My, studenti z Neředína ve světě: Marek Janošec

pátek 23. únor 2018, 11:06 – Text: Tereza Kučerová

Zajímá vás, jak se studuje a žije ve Velké Británii? O své zkušenosti ze studijního pobytu na University of Worcester se v další části našeho seriálu podělil rekreolog Marek Janošec.

 

Proč jsi zvolil právě tuto destinaci?

Velkou Británii jsem si vybral kvůli tomu, že je to kolébka anglického jazyka. Ten, kdo se chce naučit anglicky, tam má rozhodně velkou příležitost se v angličtině rozvíjet. Navíc Worcester je oblast, kde zpravidla není žádný akcent, což je příjemnější k porozumění. O různorodost řeči tam však není nouze díky studentům pocházejících ze všech koutů Anglie. Druhým důvodem výběru je kultura, která je rozmanitější než u nás, a úroveň života, jež je na podstatně jiné úrovni v poměru s ČR. Hlavním důvodem byl ale fakt, že se v Anglii obecně více studuje, než chodí na párty a užívá života jako v jižních státech Evropy. Takže pro studenty, kteří touží více po vzdělávacím Erasmu, nejen v oblasti jazykové, je Anglie ideální volba. Studium ve Velké Británii se také lépe vyjímá v životopise.

 

Cítil jsi podporu ze strany zahraničního koordinátora na hostitelské univerzitě?

Podporu jsem pociťoval při zařizování administrativních věcí před odjezdem. Od začátku pobytu až po jeho konec jsem potřebu kontaktovat koordinátorku neměl. Vše se dalo vyřešit ve Firstpointu – kanceláři pro všechny studentské záležitosti.

 

Můžeš popsat své zkušenosti s ubytováním a stravováním?

Pro Erasmus studenty zařizuje a spravuje ubytování samotná universita. První volbou jsou studentské koleje, kde studenti bydlí v samostatných pokojích. Jedno patro spolu sdílí kuchyni a podle cenové úrovně také sociální zařízení. Jejich výhodou je umístění v kampusu univerzity, ale silnou nevýhodou je vysoká cena (£100-150/týden). Další volbou jsou tzv. University managed houses. Jedná se o klasické anglické domy, kde studenti (3–7 studentů na dům) mají vlastní pokoje různých velikostí a úrovně vybavení a sdílejí spolu kuchyni a sociální zařízení. Na jednu stranu jsou levnější (£75-100/týden), ale na druhou jsou rozmístěny různě po městě, což ovlivňuje dopravu a přítomnost ostatních studentů. Já jsem bydlel v domě se dvěma Angličany. Bohužel fakt je takový, že erasmáci bydlí společně s prváky. Jelikož v Anglii začínají univerzitu v 18 a místní studenti nejsou zvyklí žít sami s cizími lidmi, je nutné se obrnit určitou trpělivostí. Majetnější studenti se stravují v univerzitní „menze“, která je však drahá, proto si většina obstarává jídlo sama. Ceny potravin jsou v supermarketech srovnatelné s cenami u nás. Služby jako příprava jídla (např. restaurace nebo hotový toast z obchodu) značně znásobují cenu potraviny.

 

Jak probíhalo tvé studium?

Velkým plusem je, že Erasmus studenti si mohou vybrat jakýkoliv předmět na univerzitě a studují společně s místními. Důležité je však vědět, že jsou na ně kladeny stejné nároky jako na místní studenty. Předměty prvních ročníků jsou lehčí než ze třetího a to je dobré vzít v potaz. Jelikož se studium v Anglii platí (Erasmus studenti neplatí), je omezený počet předmětů na čtyři za semestr. Každý předmět se vyučuje jednou týdně ve třech hodinových blocích. Vše další, tedy průběžné úkoly, závěrečné práce a zkouška, se odvíjí od daných předmětů. Já jsem si shodou okolností vybral předměty, ve kterých jsem měl celkem osm závěrečných prací. Někdo měl však třeba jen čtyři práce. Velkou změnou je styl psaní. Všechny práce se píší v akademické angličtině podle kompendia, součástí jsou citace, atd. Průběžné úkoly byly ale nepovinné. Zkoušky, a s tím související memorování textů, jsou zde raritou. Studenti zde spíše něco tvoří, než se něco učí nazpaměť.

 

Jak jsi trávil volný čas? Měl jsi možnost cestovat?

Volný čas mi z velké části vyplnila univerzitní posilovna, která je moderní a zadarmo, knihovna a studentský bar, kde se studenti často setkávají a kde se často něco děje. Samozřejmostí je společenský život (párty, hospody, restaurace, atd.). I když je tento život v Anglii hodně drahý (pivo v hospodě za £2–8), řídil jsem se rčením „když člověk chce, vždycky si cestu najde“ a sponzoroval jsem se brigádou v univerzitní sportovní hale. Studentské brigády jsou tady naprostou běžností, jsou lehce k sehnání a má je skoro každý. Většinou se pracuje 15–20 hodin/týden. Smutný fakt však je, že značná část místních studentů se moc nechce bavit se studenty mezinárodními. Ačkoliv to není pravidlem, mezinárodní studenti se baví většinou mezi sebou. Pomoci začlenit se do místního života mohou studentské spolky (student society). Studenti se mohou přidat k fanouškům Harryho Pottera, zahrát si fotbal nebo pozemní hokej, trénovat bojová umění nebo jen vyrazit na výlet do přírody s Nature society. Účast ve spolku se platí. Možnost cestovat se nabízí hlavně díky zmíněným spolkům. Žádný spolek čistě pro Erasmus studenty jako u nás není. Univerzita nám nabídla pouze dva výlety na začátku semestru. Bohužel záležitosti spojené s cestováním (ubytování, doprava, služby) jsou v Anglii hodně drahé. Mnoho studentů raději upřednostní utrácení peněz v samotném Worcesteru. Já byl mezi nimi a za celý semestr jsem navštívil pouze město ve Walesu a blízký Birmingham. Cestování po městě mi zpříjemnilo kolo půjčené od univerzity za £30 na celý pobyt. Autobus po městě stojí 70p za jednu jízdu.

 

 

Když si odmyslíš cestování a bohatý společenský život, jak jsi vyšel se stipendiem?

Stipendium pokrylo pouze ubytování a letenky. Samotné studium žádné výdaje nevyžadovalo. Potraviny a oblečení v běžných obchodech a supermarketech jsou na srovnatelné cenové hladině jako u nás. Záleží na studentovi, jak utrácí, navštěvuje různé podniky a holduje „neřestem“. Jak jsem již zmínil, drahé jsou zde služby, ubytování a doprava.

 

Cítil ses v zemi bezpečně?

Nemohu tolik posoudit celou zemi, ale Worcester působí uspořádaně a bezpečně. Lidé zde moc nepokřikují, nehádají se a nemají mezi sebou konflikty. Policii na ulici nebo v autě potkáte výjimečně. Ženy nemají žádný problém jít samy večer ven. Díky multikultuře a faktu, že je zde vše přijatelné, nemá nikdo kvůli vzhledu, náboženství nebo pohlaví žádný problém.

 

Na co by si studenti chystající se do této destinace měli dát pozor?

Z hlediska bezpečnosti podle mého názoru na nic. Z pohledu studenta na vysoké ceny některých věcí - ubytování, doprava, služby. Dále na úroveň angličtiny, která je potřebná ke studiu, jelikož se studuje a pracuje společně s místními studenty.

 

Dostal ses někdy do problémů kvůli odlišné kultuře nebo náboženství?

Nedostal. Anglie je země, kde je vše přijatelné. Navíc ve společnosti mezinárodních studentů, kde má každý jiné zvyky, jsou všichni chápaví a tolerantní. Problémy to nezpůsobí, ale je dobré se vyvarovat nálepkování lidí - černoch, gay, že je tlustý, atd., někdo to může považovat za neslušné.

 

Liší se nějak stereotypní zobrazení země, které známe z médií a pop kultury, od reality?

Jak Anglie působí z těchto zdrojů, těžko posoudit. Popíšu však věci, které pro mne byly překvapení, když jsem je při pobytu v Anglii zjistil: 1. Angličané jsou konzumenti. 2. Jejich kulturně nucené milé chování zakrývá opravdové pocity. 3. Ve většině případů je těžké se zapojit k místním, cizincům trvá déle získat si přízeň Angličanů. 4. Co se týká Worcesteru, počasí nebylo takové deštivé, jak si lidé obecně myslí. 5. Lidé jsou k sobě na ulici nebo v obchodech zdvořilejší. 6. Práci, kterou by u nás dělal jeden člověk, dělají v Anglii dva a za mnohonásobně vyšší plat než u nás. 7. Slovo „cheers“ se používá v mnoha kontextech. 8. Gramatika jazyka se v běžné mluvě neřeší.

 

Co považuješ za největší přínos svého studijního pobytu?

Bohužel nelze označit největší přínos, protože je to od každého něco a záleží na člověku, co si z pobytu odnese. Pro mne to byly: Studium – zlepšení angličtiny na akademické úrovni a v běžné mluvě, prezentačních dovedností, práce s vědeckými články, znalosti z předmětů, které jsem studoval. Samotný pobyt – schopnost pohybovat se v multikulturním prostředí, adaptace na jinou kulturu a cizí prostředí, pracovat a komunikovat s lidmi v cizím jazyce a hlavně schopnost postarat se sám o sebe. Důležitým přínosem je také změna pohledu na věci v místě bydliště v ČR.

 

Doporučil bys studium v zahraničí i ostatním studentům a proč?

Rozhodně doporučil. Důvodů je nespočet, jelikož zkušenost života v cizím prostředí je nedocenitelná. Není to certifikát, který si člověk může pořídit za peníze a získá tím nějaké znalosti. Studium a život v zahraničí obohatí osobnost v mnoha ohledech, často člověka změní. Nejsou to přímo konkrétní dovednosti, co se člověk naučí, ale je to přístup, postoj k životu a jeho situacím, ať už jsou jakékoliv. Studium a hlavně samotný pobyt v zahraničí naučí člověka tolika věcem… některé jsem zmínil v předchozí otázce. Je to ideální příležitost, jak obohatit svoji osobnost a život, nejen osobní a společenský, ale také profesní. Navíc je to příležitost někam vycestovat a studovat zároveň se značnou finanční podporou. 

 

Zkušenosti dalších studentů ze zahraničích studijních pobytů a stáží najdete na této stránce.