Studenti fyzioterapie na ENPHE konferenci v Nizozemsku

středa 30. říjen 2019, 12:00 – Text: Oddělení pro zahraniční spolupráci

Ve dnech 10.–12. října 2019 se 3 studenti fyzioterapie díky podpoře Zahraničního oddělení FTK zúčastnili konference pod záštitou European Network of Physiotherapy in Higher Education (ENPHE) s názvem „The End of Physiotherapy? Towards New Ideas on Health“, která se konala v nizozemském Gröningenu.

Atmosféru města popsal jeden z českých účastníků, Adam Kašpárek, takto: „Město na mě působilo příjemně pohodovým dojmem. Nebýt všech těch cyklistů, cítil bych se asi jako v Olomouci. Místo toho jsem ale každou chvilku uskakoval před nezastavitelnými vlnami bezhlavých jezdců.”

Konference byla rozdělena na přednášky a volitelné workshopy. „Účastnil jsem se workshopu s názvem Internationalisation. Pracovali jsme na šabloně univerzálního přístupu k pacientům z různého prostředí. Následoval workshop s novozélandským profesorem Davem Nichollsem, který je autorem kontroverzní knihy The End of Physiotherapy. Profesor Nicholls s přítomnými studenty probíral hlavně historii fyzioterapie,” uvedl Jakub Štefánek, další ze tří vyslaných studentů.

Mezi jednotlivými přednáškami byl prostor i pro setkávání a neformální diskuzi mezi účastníky. „Nejtěžším krokem pro mě bylo vyjít z mé komfortní zóny a oslovit neznámého člověka. Sebrala jsem však odvahu a diskutovala s přednášejícími i ostatními účastníky konference na nejrůznější témata,” shrnula Markéta Nevělíková.

V rámci workshopu „Out of the Box Education“ představili mladí nizozemští studenti pod vedením Jasmina Pekarice projekty, které zrealizovali v rámci svého studia. Měli na starost například návrh hřiště pro děti s hendikepem, nebo prostoru pro aktivní seniory. Cílem workshopu bylo rozvinutí myšlenky, zda by se fyzioterapeuti měli věnovat právě realizaci podobných projektů. V závěru workshopu bylo téma probráno formou kreativní diskuze. Jejím výstupem byla shoda nad potřebou větší pozornosti věnované prevenci.

Konferenci uzavírala přednáška Emmy Stokes, která hovořila o důležitosti oboru fyzioterapie a motivovala studenty i učitele k seberozvoji. Nabádala ke kritickému pohledu na trendy moderní doby, k zaměření se na chybějící sociální složku v biopsychosociálním modelu a mimo jiné také ke studiu humanitních oborů, jako jsou filosofie a sociologie.

„Za tuto jedinečnou zkušenost na mezinárodní konferenci vděčíme právě podpoře Zahraničního oddělení FTK. Bez ní bychom se konference nemohli zúčastnit,“ uvedli jediní čeští zástupci z řad studentů, Markéta Nevělíková, Jakub Štefánek a Adam Kašpárek.

Zpět