Výběrové řízení

Program Erasmus+

Dodatečné výběrové řízení na zahraniční studijní pobyty v letním semestru 2018/19

Z podnětu Zahraničního oddělení UP vyhlašuje FTK UP dodatečné výběrové řízení na zahraniční studijní pobyty v LS 2018/19 v rámci programu Erasmus+.

Výběrové řízení je vypsáno prostřednictvím centrální aplikace Erasmus+. Do aplikace se studenti UP hlásí přihlašovacími údaji platnými pro Portál UP.

Přijímány budou výhradně přihlášky podané prostřednictvím této aplikace. Přihlášku je zapotřebí podat nejen on-line prostřednictvím aplikace Erasmus+ do 20. 9. 2018, ale také ji vytisknout, podepsat a společně s vytištěnými požadovanými přílohami odevzdat do 21. 9. 2018, 12:00 hod. do kanceláře Oddělení pro zahraniční spolupráci FTK UP (NA 318), nebo v případě nepřítomnosti referentky Markéty Václavíkové na vrátnici děkanátu FTK UP.

Studenti, kteří předloží řádným způsobem přihlášku, se dostaví k motivačnímu pohovoru, který se koná v pondělí 24. 9. 2018 od 12:00 na NA 404. Motivačním pohovorem budou prověřeny komunikační schopnosti studenta v předpokládaném studijním jazyce.

Výsledky výběrového řízení budou sděleny uchazečům dne 25. 9. 2018 prostřednictvím automatického e-mailu, odeslaného z nové centrální aplikace Erasmus+ na alternativní (neuniverzitní) e-mailovou adresu uvedenou v on-line přihlášce. Pokud by se doručení nezdařilo, bude v aplikaci vygenerována další automatická zpráva, která bude doručena na univerzitní e-mail.

Prosíme, sledujte své e-mailové schránky a okamžitě po obdržení e-mailu svou nominaci potvrďte (popřípadě odmítněte). Upozorňujeme, že nominaci můžete pouze a jedině buď přijmout, nebo odmítnout, v této fázi není možné provádět žádné modifikace! Mezi motivačním pohovorem a uzavřením tohoto dodatečného VŘ je jen velmi krátká doba, opravdu v tu dobu sledujte své e-maily!

Výsledky budou oficiální teprve poté, co všichni studenti svou nominaci potvrdí.

 

Stipendijní program UP

Aktuální nabídka je dostupná na stránkách Zahraničního oddělení UP.

Pro studenty FTK připadá z nabídky v úvahu Southwest University v Čínské lidové republice, případně Hiroshima Shudo University v Japonsku (Department of Health and Nutrition) a Daegu University v Korejské republice (College of Rehabilition Sciences)

Ostatní programy

V současné době není vypsáno žádné výběrové řízení.