti 2. ročníků (vyjma sdružená studia) od 13:00 hod. 7. 9. 2022 26. 9. 2022
Studenti 2. ročníků (pouze sdružená studia) od 11:00 hod. 14. 7. 2022 26. 9. 2022
Studenti 3. ročníků (vyjma sdružená studia) od 09:00 hod. 7. 9. 2022 26. 9. 2022
Studenti 3. ročníků (pouze sdružená studia) od 09:00 hod. 14. 7. 2022 26. 9. 2022
Navazující magisterské studium        
Studenti 1. ročníků (vyjma sdružená studia) od 09:00 hod. 7. 9. 2022 26. 9. 2022
Studenti 1. ročníků (pouze sdružená studia) od 09:00 hod. 6. 9. 2022 26. 9. 2022
Studenti 2. ročníků (vyjma sdružená studia) od 13:00 hod. 7. 9. 2022 26. 9. 2022
Studenti 2. ročníků (pouze sdružená studia) od 13:00 hod. 13. 7. 2022 26. 9. 2022
Doktorské studium        
Studenti 1. ročníků od 09:00 hod. 6. 9. 2022 26. 9. 2022
Studenti 2. a vyšších ročníků od 13:00 hod. 13. 7. 2022 26. 9. 2022
         
Zápis předmětů na letní semestr        
Bakalářské studium        
Studenti 1. ročníků od 13:00 hod. 19. 1. 2023 20. 2. 2023
Studenti 2. ročníků od 11:00 hod. 19. 1. 2023 20. 2. 2023
Studenti 3. ročníků od 09:00 hod. 19. 1. 2023 20. 2. 2023
Navazující magisterské studium        
Studenti 1. ročníků od 13:00 hod. 17. 1. 2023 20. 2. 2023
Studenti 2. ročníků od 11:00 hod. 17. 1. 2023 20. 2. 2023
Doktorské studium        
Studenti 1. ročníků od 13:00 hod. 17. 1. 2023 20. 2. 2023
Studenti 2. ročníků od 11:00 hod. 17. 1. 2023 20. 2. 2023
Studenti 3. ročníků od 09:00 hod. 17. 1. 2023 20. 2. 2023

Zápis do vyšších ročníků

Po splnění studijních povinností je student povinen odevzdat nejpozději do 9. září 2022 na Oddělení pro studium v době úředních hodin:

  1. vyplněný Zápisový list
    (Zápisový list naleznete zde)
  2. vytištěný Zápisový list – část A (přehled o vykonaných zkouškách za akademický rok 2021/2022)
    (https://stag.upol.cz/ → Moje studium → záložka Průběh studia ↓ IS/STAG – Plnění předmětů → záložka Známky a zápočty ↓ pod tabulkou předmětů "Tisk zápisového listu A pro ak. rok 2021/2022, ZS i LS")

Tento vytištěný "Zápisový list – část A" je student povinen zkontrolovat a stvrdit svým podpisem ("Souhlas s vytištěnými údaji"). V případě nesrovnalostí se student obrátí před odevzdáním "Zápisového listu – část A" studijní referentce na příslušného vyučujícího s žádostí o doplnění výsledků do STAGu.

Evaluace

Datum Popis
13. 12. 2022 13. 2. 2023 Evaluace ZS studenty
20. 2. 2023 20. 3. 2023 Reakce vyučujících na evaluaci
21. 3. 2023 18. 4. 2023 Hodnocení předmětů jejich garanty
11. 5. 2023 30. 6. 2023 Evaluace LS studenty
7. 7. 2023 4. 8. 2023 Reakce vyučujících na evaluaci
7. 8. 2023 4. 9. 2023 Hodnocení předmětů jejich garanty
13. 11. 2023 11. 12. 2023 Hodnocení garanty SP a vedoucími katedry

Evaluace (závěrečné zprávy)

Zadání a odevzdání závěrečných prací

Zadání prací řeší studenti individuálně, nejpozději však tři semestry před plánovaným termínem ukončení studia podle standardního studijního plánu.

Vložení závěrečných prací do IS STAG  
Pro obhajobu v termínu leden-únor 2023* do 30. 11. 2022
Pro obhajobu v termínu květen-červen 2023 do 30. 4. 2023
Pro obhajobu v termínu srpen-září 2023 do 30. 6. 2023

* Udělení mimořádného termínu je možno pouze na základě žádosti. Mimořádný termín se vztahuje zejména na studenty ohrožené v souvislosti s překročením maximální doby studia podle čl. 16 odst. 4 a překročením doby v souvislosti s ukončováním studia podle čl. 25 odst. 3 vnitřního předpisu UP č. A-10/2011-ÚZ05 Studijní a zkušební řád Univerzity Palackého v Olomouci.

Přihlášení ke státní závěrečné zkoušce

Zimní termín – mimořádný*      
Přihláška ke státním závěrečným zkouškám   do 21. 11. 2022
Státní závěrečné zkoušky 2. 1. 2023 10. 2. 2023
Promoce (podrobné informace zde) konec června 2023 červenec 2023
Letní termín      
Přihláška ke státním závěrečným zkouškám – elektronicky   do 20. 4. 2023
Státní závěrečné zkoušky 18. 5. 2023 16. 6. 2023
Promoce (podrobné informace zde) konec června 2023 červenec 2023
Podzimní termín      
Přihláška ke státním závěrečným zkouškám – elektronicky   do 20. 6. 2023
Státní závěrečné zkoušky 21. 8. 2023 6. 9. 2023
Promoce (podrobné informace zde)     říjen 2023

* Udělení mimořádného termínu je možno pouze na základě žádosti. Mimořádný termín se vztahuje zejména na studenty ohrožené v souvislosti s překročením maximální doby studia podle čl. 16 odst. 4 a překročením doby v souvislosti s ukončováním studia podle čl. 25 odst. 3 vnitřního předpisu UP č. A-10/2011-ÚZ05 Studijní a zkušební řád Univerzity Palackého v Olomouci.

Přijímací řízení

Talentová část      
  24. 4. 2023 28. 4. 2023
Ústní a písemná část      
Bakalářský studijní program 24. 4. 2023 30. 6. 2023
Navazující magisterský studijní program (rozhodnutím děkana aktualizováno dne 24. 3. 2023) 24. 4. 2023 30. 6. 2023
Doktorský studijní program     červen 2023

Další důležité termíny

Den otevřených dveří na Univerzitě Palackého v Olomouci (volitelně)     2. 12. 2022
Den otevřených dveří na Univerzitě Palackého v Olomouci (povinně)     14. 1. 2023
Lhůta pro podání přihlášek ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech 1. 11. 2022 15. 3. 2023
Lhůta pro podání přihlášek ke studiu v doktorském studijním programu 1. 11. 2022 31. 5. 2023
Lhůta pro podání přihlášek ke studiu v studijních programech akreditované v cizím jazyce 1. 11. 2022   31. 8. 2023
Podání žádosti o uznání předmětů 1. 9. 2022 30. 9. 2022
Podání žádosti o přiznání individuálního studijního plánu – zimní semestr 1. 9. 2022 30. 9. 2022
Podání žádosti o přiznání individuálního studijního plánu – letní semestr 1. 1. 2023 31. 1. 2023
Podání žádosti o přiznání sportovního stipendia – zimní semestr 1. 9. 2022 30. 9. 2022
Podání žádosti o přiznání sportovního stipendia – letní semestr 1. 1. 2023 31. 1. 2023
Podání žádosti o přiznání ubytovacího stipendia 3. 10. 2022 30. 11. 2022
Podání žádosti o přiznání sociálního stipendia 10. 10. 2022 21. 11. 2022
International Teaching Week 7. 11. 2022 11. 11. 2022
  17. 4. 2023 21. 4. 2023

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)