Zdravá města se sešla v Olomouci, tématem byla i podpora pohybu

Zdeněk Hamřík během semináře na FTK.
Foto: Martin Višňa
Pondělí 27. leden 2020, 12:00 – Text: Martin Višňa

S mottem Bodujte s námi! se v Olomouci uskutečnila výroční konference Národní sítě Zdravých měst ČR, na níž sdíleli své zkušenosti a příklady dobré praxe představitelé obcí a regionů, zástupci ministerstev a dalších institucí a organizací. Součástí byl i seminář zaměřený na rozvoj pohybu a sportu, který hostila fakulta tělesné kultury.

„Spolupráci se Zdravými městy jsme navázali zhruba před deseti lety, za tu dobu se koná výroční konference této sítě v Olomouci již podruhé. Ukázalo se totiž, že obce mají o problematiku pohybu a sportu značný zájem, byli jsme tedy znovu osloveni,“ uvedl vedoucí katedry rekreologie Zdeněk Hamřík, který účastníky seznámil s několika doporučeními nezbytnými pro rozvoj pohybu.

„Města a vesnice mohou pohyb dětí a dospělých podpořit budováním infrastruktury pro aktivní dopravu, tedy chůzi nebo jízdu na kole, vliv má také dostupnost zeleně, parků a hřišť. Další příklady, které jsem zmínil, se týkají školy. Je vhodné podporovat aktivní dopravu dětí do školy a z ní, zavedení aktivních přestávek mezi hodinami a přímo ve výuce pak využívat pohyb i v předmětech, které primárně pohybový charakter nemají, například oživit výklad nějakou hrou,“ vyjmenoval Zdeněk Hamřík.

Svou práci prezentoval také Jan Dygrýn z fakultního Institutu aktivního životního stylu, který se zabývá vlivem prostředí na pohybovou aktivitu. „Ukázal jsem možnosti hodnocení prostředí z pohledu jeho vhodnosti k pohybové aktivitě, sportu či volnočasovým aktivitám, také možnosti sledování a hodnocení životní stylu a to, jak může jednoduchá GISová analýza pomoci obci v rozhodování, sledování poptávky ze strany obyvatel a v efektivním využívání peněz,“ shrnul svůj příspěvek, v němž využil i letecký pohled na Central Park v New Yorku nebo Sitteho sto let starý regulační plán Olomouce.

Na semináři vystoupila také náměstkyně ministra zdravotnictví Alena Šteflová a Pavla Kortusová z Kanceláře Světové zdravotnické organizace v ČR, součástí byla i prohlídka Aplikačního centra BALUO. Během dvoudenního olomouckého setkání Zdravých měst účastníci zavítali také do prostor Uměleckého centra UP, kde se odehrála společenská část programu. Samotná konference, na níž představitelé obcí a regionů prezentovali inspirativní realizované projekty zlepšující kvalitu života obyvatel či podporující udržitelný rozvoj, se uskutečnila v olomouckém NH hotelu, mimo jiné za účasti náměstka ministryně pro místní rozvoj Davida Koppitze.

Národní síť Zdravých měst ČR je asociace, jejímž posláním je propojovat municipality a odborné organizace ke spolupráci v systematické podpoře zdraví a kvality života a aktivnímu uplatňování udržitelného rozvoje. Asociace, která z iniciativy jedenácti starostů vznikla v roce 1994, je certifikována Světovou zdravotnickou organizací. V současnosti má přes 130 členů. Více o asociaci zde.

Zpět