Letní semestr 2020/2021: info pro studenty a zaměstnance FTK

Pondělí 11. leden 2021, 12:00 – Text: Oddělení pro rozvoj a vnější vztahy

Informace o aktuální situaci v rámci UP sledujte také na univerzitních stránkách COVID-19.

Aktuální informace:

 • Informace k výuce v LS 2020/2021 NOVÉ
 • V letošním Akademickém roce nebudou realizovány původně plánované mimořádné zimní termíny Státních závěrečných zkoušek (leden, únor), a to včetně obhajob závěrečných prací. Státní závěrečné zkoušky se uskuteční ve standardním letním termínu (květen, červen).

Rychlá navigace:


Informace k výuce v LS 2020/2021

Vážené studentky a studenti,

pevně věřím, že jste Vánoční svátky prožili v klidu a pohodě a do nového roku jste vstoupili plní sil a s odhodláním pokořit zkouškové období i letní semestr :-). Bohužel, epidemická situace v ČR překonala i naše pesimistické předvánoční odhady a jsme tak nuceni upravit plánované nastavení výuky pro první polovinu roku 2021.

1. Prezenční studium v programech TV a sport (tj. všechny obory a programy s výjimkou Fyzioterapie).

Výuka v teoretických předmětech bude probíhat v letním semestru distančním způsobem. Ve STAGU je nasazen standardní rozvrh (tj. přednášky a semináře), kde bude probíhat synchronní on-line výuka (videokonference v MS TEAMS). Rozsah on-line výuky a další podmínky pro splnění distanční výuky jsou v kompetenci garantů předmětů a budete o nich informování prostřednictvím standardních komunikačních kanálů (fakultní e-mail, MS Teams). Výuka všech ročníků v teoretických předmětech bude ukončena do 30. 4. 2021. 

Výuka v praktických předmětech bude probíhat kontaktním způsobem podle rozvrhu ve STAGu, v malých skupinách – jakmile to umožní epidemická opatření. Než bude kontaktní výuka možná, bude i v praktických předmětech (tam kde to dává smysl) probíhat distanční a on-line výuka. 

Výuka praktických předmětů v posledním roce studia bude uzavřena 30. 4. (s možnými výjimkami). Ostatní ročníky budou pokračovat ve výuce praktických předmětů podle pravidelného rozvrhu do 14. 5. Poté bezprostředně naváže (17. - 28. 5.) bloková výuka praktických předmětů letního semestru a následně po pauze pro SZZ a sportovní kurzy v termínu 12. – 23. 7. bloková výuka praktických předmětů zimního semestru. 

2. Kombinované studium  

Studentům je umožněno od začátku ledna zapsání předmětů letního semestru. Od termínu 29. 1. bude ve víkendových blocích nasazena on-line výuka teoretických předmětů tak, abychom optimálně do konce března měli on-line výuku těchto předmětů za letní semestr uzavřenou.  

Poté, jakmile nám to epidemická situace umožní bude ve víkendových blocích postupně nasazena praktická kontaktní výuka ze zimního semestru a poté plynule naváže praktická kontaktní výuka předmětů letního semestru. Rozvrh bude postupně zveřejněn na obvyklém odkazu http://ftkrozvrh.upol.cz/ 

3. Společné rozvrhové akce

Termíny zimních kurzů pro BC studiu se ruší. Studenti posledního roku studia (kteří kurz dosud neabsolvovali) budou řešeni individuálně.

Zimní kurzy pro studenty Mgr. proběhnou v omezeném rozsahu (pokud to epidemické podmínky umožní).  

4. Prezenční studium v oboru Fyzioterapie

V organizaci studia Fyzioterapie nedochází pro zkouškové období k žádným změnám, vše probíhá dál podle stanovených pravidel.  

Pokud epidemická opatření neumožní realizovat zimní kurz 1. ročníku do začátku LS, tj. nejpozději v týdnu 11. – 15. 2., tak bude kurz zrušen, studentům kredity uznány a v příštím roce umožněna dobrovolná účast. 

Letní semestr AR 2020/21 bude probíhat podle stejných pravidel (v závislosti na platnosti epidemických opatření) jako v zimním semestru. 

 

S přáním pevného zdraví, za vedení FTK UP
Michal Šafář  


Provoz budov

Fakultní budovy od 26. 10. 2020 do odvolání
Budova děkanátu (NA) Po–Ne 07:00–18:00
Budova CKV (NB) Po–Pá 07:00–20:00
Budova pedagogů (NC) Po–Pá 07:00–18:00
Budova Hynaisova (HYN) Po–Pá 07:00–18:00

Dodržujte prosím i nadále všechna hygienická opatření.


Úřední hodiny oddělení pro studium

Pondělí   09:00–11:00   13:00–14:00
    Službu zajišťuje: Milena Dostálová (bc. TV maior, TVS)
Úterý    
Středa   08:00–10:00   13:00–14:00
    Službu zajišťuje: Mgr. Lenka Hrabalová (APA, ATV, NMgr. TV maior, Nmgr. REK, TRS)
Čtvrtek    
Pátek   09:00–11:00   13:00–14:00
    Službu zajišťuje: Mgr. Olga Halásová (Fyzioterapie, OCHO, Bc. REK)
 • Osobní návštěvu nutno individuálně dohodnout s referentkou studijního oboru/programu.
 • V úřední hodiny je k dispozici pouze jedna studijní referentka, která zastupuje zbývající.
 • Ostatní činnosti – telefony, elektronická komunikace – standardně v pracovní dobu od 08:00–15:00.

Pro studenty

Vážené studentky a studenti,

s neúprosně se blížícím začátkem zimního semestru Akademického roku 2020/21 máme pro Vás základní sumu informací.

Jsme si vědomi, že Vás i nás čeká obtížné a těžko předvídatelné období. Všechny kroky, které činíme, jsou vedeny maximální snahou udržet chod fakulty a zůstat s Vámi v maximálně možném kontaktu.

Věříme, že stejně jako ve všech minulých komplikovaných obdobích se na Vás budeme moci spolehnout, a že společným úsilím COVIDový rok zvládneme na vrcholovou jedničku ;-)

S přáním klidných dnů Michal Šafář

Prosíme studenty i akademické pracovníky, aby se seznámili s uvedeným dokumentem, který zpřesňuje postupy a pravidla pro realizaci on-line vzdělávání v rámci studijních programů v prezenční či kombinované formě studia na Univerzitě Palackého v Olomouci: Realizace on-line vdělávání na UP.

1. Výuka v prezenčním studiu u všech oborů a programů FTK UP

 • Pokyny k průběhu LS 2020/2021 jsou uvedeny v informaci výše.
 • Od 29. 9. (začátek výuky podle pravidelného rozvrhu) probíhá veškerá teoretická výuka distančně.
 • Studijní obor Fyzioterapie se řídí aktuálně nasazeným rozvrhem ve STAGu. Veškerá výuka probíhá kontaktní formou, v rouškách, za dodržení zvýšených hygienických pravidel a pokynů garanta studijního programu.

2. Státní závěrečné zkoušky

V letošním Akademickém roce nebudou realizovány původně plánované mimořádné zimní termíny Státních závěrečných zkoušek (leden, únor), a to včetně obhajob závěrečných prací. Státní závěrečné zkoušky se uskuteční ve standardním letním termínu (květen, červen).

3. COVIDové desatero pro zimní semestr

 1. Prosíme, důsledně respektujte zákaz vstupu do výuky a prostor FTK UP v případě jakýchkoliv projevů virového infekčního onemocnění, kontaktu s nakaženou osobou, nařízenou karanténou či pozitivního testu na Covid-19. 
 2. V případě kontaktu s nakaženou osobou, nařízenou karanténou či pozitivního testu na Covid-19 bezprostředně informujte děkana FTK UP (michal.safar@upol.cz, +420585636009).
 3. V budovách FTK UP se prosím pohybujte s nasazenou rouškou a nainstalovanou aplikací eRouška 2.0 
 4. Dbejte ve vyšší míře na hygienu rukou. Při vstupu do budov FTK a stejně při odchodu z nich použijte dezinfekce (jsou připraveny na každém patře)
 5. Veškeré záležitosti se studijním oddělením řešte elektronicky. Pokud je nutný osobní kontakt, vždy po elektronicky potvrzené domluvě (a v roušce).
 6. Stejné pravidlo platí, pokud byste potřebovali komunikovat s pracovnicemi ekonomického nebo personálního oddělení.
 7. Vaším nejdůvěrnějším přítelem zůstává oficiální univerzitní e-mail – je to klíč k srdcím Vašich vyučujících. Na komunikaci z jiných adres prosím nespoléhejte.
 8. Využijte času do zahájení distanční výuky a seznamte se prosím s MS Teams (https://portal.upol.cz/Bude maximální snaha vést on-line výuku na FTK UP v tomto systému.
 9. V případě jakýchkoliv komunikačních šumů a nedorozumění dodržujte pravidlo „fakultní triády“: vyučující či garant předmětu, vedoucí garantující katedry (poznáte podle zkratky předmětu před lomítkem), proděkan pro studium (případně děkan).
 10. I přes všechna ta nepříjemná omezení, příkazy, pravidla a roušky – pokud nás potkáte, tak se na nás prosím usmívejte. Protože s úsměvem jde všechno lépe a společně to zvládneme :-)

Pro zaměstnance

Vážené kolegyně a kolegové,

s ohledem na aktuální vývoj epidemiologické situace a z ní vyplývajících rizik pro fungování FTK jsme se rozhodli přijmout následující preventivní opatření.

Jsme si vědomi, že změny proti standardnímu režimu fungování jsou poměrně výrazné, a že mnohé uvedené informace si zaslouží detailnější výklad či podrobnější vysvětlení způsobu realizace. Považujte to prosím za základní informaci, která bude dále doplňována a specifikována. V případě jakýchkoliv nejasností se prosím obraťte na vedoucí svých pracovišť.

S přáním klidných dnů Michal Šafář

Prosíme studenty i akademické pracovníky, aby se seznámili s uvedeným dokumentem, který zpřesňuje postupy a pravidla pro realizaci on-line vzdělávání v rámci studijních programů v prezenční či kombinované formě studia na Univerzitě Palackého v Olomouci: Realizace on-line vdělávání na UP.

1. Výuka v prezenčním studiu u všech oborů a programů s výjimkou fyzioterapie

Výuka v teoretických předmětech bude probíhat v letním semestru distančním způsobem. Ve STAGU bude nasazen standardní rozvrh (tj. přednášky a semináře), kde může probíhat synchronní on-line výuka (videokonference v MS TEAMS). Rozsah on-line výuky a další podmínky pro splnění distanční výuky jsou v kompetenci garantů předmětů. Výuka všech ročníků v teoretických předmětech bude ukončena do 30. 4. 2021. 

Výuka v praktických předmětech bude probíhat kontaktním způsobem v malých skupinách – jakmile to umožní epidemická opatření. Než bude kontaktní výuka možná, doporučujeme využít i v praktických předmětech (tam kde to dává smysl) distanční a on-line výuku. 

Výuka praktických předmětů v posledním roce studia bude uzavřena 30. 4. (s možnými výjimkami). Ostatní ročníky budou pokračovat ve výuce praktických předmětů podle pravidelného rozvrhu do 14. 5. Poté bezprostředně naváže (17. - 28. 5.) bloková výuka praktických předmětů letního semestru a následně po pauze pro SZZ a sportovní kurzy v termínu 12. – 23. 7. bloková výuka praktických předmětů zimního semestru. 

2. Výuka u studentů kombinovaného studia

Studentům je umožněno od začátku ledna zapsání předmětů letního semestru. Od termínu 29. 1. bude ve víkendových blocích nasazena on-line výuka teoretických předmětů tak, abychom optimálně do konce března měli on-line výuku těchto předmětů za letní semestr uzavřenou.  

Poté, jakmile nám to epidemická situace umožní, bude ve víkendových blocích postupně nasazena praktická kontaktní výuka ze zimního semestru a poté plynule naváže praktická kontaktní výuka předmětů letního semestru. Rozvrh bude postupně zveřejněn na obvyklém odkazu http://ftkrozvrh.upol.cz/ 

3. Společné rozvrhové akce

Termíny zimních kurzů pro BC studiu se ruší. Studenti závěrečných ročníků (kteří kurz dosud neabsolvovali) budou řešeni individuálně. 

Zimní kurzy pro studenty Mgr. proběhnou v omezeném rozsahu (pokud to epidemické podmínky umožní).  

Státní závěrečné zkoušky budou probíhat v období 17. 5. – 30. 6. (Detailní časový harmonogram připraví proděkan Svozil v Kolegiu garantů studijních programů). 

Pro letní sportovní kurzy bude vyhrazeno časové období 31. 5. – 2. 7.  

O termínech a formě přijímacích zkoušek se rozhodne dle situace, do 1. 3. 2021. 

4. Výuka v prezenčním studiu u programu fyzioterapie

V organizaci studia Fyzioterapie nedochází pro zkouškové období k žádným změnám, vše probíhá dál podle stanovených pravidel.  

Pokud epidemická opatření neumožní realizovat zimní kurz 1. ročníku do začátku LS, tj. nejpozději v týdnu 11. – 15. 2., tak bude kurz zrušen, studentům kredity uznány a v příštím roce umožněna dobrovolná účast. 

Letní semestr AR 2020/21 bude probíhat podle stejných pravidel (v závislosti na platnosti epidemických opatření) jako v zimním semestru. 

5. Další informace

I za současných omezení, tj. ve stupni č. 5 je umožněno kontaktní zkoušení (do 10 osob). S ohledem na vážnost epidemické situace doporučujeme kontaktní zkoušení využívat pouze v nezbytně nutných případechRozhodnutí o formě zkoušení je v kompetenci garanta předmětu. 

Stále také doporučujeme – pokud je to možné – využívat práce z domova.  

Provoz budov zůstává v nastaveném režimu (viz informace výše).

6. Režim FTK 

 • Zákaz vstupu do výuky a prostor FTK UP v případě jakýchkoliv projevů virového infekčního onemocnění, kontaktu s nakaženou osobou, nařízenou karanténou či pozitivního testu na Covid-19. 
 • V případě kontaktu s nakaženou osobou, nařízenou karanténou či pozitivního testu na Covid-19 zaměstnanec bezprostředně informuje (telefonicky, e-mailem) svého nadřízeného zaměstnance a děkana FTK UP.
 • V případě potřeby budou testy na Covid-19 zaměstnancům FTK hrazeny.
 • Pohyb ve vnitřních sdílených prostorech FTK UP s nasazenou rouškou
 • Minimalizovat osobní kontakt se studijním oddělením (přednostně elektronicky, osobní pouze domluvě).  
 • Minimalizovat osobní kontakt se zaměstnanci personálního a ekonomického oddělení (přednostně elektronicky, osobní pouze po domluvě).
 • V každém výukovém patře bude k dispozici desinfekce. 
 • Na vrátnicích budou v případě potřeby k dispozici bezkontaktní teploměry.
Zpět