Volby do Akademického senátu UP a FTK UP

Ilustrační foto: Martin Višňa
středa 15. únor 2017, 14:50

Akademický senát FTK UP vyhlašuje volby do Akademického senátu UP a Akademického senátu FTK UP na funkční období 2017–2020. Níže postupně naleznete k volbám všechny potřebné informace. 

 

Výsledky voleb

Výsledky voleb do AS FTK UP jsou oficiálně, dle členů volební komise proběhly v pořádku a stávající AS schválil závěrečnou zprávu z voleb bez výhrad. U voleb do AS UP jde zatím o výsledek neoficiální, do 14. dubna běží totiž sedmidenní lhůta pro podání případných stížností - teprve poté lze výsledek považovat za oficiální. 

Akademický senát FTK UP

ve funkčním období 2017–2020 zasedne ve složení (pořadí dle počtu obdržených hlasů):

- akademici: Michal Šafář, Soňa Formánková, Jan Bělka, Aleš Gába, Jiří Dub, Pavel Háp, David Smékal, Michal Kudláček, Zdeněk Svoboda, Ondřej Ješina

- studenti: Mojmír Fryčák, Tadeáš Venkrbec, Ludvík Valtr, Josef Kaštil, Zuzana Svozilová

Zápis o výsledku voleb ke stažení: strana 1, strana 2

 

Akademický senát UP

Do Akademického senátu UP byli za FTK zvoleni Jana Pelclová, Zbyněk Janečka a Michal Vorlíček.

Více zde.

 

Termín voleb 

31. 3. 2017 od 8:30 do 17:00 hod. v místnosti NA 309 

4. 4. 2017 od 8:30 do 17:00 hod. v místnosti NA 309

5. 4. 2017 od 8:30 do 17:00 hod. v místnosti NA 309

7. 4. 2017 od 8:30 do 17:00 hod. v místnosti NA 309

* NA 309 je zasedací místnost děkanátu FTK UP. 

 

Volby na Facebooku

Na facebookové stránce fakulty byla vytvořena událost, v níž mohou kandidáti, kteří používají tuto sociální síť, komunikovat s dalšími uživateli, představovat své záměry a cíle apod. 

Událost najdete zde.

 

Seznam kandidátů

Kandidáti do Akademického senátu UP

Akademici

Mgr. Roman Cuberek, Ph.D. – 25. 11. 1976 – Institut aktivního životního stylu

PaedDr. Zbyněk Janečka, Ph.D. – 17. 11. 1954 – Katedra aplikovaných pohybových aktivit

doc. Mgr. Jana Pelclová, Ph.D. – 21. 1. 1978 – Institut aktivního životního stylu

Mgr. Petr Reich, Ph.D. – 4. 11. 1972 – Katedra sportu

doc. Mgr. Jana Vašíčková, Ph.D. – 21. 9. 1973 – Katedra společenských věd v kinantropologii

 

Studenti

Bc. Josef Kaštil – 20. 8. 1985 – stud. program Tělesná výchova a sport, 2. ročník NMgr. Rekreologie

Mgr. Michal Vorlíček – 14. 12. 1987 – stud. program Kinantropologie, 4. ročník DSP Kinantropologie

Oleg Žhmolík – 5. 4. 1993 – stud. program Tělesná výchova a sport, 2. ročník Bc. Ochrana obyvatelstva

 

Kandidátní listina ke stažení (PDF)

  

Kandidáti do Akademického senátu FTK UP

Akademici

Mgr. Jan Bělka, Ph.D. – 16. 4. 1977 – Katedra sportu

PhDr. Michal Botek, Ph.D. – 4. 1. 1979 – Katedra přírodních věd v kinantropologii

Mgr. Jiří Buben, Ph.D. – 9. 8. 1977 – Katedra sportu

Mgr. Roman Cuberek, Ph.D. – 25. 11. 1976 – Institut aktivního životního stylu

Mgr. Jiří Dub – 31. 7. 1980 – Katedra sportu

PaedDr. Soňa Formánková, Ph.D. – 23. 9. 1963 – Katedra sportu

Mgr. Aleš Gába, Ph.D. – 12. 12. 1983 – Katedra přírodních věd v kinantropologii

Mgr. Zdeněk Hamřík, Ph.D. – 3. 5. 1982 – Katedra rekreologie

Mgr. Radek Hanuš, Ph.D. – 28. 3. 1969 – Katedra rekreologie

Mgr. Pavel Háp, Ph.D. – 2. 3. 1972 – Katedra sportu

Mgr. Jana Harvanová, Ph.D. – 9. 3. 1974 – Katedra společenských věd v kinantropologii

PaedDr. Zbyněk Janečka, Ph.D. – 17. 11. 1954 – Katedra aplikovaných pohybových aktivit

Mgr. Ondřej Ješina, Ph.D. – 25. 3. 1980 – Katedra aplikovaných pohybových aktivit

Mgr. Jiří Kubíček – 7. 4. 1956 – Katedra společenských věd v kinantropologii

Mgr. Michal Kudláček, Ph.D. – 24. 8. 1981 – Katedra rekreologie

Mgr. Iva Machová, Ph.D. – 24. 6. 1976 – Katedra sportu

doc. Mgr. Jana Pelclová, Ph.D. – 21. 1. 1978 – Institut aktivního životního stylu

Mgr. Rudolf Rozsypal – 4. 6. 1971 – Katedra rekreologie

PhDr. et Dr. Martin Sigmund, Ph.D. - 25. 12. 1973 – Katedra rekreologie

PhDr. David Smékal, Ph.D. – 20. 2. 1975 – Katedra fyzioterapie

Mgr. Zdeněk Svoboda, Ph.D. – 16. 7. 1979 – Katedra přírodních věd v kinantropologii

Mgr. Michal Šafář, Ph.D. – 8. 4. 1971 – Katedra společenských věd v kinantropologii

Mgr. Jiří Štěpán – 29. 7. 1983 – Katedra sportu

Mgr. Štěpán Válek – 20. 2. 1965 – Katedra společenských věd v kinantropologii

doc. Mgr. Jana Vašíčková, Ph.D. – 21. 9. 1973 – Katedra společenských věd v kinantropologii

Mgr. Jiří Vrba – 5. 5. 1966 – Katedra aplikovaných pohybových aktivit

Mgr. Tomáš Vyhlídal – 27. 12.1983 – Katedra aplikovaných pohybových aktivit

 

Studenti

Mojmír Fryčák – 3. 9. 1995 – 2. ročník Bc. Tělesná výchova – Anglická filologie

Mgr. Jana Hodonská – 24. 6. 1991 – 2. ročník DSP Kinantropologie

Veronika Chvojková – 8. 10. 1993 – 4. ročník Bc. Aplikovaná tělesná výchova

Pavel Jakubec – 27. 5. 1994 – 2. ročník Bc. Rekreologie

Jakub Jamrich – 24. 5. 1993 – 2. ročník Bc. Tělesná výchova – Geografie

Valentína Kapsová – 17. 6. 1996 – 2. ročník Bc. Tělesná výchova a sport

Bc. Josef Kaštil – 20. 8. 1985 – 2. ročník NMgr. Rekreologie

Mgr. Petra Konečná – 6. 9. 1990 – 1. ročník DSP Kinantropologie

Mgr. Ondřej Laštovička – 31. 5. 1990 – 2. ročník DSP Kinantropologie

Mgr. Daniel Mikeška – 15. 7. 1988 – 2. ročník DSP Kinantropologie

Kristýna Navrátilová – 25. 7. 1995 – 2. ročník Bc. Aplikované pohybové aktivity

Mgr. Lukáš Ondra – 26. 6. 1991 – 1. ročník DSP Kinantropologie

Bc. Michal Ondráček – 4. 6. 1991 – 1. ročník NMgr. Tělesná výchova a sport

Beáta Polišenská – 12. 1. 1995 – 1. ročník Bc. Tělesná výchova a sport

Dominik Pudelka – 8. 4. 1993 – 2. ročník Bc. Tělesná výchova – Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání

Jan Roletzky – 22. 9. 1992 – 3. ročník Bc. Rekreologie

Bc. Barbora Sládečková – 27. 8. 1991 – 2. ročník NMgr. Tělesná výchova – Učitelství AJ

Klára Sovová – 25. 4. 1994 – 4. ročník Bc. Aplikované pohybové aktivity

Mgr. Zuzana Svozilová – 22. 1. 1989 – 2. ročník DSP Kinantropologie

Mgr. Ludvík Valtr – 3. 12. 1985 – 5. ročník DSP Kinantropologie

Bc. Tadeáš Venkrbec – 8. 2. 1993 – 1. ročník Bc. Fyzioterapie

Mgr. Michal Vorlíček – 14. 12. 1987 – 4. ročník DSP Kinantropologie

Mgr. Vendula Zbořilová – 17. 2. 1991 – 2. ročník DSP Kinantropologie

Oleg Žhmolík – 5. 4. 1993 – 2. ročník Bc. Ochrana obyvatelstva

  

Volební komise

Předseda hlavní volební komise: PhDr. David Smékal, Ph.D.

Komise pro hlasování do AS UP: 

předseda: PhDr. David Smékal, Ph.D.

členové (abecedně bez titulů): J. Bělka, S. Formánková, A. Gába, O. Ješina, J. Kratochvíl, M. Kudláček, F. Neuls, K. Ořechovská, T. Salaj, B. Sládečková, Z. Svoboda, M. Svozilová.

Komise pro hlasování do AS FTK UP: 

předseda: RNDr. Jiří Kratochvíl

členové (abecedně bez titulů): J. Bělka, R. Cuberek, S. Formánková, A. Gába, Z. Janečka, O. Ješina, J. Kaštil, J. Kratochvíl, M. Kudláček, F. Neuls, K. Ořechovská, T. Salaj, B. Sládečková, Z. Svoboda, M. Svozilová.

V případě potřeby doplnění členů volebních komisí osloví předsedové další členy akademické obce FTK UP.

 

Proč volit do akademického senátu?

Akademický senát je samosprávný zastupitelský orgán zřízený ze zákona o vysokých školách, volený akademickou obcí na tříleté funkční období. Hlavní funkce akademického senátu jsou: kontrolní, schvalovací a iniciační. Senát na fakultě mimo jiné spoluurčuje její dlouhodobé směřování, volí děkana, schvaluje rozpočet, kontroluje nakládání s finančními prostředky. Je také prostředníkem při řešení aktuálních problémů studentů i zaměstnanců.

Více o Akademickém senátu FTK UP

Více o Akademickém senátu UP

 

Volební a jednací řád AS FTK UP

Volební řád ke stažení zde.
Jednací řád ke stažení zde.

 

Další informace

Informace k volbám do Akademického senátu UP najdete také na této stránce.