Antigenní testování zaměstnanců FTK UP

Čtvrtek 11. březen 2021, 17:00 – Text: Oddělení pro organizaci

Vážené kolegyně a kolegové,

v souvislosti s vydáním mimořádného vládního opatření ze dne 5. 3. 2021 se Univerzita Palackého, stejně jako ostatní veřejné vysoké školy v ČR, zařazuje mezi subjekty, na které se nejpozději od 17. 3. 2021 vztahuje povinnost testovat zaměstnance na Covid-19.

Od 17. 3. 2021 budou na pracoviště zaměstnavatele moci vstupovat zaměstnanci pouze za předpokladu, že v posledních 7 dnech podstoupili RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2, POC antigenní test na přítomnost antigenu vir SAR-CoV-2 s negativním výsledkem.

Povinné testování se nevztahuje na zaměstnance, kteří:

  1. vykonávají práci mimo prostory zaměstnavatele, popř. mají se zaměstnavatelem sjednánu dohodu o práci z domova,
  2. prodělali onemocnění Covid-19 a od jeho prvního pozitivního testu neuplynulo více než 90 dní. Tuto informaci je nutné doložit laboratorním potvrzením,
  3. mají vystavený certifikát MZ ČR o kompletním provedeném očkování proti Covid-19, od něhož uplynulo nejméně 14 dnů, a zároveň nejeví žádné známky onemocnění Covid-19.

Laboratorní potvrzení, popř. vystavený certifikát doložte svému nadřízenému, který zajistí scan dokumentu a odešle jej na personální oddělení fakulty.

Každé úterý ode dne 16. 3. 2021 bude v době od 9 hodin probíhat testování zaměstnanců FTK, a to v prostorách tělocvičny v přízemí budovy pedagogů NC 154, třída Míru 111.

Na testování je nezbytné si zarezervovat termín v rezervačním systému: Antigenní testování zaměstnanců FTK. Rezervaci provádějte nejpozději vždy do pondělní 12. hodiny. Rezervační systém je nastaven v Portále UP, do kterého se přihlašujete přes portál ID standardním způsobem. Po výběru termínu je nutné zadat Vaše mobilní telefonní číslo, na které Vás v případě pozitivního výsledku budeme okamžitě kontaktovat. Potvrzený termín registrace Vám portál vygeneruje do Vašeho emailu.

Vstup do budovy bude umožněn postupně dle časového harmonogramupo provedení testu opusťte budovu. Cílem opatření je zajistit, aby se zaměstnanci potkávali co nejméně. Dezinfekce a odvětrávání prostor bude zajištěno. Prosím o dodržování rozestupů a používání respirátorů.

Antigenní testování bude provádět praktická lékařka MUDr. Iva Javůrková se svým týmem. Odběr bude prováděn výtěrem z nosohltanu. Při negativním výsledku testu nebudou zaměstnanci kontaktováni, informace o provedeném testu budou personálním oddělením navedeny do informačního systému SAP. Potvrzení o provedení testu a negativním výsledku bude vystaveno na vyžádání zaměstnance personálním oddělením. V případě pozitivního výsledku testu bude zaměstnanec cca do 15 minut po provedení testu kontaktován a bude informován o dalších následných krocích (PCR test, izolace apod.).

Zaměstnanci, kteří se antigenního testování u zaměstnavatele nezúčastní a budou se chtít dostavit od 17. 3. do prostor Univerzity Palackého v Olomouci, si zajistí vlastní test a potvrzení o negativním výsledku předají svému nadřízenému zaměstnanci, jinak jim nebude umožněn vstup do budov.

Očekáváme, že testování zaměstnanců FTK bude probíhat pravidelně vždy v úterý v tento čas. Vyhlášení dalšího testovacího termínu obdržíte vždy poté, co vyhodnotíme průběh předchozího testování.

Odpovědi na Vaše případné otázky naleznete na webu: COVID-19 – informace a opatření: Univerzita Palackého v Olomouci nebo v příloze této aktuality s nejčastějšími dotazy. V příloze je také návod jak se přihlásit na testování.

S případnými dotazy se neváhejte obrátit na koordinátorku testování za FTK, Mgr. Barboru Kristovou (barbora.kristova@upol.cz; 585 636 053).

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)