prof. RNDr. Miroslav JANURA, Dr.

Zástupný obrázek
Kontaktní údaje

585636400

Katedra přírodních věd v kinantropologii

Fakulta tělesné kultury

FTK NB budova center - CKV

2.22

profesor

kinematická analýza, biomechanika skoku na lyžích, laboratorní testování pohybových schopností, analýza pohybu člověka

Funkce a členství v akademických a dalších orgánech UP i mimo ni:

 • Vedoucí katedry/ústavu/kliniky (1. 3. 1997 – 31. 1. 2003)
 • Proděkan (1. 3. 2003 – 28. 2. 2010)
 • Vedoucí katedry/ústavu/kliniky (1. 1. 2011 – )

Vědecká společnost

 • International Committee Representatives ISPO (člen, 2009–)
 • Česká společnost pro biomechaniku (člen, 1999–)
 • ISPO ČR (předseda, 2007–)
 • Česká kinantropologická společnost (člen, 2000–)
 • Česká kineziologická společnost (člen, 2000–)

Výbor vědecké společnosti

 • Česká společnost pro biomechaniku (člen, 2014–)

Vědecká rada

 • Univerzita Palackého v Olomouci (člen, 2014–)
 • Fakulta tělesné kultury UP v Olomouci (člen, 2002–)
 • Lékařská fakulta OU Ostrava (člen, 2008–2010)

Redakční rada

 • Acta Gymnica (předseda, 2014–)

Oborová rada

 • Pedagogická fakulta OU Ostrava (člen, 2016–)
 • Fakulta tělesné kultury UP v Olomouci (člen, 2002–)
 • Fakulta tělesné kultury UP v Olomouci (předseda, 2016–)
VYBRANÉ PUBLIKACE
Janura M., Procházková M., Svoboda Z., Bizovská L., Jandová S., Konečný P. Standing balance of professional ballet dancers and non-dancers under different conditions. PLoS One. 2019. (ČLÁNEK)
Bizovská L., Svoboda Z., Vuillerme N., Janura M. Multiscale and Shannon entropies during gait as fall risk predictors - A prospective study. Gait & Posture. 2017. (ČLÁNEK)
Svoboda Z., Honzíková L., Janura M., Vidal T., Martinásková E. Kinematic gait analysis in children with valgus deformity of the hindfoot. Acta of Bioengineering and Biomechanics. 2014. (ČLÁNEK)
Kolářová B., Janura M., Svoboda Z., Elfmark M. Limits of stability in persons with transtibial amputation with respect to prosthetic alignment alterations. Archives of Physical Medicine and Rehabilitation. 2013. (ČLÁNEK)
Svoboda Z., JANURA M., Cabell L., ELFMARK M. Variability of kinetic variables during gait in unilateral transtibial amputees. Prosthetics and orthotics international. 2012. (ČLÁNEK)
Bizovská L., Janura M., Míková M., Svoboda Z. Rovnováha a možnosti jejího hodnocení. 2017. (KNIHA - CELEK)
Janura M., Vařeka I., Lehnert M., Svoboda Z., Klugarová J., Elfmark M., Dvořáková T., Vařeková R. Metody biomechanické analýzy pohybu. 2012. (KNIHA - CELEK)
ČLÁNEK
Murínová L., Klein T., Janura M. Minimalistická obuv a její vliv na biomechaniku chůze člověka. Rehabilitace a Fyzikalni Lekarstvi. 2023.
Lehnert M., Krejčí J., Janura M., De Ste Croix M. Age related changes in landing mechanics in elite male youth soccer players: A longitudinal study. Applied Sciences-Basel. 2022.
Nohelová D., Bizovská L., Janura M., Svoboda Z. Biomechanický pohled na riziko pádu seniorů. Rehabilitace a Fyzikalni Lekarstvi. 2022.
Klein T., Chapman GJ., Laštovička O., Janura M., Richards J. Do different multi-segment foot models detect the same changes in kinematics when wearing foot orthoses? Journal of Foot and Ankle Research. 2022.
Laštovička O., Cuberek R., Janura M., Klein T. Evaluation of usability of the Tiger full foot 3D scanner for the measurements of basic foot dimensions in clinical practice. JOURNAL OF THE AMERICAN PODIATRIC MEDICAL ASSOCIATION. 2022.
Abdollahipour R., Land WM., Valtr L., Banátová K., Janura M. External focus facilitates cognitive stability and promotes motor performance of an interceptive task in children. International Journal of Sport and Exercise Psychology. 2022.
Maixnerová E., Kristková V., Kudláček J., Javůrek F., Janura M. Fyzioterapeutický pohled na bolesti v oblasti krční páteře a hlavy u dětí. Pediatrie pro Praxi. 2022.
Zádrapová M., Mrázková E., Janura M., Strýček M., Černý M. Influence of rehabilitation aid with biofeedback on the rehabilitation process during remote home-based rehabilitation. International Journal of Environmental Research and Public Health. 2022.
Jesenická R., Votočková E., Janura M. Možnosti využití metody Snoezelen v rehabilitaci. Rehabilitacia. 2022.
Machová B., Honzíková L., Zaatar A., Wrona J., Janura M. Porovnání aktivity svalů horní končetiny při práci s klasickou a vertikální počítačovou myší. Pracovni Lekarstvi. 2022.
Haltmar H., Kolářová B., Haltmar M., Janura M. Představa pohybu – neurální podstata a možnosti jejího využití ve fyzioterapii. Rehabilitace a Fyzikalni Lekarstvi. 2022.
Abdollahipour R., Land WM., Bizovská L., Klein T., Valtr L., Janura M. Steady, aim, fire! Optimized instructions enhance performance and reduce intra-trial variability in a shooting task. Journal of Human Kinetics. 2022.
Humlová A., Honzíková L., Janura M., Filip M., Lechová P. Terapie chůze s využitím peroneální elektrické stimulace u pacientů po cévní mozkové příhodě. Rehabilitacia. 2022.
Honzíková L., Dlugošová D., Kočišová B., Janura M., Zahutová E., Barot T. Vliv kineziotejpování a kinezioterapie na dynamické parametry chůze u dětí s hyperpronačním syndromem. Rehabilitace a Fyzikalni Lekarstvi. 2022.
Maixnerová E., Javůrek F., Neumannová K., Zemková E., Ďurinová E., Šimonová M., Janura M. Existuje vztah mezi vadným držením těla a bolestí bederní páteře u dospělých? Slovak Journal of Health Sciences. 2021.
Bizovská L., Nohelová D., Janura M. Inerciálne senzory a ich využitie v klinickej praxi. Rehabilitace a Fyzikalni Lekarstvi. 2021.
Zlámalová T., Neumannová K., Janura M., Paličková J. Měření rozvíjení hrudníku páskovou mírou v rehabilitační praxi fyzioterapeuta. Rehabilitacia. 2021.
Zemková E., Ďurinová E., Džubera A., Horníková H., Chochol J., Janura M., Koišová J., Svoboda Z., Šimonová M., Zapletalová L. Methodological approach to assessing postural and core stability. Slovak Journal of Health Sciences. 2021.
Bednáříková H., Bizovská L., Doležalová M., Nováková K., Janura M. Možnost využití hipoterapie ve fyzioterapii a ergoterapii u dětí se spastickou formou dětské mozkové obrny – pilotní studie. Rehabilitacia. 2021.
Janura M., Svoboda Z., Tečová D., Elfmark M., Kolářová B., Kolář P. Postural Control Strategies and Balance-Related Factors in Individuals with Traumatic Transtibial Amputations. SENSORS. 2021.
Klein T., Laštovička O., Janura M., Svoboda Z., Chapman GJ., Richards J. The immediate effects of sensorimotor foot orthoses on foot kinematics in healthy adults. GAIT & POSTURE. 2021.
Bátorová M., Šťastný J., Elfmark M., Janura M. Verification of reliability of measurement systems for swimming analysis. Journal of Human Sport and Exercise. 2021.
Laštovička O., Klein T., Abrantes J., Janura M. Immediate effect of individual bars of insoles and their combination on gait parameters in asymptomatic healthy adults. SOMATOSENSORY AND MOTOR RESEARCH. 2020.
Svobodová A., Janura M., Svoboda Z. Možnosti biomechanické analýzy spontánní pohybové aktivity u novorozenců. Rehabilitace a Fyzikalni Lekarstvi. 2020.
Hirjaková Z., Bizovská L., Bzdúšková D., Hlavačka F., Janura M. Postural stability after treadmill and overground walking in young and elderly. GAIT & POSTURE. 2020.
Kováčiková Z., Neumannová K., Sarvestan J., Zemková E., Janura M. Sit-to-stand test v predikcii rizika pádov u seniorov: aké sú možnosti využitia v klinickej praxi? Prakticky Lekar. 2020.
Kováčiková Z., Janura M., Sarvestan J., Zemková E., Pecho J. Tests revealing age-related changes in the functional performance of physically active older adults. Journal of Physical Education and Sport. 2020.
Kováčiková Z., Sarvestan J., Gonosová Z., Linduška P., Zemková E., Janura M. The association between anthropometric, lower limb strength, and balance variables with 5-repetition sit-to-stand test performance in physically active elderly women. ISOKINETICS AND EXERCISE SCIENCE. 2020.
Janura M., Zahutová E., Gallo J., Svoboda Z., Honzíková L. Vliv primární a revizní totální endoprotézy kyčelního kloubu na kinematiku chůze. Acta Chirurgiae Orthopaedicae et Traumatologiae Cechoslovaca. 2020.
Kristiníková J., Petrová M., Krejčí J., Svoboda Z., Poděbradská R., Janura M. Vliv protézy na horní končetině na posturu a posturální stabilitu. Rehabilitace a Fyzikalni Lekarstvi. 2020.
Musilová M., Janura M. Využití kognitivních duálních úloh při hodnocení úrovně posturální kontroly. Rehabilitace a Fyzikalni Lekarstvi. 2020.
Martínez-Lemos I., Janura M., Abrantes J., Svoboda Z., García-García O. Acute neuromuscular responses in upper limb after nordic walking training in youth females. Cuadernos de Psicologia del Deporte. 2019.
Poděbradská R., Janura M., Průcha J., Nevrlý M., Elfmark M., Minks E. Effect of vacuum-compression therapy for carpal tunnel syndrome as a part of physiotherapy – pilot study. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie (online). 2019.
Poděbradská R., Minks E., Havelka J., Janura M. Perinatální paréza brachiálního plexu na podkladě avulze, řešená konzervativně. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie (online). 2019.
Bizovská L., Vagaja M., Mihálová D., Janura M. Saccadic eye movements and their influence on kinematics of several body segments in elderly while standing. Acta of Bioengineering and Biomechanics. 2019.
Poděbradská R., Šarmírová M., Janura M., Elfmark M., Procházka M. Vliv fyzioterapeutických postupů na zatížení plosky a bolesti zad v těhotenství. Ceska Gynekologie-Czech Gynaecology. 2019.
Lehnertová M., Janeczková A., Janura M. Vliv osteotomie tibie na kinematiku chůze u pacientů s gonartrózou - pilotní studie. Rehabilitace a Fyzikalni Lekarstvi. 2019.
Dobešová P., Paloncyová K., Janura M., Honzíková L. Využití fyzioterapie a regeneračních prostředků ve vrcholovém florbalu žen v České republice. Rehabilitace a Fyzikalni Lekarstvi. 2019.
Poděbradská R., Baniariová K., Pekník O., Vespalec T., Janura M. Využití chůze jako pohybové intervence v praxi. Rehabilitacia. 2019.
Vagaja M., Bizovská L., Janura M., Vařeka I. Využití pokročilých technologií pro sledování pohybu očí a směru pohledu v rehabilitaci. Rehabilitacia. 2019.
Janura M., Teplá L., Straková P., Kuboňová E., Svoboda Z., Javůrek F. Comparison of gait kinematics between professional ballet dancers and non-dancers. NEUROENDOCRINOLOGY LETTERS. 2018.
Němeček P., Cabell L., Janura M. Horse and rider interaction during simulated horse jumping. JOURNAL OF EQUINE VETERINARY SCIENCE. 2018.
Vařeka I., Janura M., Vařeková R. Kineziologie chůze. Rehabilitace a fyzikální lékařství. 2018.
Bizovská L., Svoboda Z., Janura M., Bisi MC., Vuillerme N. Local dynamic stability during gait for predicting falls in elderly people: A one-year prospective study. PLoS One. 2018.
Bizovská L., Svoboda Z., Kuboňová E., Vuillerme N., Hirjaková Z., Janura M. The differences between overground and treadmill walking in nonlinear, entropy-based and frequency variables derived from accelerometers in young and older women – preliminary report. Acta of Bioengineering and Biomechanics. 2018.
Kováčiková Z., Neumannová K., Rydlová J., Bizovská L., Janura M. The effect of balance training intervention on postural stability in children with asthma. Journal of Asthma. 2018.
Pšurný M., Svoboda Z., Janura M., Kuboňová E., Bizovská L., Martinez Lemos RI., Abrantes J. The effects of Nordic walking and slope of the ground on lower limb muscle activity. Journal of Strength and Conditioning Research. 2018.
Lehnertová M., Siudová L., Janura M., Svoboda Z., Gallo J., Kamínek P. Vliv odlehčující ortézy na dynamické parametry stojné fáze chůze u pacientů s gonartrózou. Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Čechoslovaca. 2018.
Janura M., Bizovská L., Svoboda Z., Černý M., Zemková E. Assessment of postural stability in stable and unstable conditions. Acta of Bioengineering and Biomechanics. 2017.
Zemková E., Jeleň M., Kováčiková Z., Miklovič P., Svoboda Z., Janura M. Balance performance during perturbed standing is not associated with muscle strength and power in young adults. Journal of Motor Behavior. 2017.
Hirjaková Z., Neumannová K., Kimijanová J., Šuttová K., Janura M., Hlavačka F. Breathing changes accompanying balance improvement during biofeedback. Neuroscience Letters. 2017.
Pšurný M., Janura M., Svoboda Z., Kopynová A. Effect of Nordic walking on the range of motion of the trunk and upper extremities at different walking speeds and ground slope. Journal of Physical Education and Sport. 2017.
Bizovská L., Janura M., Svoboda Z., Černý M., Krohová J., Šmondrk M. Intra- and inter-session reliability of traditional and entropy-based variables describing stance on a wobble board. Medical Engineering and Physics. 2017.
Uchytil J., Jandačka D., Farana R., Zahradník D., Rosický J., Janura M. Kinematics of gait using bionic and hydraulic knee joints in transfemoral amputees. Acta Gymnica. 2017.
Můčková A., Janura M., Hálek J. Nastupující tonus u předčasně narozených dětí jako projev vývoje nervové soustavy a možnosti jeho hodnocení. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2017.
Neumannová K., Svoboda Z., Zatloukal J., Sedlák V., Plutinský M., Bizovská L., Janura M., Koblížek V. Poruchy rovnováhy u nemocných s chronickou obstrukční plicní nemocí. Studia pneumologica et phthiseologica. 2017.
Neumannová K., Kováčiková Z., Zatloukal J., Elfmark M., Rydlová J., Janura M. Respiratory muscle strength in children with mild bronchial asthma disease. Acta Gymnica. 2017.
Janura M., Cabell L., Svoboda Z., Elfmark M. Evaluation of explosive power performance in ski jumpers and Nordic Combined competitive athletes: A 19-year study. Journal of Strength and Conditioning Research. 2016.
Klugarová J., Janura M., Svoboda Z., Sos Z., Stergiou N., Klugar M. Hallux valgus surgery affects kinematic parameters during gait. Clinical Biomechanics. 2016.
Polášková K., Kristiníková J., Pleva L., Janura M. Hodnocení kvality života u pacientů s roztroušenou sklerózou mozkomíšní – srovnávací studie. Rehabilitace a fyzikální lékařství. 2016.
Kuboňová .., Svoboda Z., Janura M., Gallo J., Dušková .. Lower limb loading during gait in patients long period after total hip arthroplasty revision. BioMed Research International. 2016.
Zemková E., Kováčiková Z., Jeleň M., Neumannová K., Janura M. Postural and trunk responses to unexpected perturbations depend on the velocity and direction of platform motion. Physiological Research (print). 2016.
Kováčiková Z., Neumannová K., Bizovská L., Rydlová J., Siska M., Janura M. Postural stability in school-age children with mild bronchial asthma disease (a pilot study). Journal of Asthma. 2016.
Svoboda Z., Bednáříková H., Janura M., Zemková E. Posturální stabilita stoje u osob s kořenovým syndromem L5. Rehabilitace a fyzikální lékařství. 2016.
Rataj J., Janura M., Svoboda Z., Krhutová Z., Elfmark M. Problémy s kolenními klouby u brankářů ve florbalu. Praktický lékař. 2016.
Teplá L., Janura M., Svoboda Z., Zemková E. Slackline a jeho možnosti využití v rehabilitační terapii. Rehabilitácia. 2016.
Svoboda Z., Janura M., Kříčková L., Kubisová M., Rosický J., Gallo J. Vliv odlehčující kolenní ortézy na chůzi u pacientů s gonartrózou – pilotní studie. Rehabilitace a fyzikální lékařství. 2016.
Svoboda Z., Bizovská L., Kováčiková Z., Kutílek P., Cuberek R., Janura M. Effect of lower limb preference on variability of centre of pressure movement during gait. Acta Gymnica. 2015.
Janura M., Gallo J., Svoboda Z., Švidernochová D., Kristiníková J. Effect of physiotherapy and hippotherapy on kinematics of lower limbs during walking in patients with chronic low back pain: A pilot study. Journal of Physical Education and Sport. 2015.
Janura M., Svoboda Z., Cabell L., Dvořáková T., Jelen K. Effect of repeated therapeutic horse riding sessions on the trunk movement of the rider. Neuroendocrinology Letters. 2015.
Hálek J., Můčková A., Svoboda Z., Janura M., Maříková J., Horáková K., Kantor L., Němcová N. Kinematic analysis of preterm newborns' spontaneous movements for postural activity assessment. Biomedical Papers-Olomouc. 2015.
Bizovská L., Svoboda Z., Janura M. Reliabilita meraní zaťaženia nohy pri chôdzi. Lékař a technika. 2015.
Janura M., Elfmark M., Cabell L., Svoboda Z. Ski-jumpers’ performance in a laboratory setting: A 29-year longitudinal study. Journal of Sports Sciences. 2015.
Vaverka F., Elfmark M., Svoboda Z., Janura M. System of gait analysis based on ground reaction force assessment. Acta Gymnica. 2015.
Bizovská L., Svoboda Z., Janura M. The possibilities for dynamic stability assessment during gait: A review of the literature. Journal of Physical Education and Sport. 2015.
Kováčiková Z., Zemková E., Neumannová K., Jeleň M., Jelen K., Janura M. The role of lateral preference of lower limbs in a postural stabilization task. Neuroendocrinology Letters. 2015.
Honzíková L., Kuboňová E., Svoboda Z., Janura M., Rosický J. Vliv valgozity paty na pohyb nohy při chůzi u dětí ve věku 3 až 8 let. Česko-slovenská pediatrie. 2015.
Procházková M., Teplá L., Svoboda Z., Janura M., Cieslarová M. Analysis of foot load during ballet dancers’ gait. Acta of Bioengineering and Biomechanics. 2014.
Teplá L., Procházková M., Svoboda Z., Janura M. Analýza dynamického zatížení nohy při chůzi profesionálních baletních tanečníků. Pracovní lékařství. 2014.
Kováčiková Z., Svoboda Z., Neumannová K., Bizovská L., Cuberek R., Janura M. Assessment of postural stability in overweight and obese middle-aged women. Acta Gymnica. 2014.
Kováčiková Z., Ořechovská K., Svoboda Z., Janura M. Hodnocení posturální stability pomocí funkčních testů u skupiny transtibiálně amputovaných (pilotní studie). Rehabilitace a fyzikální lékařství. 2014.
Teplá L., Procházková M., Svoboda Z., Janura M. Kinematic analysis of the gait in professional ballet dancers. Acta Gymnica. 2014.
Neumannová K., Svoboda Z., Kováčiková Z., Zatloukal J., Procházková M., Janura M. Možnosti využití zátěžového terénního chodeckého testu Incremental Shuttle Walk Test v rehabilitační praxi a klinickém výzkumu u nemocných s respirační dysfunkcí. Rehabilitace a fyzikální lékařství. 2014.
Můčková A., Janura M., Svoboda Z., Hálek J., Maříková J., Horáková K. Pohyb končetin jako ukazatel spontánní motoriky u předčasně narozených dětí. Rehabilitace a fyzikální lékařství. 2014.
Uchytil J., Jandačka D., Zahradník D., Farana R., Janura M. Temporal-spatial parameters of gait in transfemoral amputees: Comparison of bionic and mechanically passive knee joints. Prosthetics and orthotics international. 2014.
Bizovská L., Svoboda Z., Kutílek P., Janura M., Gába A., Kováčiková Z. Variability of centre of pressure movement during gait in young and middle-aged women. Gait & Posture. 2014.
Krejčí E., Janura M., Svoboda Z. Vliv hipoterapie na psychické a motorické funkce u dětí a mladistvých s DMO. Pediatrie pro praxi. 2014.
Procházková M., Teplá L., Svoboda Z., Juráková E., Janura M. Vliv rehabilitace na dynamické zatížení nohy u baletních tanečníků. Rehabilitace a fyzikální lékařství. 2014.
Krejčí J., Jakubec A., Pšurný M., Janura M. Development and validation of system for measuring poling forces during Nordic walking. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica. 2013.
Cabell L., Pienkowski D., Shapiro R., Janura M. Effect of age and activity level on lower extremity gait dynamics: An introductory study. Journal of Strength and Conditioning Research. 2013.
Pšurný M., Janura M., Krejčí J., Jakubec A. Impact of walking speed and slope of the ground on axial force of poles in Nordic walking. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica. 2013.
Janurová E., Janura M., Cabell L., Svoboda Z., Vařeka I., Elfmark M. Kinematic chains in ski jumping in-run posture. Journal of Human Kinetics. 2013.
Janura M., Kubešová G., Svoboda Z., Vařeka I., Janurová E., Elfmark M. Problematika otevřených a uzavřených kinematických řetězců dolních končetin při chůzi. Rehabilitácia. 2013.
Jandačka D., Uchytil J., Svoboda Z., Elfmark M., Janura M. Test-retest reliability of the net joint power transferred by the lower limbs during walking in healthy men. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica. 2013.
Fízková V., Krejčí E., Svoboda Z., Elfmark M., Janura M. The effect of hippotherapy on gait in patients with spastic cerebral palsy. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica. 2013.
Jandačka D., Estevan I., Janura M., Falco C. The impact of the initial stance position on lower limb joint kinetics in the taekwondo roundhouse kick. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica. 2013.
Jandačka D., Uchytil J., Farana R., Zahradník D., Janura M. Vliv poranění Achillovy šlachy na výstupní výkon kloubů dolních končetin při běhu. Rehabilitácia. 2013.
Honzíková L., Svoboda Z., Janura M., Rosický J., Martinásková E. Vztah valgozity paty, typologie a biomechaniky nohy u dětí. Rehabilitace a fyzikální lékařství. 2013.
Janura M., Cabell L., Svoboda Z., Dvořáková T., Haltmayer E., Janurová E. A review of pressure measurement on the contact surface between the horse and the rider. Pferdeheilkunde. 2012.
Janura M., Svoboda Z., Jandačka D., Elfmark M., Uchytil J., Chorvátová M. Hodnocení variability dynamických parametrů chůze. Rehabilitácia. 2012.
Martinásková E., Honzíková L., Janura M., Svoboda Z. The influence of valgus heel position on foot loading in a child's gait. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica. 2012.
Janura M., Svoboda Z., Dvořáková T., Cabell L., Elfmark M., Janurová E. The variability of a horse’s movement at walk in hippotherapy. Kinesiology. 2012.
Janura M., Elfmark M., Svoboda Z. Vliv způsobu provedení odrazu na výšku skoku závodníků v severské kombinaci. Česká kinantropologie. 2012.
Honzíková L., Janura M. Využití různých typů ortéz s parézou nervus peroneus – případová studie. Aplikované pohybové aktivity v teorii a praxi. 2012.
Janura M., Cabell L., Svoboda Z., Elfmark M., Janurová E. Analysis of the beginning of the early flight phase of the ski jump in athletes with different performance levels. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica. 2011.
Svoboda Z., Dvořáková T., Janura M. Does the rider influence the horse's movement in hippotherapy? Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica. 2011.
Vařeková R., Vařeka I., JANURA M., SVOBODA Z., ELFMARK M. Evaluation of Postural Asymmetry and Gross Joint Mobility in Elite Female Volleyball Athletes. Journal of Human Kinetics. 2011.
Janura M., Svoboda Z., Elfmark M., Janurová E., Cabell L. Kinematická analýza skoku závodníků v severské kombinaci a ve skoku na lyžích na můstku HS-134 m na MS 2009 v Liberci. Česká kinantropologie. 2011.
Svoboda Z., Janura M., Dvořáková T., Živný B. Možnosti využití hipoterapie v klinické praxi 1. Rehabilitácia. 2011.
Svoboda Z., Janura M., Dvořáková T., Živný B. Možnosti využití hipoterapie v klinické praxi 2. Rehabilitácia. 2011.
Kolářová B., Janura M., Krobot A. Posturografická evaluace funkční adaptability po amputaci dolní končetiny. Rehabilitace a fyzikální lékařství. 2011.
Kozáková J., Janura M., Svoboda Z., Elfmark M., Klugar M. The influence of hallux valgus on pelvis and lower extremity movement during gait. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica. 2011.
Dvořáková T., Janura M., Svoboda Z., Dvořáková J. Faktory ovlivňující proces a výsledný efekt v hipoterapii. Rehabilitace a fyzikální lékařství. 2010.
Kozáková J., Janura M., Gregorková A., Svoboda Z. Hallux valgus z pohledu fyzioterapeuta aneb je hallux valgus pouze deformita palce? Rehabilitace a fyzikální lékařství. 2010.
Zaatar A., Opavský J., Uhlíř P., Bajerová M., Janura M., Elfmark M. Hodnocení zapojování svalů při chůzi s podkolenní protézou - rozdíly mezi kalsickým a dynamickým typem chodidla. Rehabilitace a fyzikální lékařství. 2010.
Janura M., Cabell L., Elfmark M., Vaverka F. Kinematic characteristics of the ski jump inrun: a 10-year longitudinal study. Journal of Applied Biomechanics. 2010.
Janura M., Dvořáková T., Peham C., Svoboda Z., Elfmark M. The influence of walking speed on equine back motion in relation to hippotherapy. Wiener Tierarztliche Monatsschrift. 2010.
Janura M., Krhutová Z., Novosad P., Svoboda Z. Vliv řízené pohybové aktivity na posturální stabilitu u osob s osteoporózou. Osteologický bulletin. 2010.
Svoboda Z., Janura M. Využití 3D kinematické analýzy chůze pro potřeby rehabilitace - systém Vicon MX. Rehabilitace a fyzikální lékařství. 2010.
Janura M., Peham C., Dvořáková T., Elfmark M. An assessment of pressure distribution exerted by a rider on the back of a horse during hippotherapy. Human Movement Science. 2009.
Kozáková D., Svoboda Z., Janura M., Elfmark M., Nedvědová I. Assessment of postural stability in patients with a transtibial amputation with various times of prosthesis use. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica. 2009.
Hlavačková P., Fristios J., Cuisinier R., Pinsault N., Janura M., Vuillerme N. Effects of mirror feedback on upright stance control in elderly transfemoral amputees. Archives of Physical Medicine and Rehabilitation. 2009.
Krobot A., Janura M., Elfmark M. Functional categorization of the individual morphology of the scapula. Medical and Biological Engineering and Computing. 2009.
Kozáková J., Janura M., Svoboda Z. Může valgózní deformita palce ovlivnit výkonnost vrcholových sportovců? Medicina sportiva Bohemica et Slovaca. 2009.
Uhlář R., Janura M. Pontryagin's maximum principle and optimization of the flight phase in ski jumping. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica. 2009.
Dvořáková T., Janura M., Svoboda Z., Elfmark M. The influence of the leader on the movement of the horse in walking during repeated hippotherapy sesions. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica. 2009.
Dvořáková T., Janura M., Svoboda Z., Elfmark M. Hodnocení kinematiky pohybu vybraných segmentů na těle koně při hipoterapii. Česká kinantropologie. 2008.
Kozáková D., Svoboda Z., Janura M., Paráková B. Hodnocení posturální stability pacientů s transfemorální amputací s různou dobou používání protézy. Česká kinantropologie. 2008.
Janura M., Cabell L., Svoboda Z., Kozáková J., Gregorková A. Kinematic analysis of gait in patients with juvenile hallux valgus deformity. Journal of Biomechanical Science and Engineering. 2008.
Míková M., Krobot A., Janura M., Janurová E. Viskoelastické vlastnosti pojivové tkáně a manuální terapie. Rehabilitace a fyzikální lékařství. 2008.
Míková M., Krobot A., Janura M. Viskoelastické vlastnosti pojivové tkáně a manuální terapie. Rehabilitace a fyzikální lékařství. 2008.
Janura M., Rosický J., Svoboda Z. Vliv nastavení transtibiální protézy na posturální stabilitu. Pohybové ústrojí. 2008.
Janura M., Zahálka F., Porada V. Kinematická analýza pohybu s využitím videografické vyšetřovací metody. Soudní inženýrství. 2007.
Dvořáková T., Peham Ch., Elfmark M., Janura M. Pohybový dialog koně a jezdce - přínos pro praxi. Rehabilitácia. 2007.
Lehnert M., Janura M., Jakubec A., Stejskal P., Stelzer J. Reaction of the volleyball players to the training microcycle with an increased strength training volume. International Journal of Volleyball Research. 2007.
Svoboda Z., Janura M. Temporal symmetry of sound and prosthetic limbs during transtibial amputee gait with various prosthetic foot alignment. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica. 2007.
Paráková B., Míková M., Janura M. The influence of prostheses and prosthetic foot alignment on postural behavior in transtibial amputees. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica. 2007.
Janura M., Svoboda Z., Elfmark M., Krejčová K. Vliv nastavení protézy a protetického chodidla na velikost plantárního tlaku u osob s transtibiální amputací. Česká kinantropologie. 2007.
Janura M., Svoboda Z., Gregorková A., Elfmark M., Petrová D. Zatížení chodidla při chůzi osob s juvenilní formou hallux valgus. Medicina sportiva Bohemica et Slovaca. 2007.
Janura M., Svoboda Z., Kozáková D., Birgusová G. Analýza chůze u osob s transtibiální amputací. Rehabilitace a fyzikální lékařství. 2006.
Janura M., Svoboda Z., Janurová E. Hodnocení rozložení tlaků při chůzi s transtibiální protézou. Česká antropologie. 2006.
Janura M., Svoboda Z., Elfmark M. The variability assessment of the dynamic gait parameters of persons with unilateral trans-tibial amputation. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica. 2006.
Janura M., Kratochvíl J., Lehnert M., Vaverka F. An analysis of the forward stroke as used in a wild water kayak on flat waters. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica. 2005.
Dvořáková T., Pavelková J., Janura M., Svoboda Z. Analýza pohybu v hipoterapii z hlediska biomechaniky. Rehabilitace a fyzikální lékařství. 2005.
Mlíka R., Janura M., Mayer M. Virtuální realita a rehabilitace. Rehabilitace a fyzikální lékařství. 2005.
Mlíka R., Janura M., Mayer M. Virtuální realita a rehabilitace. Rehabilitace a fyzikální lékařství. 2005.
Janura M., Dvořáková T., Svoboda Z. Využití analýzy videozáznamu pro potřeby hipoterapie. Rehabilitácia. 2004.
Janura M., Míková M., Krobot A., Janurová E. Ramenní pletenec z pohledu klasické biomechaniky. Rehabilitace a fyzikální lékařství. 2004.
Janura M., Miková M., Krobot A., Janurová .. Ramenní pletenec z pohledu klasické biomechaniky. Rehabilitace a fyzikální lékařství. 2004.
Dvořáková T., Janura M., Vyjídáková K., Svoboda Z. Sledování pohybu hřbetu koně a jeho změny v závislosti na rychlosti kroku. Rehabilitácia. 2004.
Přidalová M., Vorálková D., Elfmark M., Janura M. The evaluation of morphology and foot function. In Karásková V., Stejskal P. (Eds.) Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica. 2004.
Gaul-Aláčová P., Opavský J., Janura M., Elfmark M., Stehlíková J. Analysis of the sitting-to-standing movement in variously demanding postural situation. In Stejskal P., Karásková V. (Eds.) Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica. 2003.
Lehnert M., Janura M., Stromšík P. The jump serve of the best servers on the Czech National men´s Volleyball team. International Journal of Volleyball Research. 2003.
Janura M., Míková M. Využití biomechaniky v kineziologii. Rehabilitace a fyzikální lékařství. 2003.
Lehnert M., Stromšík P., Janura M., Háp P. Analýza smečovaného podání. Metodický spravodaj Asociácie trénerov volejbalu na Slovensku. 2002.
Lehnert M., Háp P., Janura M., Stromšík P. Assessment of spike serve toss stability - presumption of the training process control. Wychowanie fizyczne i sport. 2002.
Rodová D., Mayer M., Janura M. Současné možnosti využití povrchové elektromyografie. Rehabilitace a fyzikální lékařství. 2001.
Grolichová J., Mayer M., Elfmark M., Janura M. Některé rovnovážné kontroly vzpřímeného stoje fixací krční páteře - posturografická studie. Rehabilitace a fyzikální lékařství. 2000.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Hourová M., Kutílek P., Hejda J., Vítečková S., Janura M., Bizovská L., Hamříková M., Volf P., Svoboda Z. Evaluation of postural stability differences in the elderly through recurrent analysis. In Blobel B., Lhotská L., Pharow P., Sousa F. (Eds.) Studies in Health Technology and Informatics. 2020.
Šťastný P., Kubový P., Janura M., Jelen K., Svoboda Z., Maszczyk A. Comparison of two different video motion capturing systems determined for human movement assessment. In Czaplicki A., Wit A., Wychowanski M., Wilczewski R. (Eds.) International conference of the Polish society of biomechanics- Biomechanics 2016. 2016.
Pánková B., Koudelka T., Pavelka K., Janura M., Jelen K. Exploitation of stereophotogrammetric measurement of a foot in analysis of plantar pressure distribution. In Halounova L., Safar V., Remondino F., Hodac J., Pavelka K., Shortis M., Rinaudo F., Scaioni M., Boehm J., RiekkeZapp D. (Eds.) ISPRS Annals of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences III-5. 2016.
Zemková E., Kováčiková Z., Jeleň M., Neumannová K., Janura M. Methodological issues on dynamic posturography specific to the velocity and the displacement of the platform pertubation. In Cepková A., Horvát M. (Eds.) Od výskumu k praxi ve športe: zborník vedeckých prác. 2015.
Svoboda Z., Bizovská L., Janura M. Možnosti hodnocení dynamické rovnováhy při chůzi. In Cepková A., Horvát M. (Eds.) 19. medzinárodná vedecká konferencia „Od výskumu k praxi“: Zborník z konferencie. 2015.
Martinásková E., Gallo J., Kamínek P., Janura M. Ground reaction force in patients after total hip arthroplasty revision – a pilot study. In Milanović D., Sporiš G. (Eds.) 7th International Scientific Conference on Kinesiology “Fundamental and Applied Kinesiology – Steps Forward”: Proceedings. 2014.
Janura M., Cabell L., Elfmark M. Longitudinal monitoring of performance in biomechanical laboratory tests aimed at ski jumping in Nordic Combined athletes. In Milanović D., Sporiš G. (Eds.) 7th International Scientific Conference on Kinesiology “Fundamental and Applied Kinesiology – Steps Forward”: Proceedings. 2014.
Svoboda Z., Janura M., Vařeka I. Relation between sophisticated measurements and biomechanics teaching. In Uzunboylu H., Ozdamli F. (Eds.) Procedia - Social and Behavioral Sciences. 2013.
Kučejová P., Janura M., Dvořáková T. Biomechanická analýza vlivu pohybu hřbetu koně na motorické chování trupu jezdce při hipoterapii. In Dvořáková T. (Eds.) Sborník přednášek 8. konference o hiporehabilitaci. 2009.
Janura M. Moderní přístroje v biomechanické diagnostice pohybu [CD-ROM]. In Stejskalová E. (Eds.) Sborník konference Metody popularizace vědy. 2009.
Janura M., Svoboda Z., Porada V. Možnosti využití záznamu chůze pro identifikaci osob v kriminalistice podle individuálních trajektorií funkčních a dynamických znaků. In Porada V., Šimšík D. (Eds.) Identifikace osob na základě projevu lokomoce člověka. 2009.
Janura M., Dvořáková T. Význam kvantitativního výzkumu v hipoterapii pro klinickou praxi. In Dvořáková T. (Eds.) Sborník přednášek 8. konference o hiporehabilitaci. 2009.
Janura M., Svoboda Z. Biomechanická analýza chůze s TT amputací. 2. konference ISPO ČR. 2008.
Dvořáková T., Janura M. Měření tlakových sil na kontaktu těla jezdce a hřbetu koně ve fyzioterapii. In Svobodová I., Nedvědová M., Skoupá L., Papežová M., Masopustová R., Tichá V. (Eds.) Terapie a asistenční aktivity lidí za pomoci zvířat 2008: sborník příspěvků. 2008.
Janura M., Svoboda Z., Uhlář R. A comparison of ski jump execution in a group of the best jumpers. In Linnamo V., Komi P., Müller E. (Eds.) Science and nordic skiing. 2007.
Janura M., Zahálka F., Porada V. Gait - definition of basic terms. Digital Forensic Forum Prague 2007. 2007.
Kozáková D., Janura M., Svoboda Z. Hodnocení vlivu protetické fyzioterapie na vybrané biomechanické parametry u osob s transtibiální amputací. In Kovář K., Šefl M. (Eds.) Sborník příspěvků studentské vědecké konference Mladí ve vědě na počátku nového tisíciletí. 2007.
Janura M., Rosický J., Svoboda Z., Elfmark M., Krawczyk P. Influence of a trans-tibial prosthesis alignment on the user's stability. Proceedings of the 12th world congress of the International society for prosthetics and orthotics. 2007.
Kozáková J., Janura M., Svoboda Z. Kinematická analýza chůze u osob s valgózním palcem [CD]. In Marousek A. (Eds.) Konference plná barev. 2007.
Janura M., Lehnert M., Jakešová Z. Longitudinální sledování výkonnosti v biomechanických laboratorních testech závodníků v severské kombinaci [CD]. In Perič T., Suchý J. (Eds.) Sborník z III. ročníku vědeckého semináře Identifikace sportovních talentů. 2007.
Uhlář R., Janura M. Ski jump flight as an optimization task. In Linnamo V., Komi P., Müller E. (Eds.) Science and nordic skiing. 2007.
Přidalová M., Dostálová I., Kováčová L., Neuls F., Janura M., Elfmark M., Švec J. The changes of selected somatic characteristics by the effect of organized physical activity of aerobic character. Auksologia a promocja zdrowia. 2007.
Svoboda Z., Janura M., Kozáková D. Využití biomechaniky v oblasti základních pohybových aktivit u osob s protézou. In Kovář K., Štefl M. (Eds.) Mladí ve vědě na počátku nového tisíciletí. 2007.
Janura M., Wilder V., Vaverka F., Svoboda Z., Kozáková D. Kinematic analysis of 100m hurdle race in fire sport. In Schwammeder H., Strutzenberger G., Fastenbauer V., Lindinger S., Müller E. (Eds.) Proceedings of the XXIV International Symposium on Biomechanics in Sports, Volume 1. 2006.
Svoboda Z., Janura M., Elfmark M. Analysis of the pressure force during gait with various types of trans-tibial prosthesis. Pressure and biomechanics - Footscan(r) user meeting: Book of abstracts. 2005.
Zaatar A., Uhlíř P., Opavský J., Janura M. Hodnocení chůze pomocí povrchové poly-EMG u pacientů s podkolenní protézou. XII. sjezd Společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny: sborník abstrakt. 2005.
Dvořáková T., Svoboda Z., Janura M., Kučejová P. The effect of repeatedly carrying out hippotherapy on the motor response of the rider. In Vaverka F. (Eds.) Movement and health, 4th international conference: Proceedings. 2005.
Svoboda Z., Polanský R., Janura M., Vaverka F. The influence of chosen parameters to maximal ball flight distance at the instep kick - kinematic analysis. The 7th scientific conference Application of scientific research on sport training: Book of abstracts. 2005.
Mlíka R., Zlámalová K., Zeisbergerová K., Janura M. The influence of the modification of the visual scene on balance control. In Vaverka F. (Eds.) Movement and health, 4th international conference: Proceedings. 2005.
Janura M., Svoboda Z., Elfmark M. The influence of various types of trans-tibal prosthesis on the dynamic parameters of human gait. In Nester Ch. (Eds.) Biomechanics of the lower limb in health, disease and rehabilitation. 2005.
Janura M., Svoboda Z. Využití biomechaniky v ortotice a protetice (zaměření na analýzu pohybu). Sborník z 1. konference ISPO ČR. 2005.
Janura M., Gaul-Aláčová P., Míková M., Hanáková P. Evaluation of the stability of sit-to-stand. In Vaverka F. (Eds.) Movement and health : 3rd international conference. 2004.
Dvořáková T., Janura M., Svoboda Z., Pavelková J. The influence of change in horse's walk speed on the motor response of the rider during hippotherapy [Abstract]. In Horák M. (Eds.) Biomechanics of man 2004. 2004.
Dvořáková T., Janura M., Svoboda Z., Pavelková J. The influence of change in horse's walk speed on the motor response of the rider during hippotherapy [CD]. In Horák M. (Eds.) Biomechanics of man 2004. 2004.
Mlíka R., Janura M., Zlámalová K., Zeisbergerová K. The influence of visual modification on postural control perturbated by an external object [Abstract]. In Horák M. (Eds.) Biomechanics of man 2004. 2004.
Mlíka R., Janura M., Zlámalová K., Zeisbergerová K. The influence of visual modification on postural control perturbated by an external object [CD]. In Horák M. (Eds.) Biomechanics of man 2004. 2004.
Přidalová M., Seifertová R., Elfmark M., Janura M. Utilization of the posibilities of the pressure forces measurement by FootScan. In Thurzo M. (Eds.) Slovenská antropológia: bulletin slovenskej antropologickej spoločnosti pri SAV. 2004.
Janura M., Dvořáková T. Využití biomechaniky při analýze pohybu koně. In Jiskrová I. (Eds.) Sborník referátů z mezinárodní konference Aktuální otázky chovu koní v ČR. 2004.
Dvořáková T., Janura M., Svoboda Z. What are the next steps for hippotherapy? In Vaverka F. (Eds.) Movement and health : 3rd international conference. 2004.
Dvořáková T., Janura M. Analýza pohybu v hipoterapii pomocou 3D videografickej metódy. Abstrakty: 3. hipporehabilitačná konferencia s medzinárodnou účasťou. 2003.
Janura M., Svoboda Z., Elfmark M., Matura L. Analýza provedení speciálně napodobivých cvičení ve skoku na lyžích. In Vindušková J., Chrudimský J. (Eds.) Pohybové aktivity jako prostředek ovlivňování člověka. 2003.
Vařeka I., Elfmark M., Janura M. COP trajectory and tripod model of the foot. 2nd word congress of the International Society of Physical and Rehabilitation Medicine - ISPRM. 2003.
Kondysková P., Janura M., Elfmark M., Zicháček M. Hodnocení posturální stability členů reprezentace ČR v letním biatlonu. Nové poznatky v kinantropologickém výzkumu. 2003.
Gaul-Aláčová P., Opavský J., Janura M., Elfmark M. Kinematická analýza stereotypu vstávání ze sedu při různých posturálních situacích. In Kirchner J., Kavalíř P., Adámková M. (Eds.) Nové perspektivy výzkumu a praxe v kinantropologii : Sborník příspěvků z mezinárodní studentské konference. 2003.
Přidalová M., Riegerová J., Vorálková D., Elfmark M., Janura M. The application of plantography and the method of pressure forces analyses for morphology and foot function evaluation [Abstract]. In Vignerová J., Riedlová J., Bláha P. (Eds.) International anthropological congress : Anthropology and society : Programme abstracts. 2003.
Dvořáková T., Janura M., Stromšík P. The comparison of pelvis movements during human gait and riding on a horse. XI. international congress "The complex influence of therapeutic horse riding". Programme and abstract. 2003.
Vaverka F., Janura M., Elfmark M. The velocity of soccer kicking and the laterality of the lower extremities. In Hamza MH. (Eds.) Proceedings of the IASTED international conference on biomechanics. 2003.
Janura M., Gregorková A. Využití kontaktních plošin v kinezioterapeutické diagnostice. Sborník abstrakt: Slavnostní konference k X. výročí založení ZSF Ostravské univerzity. 2003.
Přidalová M., Vorálková D., Elfmark M., Riegerová J., Janura M. Využití plantografie a metody analýzy tlakových sil při hodnocení morfologie a funkce nohy. In Sokolowski M. (Eds.) Biospoleczne aspekty kultury fizycznej w wojsku. 2003.
Janura M., Dvořáková T. Využitie biomechanických metód v hippoterapii. Abstrakty: 3. hipporehabilitačná konferencia s medzinárodnou účasťou. 2003.
Lehnert M., Háp P., Janura M., Stromšík P. Assessment of spike serve toss stability - presumption of the training process control. In Lutoslawska G., Poliszczuk D., Stupnicki R. (Eds.) Wychowanie fizyczne i sport. 2002.
Janura M., Vaverka F., Havelková M. Determination of the stability of the in-run position in ski jumping. In Jelen K., Kušová S., Chalupová M., Otáhal J. (Eds.) Proceedings of International Conference on Biomechanics of Man 2002. 2002.
Přidalová M., Janura M., Elfmark M. FootScan - analýza tlakových sil v oblasti kontaktu nohy s podložkou. In Riegerová J. (Eds.) Diagnostika pohybového systému - metody vyšetření, primární prevence, prostředky pohybové terapie. 2002.
Vaverka F., Janura M. Take-off optimization patterns in ski jumping: general versus individual models. IV. world congress of biomechanics - proceedings [CD]. 2002.
Rodová D., Vaverka F., Janura M. The relationship between the surface electromyographic signal and force. Proceedings of International Conference on Biomachanics of Man 2002. 2002.
Vaverka F., Janura M. What is best: to have only one or models for the take-off in ski-jumping? In Jelen K., Kušová S., Chalupová M., Otáhal J. (Eds.) Proceedings of International Conference on Biomechanics of Man 2002. 2002.
Janura M., Vaverka F., Seidl V., Sípalová M. An analysis of ski jumping - Junior World Ski Championship Strbske Pleso 2000. XIX International Symposium on Biomechanics in Sports: Works in progress. 2001.
Murcková P., Šajdáková J., Janura M., Elfmark M. Analysis of gait in hemiparetic subject following a cerebro-vascular accident. In Mester J., King G., Strüder H., Tsolakidis E., Osterburg A. (Eds.) 6th annual congress of the European College of Sport Science "Perspectives and profiles": Book of abstracts. 2001.
Sípalová M., Birgusová G., Janura M., Elfmark M. Analysis of postural reactions in bipedal stance under an external stimulus. In Mester J., King G., Strüder H., Tsolakidis E., Osterburg A. (Eds.) 6th annual congress of the European College of Sport Science "Perspectives and profiles": Book of abstracts. 2001.
Janura M., Elfmark M., Seidl V., Vaverka F. Analýza skoku na lyžích závodníků v severské kombinaci - MSJ Štrbské Pleso 2000. In Válková H., Hanelová Z. (Eds.) Pohyb a zdraví : sborník z 2. mezinárodní konference. 2001.
Háp P., Lehnert M., Stromšík P., Janura M. Analýza smečovaného podání ve volejbalu s využitím 3D videografické vyšetřovací metody. In Čepička L. (Eds.) Sborník referátů z 5. mezinárodní vědecké konference Hry v programech tělovýchovných procesů. 2001.
Opavský J., Rodová D., Janura M., Elfmark M., Velísková J. Evidence-based rehabilitation in Parkinson´s disease: Gait analysis and autonomic nervous system functions assessment. III. Miedzynarodowe Dni Fizjoterapii - Streszczenia. 2001.
Janura M., Sípalová M., Schreirer B., Elfmark M., Vařeka I., Repková P. Hodnocení držení těla u mentálně postižené populace. In Válková H., Hanelová Z. (Eds.) Pohyb a zdraví : sborník z 2. mezinárodní konference. 2001.
Janura M. Kinematická analýza a její aplikace na vybrané oblasti lidské motoriky [Abstract]. In Bogacz K., Kocoń A., Szczegielniak J. (Eds.) Polsko-české sympozium Fyzioterapie - výzkumné a klinické aspekty: sborník abstrakt. 2001.
Sípalová M., Krobot A., Vaverka F., Janura M., Elfmark M. Postural strategies in Trendelenburg-Duchenne's test. In Müller R., Gerber H., Stacoff A. (Eds.) XVIIIth Congress of the International Society of Biomechanics: Book of Abstracts. 2001.
Vařeka I., Pudilová P., Elfmark M., Janura M., Janečka Z. Posturální stabilita vidících a nevidomých - Vliv zrakové kontroly, typu a velikosti opěrné báze. Pohyb a zdraví : sborník z 2. mezinárodní konference. 2001.
Vařeka I., Pudilová P., Elfmark M., Janura M., Janečka Z. The comparsion od the postural stability in the sighted and the blind. In Mester J., King G., Strüder H., Tsolakidis E., Osterburg A. (Eds.) TsolakidisProceedings of the 6th Annual congres of the European College of Sport Sciencis 15th Congress of the German society of Sport Science. 2001.
Lehnert M., Janura M., Háp P. Trénink sprintéra s pomůckou Maxi speed. Sborník referátů z 3. mezinárodního vědeckého semináře Efekty pohybového zatížení v edukačním prostředí tělesné výchovy a sportu. 2001.
Gregorková A., Sýkora D., Janura M. Určení vztahu juvenilního valgózního halluxu a poruch osového orgánu. In Válková H., Hanelová Z. (Eds.) Pohyb a zdraví : sborník z 2. mezinárodní konference. 2001.
Janurová E., Vychodil R., Elfmark M., Janura M. Využití waveletové transformace při filtraci signálu získaného digitalizací záznamu při 3D videografické vyšetřovací metodě. In Válková H., Hanelová Z. (Eds.) Pohyb a zdraví : sborník z 2. mezinárodní konference. 2001.
Lehnert M., Janura M., Stromšík P., Vaverka F. 3D analysis od blocking in volleyball. XIX International Symposium on Biomechanics in Sports. 2001.
Lehnert M., Janura M., Stromšík P., Dobrovolný K. 3D analýza pohybu při blokování ve volejbalu. Sport v České republice na začátku nového tisíciletí: sborník příspěvků národní konference. 2001.
Janura M., Stromšík P., Novotný P. Assessment of reliability of data by using 3D videography. In Vaverka F., Janura M. (Eds.) Proceedings of the conference Biomechanics of Man 2000. 2000.
Vyskotová J., Vaverka F., Janura M. Influence of fixed wrist on finger motorics. In Vaverka F., Janura M. (Eds.) Biomechanics of man 2000. 2000.
Janura M., Kratochvíl J., Stromšík P., Kubů P. Kinematic analysis of forward stroke at wild water kayak paddling. In Vaverka F., Janura M. (Eds.) Biomechanics of man 2000. 2000.
Opavský J., Blahoušková E., Janura M., Elfmark M. Kinematická analýza chůze pacientů s koxatrózou II. stupně. XI. konference Společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny. 2000.
Sípalová M., Janura M., Vaverka F., Elfmark M. Reliability of parameters measured on force plates. In Vaverka F., Janura M. (Eds.) Biomechanics of man 2000. 2000.
Dvořák R., Krainová Z., Janura M., Elfmark M. Standardizace metodiky klinického vyšetření stoje na dvou vahách [Abstract]. Sborník abstrakt-VII.sjezd SRFM. 2000.
Salinger J., Novotný J., Vychodil R. Telemetric diagnostic system for measurement of time parameters of gait. In Vaverka F., Janura M. (Eds.) Biomechanics of man 2000. 2000.
Vaverka F. Vertical jump - a suitable model for problems in biomechanics and motorics. In Vaverka F., Janura M. (Eds.) Biomechanics of man 2000. 2000.
Janura M., Elfmark M. Využití biomechanických metod při analýze pohybových akcí člověka [Abstract]. VII. sjezd Společnosti rehabilitační medicíny - Sborník abstrakt. 2000.
Opavský J., Rodová D., Janura M., Velísková J., Elfmark M. Gait analysis with the use of 3-D videography in patients with Parkinson´s disease before and after the rehabilitation programme. Book of abstracts, International Symposium on Gait Disorders. 1999.
KNIHA - CELEK
Svoboda Z., Rosický J., Janura M. Chůze u osob s transtibiální amputací. 2020.
Neumannová K., Janura M., Kováčiková Z., Svoboda Z., Jakubec L. Analýza chůze u osob s chronickou obstrukční plicní nemocí. 2015.
Lehnert M., Psotta R., Janura M., Zemková E., Malý T., Hamar D., Zahálka F., Jandačka D., Vavák M., Neuls F., Hoffmannová J., Botek M., Šebek L. Anaerobic performance: Assessment and training. 2012.
Janura M., Janurová E. Fyzikální základ biomechaniky. Fyzikální základ biomechaniky. 2007.
Janura M., Zahálka F. Kinematická analýza pohybu člověka. Kinematická analýza pohybu člověka. 2004.
Janura M. Vybrané poznatky z analýzy techniky skoku na lyžích. Vybrané poznatky z analýzy techniky skoku na lyžích. 2004.
Janura M. Úvod do biomechaniky pohybového systému člověka. Úvod do biomechaniky pohybového systému člověka. 2003.
Janurová E., Janura M. Matematika na dlani. Matematika na dlani. 2002.
Janura M., Janurová E. 700 + 1 otázka z biomechaniky. 700 + 1 otázka z biomechaniky. 2002.
KAPITOLA V KNIZE
Janura M., Krhutová Z., Svoboda Z., Novosad P. The effect of exercise on bone mineral density, bone markers and postural stability in subjects with osteoporosis. In Dionyssiotis Y. (Eds.) Osteoporosis. 2012.
Janura M., Lehnert M. Longitudinální sledování výkonnosti v biomechanických laboratorních testech závodníků v severské kombinaci. In Perič T., Suchý J. (Eds.) Identifikace sportovních talentů. 2010.
Janura M., Porada V. Možnosti využití analýzy záznam chůze pro identifikaci osob v kriminalistice podle individuálních trajektorií funkčních a dynamických znaků. In . (Eds.) Kriminalistické, forenzní a právní souvislosti identifikace osob podle funkčních a dynamických znaků. 2010.
Janura M., Svoboda Z. Dynamic pressure measurements in below-knee prosthetics. In D'Aout K., Lescrenier K., Van Gheluwe B., De Clercq D. (Eds.) Advances in plantar pressure measurements in clinical and scientific research. 2008.
Janura M. Základní pojmy a postupy kinematické analýzy pohybu (chůze) - při videografické vyšetřovací metodě. In Porada V., Rak R. (Eds.) Kriminalita související s informačními a komunikačními technologiemi a identifikace osob na základě projevu lokomoce člověka (vybrané problémové okruhy výzkumu). 2007.
ABSTRAKT
Janura M., Nohelová D., Bizovská L., Svoboda Z. Non-linear approach for assessment of gait and stance in elderly individuals – A 5-year follow-up study. In Kimijanová J., Hlavačka F. (Eds.) The 9th International Posture Symposium: Abstracts. 2023.
Murínová L., Klein T., Svoboda Z., Janura M. The effect of minimalist footwear wearing on plantar pressure during walking. In Kimijanová J., Hlavačka F. (Eds.) The 9th International Posture Symposium: Abstracts. 2023.
Haltmar H., Kolářová B., Janura M., Richards J. Efekt představy chůze na posturální stabilitu a svalovou aktivitu dolních končetin u pacientů po CMP (EP-06). Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2022.
Janura M. Poranění předního zkříženého vazu – biomechanické hledisko. Sborník abstraktů IX. absolventské konference Katedry fyzioterapie Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci. 2022.
Haltmar H., Haltmar M., Janura M., Kolářová B. Standardizace a validizace české verze dotazníku představy pohybu Movement Imagery Questionnaire-Revised Second Version u pacientů po cévní mozkové příhodě. III. kineziologická konference s mezinárodní účastí. 2022.
Haltmar H., Janura M., Kolářová B. Standardization and validation of the Czech version of Movement Imagery Questionnaire-Revised Second Version in stroke survivors. Validizace české verze dotazníku představy pohybu Movement Imagery Questionnaire-Revised Second Version u pacientů po cévní mozkové příhodě. 2022.
Svoboda Z., Bizovská L., Janura M. Is there difference between dominant and nondominant limbs in local dynamic stability during gait? In Heidler J. (Eds.) 2nd International Conference of Sport, Health and Physical Education: Book of Abstracts. 2021.
Můčková A., Housková M., Hálek J., Svoboda Z., Tečová D., Janura M. Objektivizace posturální aktivity u předčasně narozených dětí pomocí silové plošiny. Kineziologická konference s mezinárodní účastí 2020 – Sborník abstrakt. 2020.
Haltmar H., Kolářová B., Tečová D., Janura M. The influence of gait imagery and its more demanding option on postural deviations. Neurorehabilitation and Neural Repair. 2020.
Ondráčková H., Janura M., Kolářová B., Blatná T., Burešová A., Mullerová B. Vliv představy posturálně náročného pohybu na svalovou aktivitu a posturální stabilitu u zdravých jedinců. Kineziologická konference s mezinárodní účastí 2020. 2020.
Psotta R., Abdollahipour R., Janura M., Wulf G. Do children with motor difficulties benefit from an external focus instruction to execute a motor task? 13th International Conference on Developmental Coordination Disorder: Abstract book. 2019.
Hourová M., Kutílek P., Vítečková S., Janura M., Bizovská L., Svoboda Z., Hamříková M. Evaluation of postural stability in the elderly by non-linear methods: Preliminary results. In Kutílek P., Volf P. (Eds.) Book of abstracts of the 4th International Conference on Movement Analysis. 2019.
Můčková A., Housková M., Hálek J., Svoboda Z., Janura M. Objektivizace posturální aktivity u předčasně narozených dětí pomocí silové plošiny. XXXV. Neonatologické dny. 2019.
Bizovská L., Gonosová Z., Kováčiková Z., Linduška P., Svoboda Z., Janura M. Relationship between muscle strength of the lower limbs and local dynamic stability during gait. In Kutílek P., Volf P. (Eds.) Book of abstracts of the 4th International Conference on Movement Analysis. 2019.
Svoboda Z., Bizovská L., Neumannová K., Hamříková M., Janura M. The influence of balance training on postural control in elderly: Randomized control trial. In Kutílek P., Wolf P. (Eds.) Book of abstracts of the 4th International Conference on Movement Analysis. 2019.
Klein T., Svoboda Z., Laštovička O., Janura M. Using of different biomechanical models in lower limb kinematic analysis. In Kutílek P., Volf P. (Eds.) Book of abstracts of the 4th International Conference on Movement Analysis. 2019.
Mrkvová K., Kuboňová E., Uchytil J., Mlčochová Z., Janura M. Biomechanical risk factors of gait in barefoot shoes. In Hlavačka F., Kimijanová J. (Eds.) Abstracts of the 8th International Posture Symposium. 2018.
Kuboňová E., Svoboda Z., Janura M., Silber A. Comparison of lower limb kinematics during gait between patients after primary and revision total hip replacement. In Hlavačka F., Kimijanová J. (Eds.) Abstracts of the 8th International Posture Symposium. 2018.
Neumannová K., Kováčiková Z., Janura M., Rydlová J. Differences in balance between children with mild asthma and heathy children. European Respiratory Journal. Supplement. 2018.
Klein T., Laštovička O., Janura M. Effect of sensorimotor foot orthoses on lower limb gait kinematics. In Hlavačka F., Kimijanová J. (Eds.) Abstracts of the 8th International Posture Symposium. 2018.
Bizovská L., Gonosová Z., Kováčiková Z., Linduška P., Svoboda Z., Janura M. Gait variability and symmetry and its relationship to the lower limb muscle strength. In Hlavačka F., Kimijanová J. (Eds.) Abstracts of the 8th International Posture Symposium. 2018.
Laštovička O., Klein T., Janura M. Immediate effect of retrocapital bars of sensorimotor insoles on relative torsion between the pelvis and the foot during the stance phase of gait cycle in asymptomatic healthy adults. In Hlavačka F., Kimijanová J. (Eds.) Abstracts of the 8th International Posture Symposium. 2018.
Janura M., Gregárek M., Kuboňová E. Lower limb loading during gait in patients with bilateral total hip replacement. In Hlavačka F., Kimijanová J. (Eds.) Abstracts of the 8th International Posture Symposium. 2018.
Bizovská L., Gonosová Z., Svoboda Z., Linduška P., Janura M. P 002 – Ankle muscle strength and its relationship to the lower trunk movement during running. GAIT & POSTURE. 2018.
Janura M., Kuboňová E., Sladká Z., Svoboda Z. P 015 – Gait kinematics in patients after revision total hip replacement. GAIT & POSTURE. 2018.
Svoboda Z., Vagaja M., Bizovská L., Klostermann A., Janura M. P 050 – The effect of eye movement on postural control in unstable conditions. GAIT & POSTURE. 2018.
Kutílek P., Vítečková S., D'Angeles AC., Kutílková E., Janura M., Bizovská L., Svoboda Z., Hamříková M. P 170 – Differences in postural stability in the elderly: Not all tests measure the same. GAIT & POSTURE. 2018.
Klein T., Laštovička O., Janura M., Richards J. P 170 – Effect of sensorimotor foot orthoses on kinematics of knee. GAIT & POSTURE. 2018.
Svoboda Z., Bizovská L., Janura M. Relationship between local dynamic stability and fall occurrence: comparison of prospective and retrospective approach. In Hlavačka F., Kimijanová J. (Eds.) Abstracts of the 8th International Posture Symposium. 2018.
Kuboňová E., Richards J., Svoboda Z., Janura M., Hobza M. Gait condition in patients after primary total hip replacement one year after surgery. Gait & Posture. 2017.
Trdličková M., Housková M., Můčková A., Hálek J., Janura M., Svoboda Z., Bílková A., Kounovská K. Hodnocení posturální stability předčasně narozených dětí pomocí silové plošiny. XXIV. Sjezd společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny. 2017.
Vařeka I., Osladil T., Jindra M., Vaňásková E., Vařeková R., Janura M. Klinické testování soběstačnosti pacientů po amputaci dolní končetiny. Pohybové ústrojí. Pokroky ve výzkumu, diagnostice a terapii. 2017.
Janura M., Bizovská L., Svoboda Z. Postural control during single leg stance in slackliners and controls. Gait & Posture. 2017.
Svoboda Z., Hamříková M., Bizovská L., Janura M. Postural stability does not distinguish between active elderly fallers and nonfallers. Gait & Posture. 2017.
Bizovská L., Svoboda Z., Bisi MC., Stagni R., Janura M. Stability assessment during running in nonprofessional runners – evaluation of the intrasession reliability. Gait & Posture. 2017.
Neumannová K., Svoboda Z., Hodonská J., Koblížek V., Sedlák V., Zatloukal J., Plutinský M., Janura M. Differences in foot loading during Incremental shuttle walked test between patients with severe chronic obstructive pulmonary disease and healthy controls. European Respiratory Journal. Supplement. 2016.
Svoboda Z., Janura M., Kuboňová E., Kutílek .., Tomčalová K., Richards .. Do subjects with lumbar disk herniation have different range of movement and movement variability than healthy controls? International Scientific Conference MOTOR CONTROL 2016: Book of Abstracts. 2016.
Bizovská L., Svoboda Z., Vuillerme N., Janura M. Entropy-based measures for fall risk prediction. Gait & Posture. 2016.
Hrdý P., Novosad P., Fojtík P., Běhal M., Zemánek M., Janura M., Janurová K., Horák P. Frequency and relation of bone phenotypes and vitamin D receptor gene polymorphisms BSMI, TAQI, APAI and FOKI in the Central Moravia region. Osteoporosis International. 2016.
Bizovská L., Svoboda Z., Kuboňová E., Janura M. Local dynamic stability during overground walking as a fall risk predictor in elderly – a prospective study. International Scientific Conference MOTOR CONTROL 2016: Book of Abstracts. 2016.
Kuboňová E., Svoboda Z., Janura M., Gallo J., Nováková Z. Lower limb joints stability in patients undergoing total hip arthroplasty. International Scientific Conference MOTOR CONTROL 2016: Book of Abstracts. 2016.
Novotná M., Novosad P., Hrdý P., Fojtík P., Janura M., Janurová K. Monitoring optimization of treatment with vitamin D3. Osteoporosis International. 2016.
Novosad P., Hrdý P., Fojtík P., Běhal M., Zemánek M., Janura M., Janurová K. Polymorphisms VDR, ESR1, LRP5, OPG, SOST and ROR2 in patients with osteopenia and osteoporosis and their relations with osteological parameters and fractures. Osteoporosis International. 2016.
Neumannová K., Vuillerme N., Svoboda Z., Koblížek V., Sedlák V., Zatloukal J., Plutinský M., Janura M. The effect of fatigue on bipedal postural control in patients with severe chronic obstructive pulmonary disease. European Respiratory Journal. Supplement. 2016.
Kubisová M., Svoboda Z., Janura M., Siudová L. The effects of knee brace on the dynamics of gait in patients with gonarthris (pilot study). Gait & Posture. 2016.
Svoboda Z., Janura M., Bizovská L., Kuboňová E., Vuillerme N. Variability of centre of pressure displacements during gait in fallers and non-fallers: A 6-month prospective study. Gait & Posture. 2016.
Janura M., Svoboda Z., Bizovská L., Kuboňová E., Vuillerme N. Variability of spatial temporal gait parameters during gait in fallers and non-fallers: A 6-month prospective study. Gait & Posture. 2016.
Ořechovská K., Janura M., Svoboda Z. Vliv čití a délky pahýlu na posturální stabilitu ve stoji u transtibiálně amputovaných. In Smékal D., Urban J. (Eds.) Sborník abstraktů VI. absolventská konference Katedry fyzioterapie Fakulty tělesné kultury. 2016.
Hamříková M., Svoboda Z., Zemková E., Janura M. Age-related changes of balance during quiet stance in elderly fallers and non-fallers. In Hlavačka F., Lobotková J. (Eds.) Abstracts of the 7th International Posture Symposium. 2015.
Svoboda Z., Janura M., Bizovská L., Kuboňová E., Hamříková M. Assessment of gait performance variability as potential indicator of fall risk: Study design. Gait & Posture. 2015.
Svoboda Z., Kováčiková Z., Ořechovská K., Janura M. Balance assessment during drop jump landing in subjects with transtibial amputation. ISPO World Congress 2015: Abstract Book. 2015.
Neumannová K., Koblížek V., Kováčiková Z., Novotná B., Plutinský M., Musilová P., Sobotík O., Hejduk K., Janura M. Daily physical activity in severe chronic obstructive pulmonary disease (COPD) according to new GOLD classification and COPD phenotypes - first results from the Czech Multicentre Research Database of COPD. American Thoracic Society International Conference Abstracts: A55. Recent developments in pulmonary rehabilitation: Broadening the scope. 2015.
Bátorová M., Šťastný J., Motyčka J., Janura M. Development of an analysis of swimming techniques using instrumentation and the development of a new measurement method at Brno University of Technology, Centre of Sports Activities. The 10th INSHS International Christmas Sport Scientific Conference “Qualitative and Quantitative Research in Sport Science”: Book of Abstracts. 2015.
Bizovská L., Svoboda Z., Janura M., Hirjaková Z. Differences between overground and treadmill walking in dynamic stability assessment using frequency and nonlinear analysis – pilot study. In Horák Z., Daniel M., Ježek K. (Eds.) 21st Congress of the European Society of Biomechanics: Book of Extended Abstracts. 2015.
Kubisová M., Svoboda Z., Jurenčáková L., Janura M. Dynamic gait analysis of unloading brace effect in patients with gonarthritis. Gait & Posture. 2015.
Bizovská L., Svoboda Z., Hirjaková Z., Janura M. Dynamic stability assessment during overground and treadmill walking. In Hlavačka F., Lobotková J. (Eds.) Abstracts of the 7th International Posture Symposium. 2015.
Ořechovská K., Svoboda Z., Kováčiková Z., Janura M. Effect of stump parameters on postural stability during stance modification in transtibial amputees. Gait & Posture. 2015.
Procházková M., Svoboda Z., Teplá L., Blažková M., Zemková E., Janura M. Gender-related differences on balance: Dancers and general population. In Hlavačka F., Lobotková J. (Eds.) Abstracts of the 7th International Posture Symposium. 2015.
Kuboňová E., Svoboda Z., Gallo J., Dušková Š., Janura M. Ground reaction force during walking in patients after total hip arthroplasty revision. In Horák Z., Daniel M., Ježek K. (Eds.) 21st Congress of the European Society of Biomechanics: Book of Extended Abstracts. 2015.
Kuboňová E., Svoboda Z., Janura M., Gallo J., Nováková Z. Hip and pelvis stability in patients undergoing total hip arthroplasty. In Hlavačka F., Lobotková J. (Eds.) Abstracts of the 7th International Posture Symposium. 2015.
Zemková E., Muyor J., Štefániková G., Svoboda Z., Janura M. Nestabilné podmienky diferencujú fyzicky aktívnych jedincov a so sedavým spôsobm života s rôznou úrovňou stability postoja a trupu. Medicina sportiva Bohemica et Slovaca. 2015.
Kováčiková Z., Neumannová K., Bizovská L., Rydlová J., Janura M. Postural stability in school-age children with mild bronchial asthma disease (a pilot study). American Thoracic Society International Conference Abstracts: B55. Exercise testing and symptom evaluation in chronic respiratory disease. 2015.
Neumannová K., Hobzová M., Kováčiková Z., Sova M., Sovová E., Janura M., Kolek V. Pulmonary rehabilitation treatment as an adjunct therapy in obstructive sleep apnoea syndrome: A randomized controlled trial. American Thoracic Society International Conference Abstracts: B16. New randomised controlled trials in pulmonary rehabilitation. 2015.
Teplá L., Zemková E., Janura M., Svoboda Z. Slackline a jeho možnosti využití v rehabilitační terapii. In Cepková A., Horvát M. (Eds.) 19. medzinárodná vedecká konferencia o športe „Od výskumu k praxi“: Zborník z konferencie. 2015.
Janura M., Svoboda Z., Ořechovská K. The effect of residual limb parameters on ground reaction force during walking in unilateral transtibial amputees. ISPO World Congress 2015: Abstract Book. 2015.
Teplá L., Procházková M., Svoboda Z., Gregorová T., Janura M. The influence of foot alignment on kinematic parameters of gait in ballet dancers. In Colloud F., Monnet T., Domalain M. (Eds.) 33 International Conference of Biomechanics in Sports: Proceedings. 2015.
Ořechovská K., Janura M., Svoboda Z., Zemková E. Vliv čití a délky pahýlu na posturální stabilitu ve stoji u transtibiálně amputovaných. In Cepková A., Horvát M. (Eds.) 19. medzinárodná vedecká konferencia o športe „Od výskumu k praxi“: Zborník z konferencie. 2015.
Kubisová M., Svoboda Z., Janura M. Analysis of loading on operated and non-operated limb during walking after total knee replacement. 1st Clinical Movement Analysis World Conference: Abstract Book. 2014.
Procházková M., Svoboda Z., Teplá L., Střešková .., Janura M. Centre of pressure movement during barefoot gait in elite professional ballet dancers. 1st Clinical Movement Analysis World Conference: Abstract Book. 2014.
Kováčiková Z., Ořechovská K., Janura M., Rosický J. Hodnocení posturální stability u osob s transtibiální amputací. Sborník ze 4. konference ISPO ČR. 2014.
Jančíková V., Janura M. How should we treat elbow fractures in children? Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica. 2014.
Pšurný M., Janura M., Krejčí J., Jakubec A. Impact of walking speed and slope of the ground on axial force of poles in Nordic walking. Gait & Posture. 2014.
Procházková M., Teplá L., Svoboda Z., Janura M., Juráková E. Influence of targeted intervention on ballet dancers' foot load during gait. Gait & Posture. 2014.
Můčková A., Janura M., Svoboda Z., Hálek J., Němcová N., Horáková K. Kinematic analysis of motor behaviour in preterm infants. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica. 2014.
Kováčiková Z., Kolářová B., Svoboda Z., Janura M., Ořechovská K. Lateral reach test and limits of stability in medial-lateral direction in transtibial amputees. Gait & Posture. 2014.
Janura M., Křen F., Fical P. Pohybová aktivita – základní předpoklad zdravého životního stylu. Sborník abstrakt konference Globální problémy veřejného zdravotnictví 2014. 2014.
Ořechovská K., Svoboda Z., Janura M., Kováčiková Z. Postural stability in transtibial amputees assessed by laboratory and clinical tests. 1st Clinical Movement Analysis World Conference: Abstract Book. 2014.
Ořechovská K., Svoboda Z., Janura M., Kováčiková Z. Postural stability in transtibial amputees assessed by laboratory and clinical tests. 1st Clinical Movement Analysis World Conference: Abstract Book. 2014.
Janura M. Spondyolistéza v bederním úseku páteře – biomechanické hledisko. Sborník abstraktů V. absolventské konference Katedry fyzioterapie Fakulty tělesné kultury. 2014.
Novosad P., Hrdý P., Fojtík P., Richterová R., Janura M., Janurová K. Statistical significance of individual mutated polymorphisms VDR, ESR1, OPG, SOST and their combinations in patients from Central Moravia, CZ: Part III. Osteoporosis International. 2014.
Novosad P., Hrdý P., Fojtík P., Richterová R., Janura M., Janurová K. Statistická významnost mutovaných polymorfismů VDR, ESR1, LRPS, OPG, SOST a jejich kombinací z pohledu personalizované medicíny v osteologii. Osteologický bulletin. 2014.
Teplá L., Janura M., Procházková M., Svoboda Z. The effect of rehabilitation intervention on gait performance in professional ballet dancers. Gait & Posture. 2014.
Teplá L., Procházková M., Svoboda Z., Janura M., Vaculíková J. The effect of rehabilitation intervention on movement of lower limbs and pelvis during the gait in professional ballet dancers. icSPORTS 2014: Final Program and Abstracts. 2014.
Svoboda Z., Janura M., Králová L., Vařeka I. The influence of foot type on pressure distribution during gait. Gait & Posture. 2014.
Svoboda Z., Janura M., Filipiová E. Assessment of postural stability in subjects with lumbar disc herniation. British Journal of Sports Medicine. 2013.
Honzíková L., Svoboda Z., Martinásková E., Janura M., Rosický J. COP movement during gait in children with flexible flat foot. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica. 2013.
Martinásková E., Svoboda Z., Honzíková L., Janura M. Foot kinematic analysis in children with clinical flatfoot. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica. 2013.
Pšurný M., Janura M., Krejčí J., Jakubec A. Impact of walking speed and slope of the ground on axial force of poles in Nordic walking. 22nd Annual Meeting of ESMAC: Abstracts. 2013.
Procházková M., Teplá L., Svoboda Z., Janura M., Juráková E. Influence of targeted intervention on ballet dancers' foot load during gait. 22nd Annual Meeting of ESMAC: Abstracts. 2013.
Kováčiková Z., Kolářová B., Svoboda Z., Janura M., Ořechovská K. Lateral reach test and limits of stability in medial-lateral direction in transtibial amputees. 22nd Annual Meeting of ESMAC: Abstracts. 2013.
Krejčí E., Janura M., Svoboda Z. The effect of hippotherapy on level of memory and attention of children with cerebral palsy. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica. 2013.
Teplá L., Janura M., Procházková M., Svoboda Z. The effect of rehabilitation intervention on gait performance in professional ballet dancers. 22nd Annual Meeting of ESMAC: Abstracts. 2013.
Svoboda Z., Janura M., Králová L., Vařeka I. The influence of foot type on pressure distribution during gait. 22nd Annual Meeting of ESMAC: Abstracts. 2013.
Svoboda Z., Honzíková L., Martinásková E., Janura M. Variability of pressure distribution during gait in children with heel valgus. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica. 2013.
Kolářová B., Janura M., Svoboda Z., Kolář P., Hylmarová L. Activity of musculus triceps brachii within posterior platform translation in healthy subjects. Gait & Posture. 2012.
Kolářová B., Janura M., Svoboda Z., Kolář P., Hylmarová L. Activity of musculus triceps brachii within posterior platform translation in transtibial amputees. Gait & Posture. 2012.
Procházková M., Svoboda Z., Janura M., Cieslarová M. Analysis of ballet dancers’ foot load. In Bedzinski R., Sajewicz E., Piszczatowski S. (Eds.) International Conference of the Polish Society of Biomechanics "Biomechanics 2012“: Book of Abstracts. 2012.
Janura M., Teplá L., Procházková M., Svoboda Z. Biomechanical gait analysis in professional ballet dancers. In Kofránková V., Michalec R. (Eds.) Collection of Abstracts of the 14th Conference on Human Biomechanics. 2012.
JANURA M., Svoboda Z. Biomechanika kyčelního kloubu. In Smékal D. (Eds.) Sborník abstraktů: IV. absolventská konference katedry fyzioterapie Fakulty tělesné kultury. 2012.
Janura M., Svoboda Z., Dvořáková T. Does rider influence horse’s movement in hippotherapy? Gait & Posture. 2012.
Janura M. Gait analysis of patients with osteoarthritis of the knee and hip joint. In Schwarz D., Komenda M., Majerník J. (Eds.) 6th International Conference of Czech and Slovak Faculties of Medicine: Abstracts. 2012.
Svoboda Z., Honzíková L., Janura M., Vidal T. Kinematic analysis of gait in children with valgus deformity of the hindfoot. In Bedzinski R., Sajewicz E., Piszczatowski S. (Eds.) International Conference of the Polish Society of Biomechanics "Biomechanics 2012“: Book of Abstracts. 2012.
JANURA M., Svoboda Z., Cabell L. Kinematic analysis of ski jump during the WSCH 2009 [Abstract]. In Hakkarainen A., Lindinger S., Linnamo V. (Eds.) 2nd International Congress on Science and Nordic Skiing, Conference Proceedings. 2012.
Teplá L., Svoboda Z., Janura M., Můčková A. Kinematic analysis of the gait in professional ballet dancers. In Bedzinski R., Sajewicz E., Piszczatowski S. (Eds.) International Conference of the Polish Society of Biomechanics "Biomechanics 2012“: Book of Abstracts. 2012.
Svoboda Z., JANURA M., Cabell L. Longitudinal study of ski jumpers take-off force [Abstract]. In Hakkarainen A., Lindinger S., Linnamo V. (Eds.) 2nd International Congress on Science and Nordic Skiing, Conference Proceedings. 2012.
Honzíková L., Svoboda Z., Rosický J., Janura M. Relationship between foot axis and foot balance during gait in children with and without static calcaneal valgus. In Bedzinski R., Sajewicz E., Piszczatowski S. (Eds.) International Conference of the Polish Society of Biomechanics „Biomechanics 2012“: Book of Abstracts. 2012.
Svoboda Z., Janura M. The influence of functional strength of lower limbs and balance on foot pressure distribution during gait in subjects with cerebral palsy and intellectual disability. In Kofránková V., Michalec R. (Eds.) Collection of Abstracts of the 14th Conference on Human Biomechanics. 2012.
Klugarová J., Janura M., Svoboda Z., Šos Z. Vliv cílené pooperativní rehabilitace u pacientů s hallux valgus na kinematické a dynamické paramety chůze. Sborník abstrakt XVI. národní kongres ČSOT. 2012.
KOLÁŘOVÁ B., JANURA M., SVOBODA Z., Kolář P., Hylmarová L. Activity of musculus triceps brachii within posterior platform translation in healthy subjects. Abstracts of the 20th Annual Meeting of ESMAC. 2011.
KOLÁŘOVÁ B., JANURA M., SVOBODA Z., Kolář P., Hylmarová L. Activity of musculus triceps brachii within posterior platform translation in transtibial amputees. Abstracts of the 20th Annual Meeting of ESMAC. 2011.
KOLÁŘOVÁ B., JANURA M., SVOBODA Z., Rosický J. Aspekty posturální stability u jedinců po amputaci dolní končetiny [CD]. Sborník 3. konference ISPO ČR. 2011.
JANURA M., SVOBODA Z., DVOŘÁKOVÁ T. Does rider influence horse’s movement in hippotherapy? Abstracts of the 20th Annual Meeting of ESMAC. 2011.
Cabell L., Janura M., Hlavačková P., Svoboda Z., Vuillerme N. Effect of modified visual information on postural balance of unilateral transfemoral amputees during quiet standing [Abstract]. Medicine and Science in Sport and Exercise. 2011.
KREJČÍ E., JANURA M., DVOŘÁKOVÁ T., Svoboda Z. Hodnocení efektu hipoterapie u pacientů s DMO [Abstract]. In Vyskočilová A. (Eds.) Sborník příspěvků 1. české národní konference aplikovaných pohybových aktivit. 2011.
KOZÁKOVÁ J., JANURA M., ŠOS Z., SVOBODA Z. Influence of hallux valgus surgery on pelvis and lower extremities movement during gait. Proceedings of the 34th Annual Meeting of American Society of Biomechanics. 2011.
SVOBODA Z., JANURA M., Kalužná A. Kinematic analysis of gait in subjects with lumbar disc herniation. Abstracts of the 20th Annual Meeting of ESMAC. 2011.
JANURA M., SVOBODA Z., DVOŘÁKOVÁ T. Možnosti využití hipoterapie v klinické praxi [Abstract]. In . (Eds.) Sborník referátů ze semináře 9. konference o hiporehabilitaci. 2011.
SVOBODA Z., JANURA M. Nové trendy v biomechanické analýze pohybu. In Palaščáková Špringrová I. (Eds.) Sborník abstraktů 2. ročníku mezinárodní konference Fyzioterapie 2011 „Vývoj metod, konceptů a technik ve fyzioterapii“. 2011.
KREJČÍ E., JANURA M., DVOŘÁKOVÁ T., SVOBODA Z., Drápalová J. Problematika DMO v hipoterapii z hlediska rozvoje motorických a psychických funkcí [Abstract]. In . (Eds.) Sborník referátů ze semináře 9. konference o hiporehabilitaci. 2011.
JANURA M., DVOŘÁKOVÁ T., SVOBODA Z., KREJČÍ E. The comparison between the human movement in gait and in riding in hippotherapy. In Hlavačka F., Lobotková J. (Eds.) Abstracts of the 6th International Posture Symposium. 2011.
SVOBODA Z., Vařeka I., JANURA M., Šmídová K., Martynková D. The influence of active pronation and supination on the movement of the lower limbs and pelvis during gait. In Hlavačka F., Lobotková J. (Eds.) Abstracts of the 6th International Posture Symposium. 2011.
Dvořáková J., Dvořáková T., Janura M., Svoboda Z. Využití biomechanických metod při sledování vlivu hipoterapie na změnu motorických vzorů dětí s centrální koordinační poruchou [Abstract]. In Vyskočilová A. (Eds.) Sborník příspěvků 1. české národní konference aplikovaných pohybových aktivit. 2011.
JANURA M., SVOBODA Z. Využití biomechaniky v aplikovaných pohybových aktivitách [Abstract]. In Vyskočilová A. (Eds.) Sborník příspěvků 1. české národní konference aplikovaných pohybových aktivit. 2011.
HONZÍKOVÁ L., JANURA M., Dvořáková T., Svoboda Z. Využití různých typů ortéz AFO u pacientů s omezením v oblasti hlezenního kloubu a nohy – paréza nervus peroneus (případová studie) [Abstract]. In Vyskočilová A. (Eds.) Sborník příspěvků 1. české národní konference aplikovaných pohybových aktivit. 2011.
Uchytil J., Janura M. Analýza chůze u osob s transfemorální amputací používající bionický kolenní kloub: případová studie. In Farana R. (Eds.) Pohyb člověka: základní a sportovní motorika, diagnostika a analýza. Sborník abstraktů z mezinárodní vědecké konference. 2010.
Janura M., Novosad P. Biomechanické parametry zatížení kosti u osob s osteoporózou. Osteologický bulletin. 2010.
Kolářová B., JANURA M., Svoboda Z., Rosický J. Influence of a transtibial prosthesis alignment on the user's feet positions in standing [Abstract]. Proceedings of 13th ISPO World Congress. 2010.
Kozáková J., Janura M., Svoboda Z. Influence of hallux valgus on pelvis and lower extremities movement during gait [Abstract]. 8th International Congress of the European Foot and Ankle Society: Final Programme & Notes. 2010.
Svoboda Z., Janura M., Rosický J., Kolářová B., Honzíková L. Pressure distribution between the foot and insole and subjective evaluation of various alignments during gait in transtibial amputees [Abstract]. Proceedings of 13th ISPO World Congress. 2010.
Vařeka I., Janura M., Vařeková R. Sofistikovaná biomechanická diagnostika lidského pohybu. In Hnátek J., Vařeka I. (Eds.) Sborník abstrakt XVII. sjezd Společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny. 2010.
Vařeka I., Janura M., Vařeková R. Sofistikovaná biomechanická diagnostika lidského pohybu [Abstract]. Pohybové ústrojí. 2010.
Uchytil J., Jandačka D., Janura M., Farana R. The analysis of gait in individuals with transfemoral amputation using a bionic knee design: a case study. In Jensen R., Ebben W., Petushek E., Richter C., Roemer K. (Eds.) Proceedings of the 28th Conference of the International Society of Biomechanics of Sports. 2010.
Hlavačková P., Pinsault N., Janura M., Vuillerme N. How vision modifies upright stance control in unilateral lower limb amputees. ISPGR XIX Satellite PreConference - Basic mechanisms underlying balance control under static and dynamic conditions. 2009.
Kozáková J., Janura M., Svoboda Z. Může valgózní deformita palce ovlivnit výkonnost vrcholových sportovců? Dny sportovní medicíny: sborník abstrakt. 2009.
Janura M., Krhutová Z., Novosad P. Posturální stabilita a pohybová aktivita u osob s osteoporózou [Abstrakt]. Osteologický bulletin. 2009.
Paráková B., Janura M., Elfmark M., Svoboda Z., Kozáková D., Nardone A. The assessement of limits of stability in transtibial amputees in relation to the prosthesis and prosthetic foot alignment. In Chiari L. (Eds.) Proceedings of the XIX Conference of the International Society for Posture & Gait Research. 2009.
Janura M. Využití biomechaniky při diagnostice pohybového systému. In Palaščáková Špringrová I. (Eds.) Sborník abstraktů 1. ročníku mezinárodní konference Fyzioterapie 2009. 2009.
Paráková B., Janura M., Hlavačková P., Svoboda Z., Kozáková D. Aspects of postural reactivity in transtibilal amputees assessed by surface EMG and dynamic posturography. In Hlavačka F. (Eds.) Abstracts of the 5th international posture symposium. 2008.
Hlavačková P., Janura M., Paráková B. Assessment of postural stability in lower limb amputees within the framework of modified visual information. In Hlavačka F. (Eds.) Abstracts of the 5th international posture symposium. 2008.
Kristiníková J., Janura M., Rosický J., Krawczyk P. Conception of study orthotist-prothetist at University of Ostrava, Czech Republic. Rehabilitation. 2008.
Míková M., Krobot A., Cabell L., Janura M., Elfmark M. Prediction of functional sequalae in the neck spine after benign thorax trauma. World congress on neck pain: Program book with abstracts. 2008.
Janura M., Elfmark M., Krobot A. Problematika použití hole při reedukaci chůze hemiparetiků - biomechanická studie [Abstract]. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2008.
Mlíka R., Janura M., Hlavačková P. Sofistikovaná přístrojová technika a její možnosti v rehabilitaci neurologických pacientů [Abstract]. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2008.
Janura M., Dvořáková T., Peham C., Svoboda Z. The influence of change in horse's walk speed on the back movement mechanism in relation to hippotherapy. 6th international conference on equine locomotion: Book of abstracts. 2008.
Svoboda Z., Janura M., Rosický J. Influence of a prosthetic foot alignment on time variables of gait. In Bach T., Lemaire E., Hubbard S., Kyberd P. (Eds.) Proceedings of the 12th World Congress of the International Society for Prosthetics and Orthotics. 2007.
Janura M., Rosický J., Svoboda Z., Elfmark M., Krawczyk P. Influence of a trans-tibial prosthesis alignment on the user's stability. In Hubbard S., Kyberd P., Bach T., Lemaire E. (Eds.) Proceedings of the 12th world congress of the International society for prosthetics and orthotics. 2007.
Janura M., Cabell L., Svoboda Z., Kozáková J., Gregorková A. Kinematic analysis of gait in patients with juvenile hallux valgus deformity. Proceedings of the Third Asian pacific conference on biomechanics. 2007.
Janura M., Cabell L., Svoboda Z., Kozáková J., Gregorková A. Kinematic analysis of gait in patients with juvenile hallux valgus deformity [Abstract]. Journal of Biomechanical Science and Engineering. 2007.
Janura M., Elfmark M., Švec P. The assessment of take-off symmetry in ski jumping. In Müller E., Lindinger S., Stöggl T., Fastenbauer V. (Eds.) Abstract book of the 4th international congress on science and skiing. 2007.
Elfmark M., Janura M., Švec P. The influence of take-off performance on the height of the vertical jump in ski jumping. In Müller E., Lindinger S., Stöggl T., Fastenbauer V. (Eds.) Abstract book of the 4th international congress on Science and skiing. 2007.
Dvořáková T., Peham Ch., Janura M. The measurement of pressure forces at contact of a rider?s body on the horse?s back during hippotherapy. In Beek P., van de Langenberg R. (Eds.) European workshop on Movement and science 2007: Mechanics, physiology, psychology? Book of abstracts. 2007.
Vařeka I., Vařeková R., Janura M., Elfmark M. Význam biomechanických funkčních vztahů kloubů dolní končetiny v klinické patokineziologii krokového cyklu. Sborník abstrakt XIVI. sjezd Společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny. 2007.
Janura M., Svoboda Z. . In Burša V., Fuis J. (Eds.) Human Biomechanics 2006: Book of Extended Abstracts. 2006.
Janura M., Svoboda Z., Uhlář R. A comparison of ski jumping execution in a group of the best jumpers [Abstract]. In Linnamo V., Komi P., Müler E. (Eds.) International congress on science and nordic skiing ? congress proceedings. 2006.
Svoboda Z., Janura M., Kozáková D. Kinematics of ankle movement during walking in transtibial amputees. In Burša V., Fuis J. (Eds.) Human Biomechanics 2006: Book of extended abstracts. 2006.
Uhlář R., Janura M. Ski jump flight as an optimization task [Abstract]. In Linnamo V., Komi P., Müler E. (Eds.) International Congress on Science and Nordic Skiing - Congress Proceedings. 2006.
Dvořáková T., Janura M., Kučejová P. Vliv opakovaného provádění hipoterapie na pohybovou odpověď trupu jezdce. Sjezd České hiporehabilitační společnosti v Litoměřicích: sborník abstrakt. 2006.
Janura M., Vaverka F., Elfmark M. Jaroslav Sakala, 100 ski jumps within 24 hours. Intra-individual variability of the take-off. In Müller R., Gerber H., Stacoff A. (Eds.) XVIIIth Congress of the International Society of Biomechanics: Book of Abstracts. 2001.
Janura M., Vaverka F., Elfmark M. Differences in ski jumping performance between ski jumpers and Nordic combined competitors [Abstract]. In Müller E., Roithner R., Niessen W., Raschner C. (Eds.) 2nd International Congress on skiing and science - Abstract Book. 2000.
PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Janura M. Posturální stabilita a pohybová aktivita u osob s osteoporózou. 12. mezinárodní kongres českých a slovenských osteologů. .
Murínová L., Klein T., Svoboda Z., Janura M. The effect of minimalist footwear wearing on plantar pressure during walking. 2023.
Murínová L., Klein T., Janura M., Diamantová K., Kyselá R. Vliv nošení minimalistické (barefoot) obuvi na biomechanické parametry chůze. 2023.
Bizovská L., Svoboda Z., Janura M. Vplyv mentálnej únavy na posturálnu stabilitu postoja. 2023.
Klein T., Chapman GJ., Laštovička O., Janura M., Richards J. Are different foot models able to detect the same changes in kinematics due to foot orthoses? 2021.
Maixnerová E., Kristková V., Kudláček J., Javůrek F., Janura M. Bolesti krční páteře a hlavy u dětí. 2021.
Můčková A., Housková M., Hálek J., Svoboda Z., Tečová D., Janura M. Objektivizace posturální aktivity u předčasně narozených dětí pomocí silové plošiny. 2020.
Ondráčková H., Janura M., Kolářová B., Blatná T., Burešová A., Müllerová B. THE INFLUENCE OF GAIT IMAGERY AND ITS MORE DEMANDING OPTION ON POSTURAL DEVIATIONS. 2020.
Ondráčková H., Janura M., Kolářová B., Blatná T., Burešová A., Müllerová B. Vliv představy posturálně náročného pohybu na svalovou aktivitu a posturální stabilitu u zdravých jedinců. 2020.
Hourová M., Kutílek P., Vítečková S., Janura M., Bizovská L., Svoboda Z., Hamříková M. Evaluation of postural stability in the elderly by non-linear methods: Preliminary results. 2019.
Bizovská L., Svoboda Z., Janura M. Gait assessment in elderly using inertial sensors. 2019.
Můčková A., Housková M., Hálek J., Svoboda Z., Janura M. Objektivizace posturální aktivity u předčasně narozených dětí pomocí silové plošiny. 2019.
Bizovská L., Gonosová Z., Kováčiková Z., Linduška P., Svoboda Z., Janura M. Relationship between muscle strength of the lower limbs and local dynamic stability during gait. 2019.
Svoboda Z., Bizovská L., Neumannová K., Hamříková M., Janura M. The influence of balance training on postural control in elderly: Randomized control trial. 2019.
Klein T., Svoboda Z., Laštovička O., Janura M. Using of different biomechanical models in lower limb kinematic analysis. 2019.
Bizovská L., Gonosová Z., Svoboda Z., Linduška P., Janura M. Ankle muscle strength and its relationship to the lower trunk movement during running. 2018.
Mrkvová K., Kuboňová E., Uchytil J., Mlčochová Z., Janura M. Biomechanical risk factors of gait in barefoot shoes. 2018.
Neumannová K., Kováčiková Z., Janura M., Rýdlová J. Differences in balance between children with mild asthma and healthy children. 2018.
Kutílek P., Vítečková S., D'Angeles AC., Kutílková E., Janura M., Bizovská L., Svoboda Z., Hamříková M. Differences in postural stability in the elderly: Not all tests measure the same. 2018.
Klein T., Laštovička O., Janura M., Richards J. Effect of sensorimotor foot orthoses on kinematics of knee. 2018.
Janura M., Kuboňová E., Sladká Z., Svoboda Z. Gait kinematics in patients after revision total hip replacement. 2018.
Bizovská L., Gonosová Z., Kováčiková Z., Linduška P., Svoboda Z., Janura M. Gait variability and symmetry and its relationship to the lower limb muscle strength. 2018.
Svoboda Z., Vagaja M., Bizovská L., Klostermann A., Janura M. The effect of eye movement on postural control in unstable conditions. 2018.
Kuboňová E., Richards J., Svoboda Z., Janura M., Hobza M. Gait condition in patients after primary total hip replacement one year after surgery. 2017.
Trdličková M., Housková M., Můčková A., Hálek J., Janura M., Svoboda Z., Bílková A., Kounovská K. Hodnocení posturální stability předčasně narozených dětí pomocí silové plošiny. 2017.
Vařeka I., Osladil T., Jindra M., Vaňásková E., Vařeková R., Janura M. Klinické testování soběstačnosti pacientů po amputaci dolní končetiny. 2017.
Svoboda Z., Hamříková M., Bizovská L., Janura M. Postural stability does not distinguish between active elderly fallers and nonfallers. 2017.
Neumannová K., Nicolas V., Svoboda Z., Koblížek V., Žůrková M., Lošťáková V., Janura M. The effect of perceived exertion on balance in patients with chronic respiratory diseases. 2017.
Šťastný P., Kubovy P., Janura M., Jelen K., Svoboda Z., Maszczyk A. Comparison of two different video motion capturing systems determined for human movement assessment. In Czaplicki A., Wychowanski M., Wit A., Wilczeeski R. (Eds.) 2016.
Neumannová K., Svoboda Z., Hodonská J., Koblížek V., Sedlák V., Zatloukal J., Plutinský M., Janura M. Differences in foot loading during Incremental shuttle walked test between patients with severe chronic obstructive pulmonary disease and healthy controls. 2016.
Svoboda Z., Janura M., Kuboňová E., Kutílek .., Tomčalová K., Richards .. Do subjects with lumbar disk herniation have different range of movement and movement variability than healthy controls? 2016.
Bizovská L., Svoboda Z., Vuillerme N., Janura M. Entropy-based measures for fall risk prediction. 2016.
Hrdý P., Novosad P., Fojtík P., Běhal M., Zemánek M., Janura M., Janurová K., Horák P. Frequency and relation of bone phenotypes and vitamin D receptor gene polymorphisms BSMI, TAQI, APAI and FOKI in the Central Moravia region. 2016.
Kuboňová E., Svoboda Z., Janura M., Gallo J., Nováková Z. Lower limb joints stability in patients undergoing total hip arthroplasty. 2016.
Novotná M., Novosad P., Hrdý P., Fojtík P., Janura M., Janurová K. Monitoring optimization of treatment with vitamin D3. 2016.
Neumannová K., Vuillerme N., Svoboda Z., Koblížek V., Sedlák V., Zatloukal J., Plutinský M., Janura M. The effect of fatigue on bipedal postural control in patients with severe chronic obstructive pulmonary disease. 2016.
Neumannová K., Koblížek V., Svoboda Z., Zatloukal J., Sedlák V., Plutinský M., Janura M. Vliv únavy na rovnováhu u nemocných s těžkou chronickou obstrukční nemocí – výsledky ze studie Phaeton. 2016.
Svoboda Z., Janura M., Bizovská L., Kuboňová E., Hamříková M. Assessment of gait performance variability as potential indicator of fall risk: Study design. 2015.
Svoboda Z., Kováčiková Z., Ořechovská K., Janura M. Balance assessment during drop jump landing in subjects with transtibial amputation. 2015.
Kubisová M., Svoboda Z., Jurenčáková L., Janura M. Dynamic gait analysis of unloading brace effect in patients with gonarthritis. 2015.
Bizovská L., Svoboda Z., Hirjaková Z., Janura M. Dynamic stability assessment during overground and treadmill walking. 2015.
Procházková M., Svoboda Z., Teplá L., Blažková M., Zemková E., Janura M. Gender-related differences on balance: Dancers and general population. 2015.
Kuboňová E., Svoboda Z., Janura M., Gallo J., Dušková Š. Ground reaction force during walking in patients after total hip arthroplasty revision. 2015.
Kuboňová E., Svoboda Z., Janura M., Gallo J., Nováková Z. Hip and pelvis stability in patients undergoing total hip arthroplasty. 2015.
Svoboda Z., Bizovská L., Janura M. Možnosti hodnocení dynamické rovnováhy při chůzi. 2015.
Kováčiková Z., Neumannová K., Bizovská L., Rydlová J., Janura M. Postural stability in school-age children with mild bronchial asthma disease (a pilot study). 2015.
Neumannová K., Hobzová M., Kováčiková Z., Sova M., Sovová E., Janura M., Kolek V. Pulmonary rehabilitation treatment as an adjunct therapy in obstructive sleep apnoea syndrome: A randomized controlled trial. 2015.
Neumannová K., Koblížek V., Svoboda Z., Sedlák V., Plutinský M., Hodonská J., Unzeitig O., Koblížková B., Pražák D., Janura M. Rovnováha u pacientů s chronickou obstrukční plicní nemocí s bronchitickým a emfyzematickým fenotypem. 2015.
Teplá L., Zemková E., Janura M., Svoboda Z. Slackline a jeho možnosti využití v rehabilitační terapii. 2015.
Teplá L., Procházková M., Svoboda Z., Gregorová T., Janura M. The influence of foot alignment on kinematic parameters of gait in ballet dancers. 2015.
Svoboda Z., Janura M., Elfmark M., Jandačka D., Vaverka F., Uchytil J., Farana R., Zahradník D. Biomechanics research in Faculty of Physical Culture Palacky University Olomouc and Human Motion Diagnostic Center University of Ostrava. 2014.
Honzíková L., Svoboda Z., Kuboňová E., Janura M., Rosický J. COP movement during gait in children with flexible flat foot. 2014.
Kubisová M., Janura M., Svoboda Z., Gallo J., Kubešová K., Rosický J. Efekt ortézy UnloaderOne CM na provedení chůze u pacientů s gonartrózou: projekt práce. 2014.
Kuboňová E., Svoboda Z., Honzíková L., Janura M. Foot kinematic analysis in children with clinical flatfoot. 2014.
Martinásková E., Svoboda Z., Gallo J., Kamínek P., Janura M. Ground reaction force in patients after total hip arthroplasty revision – a pilot study. 2014.
Ořechovská K., Kováčiková Z., Janura M., Rosický J. Hodnocení posturální stability u osob s transtibiální amputací. 2014.
Janura M., Můčková A., Svoboda Z., Hálek J., Němcová N., Horáková K. Kinematic analysis of motor behaviour in preterm infants. 2014.
Ořechovská K., Svoboda Z., Janura M., Kováčiková Z. Postural stability in transtibial amputees assessed by laboratory and clinical tests. 2014.
Teplá L., Procházková M., Svoboda Z., Vaculíková J., Janura M. The effect of rehabilitation intervention on the performance of the gait in professional ballet dancers. 2014.
Procházková M., Svoboda Z., Blažková M., Teplá L., Janura M. The static balance assessment in ballet dancers: the effect of vision and leg preference. 2014.
Svoboda Z., Honzíková L., Kuboňová E., Janura M. Variability of pressure distribution during gait in children with heel valgus. 2014.
Janura M., Svoboda Z. Využití biomechaniky v protetice. 2014.
JANURA M. Kinematic analysis of ski jump during the WSCH 2009. 2nd International Congress on Science and Nordic Skiing, Conference Proceedings. 2012.
Kolářová B., Krobot A., Kolář P., Janura M. Posturální reaktivita. 2012.
Kolářová B., Krobot A., Kolář P., Janura M. Posturální reaktivita. 2012.
Vařeka I., Janura M., Lehnert M., Vařeková R., Elfmark M., Svoboda Z. Sofistikovaná biomechanická diagnostika lidského pohybu. 2012.
Janura M. Biomechanická analýza pohybu - systémy a jejich interakce. Pohyb člověka: základní a sportovní motorika, diagnostika a analýza. 2010.
Janura M. Biomechanické parametry zatížení kosti u osob s osteoporózou. 13. kongres slovenských a českých osteológov. 2010.
Janura M. Kinematický a biomechanický přístup k noze. Přednáškový večer Spolku lékařů v Olomouci Bolesti nohy a možnosti jejich terapie. 2009.
Janura M. Moderní přístroje v biomechanické diagnostice pohybu. Metody popularizace vědy. 2009.
Janura M. Využití biomechaniky při analýze pohybu osob s osteoporózou. Odborná konference Terapeutické přístupy k léčbě osteoporózy. 2009.
Janura M. Využití biomechaniky při diagnostice pohybového systému. 1. ročník mezinárodní konference Fyzioterapie 2009. 2009.
Janura M. Význam kvantitativního výzkumu v hipoterapii pro klinickou praxi. 8. konference o hiporehabilitaci. 2009.
Janura M. Biomechanická analýza chůze s TT amputací. 2. konference ISPO ČR. 2008.
Janura M. Biomechanika transtibiálního pahýlu. Kineziologie 2008. 2008.
Janura M. Influence of prosthesis alignment on postural stability in the transtibial amputees. The 10th Prague-Sydney-Lublin symposium Diagnostics, comprehensive treatment and biomechanics of locomotor defects. 2008.
Míková M., Krobot A., Janura M., Elfmark M. PREDICTION OF FUNCTIONAL SEQUALAE IN THE NECK SPINE AFTER BENIGN THORAX TRAUMA. World congres on neck pain. 2008.
Janura M. Aplikace výsledků výzkumu při výuce oboru ortotik-protetik. Odborná konference Federace ortopedických protetiků technických oborů. 2007.
Janura M. Biomechanická měření. Seminář s mezinárodní účastí Klinické aspekty při volbě protetického chodidla. 2007.
Janura M. Biomechanika lidské nohy a základy analýzy chůze. Seminář s mezinárodní účastí Klinické aspekty při volbě protetického chodidla. 2007.
Janura M. Influence of a trans-tibial prosthesis alignment on the user's stability. 12th world congress of the International society for prosthetics and orthotics. 2007.
Janura M. Longitudinální sledování výkonnosti v biomechanických laboratorních testech závodníků v severské kombinaci. III. ročník vědeckého semináře Identifikace sportovních talentů. 2007.
Janura M. Možnosti a limity biomechanické analýzy pohybu u osob s osteoporózou. X. mezinárodní kongres českých a slovenských osteologů. 2007.
Janura M. The assessment of take-off symmetry in ski jumping. 4th international congress on science and skiing. 2007.
Janura M. The use of pressure forces measurement in prosthetics. IV footscan users world meeting. 2007.
Janura M. Úvod do biomechaniky chůze. Odborná konference Ortotika dolní končetiny. 2007.
Janura M. . 7. ročník mezinárodní konference Diagnostika pohybového systému ? metody vyšetření, primární prevence, prostředky pohybové terapie. 2006.
Janura M. . Human Biomechanics 2006. 2006.
Janura M. . 5th World Congress of Biomechanics. 2006.
Janura M. . XXIV International Symposium on Biomechanics in Sports. 2006.
Janura M. Limity kinematické analýzy v kineziologii. Odborný seminář "Moderní trendy v rehabilitaci - využití přístrojové techniky v kineziologii a rehabilitaci". 2006.
Janura M. Náhled na pohybový dialog koně a jezdce ? biomechanické hledisko. 7. hippoterapeutická konferencia s medzinárodnou účasťou. 2006.
Janura M. Využití biomechaniky při analýze pohybu u pacientů s osteoporózou. Pracovní den SMOS "Osteoporóza jako mezioborový problém". 2006.
Janura M. Biomechanické pozadí terapeutického efektu a neúspěchu manipulační léčby myofasciálních tkání. 11. sjezd Společnosti pro myoskeletální medicínu na téma Komplexní pohled na funkční poruchy hybného systému. 2005.
Janura M. Možnosti využití biomechaniky v ortotice a protetice. Mezinárodní kongres Asociácie pracovníkov technickej ortopédie a Federace ortopedických protetiků technických oborů. 2005.
Janura M. The influence of various types of trans-tibal prosthesis on the dynamic parameters of human gait. Biomechanics of the lower limb in health, disease and rehabilitation. 2005.
Janura M. Využití biomechaniky při analýze pohybu koně. Mezinárodní konference Aktuální otázky chovu koní v ČR. 2004.
Janura M. Využití zařízení pro analýzu tlakových sil na kontaktu nohy s podložkou. Pracovní seminář firmy RS-Scan International "Zkušenosti s aplikací měřících desek kontaktních tlaků nohou a nové trendy". 2004.
Dvořáková T., Janura M., Stromšík P. . XI. international congress The complex influence of therapeutic horse riding. 2003.
Vaverka F., Janura M., Elfmark M. . IASTED international conference on biomechanics. 2003.
Janura M., Vaverka F. An analysis of the forward stroke as used in a wild water kayak on flat waters. Sympozjum biomechaniki sportu 2003. 2003.
Dvořáková T., Janura M. Analýza pohybu v hipoterapii pomocí 3D videografické metody. 3. hipporehabilitačná konferencia s medzinárodnou účasťou. 2003.
Janura M., Svoboda Z., Elfmark M. Analýza speciálně napodobivých cvičení pro odraz lyžaře skokana. Odborný seminář trenérů skoku na lyžích a severské kombinace. 2003.
Janura M., Gaul-Aláčová P., Míková M., Hanáková P. Evaluation of the stability of sit-to-stand. 3rd international conference movement and health. 2003.
Janura M. Exaktní vyhodnocení výsledku rehabilitace po iktu. Akutní problematika subakutní péče a rehabilitace nemocných po cévní mozkové příhodě. 2003.
Janura M., Elfmark M. Porovnání techniky vybraných fází skoku našich závodníků a nejlepších světových skokanů. Odborný seminář pro trenéry skoku na lyžích a severské kombinace. 2003.
Elfmark M., Janura M. Posouzení rovnováhy skokanů při NP a symetrie odrazu. Odborný seminář trenérů skoku na lyžích a severské kombinace. 2003.
Janura M., Dvořáková T. Využití biomechanických metod v hippoterapii. 3. hipporehabilitačná konferencia s mezinárodnou účasťou. 2003.
Janura M., Gregorková A. Využití kontaktních plošin v kinezioterapeutické diagnostice. Konference k X. výročí založení ZSF Ostravské univerzity. 2003.
Janura M. Determination of the stability of the in-run position in ski jumping. International Conference on Biomechanics of Man 2002. 2002.
Janura M. Využití biomechaniky v kineziologii. Kineziologie 2002. 2002.
Janura M. Jaroslav Sakala, 100 ski jumps within 24 hours. Intra-individual variability of the take-off. In Müller R., Gerber H., Stacoff A. (Eds.) XVIIIth Congress of the International Society of Biomechanics. 2001.
Janura M. Kinematická analýza a její aplikace na vybrané oblasti lidské motoriky. Polsko-české sympozium Fyzioterapie - výzkumné a klinické aspekty. 2001.
Vařeka I., Pudilová P., Elfmark M., Janura M., Janečka Z. Posturální stabilita vidících a nevidomých - vliv zrakové kontroly, typu a velikosti opěrné báze. Přístrojové hodnocení posturální stability (využití silových plošin). 1. pracovní seminář České kineziologické společnosti. 2001.
Janura M. Využití silových plošin pro určení stability (hardware). Pracovní seminář České kineziologické společnosti: Přístrojové hodnocení posturální stability (využití silových plošin). 2001.
Janura M. Využití videografické vyšetřovací metody. 2. pracovní seminář České kineziologické společnosti: 3D analýza. 2001.
Janura M., Vaverka F., Elfmark M. . 2nd International Congress on skiing and science. 2000.
Janura M., Stromšík P., Novotný P. Assessment of reliability of data by using 3D videography. BIOMECHANICS OF MAN 2000. 2000.
Vyskotová J., Vaverka F., Janura M. Influence of fixed wrist on finger motorics. In Vaverka F., Janura M. (Eds.) BIOMECHANICS OF MAN 2000. 2000.
Opavský J., Blahoušková E., Janura M., Elfmark M. Kinematická analýza chůze pacientů s koxartrózou II. stupně. XI. konference Společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny. 2000.
Sípalová M., Janura M., Elfmark M., Vaverka F. Reliability of parameters measured on force plates. BIOMECHANICS OF MAN 2000. 2000.
Dvořák R., Krainová Z., Janura M., Elfmark M. Standardizace metodiky klinického vyšetření stoje na dvou vahách. VII.sjezd Společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny. 2000.
Janura M., Kotačka J., Lukovics Z., Elfmark M. Using the 3D videography for the analysis of instep kick in soccer. International Scientific Conference "PHYSICAL EDUCATION AND SPORT 2000, LIBEREC - EUROREGION NISA". 2000.
Opavský J., Rodová D., Velísková J., Janura M., Elfmark M. Vybrané aspekty neurorehabilitace Parkinsonovy nemoci. Regionální klinický neurologický seminář, FN Olomouc. 2000.
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
Svoboda Z., Klein T., Bizovská L., Janura M. V. mezinárodní konference Analýza pohybu v Česku a na Slovensku. 2023.
Svoboda Z., Janura M., Bizovská L., Klein T. 5. konference ISPO ČR. 2017.
ELEKTRONICKÁ PREZENTACE
Svoboda Z., Janura M., Kozáková D. Kinematics of ankle movement during walking in transtibial amputees [CD]. In Burša V., Fuis J., Švancara P. (Eds.) Human Biomechanics 2006 ? Proceedings CD. 2006.
Janura M., Svoboda Z. The analysis of the gait pressure pattern at the interface between the foot and the ground in trans-tibial amputees [CD]. In Burša V., Fuis J., Švancara P. (Eds.) Human Biomechanics 2006 ? Proceedings CD. 2006.
Zaatar A., Yanac Paredes E. I., Uhlíř P., Opavský J., Janura M. Časové hodnocení zapojování svalů při chůzi u pacientů s podkolenní protézou pomocí poly-EMG. Sport ve vědě - věda ve sportu. 2005.
Svoboda Z., Janura M. Influence of different trans-tibial prostheses on gait kinematic parameters. In Vaverka F. (Eds.) Movement and Health. Proceedings of 4th international conference. 2005.
Gregorková A., Janura M., Káňa J. Is juvenile hallux valgus a problem related only to feet? In Vaverka F. (Eds.) Movement and Health, Proceedings of 4th international conference. 2005.
Uhlíř P., Zaatar A., Yanac Paredes E. I., Opavský J., Janura M. Porovnání krokového cyklu u dvou typů protéz při chůzi pomocí povrchové poly-EMG. Sport ve vědě - věda ve sportu. 2005.
Zaatar A., Uhlíř P., Smékal D., Opavský J., Janura M. Surface poly-EMG assessment of various patterns of muscle activation during gait in patients with prosthesis below the knee. In Vaverka F. (Eds.) Movement and Health. Proceedings of 4th international conference. 2005.
Janura M., Svoboda Z., Elfmark M. The assessment of the intra- and inter-individual variability of gait with various types of trans-tibial prosthesis. In Vaverka F. (Eds.) Movement and Health. Proceedings 4th international conference. 2005.
Janura M., Vaverka F., Elfmark M. Jaroslav Sakala, 100 ski jumps within 24 hours. Intra-individual variability of the take-off. In Müller R., Gerber H., Stacoff A. (Eds.) XVIIIth Congress of the International Society of Biomechanics: Proceedings [CD-ROM]. 2001.
KONFERENCE, WORKSHOP - PASIVNÍ ÚČAST
Paráková B., Janura M., Hlaváčková P., Svoboda Z., Kozáková D. Aspects of postural reactivity in transtibial amputees assessed by surface emg and dynamic posturography. 2008.
PROJEKT
Ondráčková H., Janura M., Kolářová B., Blatná T., Burešová A., Müllerová B. Vliv představy pohybu na svalovou aktivitu a posturální stabilitu. Fakulta tělesné kultury. 2020.
Ondráčková H., Janura M., Kolářová B., Blatná T., Burešová A., Müllerová B. Vliv představy pohybu na svalovou aktivitu a posturální stabilitu. FTK UP. 2020.
Lehnert M., Janura M., Šťastný P., Svoboda Z., Zaatar A., Botek M., Hůlka K., Elfmark M., Maixnerová E. Accumulated effects of fatigue on neuromuscular control of the knee and injury risk in youth athletes during growth and maturation. GAČR. 2016.
Můčková A., Maříková J., Hálek J., Janura M. Využití kinematické analýzy k určení motorického vzoru u předčasně narozených dětí. UP - Olomouc. 2012.
Langer F., Janura M., Lehnert M., Psotta R., Svoboda Z. Laboratoř pro výuku sportovního tréninku. FRVŠ. 2010.
Vařeka I., Lehnert M., Janura M., Elfmark M., Vařeková R., Svoboda Z., Veverka J., Slezáková R. Sofistikovaná biomechanická diagnostika lidského pohybu. Evropské sociální fondy. 2009.
SERIÁLOVÁ PUBLIKACE
Janura M. Acta Gymnica. Acta Gymnica. 2016.
Janura M. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica. 2012.
VEDENÍ PRÁCE
Vavrochová D. iv hipoterapie na provedení chůze u pacientů s vertebrogenními potížemi. In Janura M. (Eds.) Magisterská diplomová práce. 2013.
ZÁVĚREČNÁ PRÁCE

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Ph.D. studium na UP

Jméno Fakulta Studijní program Rok ukončení
KREJČÍ FTK Kinantropologie 2018
PŠURNÝ FTK Kinantropologie 2018
BUNDILOVÁ FTK Kinantropologie 2023
KLEIN FTK Kinantropologie 2023
LAŠTOVIČKA FTK Kinantropologie 2023
VAGAJA FTK Kinantropologie 2023
TEPLÁ FTK Kinantropologie 2020
ZAHUTOVÁ FTK Kinantropologie 2021
UCHYTIL FTK Kinantropologie 2013
KOLÁŘOVÁ FTK Kinantropologie 2012
KOZÁKOVÁ FTK Kinantropologie 2012
HLAVAČKOVÁ FTK Kinantropologie 2010
UHLÁŘ FTK Kinantropologie 2010
HONZÍKOVÁ FTK Kinantropologie 2017
BIZOVSKÁ FTK Kinantropologie 2020
LEHNERTOVÁ FTK Kinantropologie 2020
ŠEDĚNKOVÁ FTK Kinantropologie 2014
MŮČKOVÁ FTK Kinantropologie 2019
PROCHÁZKOVÁ FTK Kinantropologie 2019
Seznam obsahuje absolventy úspěšně ukončeného doktorského studia.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)