106 tisíc pro ranou péči a Centrum APA

úterý 26. listopad 2019, 9:51

106 835 Kč. Tolik utržili zaměstnanci fakulty tělesné kultury při prodeji punče na dobročinném stánku Dobré místo pro život. Jako tradičně byla na stánku po celý den skvělá atmosféra, ráno si tu s muzikanty zazpívaly děti, večer pak desítky, možná stovky studentů, zaměstnanců a přátel FTK. Výtěžek z prodeje podpoří činnost fakultního Centra APA, které mimo jiné provozuje půjčovnu kompenzačních pomůcek pro osoby s postižením, a jedné z olomouckých poboček Společnosti pro ranou péči, která pomáhá rodinám dětí se zrakovým a kombinovaným postižením. Druhou z olomouckých poboček Společnosti pro ranou péči podpoří univerzitní punčování v pondělí 2. prosince, kde se prodeje dobročinného punče ujmou zaměstnanci UP a Ústavu experimentální botaniky AV ČR. Foto: Martin Višňa

Zpět