Harmonogram AR

2019|2020

Harmonogram výuky na FTK

Akademický rok 2019–20201. 9. 201931. 8. 2020
 
Zimní semestr1. 9. 20199. 2. 2020
Bloková výuka*16. 9. 201922. 9. 2019
Výuka podle pravidelného rozvrhu23. 9. 201920. 12. 2019
Imatrikulace 1. ročníků prezenčního studia23. 9. 2019
Sportovní den UP (státní svátek)28. 9. 2019
Vánoční prázdniny21. 12. 20191. 1. 2020
Rektorské volno31. 12. 2019
Hlavní zkouškové období21. 12. 20192. 2. 2020
 
Letní semestr10. 2. 202031. 8. 2020
Bloková výuka*3. 2. 20209. 2. 2020
Akademický týden**17. 2. 202023. 2. 2020
Výuka podle pravidelného rozvrhu10. 2. 20207. 5. 2020
Bloková výuka* – talentové přijímací zkoušky27. 4. 202030. 4. 2020
Hlavní zkouškové období8. 5. 202030. 6. 2020
Sportovní den UP (rektorské volno)13. 5. 2020
Hlavní prázdniny1. 7. 202031. 8. 2020
 
Mezní termín pro splnění studijních povinností za akademický rok 2018/2019čtvrtek 5. září 2019
Mezní termín pro splnění studijních povinností za akademický rok 2019/2020pondělí 7. září 2020

*) Bloková výuka – v týdnu takto označeném neprobíhá výuka na FTK podle pravidelného rozvrhového schématu.
**) Akademický týden – výuka probíhá podle standardního rozvrhu.

Zápis předmětů

Harmonogram zápisu předmětů na akademický rok 2019/2020 se řídí vnitřní normou R-B-19/07.

Zápis předmětů na zimní semestr
Bakalářské studium
Studenti 1. ročníkůod 09:00 hod.4. 9. 201930. 9. 2019
Studenti 2. ročníkůod 11:00 hod.11. 7. 201930. 9. 2019
Studenti 3. ročníkůod 09:00 hod.11. 7. 201930. 9. 2019
Navazující magisterské studium
Studenti 1. ročníkůod 09:00 hod.10. 9. 201930. 9. 2019
Studenti 2. ročníkůod 13:00 hod.9. 7. 201930. 9. 2019
Doktorské studium
Studenti 1. ročníkůod 09:00 hod.10. 9. 201930. 9. 2019
Studenti 2. ročníkůod 13:00 hod.9. 7. 201930. 9. 2019
 
Zápis předmětů na letní semestr
Bakalářské studium
Studenti 1. ročníkůod 13:00 hod.23. 1. 202017. 2. 2020
Studenti 2. ročníkůod 11:00 hod.23. 1. 202017. 2. 2020
Studenti 3. ročníkůod 09:00 hod.23. 1. 202017. 2. 2020
Navazující magisterské studium
Studenti 1. ročníkůod 13:00 hod.21. 1. 202017. 2. 2020
Studenti 2. ročníkůod 11:00 hod.21. 1. 202017. 2. 2020
Doktorské studium
Studenti 1. ročníkůod 13:00 hod.21. 1. 202017. 2. 2020
Studenti 2. ročníkůod 11:00 hod.21. 1. 202017. 2. 2020

Zápis do vyšších ročníků

Po splnění studijních povinností je student povinen odevzdat nejpozději do 13. září 2019 na Oddělení pro studium v době úředních hodin:

  1. vyplněný Zápisový list
    (Zápisový list naleznete zde)
  2. vytištěný Zápisový list – část A (přehled o vykonaných zkouškách za akademický rok 2018/2019)
    (https://stag.upol.cz/ → Moje studium → záložka Průběh studia ↓ IS/STAG – Plnění předmětů → záložka Známky a zápočty ↓ pod tabulkou předmětů "Tisk zápisového listu A pro ak. rok 2018/2019, ZS i LS")

Tento vytištěný "Zápisový list – část A" je student povinen zkontrolovat a stvrdit svým podpisem ("Souhlas s vytištěnými údaji"). V případě nesrovnalostí se student obrátí před odevzdáním "Zápisového listu – část A" studijní referentce na příslušného vyučujícího s žádostí o doplnění výsledků do STAGu.

Evaluace

DatumPopis
12. 12. 2019Zahájení evaluace ZS studenty
12. 2. 2020Ukončení evaluace ZS studenty
2. 3. 2020Zahájení hodnocení garanty předmětů
12. 5. 2020Zahájení evaluace LS studenty
30. 6. 2020Ukončení evaluace LS studenty
30. 9. 2020Ukončení hodnocení garanty předmětů

Zadání a odevzdání závěrečných prací

Zadání prací řeší studenti individuálně, nejpozději však tři semestry před plánovaným termínem ukončení studia podle standardního studijního plánu.

Odevzdání závěrečných prací  
Pro obhajobu v termínu leden-únor 2020 do 20. 11. 2019
Pro obhajobu v termínu květen-červen 2020 do 20. 4. 2020
Pro obhajobu v termínu srpen-září 2020 do 20. 6. 2020

Přihlášení ke státní závěrečné zkoušce

Zimní termín
Přihláška ke státním závěrečným zkouškám
(včetně vytištěného "Zápočtového listu – část A")
do 20. 11. 2019
Státní závěrečné zkoušky2. 1. 20207. 2. 2020
Promocekonec června 2020červenec 2020
Letní termín
Přihláška ke státním závěrečným zkouškám
(včetně vytištěného "Zápočtového listu – část A")
do 20. 4. 2020
Státní závěrečné zkoušky11. 5. 202012. 6. 2020
Promocekonec června 2020červenec 2020
Podzimní termín
Přihláška ke státním závěrečným zkouškám
(včetně vytištěného "Zápočtového listu – část A")
do 20. 6. 2020
Státní závěrečné zkoušky24. 8. 202011. 9. 2020
Promoceříjen 2020

Přijímací řízení

Talentová část
27. 4. 202030. 4. 2020
Ústní a písemná část
Bakalářský studijní program27. 4. 202030. 6. 2020
Navazující magisterský studijní program18. 5. 202030. 6. 2020
Doktorský studijní programčerven 2020

Další důležité termíny

Den otevřených dveří na Univerzitě Palackého v Olomouci (volitelně)6. 12. 2019|08:00 – 14:00
Den otevřených dveří na Univerzitě Palackého v Olomouci (povinně)18. 1. 2020|08:00 – 14:00
Lhůta pro podání přihlášek ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech1. 11. 201915. 3. 2020
Podání žádosti o přiznání ubytovacího stipendia1. 10. 201930. 11. 2019
Podání žádosti o přiznání sociálního stipendia7. 10. 201918. 11. 2019
Lhůta pro podání přihlášek ke studiu v doktorském studijním programu1. 11. 201931. 5. 2020
International Teaching Week4. 11. 20198. 11. 2019
30. 3. 20203. 4. 2020

KS | Harmonogram konzultací

Zveřejněn na http://ftkrozvrh.upol.cz/

Zelená kniha