Kurz pro akademiky: Oborová didaktika se zaměřením na inkluzivní vzdělávání a aktivizační metody

Botanická zahrada UP. Ilustrační foto: Martin Višňa
pondělí 5. únor 2018, 13:30 – Text: mv

V rámci projektu Univerzita Palackého jako komplexní vzdělávací instituce se nabízí akademickým pracovníkům Univerzity Palackého možnost absolvování vzdělávacího kurzu s názvem Oborová didaktika se zaměřením na inkluzivní vzdělávání a aktivizační metody.

Náplň kurzu vychází z cíle zvyšovat kompetence pedagogů pro posílení kvality studia a vzdělávání studentů na UP v souladu s moderními výukovými trendy a s požadavky zadavatelů z praxe. Kurz je zaměřen na zážitkovou pedagogiku, na prvky lesní didaktiky, na ekologickou výchovu, aktivizační metody ve výuce, na přístup k žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, inkluzivní vzdělávání a na další aktuální témata.

Podrobnosti zde.