Základní informace

Kontaktní údaje

Fakulta tělesné kultury

Univerzita Palackého v Olomouci

třída Míru 117 | 771 11 Olomouc

sekretariát děkana

T: +420 585 636 009
E: dekanat.ftk@upol.cz

Univerzita Palackého v Olomouci

Obchodní jméno | názevUniverzita Palackého v Olomouci
Zkratka názvu organizaceUP
Právní forma subjektuVeřejná vysoká škola
(režim existence dle zák. č. 111/1998 Sb.)
Adresa sídla | uliceKřížkovského 511/8
Adresa sídla | místoOlomouc
Adresa sídla | PSČ771 47
Adresa sídla | státČeská republika
Telefonické spojení+420 585 631 111
www adresawww.upol.cz

Fakulta tělesné kultury

Součást UP | názevFakulta tělesné kultury
Zkratka součásti UP | organizaceFTK
Adresa sídla | ulicetřída Míru 117
Adresa sídla | místoOlomouc
Adresa sídla | PSČ771 11
Adresa sídla | státČeská republika
Telefonické spojení+420 585 636 080 | +420 585 636 090
www adresaftk.upol.cz
e-maildekanat.ftk@upol.cz
61989592
DIČCZ61989592
Zápis v obchodním rejstříkunezapisuje se do obchodního rejstříku
Bankovní spojení organizace
kód banky0100
název bankyKomerční banka, a. s.
číslo účtu19-1096330227/0100
mezinárodní bankovní číslo korunového účtu (IBAN)CZ0901000000191096330227
číslo účtu vedeného v EUR43-3855090287/0100
mezinárodní bankovní číslo eur účtu (IBAN)CZ9801000000433855090287
SWIFT kódKOMBCZPPxxx

O fakultě

Studium tělesné výchovy má na Univerzitě Palackého dlouhou tradici. Už v době obnovení olomouckého vysokého učení v roce 1946 fungoval v budově v Hynaisově ulici Ústav pro vzdělávání profesorů tělesné výchovy, z něhož se později stala katedra tělesné výchovy.

Už před rokem 1989 se přitom objevovaly snahy zřídit pro výchovu a vzdělávání učitelů tělesné výchovy a dalších profesí souvisejících s pohybem člověka samostatnou fakultu, realizace ovšem došly až na samém počátku 90. let. Po souhlasu ministerstva školství schválil Akademický senát UP na svém zasedání 27. srpna 1990 zřízení Fakulty tělesné kultury jako nové součásti svazku Univerzity Palackého. Fakulta, kterou v začátcích tvořilo šest kateder a laboratoř lidské motoriky, zahájila činnost 1. ledna 1991. Prvním děkanem byl zvolen Bohuslav Hodaň.

V současnosti tvoří Fakultu tělesné kultury osm pracovišť: katedra aplikovaných pohybových aktivit, katedra fyzioterapie, katedra přírodních věd v kinantropologii, katedra rekreologie, katedra společenských věd v kinantropologii a katedra sportu, dále pak Institut aktivního životního stylu a Aplikační centrum BALUO.

Zájemcům o studium fakulta nabízí deset studijních oborů. V bakalářském i navazujícím magisterském stupni studia, a to v prezenční i kombinované formě, lze volit z oborů Aplikovaná tělesná výchova, Aplikované pohybové aktivity, Rekreologie, Tělesná výchova a sport. Pouze v prezenční formě lze studovat dvouoborové učitelské studium Tělesná výchova a také velmi žádaný obor Fyzioterapie. Nabídku kombinované formy studia doplňují obory Trenérství a sport a Trenérství a management sportu. Specifickým bakalářským oborem je Ochrana obyvatelstva. Fakulta realizuje také doktorský studijní program Kinantropologie.

Fakulta tělesné kultury také zajišťuje různé formy celoživotního vzdělávání, zejména trenérská studia a licenční kurzy. Na poli vědeckém i v oblasti výměny studentů probíhá spolupráce se zahraničními partnery. Oblíbené u studentů jsou zahraniční studijní pobyty (Erasmus+, Japonsko, Čína, Kanada) nebo sportovní kurzy. Fakulta provozuje výcvikové a rekreační středisko Pastviny v Orlických horách.

Fakulta je předním vědeckým pracovištěm v České republice, které se zaměřuje na pohyb člověka a zdravý životní styl. Zdejší odborníci se zabývají mimo jiné životním stylem dětí v ČR v rámci mezinárodní studie HBSC nebo vlivem zastavěného prostředí na pohybovou aktivitu v projektu IPEN. Fakulta vydává odborné časopisy Acta Gymnica a Tělesná kultura, široká veřejnost se může nejen o vědeckých novinkách, ale i připravovaných sportovních či turistických akcích dozvědět na webovém portálu Radost z pohybu. Na fakultě vznikl také online systém pro sledování a vyhodnocování pohybové aktivity Indares.com. Moderní zázemí pro výzkum a přenos jeho výsledků do praktické roviny podpory pohybové aktivity fakulta získala vybudováním Aplikačního centra BALUO, které zahájilo činnost v roce 2016.

Přehled budov s výukou

Přehled budov, kde nejčastěji probíhá výuka na  FTK UP, s kontakty na vrátnice.

Budova NA | Budova děkanátu

Poloha budovy:
třída Míru 671/117 | Olomouc

Kontakt na vrátnici:
T: +420 585 636 080
E: ftkdekanat@upol.cz

Pozice na mapě


Budova NB | Budova center

Budova NB má tyto dvě části:

Budova NB | Aplikační centrum BALUO

Poloha budovy:
U Letiště 976/32 | Olomouc

Kontakt na recepci:
T: +420 585 636 710
E: recepce@acbaluo.cz

www.acbaluo.cz

Pozice na mapě

Budova NB | Centrum kinantropologického výzkumu

Poloha budovy:
U Letiště 976/32 | Olomouc

Pozice na mapě


Budova NC | Budova pedagogů

Poloha budovy:
třída Míru 676/111 | Olomouc

Kontakt na vrátnici:
T: +420 585 636 090
E: ftkpedagogove@upol.cz

Pozice na mapě


Budova HY | Budova Hynaisova

Poloha budovy:
Hynaisova 559/9 | Olomouc

kontakt na vrátnici:
T: +420 585 636 520
E: hynaiska@upol.cz

Pozice na mapě


Sportovní hala UP | budova SH

Adresa:
U Sportovní haly 38/2 | Olomouc

Pozice na mapě


Atletický stadion | budova AS

Adresa:
17. listopadu 1139/3 | Olomouc

Pozice na mapě


Plavecký stadion | budova BA

Adresa:
Legionářská 1090/11 | Olomouc

Pozice na mapě