Testování skokanů na lyžích

Úterý 23. listopad 2021, 14:00 – Text: Katedra přírodních věd v kinantropologii

Na začátku listopadu se na Katedře přírodních věd v kinantropologii uskutečnilo testování mladých závodníků ve skoku na lyžích. Po více než 15 letech tak byla na základě smlouvy mezi FTK UP a Svazem lyžařů České republiky z.s. realizována měření, která by mohla vést k obnovení dřívější spolupráce.

Testy byly zaměřené do oblasti somatodiagnostiky a biomechaniky a zahrnovaly hodnocení tělesného složení a svalových dysbalancí, měření rovnováhy ve statických a dynamických situacích, symetrii zatížení v nájezdovém postavení a při odrazu a hodnocení výbušné síly dolních končetin a síly při isokinetické kontrakci.

Cílem testů je získat základní informace o pohybových schopnostech, které jsou nezbytným předpokladem pro kvalitní provedení skoku na lyžích. Výsledky měření by měly sloužit jako základ pro vytvoření testové baterie, která by mohla umožnit dlouhodobé sledování připravenosti před závodním obdobím.

Zpět