Volby do Akademického senátu UP a FTK UP

středa 19. únor 2020, 10:00 – Text: Oddělení pro rozvoj a vnější vztahy

Akademický senát FTK UP usnesením ze dne 11. února 2020 vyhlašuje volby do Akademického senátu UP a volby do Akademického senátu Fakulty tělesné kultury UP pro období 2020 – 2023. Volby do obou akademických senátů proběhnou na FTK UP ve dnech 25., 26. a 27. března 2020 (středa, čtvrtek a pátek) od 8:30 do 17 hodin v místnosti NA 309.

Předsedou hlavní volební komise byl zvolen PhDr. David Smékal, Ph.D. Předsedou volební komise pro hlasování do AS UP byl zvolen taktéž PhDr. David Smékal, Ph.D. Členy této volební komise jsou: Bělka, Buben, Dub, Formánková, Fryčák, Gába, Hamřík, Janečka, Ješina, Kaštil, Svoboda, Svozilová, Valtr, Venkrbec.

Předsedou volební komise pro hlasování do AS FTK UP byl zvolen Mgr. Jiří Buben, Ph.D. Členy této volební komise jsou: Bělka, Buben, Dub, Formánková, Fryčák, Gába, Hamřík, Janečka, Ješina, Kaštil, Svoboda, Svozilová, Valtr, Venkrbec.

AS FTK UP vyzývá všechny členy akademické obce FTK UP, aby zasílali předsedovi hlavní volební komise PhDr. Davidu Smékalovi, Ph.D. písemné návrhy na kandidáty do AS UP i AS FTK UP. Období přijímání návrhů do univerzitního i fakultního senátu končí na FTK UP dne 25. února. 2020. Návrh musí obsahovat písemný souhlas navrhovaného kandidáta. Dalšími náležitostmi jsou: jméno a příjmení kandidáta, vč. titulů, datum narození, pracoviště, u studentů ročník studia a studijní program.

Návrh kandidáta pro volby do Akademického senátu UP v Olomouci

Volební řád Akademického senátu UP v Olomouci

Návrh kandidáta pro volby do Akademického senátu Fakulty tělesné kultury UP v Olomouci (strana 5)

Volební řád Akademického senátu Fakulty tělesné kultury UP v Olomouci

Zpět