Licenční kurz fitness

Ilustrační foto: youthincmag.com
čtvrtek 1. únor 2018, 9:52 – Text: CŽV FTK

Fakulta tělesné kultury nabízí studentům možnost absolvování licenčního kurzu fitness, který se uskuteční v průběhu letního semestru akademického roku 2017/2018.

 

Odborný garant

Mgr. Michal Kudláček, Ph.D.

T: +420 585 636 254

E: michal.kudlacek@upol.cz

Organizační garantka

Bc. Hana Wittková

T: +420 585 636 366

E: hana.wittkova@upol.cz

 

Harmonogram kurzu

23. 2. 2018 | Úvodní teoretický blok | 9:00–12:00 | NC 517

Obsahem úvodního bloku bude kromě seznámení s průběhem licenčního kurzu a obsahového zaměření kurzu i ucelená prezentace základních pilířů všestranného fitness instruktora. Součástí tohoto bloku bude mj. sjednocení základní oborové terminologie, vymezení rozdílů mezi doporučeními pro pohybovou aktivitu a preskripcí pohybové aktivity, kategorizace druhů fitness, tréninkové cíle a práce s nimi, tréninkové metody, principy tvorby tréninkového programu, plánování tréninkového procesu a pohybová aktivita/cvičení/trénink u tzv. speciálních skupin (hypertenze, diabetes mellitus, osteoporóza, obezita / nadváha, astma, aj.).

23. 2. 2018 Somatodiagnostický blok | 14:00–17:00 | AC BALUO

V rámci somatodiagnostického bloku prezentovány základy somatodiagnostiky a její praktické využití. Budou prezentovány metody a postupy při hodnocení somaticko-funkčního stavu jedince s ohledem na ontogenetický vývoj. Důležitou částí kurzu bude praktický nácvik diagnostických metod pro posouzení stavu jedince. Účastník kurzu by si měl odnést ucelené teoretické poznatky a praktické zkušenosti, které budou využitelné v jeho vlastní praxi. 

16. 3. 2018 Praktický blok I | 8:00–15:00 AC BALUO

– Základní pohybové vzory – přirozené formy pohybu

– Přirozený funkční trénink (PFT) – vývojová cvičení pomocí metodických řad, „core“ trénink

– Statická + balanční cvičení

– Kondiční trénink (dle stanoveného cíle/specializace) s volnou zátěží a využitím dalších pomůcek fitness centra

17. 3. 2018 Praktický blok II | 8:00–15:30 AC BALUO

– Závěsné systémy

– Izolované posilování na strojích. Cvičení na ergometrech, rotopedech, kros trenažerech (HUR, veslování, spinning, orbitrek, treadmill)

10. 6. 2018 Termín splnění dílčích požadavků

13. 6. 2018 Závěrečný test/zkoušení | 9:30–11:00  NC 517

 

Cena

4100 Kč

 

Přihlášky

nejpozději do 22. 2. přes Portál CŽV UP >> ZDE <<

 

Podmínky přijetí

– úspěšně absolvovaný předmět anatomie

 

Maximální počet účastníků

25 studentů