Stáže

O možnostech praxí (pracovních stáží) v zahraničních hostitelských organizacích se studenti dovídají průběžně díky automatickým e-mailům zasílaným z aplikace INTLAG na studentské univerzitní e-mailové adresy. Zároveň jsou studenti podporování v samostatném vyhledávání potencionálních zaměstnavatelů.

Seznam možností studijních stáží do zahraničí pro studenty FTK UP rozlišuje jednotlivé studijní programy, které jsou vhodné pro absolvování zahraniční stáže.

Smluvní partneři

Austrálie
APA Gold Coast Recreation and Sport INC
Francie
Učitelství TV Lyceé Ker Anna Kervignac
Kanada
Rekreologie Power to Be