Nabídky a výběrová řízení

Aktuálně

Zahraniční oddělení FTK UP přijímá nominace na mobility zaměstnanců v rámci programu
Erasmus+ na rok 2021/2022 – a to jak výukových pobytů, tak školení.

Připomínáme, že výukové pobyty (na rozdíl od školení) mohou probíhat pouze na základě platné
bilaterální dohody. Seznam partnerských univerzit je dostupný ke stažení zde, podrobné informace k výukovým pobytům či školením jsou dostupné na zaměstnaneckém webu FTK – sekce Zahraničí – Erasmus+.

Učitel vyjíždějící na výukový pobyt musí mít na UP pracovní poměr v rámci pracovní smlouvy jako
akademický pracovník. Výše úvazku nerozhoduje.
Minimální rozsah výuky je 8 hodin za týden, i v případě pobytů kratších je třeba tento limit dodržet.

Zaměstnanec vyjíždějící na školení musí mít na UP pracovní poměr v rámci pracovní
smlouvy. Výše úvazku nerozhoduje.
Forma školení není předepsána, může se jednat o studijní návštěvu partnerského pracoviště,
stínování pracovníka, kurz a podobně. Podmínkou je získání nových znalostí a dovedností,
uplatnitelných na domácím pracovišti. Účast na konferenci nelze považovat za školení.

Z programu Erasmus+ bude zafinancováno max. 5 pracovních dnů + 2 dny na cestu.

Dále platí omezení na maximálně dvě mobility jednoho zaměstnance v rámci akademického roku
(nelze však opakovaně vyjet na tutéž instituci).