Nabídka stipendijních pobytů na Tchaj-wanu

Ilustrační foto: asiaexchange.org
úterý 6. březen 2018, 13:46 – Text: Oddělení pro zahraniční spolupráci

Tchajpejská hospodářská a kulturní kancelář (Taipei Economic and Cultural Office) v Praze informuje o nabídce dvou typů stipendií ke studiu na Tchaj-wanu, a to programy Taiwan Scholarship a Huayu Enrichment Scholarship.

 

Tchajwanský stipendijní program (Taiwan Scholarship Program)

Stipendia tchajwanského ministerstva školství pro pregraduální (bakalářské) i postgraduální (magisterské nebo doktorandské) studium (preferováno je ale postgraduální studium).

Délka poskytovaného stipendia

– bakalářské studium – max. 4 roky
– magisterské studium – max.  2 roky
– doktorandské studium - max. 4 roky
– jazykový kurz mandarínské čínštiny – max. 1 rok

Stipendium se uděluje na akademický rok, který začíná 1. září a končí 31. srpna, mezitím je možné žádat o prodloužení výplaty stipendia o další rok.

Výše stipendia

– bakalářské studium a jazykový kurs čínštiny
15 000 tchajwanských dolarů (přibližně 500 amerických dolarů) měsíčně
– magisterské nebo doktorandské studium
20 000 tchajwanských dolarů (přibližně 655 amerických dolarů) měsíčně

Za studenty bude také uhrazeno školné (případně i některé další poplatky související se studiem) až do maximální výše 40 000 tchajwanských dolarů za semestr.

Podmínky přijetí

požadovaná příslušná úroveň vzdělání, výborné studijní výsledky, české státní občanství, velmi dobrá znalost jazyka, v němž má studium probíhat, tj. buď čínštiny nebo angličtiny

Studium nemusí nutně probíhat v čínštině, lze se hlásit i do studijních programů vedených v angličtině.

Počet nabízených stipendií není specifikován, nejsou stanovena žádná omezení, pokud jde o studovaný obor. V roce 2018 je však k dispozici více stipendijních míst než kdykoli předtím.

Podrobné informace jsou k dispozici ZDE

 

Huayu Enrichment Scholarship Program

Stipendia na jednoroční, případně devítiměsíční, šestiměsíční nebo tříměsíční jazykový kurs (mandarínské) čínštiny.

Délka poskytovaného stipendia

Stipendium se poskytuje na dobu 12 měsíců, případně pouze 3, 6 nebo 9 měsíců, přičemž studijní pobyt musí proběhnout v časovém rozmezí mezi 1. zářím a 30. červnem.

Výše stipendia 

25 000 tchajwanských dolarů (přibližně 775 amerických dolarů) měsíčně

Podmínky přijetí

alespoň středoškolské vzdělání, výborné studijní výsledky, dolní věková hranice je 18 let

Podrobné informace jsou k dispozici ZDE.

 

Žádosti se podávají na Tchajpejskou hospodářskou a kulturní kancelář v Praze, a to každoročně vždy v době od 1. února do 31. března příslušného roku (pokud nebude stanoveno jinak).

Ti uchazeči, jimž bude stipendium uděleno, pak musí nejpozději do 30. června doručit Tchajwanské hospodářské a kulturní kanceláři v Praze fotokopii akceptačního dopisu z příslušné tchajwanské vysoké školy nebo střediska jazykové přípravy.

 

Kontakt a další informace

Tchajwanská hospodářská a kulturní kancelář
Evropská 33c | 160 00  Praha 6

T: 233 320 606
E: tecoassist@gmail.comtecoprag@gmail.com
W: www.roc-taiwan.org/cz/