FTK staví most mezi UPOL a NUN

pátek 8. listopad 2019, 13:00 – Text: Oddělení pro zahraniční spolupráci

Na konci října 2019 profesor Ioannis Vogiatzis (Professor of Rehabilitation Sciences Department of Sport, Exercise and Rehabilitation,Faculty of Health and Life Sciences) a jeden z jeho postgraduálních studentů Nikolaos Chynkiamis navštívili Fakultu tělesné kultury. Jejich návštěva završila sérii předchozích jednání o spolupráci FTK UPOL a NUN v rámci výzkumu v oblasti plicní rehabilitace. Profesor Vogiatzis je renomovaným odborníkem v této oblasti a projevil zájem o spolupráci s docentkou Kateřinou Neumannovou, která se této problematice na našem území věnuje již řadu let.

Do spolupráce s NUN budou zapojeny Katedra fyzioterapie a Katedra přírodních věd v kinantropologii. Navázaná spolupráce je zaměřena na oblast testování tolerance zátěže během intervalového typu chůze u pacientů s chronickou obstrukční plicní nemocí (CHOPN). „Rádi bychom zkombinovali analýzu fyziologických a biomechanických parametrů a dopad únavy a zátěže na tyto parametry u pacientů s CHOPN. Naším cílem je vyvinout novou testovací baterii vhodnou k indikaci intermitentního chodeckého tréninku u těchto pacientů.“ vysvětlila paní docentka Neumannová. Během návštěvy proběhlo i pilotní měření pacientů s CHOPN, na kterém participovala řada kolegů z obou kateder – prof. Janura, Dr. Svoboda, Dr. Smékal, Dr. Neuls, Mgr. Michalčíková, Mgr. Klein, Mgr. Bizovská, Mgr. Dvořáček, Mgr. Horová, Mgr. Valtr či Mgr. Murínová.

Dobrou zprávou pro studenty FTK je, že tato zahraniční návštěva nebyla poslední. Navázání spolupráce s NUN pro studenty magisterského a doktorského studijního programu, která je podpořena zahraničním oddělením FTK UP díky uzavření bilaterální dohody Interinstitutional Agreement Erasmus+, znamená další možnost výjezdu na zahraniční pracovní či studijní pobyt a podílet se tak na výzkumu s celosvětovým dopadem. Možnost stáže si na tomto pracovišti vyzkoušela již doktorandka Mgr. Tamara Michalčíková, která v rámci pobytu získala detailní náhled na možnosti tele-rehabilitace, kterou by ráda více rozvinula i v České republice.

Profesor Vogiatzis již během této návštěvy pozval další studenty doktorského studijního programu podílející se na realizaci projektu na FTK k návštěvě NUN a k zahájení realizace tohoto výzkumu s jeho týmem v Newcastlu.

Zpět