Fyzioterapie - bakaláři

Důležitá sdělení

Praxe ve FN Olomouc a RRR Centru

Všichni studenti, kteří vykonávají praxi ve Fakultní nemocnici Olomouc a RRR Centru, musí mít na viditelném místě upevněnou identifikační kartu UP Olomouc. Žádné jiné vizitky nebudou brány za platné a nebudete moci bez ní praxi vykonávat.

Omluvenky na praxi

Vážení studenti 2. a 3. ročníku fyzioterapie,
pokud  pro nemoc či z jiných závažných důvodů nebudete schopni absolvovat klinickou praxi na pracovištích, kde s vámi počítají, jste povinni omluvit se předem kompetentním osobám. Ve velmi vážných případech lze doklad o nemoci uplatnit do konce kalendářního měsíce.
Náhradní praxe pak budou probíhat v RRR Centru po předchozí domluvě. V případě neomluvených hodin praxe bude délka trvání zdvonásobena oproti řádně omluvené praxi!

Kontaktní osoby na jednotlivých pracovištích

 

Poliklinika Olomouc (Dopravní zdravotnictví, a. s.) - Bc. Rodová - vedoucí fyzioterapeutka - tel. 585 507 111 - ústředna, nechat vzkaz pro pí Rodovou. 

VN Olomouc - pí Lerchová, tel. 973 407 079 - rehabilitace, nechat vzkaz pro pí Lerchovou.

FN Olomouc - dr. Dupalová nebo dr. Uhlíř, tel. 585 636 308 - sekretariát katedry fyzioterapie, nechat vzkaz pro dr. Dupalovou (středeční a čtvrteční praxe) nebo dr. Uhlíře (páteční praxe)

RRR Centrum - dr. Smékal, tel. 585 636 380 - recepce centra, nechat vzkaz pro dr. Smékala

Lázně Slatinice - Mgr. Michalová 

Fyziomed - Mgr. Josef Urban, tel. 606 900 120

Jitro - Mgr. Iva Minaříková, tel. 733 174 752, 585 425 781

Informace pro 1. ročník

Rozdělení do skupin

Rozdělení do skupin 2016/2017

Letní odborná praxe LOP1, 2

Informace pro výkon Letní odborné praxe LPO1,2

Materiály pro odbornou praxi

Deník odborné praxe
Kazuistika
Výkaz praxe
Výkaz letní praxe

Očkování proti virové hepatitidě B

V souvislosti s prováděním zdravotnické činnosti ve zdrav. zařízeních je těmito vyžadován doklad o očkování proti virové hepatitidě B. (Některá ze zdrav. zařízení podmiňují činnost pracovníků absolvováním tohoto očkování.)
Protože vaše praxe probíhá na pracovištích s vyšším rizikem vzniku infekčního onemocnění, je ve vašem vlastním zájmu a zejména v souladu s vyhláškou č. 439/2000 Sb. Ministerstva zdravotnictví ze dne 6. 12. 2000 o očkování proti infekčním nemocem nechat se proti virové hepatitidě B naočkovat, resp. přeočkovat.
Očkování probíhá v Centru očkování a cestovní medicíny ve Fakultní nemocnici v Olomouci - www.fnol.cz (nebo v jiných očkovacích centrech).

Ordinační hodiny:

pondělí, středa, čtvrtek 13:00 - 18:00 hodin
úterý, pátek                   13:00 - 16:00 hodin

Kontaktní osoby:

MUDr. Jana Vlčková
MUDr. Dagmar Horáková, Ph.D.
Centrum očkování a cestovní medicíny Fakultní nemocnice Olomouc
Tel.: 602 128 973
ockovani@fnol.cz

V Centru očkování a cestovní medicíny ve Fakultní nemocnici v Olomouci zaplatíte manipulační poplatek cca 120 Kč za aplikaci očkovací látky. Další postup je koordinován pracovníky Centra očkování a cestovní medicíny.

Na očkování je bezpodmínečně nutné donést:
očkovací průkaz,
index
- ověření, že studujete obor fyzioterapie - podmínka bezplatného poskytnutí očkovací látky
- zápis do indexu o provedeném očkování, tento bude kontrolován při zápisu a je podmínkou zapsání do vyššího ročníku. 

Informace pro 2. ročník

Informace pro 3. ročník