Aktuálně: info o volbách do Akademického senátu UP a FTK UP

Pondělí 18. květen 2020, 13:34 – Text: Oddělení pro rozvoj a vnější vztahy

Vzhledem k vyhlášenému nouzovému stavu v ČR v souvislostí s pandemií COVID-19 a tudíž prakticky nereálné možnosti konání voleb do AS UP a AS FTK UP dle původního harmonogramu, reagoval Akademický senát FTK UP ve spolupráci s Akademickým senátem Univerzity Palackého a Centrem výpočetní techniky následovně.

Volby do obou akademických senátů proběhnou elektronickou formou v termínu 19.–25. 5. 2020.

Odkaz na elektronické hlasování je: nasevolby.upol.cz.

Pro volební kampaně budou mít kandidáti vyhrazený prostor v události na fakultním Facebooku nebo formou odkazu u svého jména v tomto článku. V rámci regulérnosti, férovosti a etické stránky voleb apelujeme na kandidáty, aby utlumili své aktivní volební kampaně s počátkem voleb.

Kandidátní listina pro volby do AS UP a AS FTK UP na období 2020–2023

Kandidáti do AS UP

Akademičtí pracovníci

Mgr. Jan Bělka, Ph.D. – 1977 – Katedra sportu

PaedDr. Soňa Formánková, Ph.D. – 1963 –  Katedra sportu

RNDr. Svatopluk Horák – 1956 – Katedra společenských věd v kinantropologii

RNDr. Aleš Jakubec, Ph.D. – 1976 –  Katedra přírodních věd v kinantropologii

PaedDr. Zbyněk Janečka, Ph.D. – 1954 – Katedra aplikovaných pohybových aktivit

Mgr. Ondřej Ješina, Ph.D. – 1980 – Katedra aplikovaných pohybových aktivit

Mgr. Zdeněk Svoboda, Ph.D. – 1979 – Katedra přírodních věd v kinantropologii

Mgr. Petr Reich, Ph.D. – 1972 – Katedra sportu

doc. Mgr. Jana Vašíčková, Ph.D. – 1973 – Katedra společenských věd v kinantropologii

Mgr. Michal Vičar, Ph.D. – 1985 – Katedra rekreologie

Mgr. Michal Vorlíček – 1987 – Institut aktivního životního stylu

 

Studenti

Daniela Milotová – 1998 – 2. ročník Bc. – Tělesná výchova – ochrana obyvatelstva

Mgr. Lenka Murínová – 1994 – 1. ročník DSP – Kinantropologie

Bc. Kristýna Navrátilová – 1995 – 2. ročník NMgr. – Aplikované pohybové aktivity

 

Kandidátní listina pro volby do AS UP v Olomouci konané ve dnech 19.–25. 5. 2020 – Fakulta tělesné kultury

Kandidáti do AS FTK UP

Akademičtí pracovníci

Mgr. Jan Bělka, Ph.D. – 1977 – Katedra sportu

Mgr. Jiří Buben, Ph.D. – 1977 – Katedra sportu

Mgr. Jiří Dub – 1980 –  Katedra sportu

Mgr. Katarína Dudová – 1985 –  Katedra sportu

PaedDr. Soňa Formánková, Ph.D. – 1963 –  Katedra sportu

Mgr. Zdeněk Hamřík, Ph.D. – 1982 – Katedra rekreologie

Mgr. Jana Harvanová, Ph.D. – 1974 – Katedra společenských věd v kinantropologii

RNDr. Svatopluk Horák – 1956 – Katedra společenských věd v kinantropologii

Mgr. Michal Hrubý – 1990 – Katedra sportu

RNDr. Aleš Jakubec, Ph.D. – 1976 –  Katedra přírodních věd v kinantropologii

Mgr. Ondřej Ješina, Ph.D. – 1980 – Katedra aplikovaných pohybových aktivit

Mgr. David Másilka, Ph.D. – 1979 – Katedra rekreologie

doc. Mgr. Jana Pelclová, Ph.D. – 1978 – Institut aktivního životního stylu

Mgr. Hana Pernicová, Ph.D. – 1977 – Katedra společenských věd v kinantropologii

PhDr. David Smékal, Ph.D. – 1975 – Katedra fyzioterapie

Mgr. Zdeněk Svoboda, Ph.D. – 1979 – Katedra přírodních věd v kinantropologii

Mgr. et Bc. Jarmila Štěpánová – 1986 – Katedra fyzioterapie

Mgr. Ludvík Valtr – 1985 – Katedra přírodních věd v kinantropologii

Mgr. Michal Vičar, Ph.D. – 1985 – Katedra rekreologie

Mgr. Michal Vorlíček – 1987 – Institut aktivního životního stylu

Mgr. Jiří Vrba – 1966 – Katedra aplikovaných pohybových aktivit

Mgr. Tomáš Vyhlídal – 1983 – Katedra aplikovaných pohybových aktivit

 

Studenti

Bc. David Janda – 1996 – 1. ročník NMgr. TVS-Rekreologie

Mgr. Kristýna Janečková – 1992 – 2. ročník DSP Kinantropologie

Jana Křižanová – 1999 – 2. ročník TVS

Mgr. Marek Maráček – 1992 – 1. ročník DSP Kinantropologie

Mgr. Daniel Mikeška – 1988 – 2. ročník DSP Kinantropologie

Daniela Milotová – 1998 – 2. ročník Ochrana obyvatelstva

Mgr. Jakub Řičica – 1992 – 2. ročník DSP Kinantropologie

Nikolas Tilkeridis – 1998 – 2. ročník TVS

Mgr. Jan Vindiš – 1994 – 1. ročník DSP Kinantropologie   

 

Ke stažení

FTK-A-17/03 Statut FTK UP
FTK-A-17/02-ÚZ02 Volební řád Akademického senátu FTK UP
FTK-A-17/01 Jednací řád Akademického senátu FTK UP
Jednací řád Vědecké rady FTK UP Jednací řád Vědecké rady FTK UP
Zpět