Antigenní testování zaměstnanců FTK UP

Thursday 11 March 2021, 17:00 – Text: Oddělení pro organizaci

Vážené kolegyně a kolegové,

v souvislosti s vydáním mimořádného vládního opatření ze dne 5. 3. 2021 se Univerzita Palackého, stejně jako ostatní veřejné vysoké školy v ČR, zařazuje mezi subjekty, na které se nejpozději od 17. 3. 2021 vztahuje povinnost testovat zaměstnance na Covid-19.

Od 17. 3. 2021 budou na pracoviště zaměstnavatele moci vstupovat zaměstnanci pouze za předpokladu, že v posledních 7 dnech podstoupili RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2, POC antigenní test na přítomnost antigenu vir SAR-CoV-2 s negativním výsledkem.

Povinné testování se nevztahuje na zaměstnance, kteří:

  1. vykonávají práci mimo prostory zaměstnavatele, popř. mají se zaměstnavatelem sjednánu dohodu o práci z domova,
  2. prodělali onemocnění Covid-19 a od jeho prvního pozitivního testu neuplynulo více než 90 dní. Tuto informaci je nutné doložit laboratorním potvrzením,
  3. mají vystavený certifikát MZ ČR o kompletním provedeném očkování proti Covid-19, od něhož uplynulo nejméně 14 dnů, a zároveň nejeví žádné známky onemocnění Covid-19.

Laboratorní potvrzení, popř. vystavený certifikát doložte svému nadřízenému, který zajistí scan dokumentu a odešle jej na personální oddělení fakulty.

Každé úterý ode dne 16. 3. 2021 bude v době od 9 hodin probíhat testování zaměstnanců FTK, a to v prostorách tělocvičny v přízemí budovy pedagogů NC 154, třída Míru 111.

Na testování je nezbytné si zarezervovat termín v rezervačním systému: Antigenní testování zaměstnanců FTK. Rezervaci provádějte nejpozději vždy do pondělní 12. hodiny. Rezervační systém je nastaven v Portále UP, do kterého se přihlašujete přes portál ID standardním způsobem. Po výběru termínu je nutné zadat Vaše mobilní telefonní číslo, na které Vás v případě pozitivního výsledku budeme okamžitě kontaktovat. Potvrzený termín registrace Vám portál vygeneruje do Vašeho emailu.

Vstup do budovy bude umožněn postupně dle časového harmonogramupo provedení testu opusťte budovu. Cílem opatření je zajistit, aby se zaměstnanci potkávali co nejméně. Dezinfekce a odvětrávání prostor bude zajištěno. Prosím o dodržování rozestupů a používání respirátorů.

Antigenní testování bude provádět praktická lékařka MUDr. Iva Javůrková se svým týmem. Odběr bude prováděn výtěrem z nosohltanu. Při negativním výsledku testu nebudou zaměstnanci kontaktováni, informace o provedeném testu budou personálním oddělením navedeny do informačního systému SAP. Potvrzení o provedení testu a negativním výsledku bude vystaveno na vyžádání zaměstnance personálním oddělením. V případě pozitivního výsledku testu bude zaměstnanec cca do 15 minut po provedení testu kontaktován a bude informován o dalších následných krocích (PCR test, izolace apod.).

Zaměstnanci, kteří se antigenního testování u zaměstnavatele nezúčastní a budou se chtít dostavit od 17. 3. do prostor Univerzity Palackého v Olomouci, si zajistí vlastní test a potvrzení o negativním výsledku předají svému nadřízenému zaměstnanci, jinak jim nebude umožněn vstup do budov.

Očekáváme, že testování zaměstnanců FTK bude probíhat pravidelně vždy v úterý v tento čas. Vyhlášení dalšího testovacího termínu obdržíte vždy poté, co vyhodnotíme průběh předchozího testování.

Odpovědi na Vaše případné otázky naleznete na webu: COVID-19 – informace a opatření: Univerzita Palackého v Olomouci nebo v příloze této aktuality s nejčastějšími dotazy. V příloze je také návod jak se přihlásit na testování.

S případnými dotazy se neváhejte obrátit na koordinátorku testování za FTK, Mgr. Barboru Kristovou (barbora.kristova@upol.cz; 585 636 053).

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)