Fyzioterapie - navazující magisterská

Důležitá sdělení

Praxe ve FN Olomouc a RRR Centru

Všichni studenti, kteří vykonávají praxi ve Fakultní nemocnici Olomouc a RRR Centru, musí mít na viditelném místě upevněnou identifikační kartu UP Olomouc. Žádné jiné vizitky nebudou brány za platné a nebudete moci bez ní praxi vykonávat.

Praxe v RRR centru

Studenti, kteří vykonávají praxi v RRR Centru, si mohou odkládat své osobní věci do skříněk v šatně, která je součástí pracoviště a je vybavena uzamykatelnými skříňkami - není nutné nosit si vlastní zámek.

Informace pro 1. ročník

Rozdělení do skupin

 

Materiály pro odbornou praxi KPX1,2 a LOPX1

Garant: MUDr. Radmil Dvořák, Ph.D.

Deník odborné praxe
Kazuistika
Výkaz praxe
Výkaz letní praxe

Omluvenky na praxi

Vážení studenti,
pokud  pro nemoc či z jiných závažných důvodů nebudete schopni absolvovat klinickou praxi (KPX1,2) na pracovišti RRR centra a na pracovišti JITROCEL rehabilitační centrum, kde s vámi počítají dle aktuálního rozpisu, jste povinni omluvit se předem kompetentním osobám.
Náhradní praxe pak budou probíhat v RRR Centru po předchozí domluvě. V případě neomluvených hodin praxe bude délka trvání zdvojnásobena oproti řádně omluvené praxi!

Kontaktní osoby:

RRR centrum - PhDr. David Smékal, Ph.D., tel. 585 636 380 - recepce RRR centra, nechat vzkaz pro PhDr. Smékala

JITROCEL rehabilitační centrum - Mgr. Iva Minaříková, Dis. (vedoucí fyzioterapeutka), tel. 733 174 752, 585 425 781

Informace pro 2. ročník

Úvodní informace
Harmonogram blokové výuky
Odborná praxe
Řád stáží
Kontakty na stáže

Požadavky na seminární práce:

KINT 4, KINT 3 a KNT 5

Získání zápočtu k předmětu KFA/SDPR1-3  - Diplomová práce - seminář 1-3

  • SDPR1 - zápočet bude udělen za odevzdané a schválené Zadání diplomové praxe.
  • SDPR2 - zápočet bude udělen na základě uznání vedoucího závěrečné práce, kdy bude závěrečná práce hotová min. z 80% (bude chybět například kapitola Závěr, Souhrn, Summary).
  • SDPR3 - zápočet bude zapsán po odevzdání Závěrečné práce se všemi náležitostmi.