Pavel Kolář na FTK

Úterý 7. leden 2020, 13:21

Nejznámější český fyzioterapeut Pavel Kolář přednášel na fakultě tělesné kultury. Jak uvedl Petr Uhlíř z katedry fyzioterapie, uznávaný odborník seznámil studenty pátého ročníku s principy a aplikacemi metody nazvané Dynamická neuromuskulární stabilizace, které je Kolář zakladatelem. Foto: Martin Višňa

Zpět