Projektový den TAČR

Foto: Kristýna Navrátilová
pátek 15. listopad 2019, 12:00 – Text: Oddělení pro rozvoj a vnější vztahy

Projektový tým z Fakulty tělesné kultury, složený z akademiků a studentů magisterských a doktorských studijních programů, pořádal ve čtvrtek 14. listopadu 2019 tzv. Projektový den TAČR, který se odehrál na půdě Centra kinantropologického výzkumu a Aplikačního centra BALUO. V rámci projektového dne byly na programu rozhovory se studenty a učiteli základních škol na téma pohybové aktivity a moderních technologií a také zábavně edukační pohybový program pro všechny zúčastněné.

Projektový den je jedním z výstupů samostného projektu TAČR, zaměřeného na primární prevenci sedavého chování českých adolescentů pomocí intervence založené na sociálních normách s využitím prvků e/m-health. Cílem projektu TAČR je připravit a certifikovat sadu intervenčních nástrojů využitelných v primární prevenci sedavého chování českých adolescentů a podpory jejich fyzické aktivity ve školním prostředí. Intervenční program bude využívat vlivu sociálních norem a sociálního marketingu s využitím prvků e/m-health. V průběhu řešení projektu budou připravena potřebná informačně-technologická řešení a spolu s nimi certifikovaná metodika využitelná přímo ve školním prostředí. Tyto výstupy umožní podporu aktivního životního stylu přímo v prostředí školy, kde adolescenti tráví podstatnou část dne v průběhu pracovního týdne. Více informací o samotném projektu TAČR naleznete na webových stránkách.

Zpět