Anketa k hodnocení výuky FTK UP v nouzovém stavu

Středa 4. listopad 2020, 10:00

Vážené studentky a studenti, 
 
rád bych Vám, jménem všech kolegů z FTK, poděkoval za aktivní přístup a spolupráci při zvládání nástrah studia v rámci omezení spojených s nouzovým stavem.  
 
V minulém týdnu vedení FTK definitivně rozhodlo, že výuka praktických, pohybových předmětů bude realizována prezenční, kontaktní formou – blokově, jakmile budou dostatečně uvolněna omezující opatření.  
Nelze vyloučit, že to bude možné až ve zkouškovém období či v průběhu dalšího semestru. V takovém případě tomu bude přizpůsobena i výuka ostatních předmětů. 
 
S politováním Vám také musím oznámit, že u většiny zimních kurzů (zejména u BC. studia) počítáme s možností jejich zkrácení a posunutí na pozdější termíny, ve výjimečných případech i s přesunem do následujícího akademického roku.  
 
O konkrétním rozvrhu blokové praktické výuky budete informováni minimálně s týdenním (optimálně 14ti denním) předstihem. 
 
Protože považujeme za velmi důležitou zpětnou vazbu, prosíme o vyplnění krátké ankety týkající se aktuálního nastavení a průběhu studia na FTK v nouzovém stavu: 
 
https://forms.gle/KZjjbruARyPHSPTv5 
 
Ještě jednou díky za vaši spolupráci.  
 
S přáním pevného zdraví, za vedení FTK UP, 
 
Michal Šafář 

Zpět