Prof. PhDr. Karel Frömel, DrSc.

Zástupný obrázek
Kontaktní údaje

585636003

Institut aktivního životního stylu

Fakulta tělesné kultury

BALUO - CKV

3.27

profesor

Funkce a členství v akademických a dalších orgánech UP i mimo ni:

  • Člen VR UP (1. 2. 2010 – )
  • Člen VR fakulty (12. 3. 2010 – )
VYBRANÉ PUBLIKACE
Frömel K., Šafář M., Jakubec L., Groffik D., Žatka R. Academic stress and physical activity in adolescents. Biomed Research International. 2020. (ČLÁNEK)
Groffik D., Mitáš J., Jakubec L., Svozil Z., Frömel K. Adolescents’ physical activity in education systems varying in the number of weekly physical education lessons. RESEARCH QUARTERLY FOR EXERCISE AND SPORT. 2020. (ČLÁNEK)
Valach P., Vašíčková J., Frömel K., Jakubec L., Chmelík F., Svozil Z. Is academic achievement reflected in the level of physical activity among adolescents? Journal of Physical Education and Sport. 2020. (ČLÁNEK)
Jakubec L., Frömel K., Chmelík F., Groffik D. Physical activity in 15–17-year-old adolescents as compensation for sedentary behavior in school. International Journal of Environmental Research and Public Health. 2020. (ČLÁNEK)
Michalčíková T., Vorlíček M., Pechová J., Jakubec L., Frömel K., Neumannová K. Physical activity of physiotherapy students and the role of device-based monitoring in their future clinical practice: a cohort study. Health Problems of Civilization. 2020. (ČLÁNEK)
Frömel K., Jakubec L., Groffik D., Chmelík F., Svozil Z., Šafář M. Physical activity of secondary school adolescents at risk of depressive symptoms. JOURNAL OF SCHOOL HEALTH. 2020. (ČLÁNEK)
Mitáš J., Frömel K., Valach P., Suchomel A., Vorlíček M., Groffik D. Secular trends in the achievement of physical activity guidelines: Indicator of sustainability of healthy lifestyle in Czech adolescents. Sustainability. 2020. (ČLÁNEK)
Groffik D., Frömel K., Vorlíček M., Polechonski J. The trend and structure of adolescents’ weekly step count in the context of the Polish school environment. ANNALS OF AGRICULTURAL AND ENVIRONMENTAL MEDICINE. 2020. (ČLÁNEK)
Šimůnek A., Dygrýn J., Jakubec L., Neuls F., Frömel K., Welk GJ. Validity of Garmin Vívofit 1 and Garmin Vívofit 3 for School-Based Physical Activity Monitoring. PEDIATRIC EXERCISE SCIENCE. 2019. (ČLÁNEK)
Groffik D., Frömel K., Mitáš J., Garbaciak W., Svozil Z. Formative action self-research: Promoting tertiary sport and physical education based on evidence and experience-based approaches. Journal of Physical Education and Sport. 2018. (ČLÁNEK)
Frömel K., Kudláček M., Groffik D., Svozil Z., Šimůnek A., Garbaciak W. Promoting Healthy Lifestyle and Well-Being in Adolescents through Outdoor Physical Activity. International Journal of Environmental Research and Public Health. 2017. (ČLÁNEK)
Kudláček M., Frömel K., Jakubec L., Groffik D. Compensation for Adolescents' School Mental Load 2 by Physical Activity on Weekend Days. International Journal of Environmental Research and Public Health. 2016. (ČLÁNEK)
Gába A., Dygrýn J., Mitáš J., Jakubec L., Frömel K. Effect of accelerometer cut-off points on the recommended level of physical activity for obesity prevention in children. PLoS One. 2016. (ČLÁNEK)
Pelclová J., Frömel K., Řepka E., Bláha L., Suchomel A., Fojtík I., Feltlová D., Valach P., Horák S., Nykodým J., Vorlíček M. Is Pedometer-Determined Physical Activity Decreasing in Czech Adults? Findings from 2008 to 2013. International Journal of Environmental Research and Public Health. 2016. (ČLÁNEK)
Dygrýn J., Mitáš J., Gába A., Rubín L., Frömel K. Changes in active commuting to school in Czech adolescents in different types of built environment across a 10-year period. International Journal of Environmental Research and Public Health. 2015. (ČLÁNEK)
Sigmundová D., Sigmund E., Hamřík Z., Kalman M., Pavelka J., Frömel K. Sedentary behaviour and physical activity of randomised sample of czech adults aged 20–64 years: IPAQ and GPAQ studies between 2002 and 2011. Central European Journal of Public Health. 2015. (ČLÁNEK)
Mitáš J., Ding D., Frömel K., Kerr J. Physical activity, sedentary behavior, and body mass index in the Czech Republic: A nationally representative survey. Journal of Physical Activity & Health. 2014. (ČLÁNEK)
Kerr J., Sallis JF., Owen N., De Bourdeaudhuij I., Cerin E., Sugiyama T., Reis R., Sarmiento O., Frömel K., Mitáš J., Troelsen J., Christiansen LB., Macfarlane D., Salvo D., Schofield G., Badland H., Guillen-Grima F., Aguinaga-Ontoso I., Davey R., Bauman A., Saelens B., Riddoch C., Ainsworth B., Pratt M., Schmidt T., Frank L., Adams M., Conway T., Cain K., Van Dyck D., Bracy N. Advancing Science and Policy Through a Coordinated International Study of Physical Activity and Built Environments: IPEN Adult Methods. Journal of Physical Activity & Health. 2013. (ČLÁNEK)
Mitáš J., Frömel K., Horák S., Nykodým J., Racek O., Řepka E., Šebrle Z., Bláha L., Suchomel A., Feltlová D., Fojtík I., Valach P., Klobouk T. Self-reported physical activity in perceived neighborhood in Czech adults – national study. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica. 2013. (ČLÁNEK)
Bauman A., Bull F., Chey T., Craig C., Ainsworth B., Sallis J., Bowles H., Hagstromer M., Sjostrom M., Pratt M., Mitáš J., Frömel K. The international prevalence study on physical activity: Results from 20 countries. International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity. 2009. (ČLÁNEK)
Mitáš J., Dygrýn J., Frömel K. Využití geografických informačních systémů při sledování ukazatelů pohybové aktivity. Česká kinantropologie. 2008. (ČLÁNEK)
Rubín L., Mitáš J., Dygrýn J., Vorlíček M., Nykodým J., Řepka E., Feltlová D., Suchomel A., Klimtová H., Valach P., Bláha L., Frömel K. Pohybová aktivita a tělesná zdatnost českých adolescentů v kontextu zastavěného prostředí. In Sekot A., Pelclová J. (Eds.) 2018. (KNIHA - CELEK)
Cuberek R., Gába A., Svoboda Z., Pelclová J., Chmelík F., Lehnert M., Šafář M., Frömel K. Walking in the lifestyle of elderly women with sedentary occupation. 2014. (KNIHA - CELEK)
ČLÁNEK
Frömel K., Mitáš J., Groffik D., Jakubec L., Vorlíček M. Implementace doporučení k pohybové aktivitě adolescentů do školních dnů. Tělesná kultura. 2022.
Frömel K., Groffik D., Kudláček M., Šafář M., Zwierzchowska A., Mitáš J. The differences in physical activity preferences and practices among high versus low active adolescents in secondary schools. Sustainability. 2022.
Frömel K., Groffik D., Valach P., Šafář M., Mitáš J. The Impact of Distance Education during the COVID-19 Pandemic on Physical Activity and Well-Being of Czech and Polish Adolescents. JOURNAL OF SCHOOL HEALTH. 2022.
Frömel K., Mitáš J., Tudor-Locke C. Time Trends of Step-Determined Physical Activity Among Adolescents With Different Activity Levels in Czech Republic. Journal of Physical Activity & Health. 2022.
Frömel K., Skalik K., Svozil Z., Groffik D., Mitáš J. A higher step count is associated with the better evaluation of physical education lessons in adolescents. Sustainability. 2021.
Chmelík F., Frömel K., Groffik D., Šafář M., Mitáš J. Does vigorous physical activity contribute to adolescent life satisfaction? International Journal of Environmental Research and Public Health. 2021.
Frömel K., Vašíčková J., Skalik K., Svozil Z., Groffik D., Mitáš J. Physical activity recommendations in the context of new calls for change in physical education. International Journal of Environmental Research and Public Health. 2021.
Groffik D., Frömel K., Ziemba M., Mitáš J. The association between participation in organized physical activity and the structure of weekly physical activity in polish adolescents. International Journal of Environmental Research and Public Health. 2021.
Frömel K., Groffik D., Mitáš J., Dygrýn J., Valach P., Šafář M. Active travel of Czech and Polish adolescents in relation to their well-being: Support for physical activity and health. International Journal of Environmental Research and Public Health. 2020.
Groffik D., Frömel K., Baďura P. Composition of weekly physical activity in adolescents by level of physical activity. BMC PUBLIC HEALTH. 2020.
Frömel K., Groffik D., Mitáš J., Gecková Madarasová A., Csányi T. Physical activity recommendations for segments of school days in adolescents: Support for health behavior in secondary schools. Frontiers in Public Health. 2020.
Junger J., Salonna F., Bergier J., Junger A., Frömel K., Ács P., Bergier B. Physical activity and Body-Mass-Index relation in secondary-school students of the Visegrad region. Journal of Physical Education and Sport. 2019.
Bergier B., Bergier J., Niznikowska E., Junger J., Salonna F., Acs P., Frömel K. Differences in physical activity and nutrition- and silhouette-related behaviours in male and female students in selected European countries. Annals of Agricultural and Environmental Medicine. 2018.
Groffik D., Frömel K., Witek-Chabińska M., Szyja R., Žatka R., Urbański B. Dzienna i szkolna aktywność fizyczna 16-letnich dziewcząt i chłopców. Health Promotion & Physical Activity. 2018.
Žatka R., Frömel K., Valach P., Groffik D., Svozil Z. Mental load of secondary school students in educational process in the context of school physical activity. e-PEDAGOGIUM, nezávislý odborný časopis pro interdisciplinární výzkum v pedagogice. 2018.
Mitáš J., Dygrýn J., Rubín L., Křen F., Vorlíček M., Jiří N., Emil Ř., Ladislav B., Aleš S., Dana F., Hana K., Petr V., Frömel K. Multifaktoriální výzkum zastavěného prostředí, aktivního životního stylu a tělesné kondice české mládeže: Design a metodika projektu. Tělesná kultura. 2018.
Junger J., Frömel K., Bergier J., Acs P., Bergier B., Salonna F., Niznikowska E. Physical activity in students from the Visegrad countries by BMI status. HEALTH PROBLEMS OF CIVILIZATION. 2018.
Frömel K., Groffik D., Chmelík F., Cocca A., Skalik K. Physical activity of 15-17 years old adolescents in different educational settings: a Polish-Czech study. Central European Journal of Public Health. 2018.
Mitáš J., Sas-Nowosielski K., Groffik D., Frömel K. The Safety of the Neighborhood Environment and Physical Activity in Czech and Polish Adolescents. International Journal of Environmental Research and Public Health. 2018.
Król-Zielińska M., Groffik D., Bronikowski M., Kantanista A., Laudańska-Krzemińska I., Bronikowska M., Korcz A., Borowiec J., Frömel K. Understanding the Motives of Undertaking Physical Activity with Different Levels of Intensity among Adolescents: Results of the INDARES Study. Biomed Research International. 2018.
Valach P., Frömel K., Jakubec L., Benešová D., Salcman V. Pohybová aktivita a sportovní preference západočeských adolescentů. Tělesná kultura. 2017.
Frömel K., Šimůnek A., Salonna F., Bergier J., Junger J., Ács P. Sedavé chování a vybrané aspekty pohybové aktivity SŠ a VŠ studentů. Tělesná kultura. 2017.
Junger J., Niznikowska E., Bergier B., Frömel K., Salonna F., Acs P., Bergier J. A field of study as a factor determining physical activity, bmi indicator and self-assessment of physical activity of students in the Visegrad countries. Health Problems of Civilization. 2016.
Frömel K., Kudláček M., Groffik D., Chmelík F., Jakubec L. Differences in the intensity of physical activity during school days and weekends in Polish and Czech boys and girls. Annals of Agricultural and Environmental Medicine. 2016.
Pelclová J., Frömel K., Řepka E., Bláha L., Suchomel A., Fojtík I., Feltlová D., Valach P., Horák S., Nykodým J. Is pedometer-determined day-of-the-week variability of step counts related to age and BMI in Czech men and women aged 50 to 70 years? Acta Gymnica. 2016.
Frömel K., Svozil Z., Chmelík F., Jakubec L., Groffik D. The Role of Physical Education Lessons and Recesses in School Lifestyle of Adolescents. Journal of School Health. 2016.
Kudláček M., Frömel K., Groffik D. Gender differences in preferences of martial arts in Polish adolescents. Archives of Budo. 2015.
Svozil Z., Frömel K., Chmelík F., Jakubec L., Groffik D., Šafář M. Mental load and its compensation by physical activity in adolescents at secondary schools. Central European Journal of Public Health. 2015.
Vašíčková J., Frömel K., Groffik D., Chmelík F. Decrease in weekend number of steps in adolescents. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica. 2013.
Vašíčková J., Groffik D., Frömel K., Chmelík F., Wasowicz W. Determining gender differences in adolescent physical activity levels using IPAQ long form and pedometers. Annals of Agricultural and Environmental Medicine. 2013.
Kudláček M., Nováková Lokvencová P., Rubín L., Chmelík F., Frömel K. Objektivizace monitoringu transportu adolescentů v souvislosti se školou. Tělesná kultura. 2013.
Sigmundová D., Chmelík F., Sigmund E., Feltlová D., Frömel K. Physical activity in the lifestyle of Czech university students: Meeting health recommendations. European Journal of Sport Science. 2013.
Bláha L., Frömel K., Válková H. Systém a struktura jako znak olomoucké filosofie a její vazby na kinantropologii. Tělesná kultura. 2013.
Cuberek R., Chmelík F., Frömel K., Mitáš J., Vašíčková J., Svozil Z. The concept of the implementation of present evidence-based knowledge and technology into the preparation of sport professionals. Procedia - Social and Behavioral Sciences. 2013.
Jakubec L., Groffik D., Frömel K., Chmelík F. Vigorous physical activity in the daily physical activity of adolescents. Scientific Review of Physical Culture. 2013.
Bláha L., Frömel K., Válková H. Vybrané ukazatele pohybové aktivity a inaktivity osob s postižením zraku. Tělesná kultura. 2013.
Křen F., Kudláček M., Wasowicz W., Groffik D., Frömel K. Gender diferences in preferences of individual and team sports in polish adolescents. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica. 2012.
Vašíčková J., Górna-Lukaszik K., Groffik D., Frömel K., Skalik K., Svozil Z., Wasowicz W. Knowledge of adolescent girls and boys related to physically active and healthy lifestyle. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica. 2012.
Pelclová J., Frömel K., Bláha L., Zajac-Gawlak I., Tlučáková L. Neighborhood environment and walking for transport and recreation in Central European older adults. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica. 2012.
Sigmundová D., Sigmund E., Frömel K. Physical activity of inhabitants in the Czech Republic with regard to their employment. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica. 2012.
Frömel K., Pelclová J., Skalik K., Nováková Lokvencová P., Mitáš J. The association between participation in organised physical activity and level of physical activity and inactivity in adolescent girls. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica. 2012.
Groffik D., Sigmund E., Frömel K., Chmelík F., Nováková Lokvencová P. The contribution of school breaks to the all-day physical activity of 9- and 10-year-old overweight and non-overweight children. International Journal of Public Health. 2012.
Vašíčková J., Roberson D., Frömel K. The educational level and socio-demographic determinants of physical activity in Czech adults. Human Movement. 2012.
Nováková Lokvencová P., Skalik K., Frömel K., Górna-Lukasik K. An analysis of school physical activity in adolescent girls. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica. 2011.
Miklánková L., Sigmund E., Frömel K. Děti v předškolním věku a jejich pohybový režim. e-Pedagogium (print). 2011.
Sigmundová D., Sigmund E., Frömel K., Suchomel A. Gender Differences in Physical Activity, Sedentary Behavior and BMI in the Liberec Region: The IPAQ Study in 2002-2009. Journal of Human Kinetics. 2011.
CUBEREK R., Frömel K. K problematice výzkumného výběru a testování nulové hypotézy. Československá psychologie. 2011.
Řepka E., Šebrle Z., Frömel K., Chmelík F., VAŠÍČKOVÁ Z. Plnění doporučení k týdenní pohybové aktivitě dospělou populací jihočeského regionu. Tělesná kultura. 2011.
Nováková Lokvencová P., Frömel K., Chmelík F., Groffik D., Bebčáková V. School and weekend physical activity of 15-16 year-old Czech, Slovak and Polish adolescents. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica. 2011.
Feltlová D., Mitáš J., Kubíčková L., Frömel K., Šmíd P., Dygrýn J. Vliv vzdělání a socioekonomického statusu na pohybovou aktivitu dospělých obyvatel východních Čech a Vysočiny v letech 2005-2009. Tělesná kultura. 2011.
Cuberek R., El Ansari W., Frömel K., Skalik K., Sigmund E. A comparison of two motion sensors for the assessment of free-living physical activity of adolescents. International Journal of Environmental Research and Public Health. 2010.
Górna-Lukasik K., Groffik D., Frömel K., Skalik K., Wasowicz W. Aktywny i zdrowy styl życia. Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. 2010.
Vašíčková J., Neuls F., Frömel K. Comprehensive test in school physical education at secondary schools in the Czech Republic - standardization and verification. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica. 2010.
Sigmund E., Sigmundová D., Frömel K., Vašíčková J. Preferred contents in physical education lessons – positively evaluated means of higher intensity of physical activity by girls. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica. 2010.
Miklánková L., Elfmark M., Sigmund E., Frömel K. Rodina jako determinanta pohybové aktivity předškolních dětí. Česká kinantropologie. 2010.
Skalik K., Lokvencová P., Frömel K. Analýza pohybové aktivity polských adolescentních dívek. Česká kinantropologie. 2009.
Frömel K., Vašíčková J., Stelzer J. Multidimensional diagnostics and assessment in physical education. Przeglad Naukowy Kultury Fizycznej Uniwersytetu Rzeszowskiego. 2009.
Sigmund E., Frömel K., Chmelík F., Lokvencová P., Groffik D. Oblíbený obsah vyučovacích jednotek tělesné výchovy - pozitivně hodnocený prostředek vyššího tělesného zatížení. Tělesná kultura. 2009.
Sigmund E., Sigmundová D., Miklánková L., Frömel K., Groffik D. Odlišnosti v pohybové aktivitě předškolních dětí ve srovnání s pohybovou aktivitou adolescentů a mladých dospělých. Česká kinantropologie. 2009.
Miklánková L., Elfmark M., Sigmund E., Mitáš J., Frömel K. Physical activity in preschool children from the aspect of health criteria. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica. 2009.
Sigmundová D., Sigmund E., Frömel K., Vlková P. Pilot study on the application of the NQLS questionnaire in a study of physical activity in inhabitants of villages and towns. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica. 2009.
Frömel K., El Ansari W., Vašíčková J. The impact of teaching physical education to Czech school children using progressive teaching approaches: Findings of a four-year study. Central European Journal of Public Health. 2009.
Skalik K., Frömel K., Stelzer J., Pelclová J., Groffik D. The influence of increased intensity Levels on the attitude of high school females toward aerobic dance lessons. Journal of Human Kinetics. 2009.
Pelclová J., Frömel K., Skalik K., Stratton G. Dance and aerobic dance in physical education lessons: The influence of the student?s role on physical activity. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica. 2008.
Miklánková L., Elfmark M., Sigmund E., Frömel K., Górny M. Chodzenie jako forma aktywności ruchowej w dziennym rezimie dnia u dzieci w wieku przedszkolnym w Czeskiej republice. Homines Hominibus : zeszyty naukowe Wyższej Szkoły Pedagogiki i Administracji w Poznaniu. 2008.
Chmelík F., Frömel K., Křen F., Stelzer J. Online monitoring pohybové aktivity vysokoškolských studentů: možnosti systému indares.com. Česká kinantropologie. 2008.
Groffik D., Frömel K., Pelclová J. Pedometers as a method for modification of physical activity in students. Journal of Human Kinetics. 2008.
Frömel K., Stelzer J., Groffik D., Ernest J. Physical activity of children ages 6-8: The beginning of school attendance. Journal of Research in Childhood Education. 2008.
Vašíčková J., Frömel K., Nykodým J. Physical activity recommendation and its association with demographic variables in Czech university students. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica. 2008.
Vašíčková J., Pelclová J., Frömel K., Chmelík F., Pelcl M. Pilotní studie ročního režimu pohybové aktivity gymnaziálních studentek. Tělesná kultura. 2008.
Suchomel A., Sigmundová D., Frömel K. The role of physical activity in the lifestyle of the inhabitans of the Liberec region. Human Movement. 2008.
Sigmund E., Mitáš J., Sigmundová D., Frömel K., Horák S., Zacpal J., Nykodým J., Šebrle Z., Řepka E., Feltlová D., Suchomel A., Mičan O., Klobouk T., Lukavská M., Bláha L. The use of formal concept analysis in evaluation of the relationship between the environment and physical activity of the residents in Czech regional cities. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica. 2008.
Chmelík F., Frömel K., Křen F., Stelzer J., Engelová L., Kudláček M., Mitáš J. The verification of the usability of the online Indares.com system in collecting data on physical activity ? pilot study. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica. 2008.
Groffik D., Skalik K., Frömel K., Chmelík F., Wasowicz W., Pelclová J. Využití pedometrů v tělesné výchově na středních školách v katowickém regionu. Česká kinantropologie. 2008.
Sigmund E., Lokvencová P., Sigmundová D., Frömel K. Vztahy mezi pohybovou aktivitou a inaktivitou rodičů a jejich 8-13letých dětí. Tělesná kultura. 2008.
Sigmund E., De Ste Croix M., Miklánková L., Frömel K. Physical activity patterns of kindergarten children in comparison to teenagers and young adults. European Journal of Public Health. 2007.
Sigmund E., De Ste Croix M., Miklánková L., Frömel K. Physical activity patterns of kindergarten children in comparison to teenagers and young adults. European Journal of Public Health. 2007.
Frömel K., Chmelík F. Pohybová aktivita české mládeže: koreláty intenzivní pohybové aktivity. Česká kinantropologie. 2007.
Miklánková L., Sigmund E., Frömel K. Pohybová aktivita 5-8letých dětí v kontextu environmentální stimulace. Česká antropologie. 2007.
Sigmund E., Miklánková L., Mitáš J., Sigmundová D., Frömel K. Provází nástup dětí do první třídy základní školy výrazný pokles jejich pohybové aktivity? Medicina sportiva Bohemica et Slovaca. 2007.
Kudláček M., Frömel K., Křen F., Bebčáková V. Struktura sportovních preferencí studentů středních škol. Telesná výchova a šport. 2007.
Chmelík F., Frömel K., Svozil Z. Student teacher ability to apply progressive intervention in both their majors during teaching practice. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica. 2007.
Chmelík F., Frömel K., Svozil Z., Maleňáková Š. Vliv vyššího tělesného zatížení na vztah žáků k vyučovacím jednotkám tělesné výchovy. Česká kinantropologie. 2007.
Sigmund E., Zacpal J., Sigmundová D., Mitáš J., Sklenář V., Bělohlávek R., Frömel K. Vyhodnocení IPAQ dotazníků pomocí Formální konceptuální analýzy. Studia Kinanthropologica. 2007.
Mitáš J., Sigmund E., Frömel K., Pelclová J., Chmelík F. Zpracování dat a zpětná vazba ze záznamu pohybové aktivity pomocí akcelerometru ActiGraph v programu ActiPa2006. Česká kinantropologie. 2007.
Frömel K., Bauman A., Bláha L., Feltlová D., Fojtík I., Hájek J., Horák S., Klobouk T., Kudláček V., Ludva P., Lukavská M., Mitáš J., Neuls F., Nykodým J., Pelclová J., Ryba J., Řepka E., Sigmund E., Sigmundová D., Suchomel A., Šebrle Z. Intenzita a objem pohybové aktivity 15-69leté populace České republiky. Česká kinantropologie. 2006.
Sigmund E., Miklánková L., Frömel K. Srovnání pohybové aktivity a zdravotních ukazatelů dětí z mateřských škol a adolescentů. Telesná výchova a šport. 2006.
Sigmund E., Vykoukalová B., Jakubcová Z., Frömel K. Srovnání pohybové aktivity ve školním a vánočním týdnu u vybraných žáků standardních a sportovních tříd. Telesná výchova a šport. 2006.
Sigmund E., Frömel K., Formánková S., Ludva P., Klimtová H. Activity preference in girls and boys aged 10-14 from Moravia region. Journal of Human Kinetics. 2005.
Jirásek I., Frömel K. Nedodržování publikační etiky jako výraz intelektuální lenosti. Česká kinantropologie. 2005.
Pelclová J., Frömel K., Křen F., Rehor P. Physical activity and inactivity in boys and girls of different types of schools in the Czech Republic. Journal of coimbra network on excercises science. 2005.
Sigmund E., Frömel K., Neuls F. Physical activity of youth: Evaluation guidelines from the viewpoint of health support. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica. 2005.
Sigmund E., Frömel K. Pohybová aktivita dětí a mládeže: ukazatele k hodnocení z hlediska podpory zdraví. Medicina sportiva Bohemica et Slovaca. 2005.
Sigmundová D., Frömel K., Havlíková D., Janečková J. Qualitative analysis of opinions, conditions and educative environment in relation to physical behaviour of adolescents. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica. 2005.
Mitáš J., Frömel K. Social and relational interactions in different types of PE lessons during student teachers' practice teaching. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica. 2005.
Sigmund E., Másilka D., Sigmundová D., Frömel K., Novák M. The effect of interventional physical activity of residential camps in nature on the habitual physical activity of females and males. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica. 2005.
Sigmund E., Frömel K., Neuls F. Ukazatele energetického výdeje a počtu kroků pro děti a mládež ve věku 6-23 let. Telesná výchova a šport. 2005.
Řepka E., Frömel K., Šebrle Z. Youth physical aktivity and inactivity in the south bohemian region. Studia Kinanthropologica. 2005.
Mitáš J., Frömel K., Svozil Z., Bartoszewicz R. Cognitive aspects in different types of physical education lessons in Olomouc and Wroclaw region [Abstract]. Exercise & Society: Journal of Sports Science. 2004.
Sigmund E., Frömel K., Sigmundová D., Pelclová J., Skalik K. Efekt dvouměsíčního intervenčního programu aerobiku na habituální pohybovou aktivitu děvčat ve věku 15-19 let. Česká kinantropologie. 2004.
Sigmund E., Frömel K., Sigmundová D., Pelclová J., Skalik K. Effect of two-months aerobics intervene program on habitual physical activity of girls aged 15-19 [Abstract]. Exercise & Society: Journal of Sports Science. 2004.
Frömel K., Mitáš J., Svozil Z., Bartoszevicz R. Kognitivní aspekty v různých typech vyučovacích jednotek v olomouckém a wroclawském regionu [Abstract]. Exercise & Society: Journal of Sports Science. 2004.
Sigmundová D., Sigmund E., Frömel K. Longitudinal monitoring of physical activity and inactivity of youth [Abstract]. Exercise & Society: Journal of Sports Science. 2004.
Pelclová J., Frömel K., Sigmund E., Skalik K. Relationship between physical activity and girls' satisfaction in dance physical education lessons [Abstract]. Exercise & Society: Journal of Sports Science. 2004.
Svozil Z., Frömel K., Mitáš J., Chmelík F., Stelzer J., Ludva P., Fialová L. Transfer didaktických dovedností studentů tělesné výchovy na pedagogických praxích. Tělesná kultura. 2004.
Sigmund E., Másilka D., Frömel K., Sigmundová D. Vliv intervenční pohybové aktivity kurzů v přírodě na habituální aktivitu adolescentů. Telesná výchova a šport. 2004.
Sigmund E., Frömel K., Sigmundová D., Sallis J. Role školní tělesné výchovy a organizované pohybové aktivity v týdenní pohybové aktivitě adolescentů. Telesná výchova a šport. 2003.
Groffik D., Frömel K., Sigmund E., Miklánková L. Specifičnosti pohybové aktivity dětí na prvním stupni základní školy. Tělesná kultura. 2003.
Frömel K., Vašíčková J., Stratton G., Pangrazi R. Dance as a fitness activity (the impact of teaching style and dance form). Journal of Physical Education, Recreation and Dance. 2002.
Sigmund E., Frömel K., Neuls F., Skalik K., Groffik D. Inactivity in the life style of adolescent girls classified according to the level of their body weight. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica. 2002.
Sigmund E., Frömel K., Neuls F., Skalik K. Inaktivita v životním stylu studentek gymnázia a vliv školní tělesné výchovy na její změnu. Tělesná výchova a sport mládeže. 2002.
Svozil Z., Frömel K., Górna K. Individualisation in professional preparation of the physical education teacher. In Karásková V. (Eds.) Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica. 2002.
Svozil Z., Frömel K., Górna K., Svozilová A. Kreativita v činnosti současného učitele. e-Pedagogium (print). 2002.
Górna K., Bartoszewicz R., Koszczyc T., Babčáková V., Frömel K., Svozil Z., Mitáš J. Pedagogická praxe studentů tělesné výchovy v mezinárodním kontextu. Česká kinantropologie. 2002.
Frömel K., Formánková S., James F. Physical activity and sport preferences of 10 to 14-year-old children: 5-year prospective study. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica. 2002.
Frömel K., Mitáš J., Svozil Z., Bartoszewicz R., Koszczyc T., Górna K., Skalik K., Bebčáková V. Vyšší odpovědnost, aktivita a sebehodnocení studentů na pedagogických praxích. e-Pedagogium (print). 2002.
Frömel K., Vašendová J., Krapková H., Šopková J. Country dance in physical education of girls at secondary schools. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica. 2001.
Frömel K., Vašendová J., Moravec R. Etika vo vedách o športe ako metavedecký a praxeologický problém. Telesná výchova a šport. 2001.
Sigmund E., Frömel K., Novosad J. Validita a reliabilita určování energetického výdeje pomocí akcelerometrů a pedometrů. Medicina sportiva Bohemica et Slovaca. 2001.
Skalik K., Frömel K., Sigmund E., Vašendová J., Wirdheim E. Weekly physical activity in secondary school students (a comparative probe into Czech, Polish and Swedish conditions). Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica. 2001.
Frömel K., Skalik K., Sigmund E., Vašendová J., Neuls F., Wirdheim E. Analysis of Physical Activity in 16 and 18 year-old Grammar School Students Within International Context. Journal of Human Kinetics. 2000.
Sigmund E., Vašendová J., Neusl F., Frömel K., Skalik K. Correlates of physical activity in 11-12-years-old children. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica. 2000.
Frömel K., Vašendová J. Esthetic aspects of physical education classes for girls. Physical Educator. 2000.
Groffik D., Frömel K., Sigmund E. Physical activity in 7 year-old children. Hungarian Review of Sport Science. 2000.
Hozman Z., Frömel K., Górna K., Groffik D. Rozwojowe trendy wychowania fizycznego w Norwegii. Lider. 2000.
Sigmund E., Frömel K., Klimtová H., Tomik R. Structure and level of physical activity in children aged 11-12 according to the body weight. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica. 2000.
Frömel K., Lehnert M., Vašendová J. Volleyball for girls in school physical education. International Journal of Volleyball Research. 2000.
Hozman Z., Frömel K. Vývojové trendy školní tělesné výchovy v Norsku. Tělesná výchova a sport mládeže. 2000.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Vašíčková J., Chmelík F., Frömel K. Association between performed physical activity and knowledge of healthy lifestyle in 15-16-year old students. In Naja A., Antala B., Olosova G. (Eds.) Congress Proceedings. 2016.
Vašíčková J., Frömel K. School physical activity in lifestyle of secondary school students. In Naja A., Antala B., Olosová G. (Eds.) Congress Proceedings. 2016.
Cocca A., Cocca M., Gurrola OC., Chmelík F., Frömel K. Social and environmental predictors of physical activity in Mexican adolescents. In Chova LG., Martínez AL., Torres IC. (Eds.) 8 th International Conference of Education, Research and Innovation 2015 - ICERI PROCEEDINGS. 2015.
Jakubec L., Neuls F., Frömel K., Chmelík F., Groffik D. Asociace mezi pohybovou aktivitou adolescentů ve vyučovacích jednotkách tělesné výchovy a pohybovou aktivitou v období po škole. In Matošková P. (Eds.) Sborník abstraktů a textů ze semináře "Fórum pedagogické kinantropologie". 2013.
Chmelík F., Frömel K., Křen F., Fical P. Indares.com: International database for research and educational support. In Uzunboylu H., Ozdamli F. (Eds.) Procedia - Social and Behavioral Sciences. 2013.
Mitáš J., Frömel K., Vašíčková J., Dygrýn J., Pelclová J. Mezinárodní přístupy ve výzkumu pohybově aktivního životního stylu v environmentálním kontextu. In Kopecký M., Kikalová K., Tomanová J. (Eds.) Antropologicko-psychologicko-sociální aspekty podpory zdraví a výchovy ke zdraví. 2013.
Jakubec L., Frömel K., Skalik K. Vliv pohlaví učitele na různé typy kondičních vyučovacích jednotek tělesné výchovy u chlapců a děvčat. In Klimtová H. (Eds.) Pedagogická kinantropologie. 2012.
Vašíčková J., Frömel K., Svozil Z. Jak může ovlivnit obsah TV získávání klíčových kompetencí? In Matošková P., Pravečková P. (Eds.) Fórum pedagogické kinantropologie. 2011.
Vašíčková J., Frömel K., Svozil Z. Key competencies of Czech students in PE lessons with different content. In . (Eds.) 6th FIEP European Congress. Proceedings Book. Physical education in the 21st century - pupils' competencies. 2011.
Neuls F., Svozil Z., Frömel K., Chmelík F. Plavecká lokomoce a zatěžování ve vodě. In Pokorná J., Peslová E. (Eds.) Plavecká lokomoce a zatěžování ve vodě. 2011.
Lokvencová P., Frömel K., Groffik D. Monitoring školní pohybové aktivity pomocí přístroje ActiTrainer. In Klimtová H. (Eds.) Pedagogická kinantropologie. 2010.
Frömel K., Mitáš J., Chmelík F. Výzkumně technické a metodologické aspekty monitoringu pohybové aktivity. Tělesná výchova a sport mládeže v 21. století. 2009.
Vašíčková J., Neuls F., Frömel K., Lokvencová P., Vašíček J., Skočovská G. Zjišťování úrovně znalostí o problematice zdraví a pohybové aktivity prostřednictvím vědomostního testu na středních školách ? pilotní studie. Tělesná výchova a sport mládeže v 21. století. 2009.
Sigmund E., Sigmundová D., Zacpal J., Mitáš J., Chmelík F., Frömel K. Koreláty pohybové aktivity randomizovaného souboru 15-65leté populace České republiky s využitím formální konceptuální analýzy [CD]. Pedagogická kinantropologie. 2008.
Frömel K., Chmelík F. Metodologické přístupy, trendy i provokace k výzkumu v pedagogické kinantropologii (Úvod do diskuze). In Mužík V., Dobrý L., Süss V. (Eds.) Seminář Svatoňova Stráž 2007. 2008.
Groffik D., Frömel K., Pelclová J. Trzytygodniowy monitoring aktywności ruchowej mlodzieźy szkól ponadgimnazjalnych. Aktywność ruchova ludzi w róznym wieku. 2008.
Groffik D., Frömel K., Pelclová J. Využití krokoměrů ve školních podmínkách. In Mužík V., Dobrý L., Süss V. (Eds.) Seminář Svatoňova Stráž 2007. 2008.
Vašíčková J., Frömel K., Skalik K. Využití logistické regrese pro analýzu dotazníků k vyučovací jednotce tělesné výchovy. Pedagogická kinantropologie. 2008.
Chmelík F., Frömel K., Bláha L., Feltlová D., Fojtík I., Horák S., Klobouk T., Kudláček V., Ludva P., Lukavská M., Mitáš J., Neuls F., Nykodým J., Pelclová J., Řepka E., Sigmund E., Sigmundová D., Suchomel A., Šebrle Z. Differences in FITT characteristics of physical activity in Czech smokers and non-smokers. Movement and health 2007: 5th international conference. 2007.
Neuls F., Frömel K. Smoking and physical activity in 15-to-18-year-old Czech adolescent girls [CD]. Movement and health 2007: 5th international conference. 2007.
Sigmund E., Mitáš J., Kudláček M., Frömel K. Stability of physical activity preferences survey in physical education students aged 21?24 [CD]. In Hodaň B. (Eds.) Movement and health 2007: 5th international conference. 2007.
Pelclová J., Frömel K., Sigmundová D., Kudláček M. The relationship between neighborhood environment, demographic variables, and physical activity level in Czech high school students. Movement and health 2007: 5th international conference. 2007.
Miklánková L., Sigmund E., Frömel K. Trend změn v pohybové aktivitě v dětském denním režimu. Acta Universitatis Matthiae Belii, Physical Education and Sport. 2007.
Mitáš J., Frömel K. Výzkum pohybové aktivity dospělé populace v regionech ČR na příkladu sběru dat v Olomouci. In Klimková H. (Eds.) Pedagogická kinantropologie. 2007.
Kudláček V., Frömel K., Kudláček M., Nykodým J., Šebrle Z. Analýza úrovně pohybové aktivity a inaktivity univerzitních studentů a studentek TV a jiných oborů. In Svozil Z., Marousek A. (Eds.) Seminář v oboru kinantropologie. 2006.
Miklánková L., Sigmund E., Frömel K. Monitorování pohybové aktivity dětí předškolního věku. Sport a kvalita života 2006. 2006.
Miklánková L., Sigmund E., Frömel K. Physical activity of pre-school children. In Borysiuk Z. (Eds.) 5th international conference Movement and health - proceedings. 2006.
Sigmund E., Frömel K., Sallis J. Age and gender patterns of PA of Czech youth aged 12-19: cross-sectional stdy from 2000 till 2004. In Starosta W., Squatrito S. (Eds.) Scientific Fundaments of Human Movement and Sport Practice Sport Kinetics 2005 - part 2. 2005.
Sigmund E., Frömel K., Sallis J. Age and gender patterns of PA of Czech youth aged 12-19: cross-sectional stdy from 2000 till 2004 [Abstract]. In Starosta W., Squatrito S. (Eds.) Scientific Fundaments of Human Movement and Sport Practice Sport Kinetics 2005 - book of abstract. 2005.
Frömel K. Akreditační a kvalifikační ukazatele v kinantropologii z hlediska pedagogické kinantropologie (aktuální problémy a požadavky). In Ludva P. (Eds.) Sborník příspěvků mezinárodního semináře Pedagogické kinantropologie. 2005.
Groffik D., Frömel K., Sigmund E. Aktywność ruchowa dzieci 9-11-letnich. In Mynarski W., Ślezyński J. (Eds.) Efekty kszaľcenia i wychowania fizycznego w Katowicach. 2005.
Chmelík F., Frömel K., Svozil Z. Comparative analysis of student teachers' first and second practice teaching experience: Habitual versus progressive approach to teaching. In Vaverka F. (Eds.) Movement and health, 4th international conference: Proceedings. 2005.
Skalik K., Chmelík F., Frömel K. Hodnocení vyučovacích jednotek tělesné výchovy s hudebním doprovodem. In Ludva P. (Eds.) Sborník příspěvků mezinárodního semináře Pedagogické kinantropologie. 2005.
Svozil Z., Klimešová A., Sigmund E., Frömel K. Individualizace cizojazyčných vyučovacích jednotek tělesné výchovy řízených ve francouzštině. In Ludva P. (Eds.) Sborník příspěvků mezinárodního semináře Pedagogické kinantropologie. 2005.
Chytilová L., Frömel K., Sigmund E. Longitudinální monitorování pohybové aktivity a inaktivity studentů středního odborného učiliště v Olomouci. In Sigmund E., Marousek A. (Eds.) Seminář v oboru kinantropologie. 2005.
Frömel K., Sigmund E., Groffik D. Methodological aspects of research of physical activity. In Mynarski W., Ślezyński J. (Eds.) Efekty kszaľcenia i wychowania fizycznego w Katowicach. 2005.
Mitáš J., Frömel K., Svozil Z. Metodologické problémy výzkumu didaktických dovedností praktikantů. Pedagogické kinantropologie. 2005.
Mitáš J., Frömel K., Sigmund E., Pelclová J. Physical activity and inactivity in the Czech Republic [Abstract]. In Oenema A., Kroeze W., Brug J. (Eds.) Fourth annual conference of the International society of behavioral Nutrition and Physical Activity (ISBNPA). 2005.
Frömel K., Anisworth B., Bull F., Mitáš J., Neuls F., Sigmund E., Sigmundová D., Pelclová J., Ludva P., Fojtík I., Ryba J., Feltlová D., Bláha L., Šebrle Z., Řepka E., Klobouk T., Lukavská M., Nykodým J., Suchomel A. Pohybová aktivita a inaktivita obyvatel České republiky v kontextu behaviorálních změn (výzkumný záměr). In Sigmund E., Marousek A. (Eds.) Seminář v oboru kinantropologie. 2005.
Frömel K., Bláha L., Feltlová D., Fojtík I., Hájek J., Horák S., Chmelík F., Klobouk T., Křen F., Ludva P., Lukavská M., Mitáš J., Nykodým J., Pelclová J., Sigmund E., Sigmundová D., Suchomel A., Šebrle Z. Pohybová aktivita a inaktivita obyvatel České republiky v kontextu behavioralních změn (výzkumný záměr - přínos z aspektu školní tělesné výchovy). Pedagogická kinantropologie. 2005.
Kudláček V., Frömel K., Horák S., Mitáš J., Neuls F., Pelclová J., Sigmund E., Sigmundová D. Pohybová aktivita obyvatel České republiky z hlediska organizovanosti, provozování a přání. In Ludva P. (Eds.) Sborník příspěvků mezinárodního semináře Pedagogické kinantropologie. 2005.
Sigmund E., Sigmundová D., Vykoukalová B., Jakubcová Z., Frömel K. Pohybová aktivita ve školním a vánočním týdnu: komparační studie u vybraných žáků standardních a sportovních tříd. Pedagogické kinantropologie. 2005.
Mitáš J., Frömel K., Svozil Z. Regionální odlišnosti v hodnocení následných pedagogických praxí studentů učitelství tělesné výchovy. In Ludva P. (Eds.) Sborník příspěvků mezinárodního semináře Pedagogické kinantropologie. 2005.
Sigmund E., Frömel K., Sigmundová D., Pelclová J., Skalik K. Srovnání pohybové aktivity a spokojenosti děvčat a chlapců s nižší a vyšší sportovní výkonností v habituálních a progresivních vyučovacích jednotkách tělesné výchovy. In Sigmund E., Marousek A. (Eds.) Seminář v oboru kinantropologie. 2005.
Sigmund E., Frömel K. Školní tělesnou výchovou a organizovaným sportem proti poklesu pohybové aktivity v adolescenci. In Hodaň B. (Eds.) Tělesná výchova, sport a rekreace v procesu současné globalizace. 2005.
Pelclová J., Frömel K., Chytilová L. Týdenní pohybová inaktivita žáků základních a středních škol a středního odborného učiliště v olomouckém regionu. In Sigmund E., Marousek A. (Eds.) Seminář v oboru kinantropologie. 2005.
Chmelík F., Frömel K., Svozil Z. Vzájemné vyučování žáků z aspektu profesní přípravy učitelů. Pedagogické kinantropologie. 2005.
Frömel K., Bláha L., Feltlová D., Fojtík I., Hájek J., Horák S., Klobouk T., Ludva P., Lukavská M., Mitáš J., Neuls F., Nykodým J., Pelclová J., Ryba J., Řepka E., Sigmund E., Sigmundová D., Suchomel A., Šebrle Z., Ainsworth B., Bull F., Bauman A., Sallis J. Vztahy mezi pohybovou aktivitou a vzděláním obyvatel České republiky. In Ludva P. (Eds.) Pedagogické kinantropologie. 2005.
Sigmundová D., Frömel K., Sigmund E. Age-related decline in physical activity of adolescent. In Pišot R., Štemberger V., Zurc J., Obid A. (Eds.) A child in motion: Abstracts and proceedings. 2004.
Sigmundová D., Frömel K., Sigmund E. Age-related decline in physical activity of adolescent [Abstract]. In Pišot R., Štemberger V., Zurc J., Obid A. (Eds.) A child in motion. 2004.
Chytilová L., Frömel K. Akcelerometr - Computer Science Application (CSA). In Sigmund E., Neuls F. (Eds.) Seminář v oboru kinantropologie. 2004.
Sigmundová D., Sigmund E., Frömel K., Havlíková D. Correlates of adolescents physical aktivity in semilongitudinal monitoring of school physical routine. In Vaverka F. (Eds.) Movement and health : 3rd international conference. 2004.
Svozil Z., Frömel K. Didaktické postupy pohybových dovedností a jejich aplikace v praxi. In Suchomel A., Volf M. (Eds.) Conference proceedings Physical education and sport 2004, Liberec - Euroregion Nisa. 2004.
Sigmund E., Skalik K., Sigmundová D., Pelclová J., Frömel K. Extra-curricular physical education lessons of aerobic - effective way to increase habitual physical activity of girls. In Pišot R., Štemberger V., Zurc J., Obid A. (Eds.) A child in motion: Abstracts and proceedings. 2004.
Sigmund E., Skalik K., Sigmundová D., Pelclová J., Frömel K. Extra-curricular physical education lessons of aerobic - effective way to increase habitual physical activity of girls [Abstract]. In Pišot R., Štemberger V., Zurc J., Obid A. (Eds.) A child in motion. 2004.
Sigmund E., Skalik K., Sigmundová D., Pelclová J., Frömel K. Extrakurikulární vyučovací jednotky aerobiku - efektivní prostředek ke zvýšení habituální pohybové aktivity děvčat. In Tomajko D. (Eds.) Efekty pohybového zatížení v edukačním prostředí tělesné výchovy a sportu. 2004.
Chmelík F., Frömel K., Svozil Z., Bartoszewicz R. Komparace hodnocení vyučovacích jednotek tělesné výchovy na pedagogických praxích ve wroclawském a olomouckém regionu. In Sigmund E., Neuls F. (Eds.) Seminář v oboru kinantropologie. 2004.
Kudláček V., Frömel K. Komparace koedukovaných a nekoedukovaných (diferencovaných) vyučovacích jednotek tělesné výchovy z hlediska zatížení žáků. In Sigmund E., Neuls F. (Eds.) Seminář v oboru kinantropologie. 2004.
Sigmund E., Frömel K., Formánková S., Ludva P., Klimtová H. Nástin trendu v preferencích v pohybové aktivitě u 10 až 14letých dívek a chlapců ze základních škol v olomouckém a ostravském regionu - průřezová studie z let 1994 - 2000. In Ludva P. (Eds.) Sborník příspěvků mezinárodního semináře Pedagogické kinantropologie. 2004.
Frömel K., Sigmund E., Sigmundová D., Formánková S., Mitáš J., Neuls F., Pelclová J., Horák S. Physical activity of men and women 18 to 55 years old in the Czech Republic. In Vaverka F. (Eds.) Movement and health : 3rd international conference. 2004.
Frömel K., Ainsworth B., Bauman A., Bláha L., Bull F., Feltlová D., Fojtík I., Klobouk T., Ludva P., Lukavská M., Mitáš J., Neuls F., Nykodým J., Pelclová J., Ryba J., Řepka E., Sigmund E., Sigmundová D., Suchomel A., Šebrle Z. Pohybové zatížení mládeže České republiky. In Tomajko D. (Eds.) Efekty pohybového zatížení v edukačním prostředí tělesné výchovy a sportu. 2004.
Sigmund E., Frömel K., Sigmundová D., Formánková S. Preferences in physical activities in girls from grades 5 to 8 and 9 to 12 from Moravia region. In Vaverka F. (Eds.) Movement and health : 3rd international conference. 2004.
Chmelík F., Frömel K., Ludva P. Profesní příprava učitelů tělesné výchovy a mezipředmětová integrace. In Dobrý L., Süss v., Čechovská I. (Eds.) Sborník ze semináře Svatoňova Stráž. 2004.
Svozil Z., Frömel K., Mitáš J., Chmelík F. Progresivní vyučovací přístupy v profesní přípravě studentů učitelství tělesné výchovy v roce 2003. In Sigmund E., Neuls F. (Eds.) Seminář v oboru kinantropologie. 2004.
Sigmundová D., Sigmund E., Frömel K., Kudláček V. Příspěvek k semilongitudinálnímu sledování pohybové aktivity adolescentů - kvantitativně-kvalitativní hodnocení. In Sigmund E., Neuls F. (Eds.) Seminář v oboru kinantropologie. 2004.
Pelclová J., Frömel K., Sigmund E., Skalik K. Srovnání vyučovacích jednotek tance a aerobiku. In Ludva P. (Eds.) Pedagogická kinantropologie. 2004.
Frömel K. Školní tělesná výchova - možnosti a fikce v ovlivňování životního stylu mládeže. In Suchomel A., Volf M. (Eds.) Conference proceedings Physical education and sport 2004, Liberec - Euroregion Nisa. 2004.
Frömel K., Sigmund E., Sigmundová D., Neuls F., Pelclová J., Mitáš J. Vztahy mezi pohybovou aktivitou a kouřením obyvatel České republiky. In Sigmund E., Neuls F. (Eds.) Seminář v oboru kinantropologie. 2004.
Chmelík F., Ainsworth B., Bauman A., Bláha L., Bull F., Feltlová D., Frömel K., Fojtík I., Klobouk T., Ludva P., Lukavská M., Mitáš J., Neuls F., Nykodým J., Pelclová J., Ryba J., Řepka E., Sigmund E., Sigmundová D., Suchomel A., Šebrle Z. Vztahy mezi pohybovou aktivitou a kouřením u mládeže. In Tomajko D. (Eds.) Efekty pohybového zatížení v edukačním prostředí tělesné výchovy a sportu. 2004.
Sigmund E., Frömel K., Sigmundová D., Másilka D., Novosad J., Groffik D. Zaostává víkendová pohybová aktivita za pohybovou aktivitou prováděnou v pracovních dnech? In Sigmund E., Neuls F. (Eds.) Seminář v oboru kinantropologie. 2004.
Frömel K., Sigmund E. A complex approach to the evaluation of the educational process in physical education. In Bartoszewicz R., Koszczyc T., Nowak A. (Eds.) Kontrola i ocena w wychowaniu fizycznym. 2003.
Sigmund E., Frömel K., Sigmundová D., Skalik K., Groffik D., Neuls F., Novosad J. Active energy expenditure as means to assessment organised physical aktivity of student of standard and sports classes in thein weekly physical routine. In Mynarski W., Slezynski J. (Eds.) Efekty ksztalcenia i wychowania w kulturze fizycznej. 2003.
Pelclová J., Frömel K., Skalik K., Sigmund E., Sigmundová D. Aerobics under school physical education conditions in the Olomouc and Katowice regions. In Mynarski W., Slezynski J. (Eds.) Efekty kszalcenia i wychowania w kulturze fizycznej. 2003.
Neuls F., Mitáš J., Stelzer J., Frömel K. Analýza pohybové aktivity vysokoškolských studentů v mezinárodním kontextu. In Neuls F., Sigmund E. (Eds.) Seminář v oboru kinantropologie - sborník příspěvků. 2003.
Frömel K. Celosvětová iniciativa zjišťování stavu pohybové aktivity dospělých. In Neuls F., Sigmund E. (Eds.) Sborník příspěvků ze semináře v oboru kinantropologie. 2003.
Svozil Z., Frömel K., Mitáš J., Górna K. Evaluation of teaching process individualization by student of teaching profession of physical education. In Mynarski W., Slezynski J. (Eds.) Efekty ksztaľcenia i wychowania w kulturze fizycznej. 2003.
Svozil Z., Frömel K., Mitáš J. Hodnocení vyučovacích jednotek tělesné výchovy v mezipředmětovém kontextu pedagogických praxí. Sportovně pohybové aktivity ve vztahu ke zdraví a kvalitě života. 2003.
Pelclová J., Frömel K., Sigmund E., Skalik K. Komparace vyučovacích jednotek aerobiku v České republice a v Polsku. In Neuls F., Sigmund E. (Eds.) Seminář v oboru kinantropologie. 2003.
Sigmund E., Frömel K., Sigmundová D., Groffik D., Novosad J. Nástin trendu ve vývoji pohybové aktivity dětí a mládeže s jejich vzrůstajícím věkem. Sborník příspěvků mezinárodního semináře Pedagogické kinantropologie. 2003.
Pelclová J., Frömel K. Odborný jazyk v kinantropologii. Sborník z mezinárodní konference Pedagogická kinantropologie. 2003.
Svozil Z., Frömel K., Mitáš J. Pedagogická praxe v mezinárodním kontextu. In Neuls F., Sigmund E. (Eds.) Seminář v oboru kinantropologie. 2003.
Másilka D., Sigmund E., Frömel K. Pohybová aktivita na kurzu GO! (Srovnání týdenních pohybových režimů). Sborník příspěvků mezinárodního semináře Pedagogické kinantropologie. 2003.
Dlugopolská D., Sigmund E., Frömel K. Popularity of students in relation to their physical activity and partial results of longitudinal monitoring of physical activity. In Mynarski W., Slezynski J. (Eds.) Efekty ksztalcenia i wychowania w kulturze fizycznej. 2003.
Sigmund E., Sigmundová D., Frömel K., Neuls F. Portion of physical education lessons in weekly physical aktivity for girls aged 11-19: From point of the time of duration and active energy expenditure. In Ružbarský P.. (Eds.) Telesná výchova a šport v treťom tisícročí. 2003.
Sigmundová D., Frömel K., Janečková J., Havlíčková D. Retrospektiva průběhu longitudinálního monitorování pohybové aktivity studentů gymnázia. In Neuls F., Sigmund E. (Eds.) Seminář v oboru kinantropologie. 2003.
Neuls F., Frömel K., Sigmund E. Selected aspects of aktivity of classes with extended physical education. In Mynarski W., Slezynski J. (Eds.) Efekty ksztalcenia i wychowania w kulturze fizycznej. 2003.
Frömel K. Trendy rozvoje školní tělesné výchovy a sportu v mezinárodním kontextu. In Ružbarský P. (Eds.) Telesná výchova a šport v treťom tisícročí. 2003.
Stelzer J., Frömel K., Neuls F., Mitáš J. Týdenní pohybová aktivita studentek Valdosta State University a Univerzity Palackého. In Ružbarský P.. (Eds.) Telesná výchova a šport v treťom tisícročí. 2003.
Svozil Z., Frömel K., Mitáš J. Výsledky hodnocení individualizace vyučovacích jednotek tělesné výchovy u praktikantů na pedagogické praxi FTK UP Olomouc v roce 2001. In Ludva P. (Eds.) Sborník příspěvků mezinárodního semináře Pedagogické kinantropologie. 2003.
Sigmund E., Frömel K., Novosad J., Neuls F., Sigmundová D. Zastoupení tělesné výchovy a chůze v týdenní pohybové aktivitě děvčat ve věku 10-19 let (z hlediska doby trvání a aktivního energetického výdeje). In Neuls F., Sigmund E. (Eds.) Seminář v oboru kinantropologie. 2003.
Sigmund E., Frömel K., Vašíčková J., Hnízdilová J., Skalik K. Attitudes and emotivity in thematically various physical education lessons of adolescent girls in relation to the intensity of physical load. In Pišot R., Štemberger V., Krpač F., Filipčič T. (Eds.) A child in motion. 2002.
Sigmund E., Lehnert M., Neuls F., Frömel K. Edukační realita ve sportovních třídách zaměřených na sportovní hry. In Ludva P. (Eds.) Sborník příspěvků mezinárodního semináře Pedagogické kinantropologie. 2002.
Svozil Z., Frömel K., Mitáš J., Bartoszewicz R., Ludva P. Evaluation of pupil's attitudes towards physical education lessons from international aspects. In Pišot R., Štemberger V., Krpač F., Filipčič T. (Eds.) A child in motion. 2002.
Frömel K., Pelclová J., Górna K., Skalik K. Charakteristika tělesného a psychického zatížení dětí ve vyučovacích a tréninkových jednotkách. In Tomajko D. (Eds.) Efekty pohybového zatížení v edukačním prostředí tělesné výchovy a sportu. 2002.
Dlugopolská D., Frömel K., Sigmund E. Charakteristika týdenního pohybového režimu studentů Čajkovského gymnázia. In Tomajko D. (Eds.) Efekty pohybového zatížení v edukačním prostředí tělesné výchovy a sportu. 2002.
Sigmund E., Frömel K., Novosad J., Neuls F. Inaktivita v životním způsobu adolescentních dívek klasifikovaných podle úrovně tělesné hmotnosti. In Dobrý L., Souček O. (Eds.) Pedagogická kinantropologie 2002. 2002.
Frömel K. Integrační proces v dalším vývoji tělesné výchovy. In Jonkisz J., Potyrala B. (Eds.) Integracja w procesie ksztalcenia fizycznego. 2002.
Novosad J., Frömel K., Sigmund E., Neuls F., Lehnert M. Komplexní sledování zatížení v tréninkové jednotce. In Tomajko D. (Eds.) Efekty pohybového zatížení v edukačním prostředí tělesné výchovy a sportu. 2002.
Frömel K., Svozil Z., Górna K. Koncepce tělesné výchovy na základních a středních školách (úvod k diskusi). In Ludva P. (Eds.) Sborník příspěvků mezinárodního semináře Pedagogické kinantropologie. 2002.
Dlugopolská D., Frömel K., Sigmund E., Zemková B. Longitudinální sledování pohybové aktivity mládeže v Olomouci. In Dobrý L., Souček O. (Eds.) Sborník sekce pedagogické kinantropologie Kinantropologické společnosti Pedagogická Kinantropologie 2002. 2002.
Dlugopolská D., Frömel K., Sigmund E. Metodologické problémy longitudinálního výzkumu pohybové aktivity adolescentů. In Neuls F., Sigmund E. (Eds.) Seminář v oboru kinantropologie: sborník příspěvků. 2002.
Lehnert M., Frömel K., Novosad J. Možnosti efektivizace sportovní přípravy mládeže ve sportovních hrách. In Argaj G. (Eds.) Zbornik referátov z 2. vedeckého seminára Aktuálne problémy vyučovania pohybových a športových hier. 2002.
Frömel K., Svozil Z., Novosad J. Od počátku metodiky tělesné výchovy k pedagogické kinantropologii na Fakultě tělesné kultury Univrzity Palackého. In Neuls F., Sigmund E. (Eds.) Seminář v oboru kinantropologie: sborník příspěvků. 2002.
Neuls F., Sigmund E., Frömel K. OwnCal/OwnCalS- nová funkce monitorů srdeční frekvence Polar. In Dobrý L., Souček O. (Eds.) Pedagogická kinantropologie 2002. 2002.
Dlugopolská D., Frömel K., Sigmund E. Physical activity of students in relation to popularitiy in the class. In Pišot R., Štemberger V., Krpač F., Filipčič T. (Eds.) A child in motion. 2002.
Mitáš J., Tománek R., Frömel K., Svozil Z., Koszczyc T., Bartoszewicz R. Přínos analýzy vyučovacích jednotek tělesné výchovy v zahraničí pro zkvalitňování pedagogických praxí na Fakultě tělesné kultury. In Neuls F., Sigmund E. (Eds.) Seminář v oboru kinantropologie: sborník příspěvků. 2002.
Górna K., Frömel K. Reforma školského systému a dalšího vzdělávání učitelů v Polsku. In Dobrý L., Souček O. (Eds.) Pedagogická kinantropologie 2002. 2002.
Novosad J., Neuls F., Frömel K. Současné možnosti hodnocení zatížení v tréninkových jednotkách. In Neuls F., Sigmund E. (Eds.) Seminář v oboru kinantropologie: sborník příspěvků. 2002.
Novosad J., Frömel K., Chytil J. Současné přístupy k měření a vyhodnocování pohybové aktivity. In Ludva P. (Eds.) Sborník příspěvků mezinárodního semináře Pedagogické kinantropologie. 2002.
Pelclová J., Frömel K., Sigmund E. Specifičnosti tělesného zatížení ve vyučovacích jednotkách tance a aerobiku. In Tomajko D. (Eds.) Efekty pohybového zatížení v edukačním prostředí tělesné výchovy a sportu. 2002.
Tománek R., Dufková P., Frömel K., Svozil Z. Studenti pedagogické praxi a pedagogická praxe studentům na Fakultě tělesné kultury. In Ludva P. (Eds.) Sborník příspěvků mezinárodního semináře Pedagogické kinantropologie. 2002.
Frömel K., Svozil Z., Górna K. Školní tělesná výchova v integrující se vzdělávací soustavě. In Dobrý L., Souček O. (Eds.) Pedagogická kinantropologie. 2002.
Pelclová J., Frömel K., Sigmund E. Tanec ve školní tělesné výchově. In Neuls F., Sigmund E. (Eds.) Sborník příspěvků ze semináře Seminář v oboru kinantropologie. 2002.
Pelclová J., Frömel K., Vašíčková J. Taneční vyučovací jednotky v současném pojetí školní tělesné výchovy. In Dobrý L., Souček O. (Eds.) Sborník ze semináře sekce pedagogické kinantropologie České kinantropologické společnosti Pedagogická kinantropologie 2002. 2002.
Neuls F., Frömel K., Sigmund E. Třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy a didaktický zpětnovazební servis. In Neuls F., Sigmund E. (Eds.) Seminář v oboru kinantropologie: sborník příspěvků. 2002.
Svozil Z., Frömel K., Vašíčková J., Tománek R. Uplatnění individualizace vyučovacího procesu tělesné výchovy na pedagogických praxích. In Ludva P. (Eds.) Sborník příspěvků mezinárodního semináře Pedagogické kinantropologie. 2002.
Sigmund E., Frömel K., Novosad J., Svozil Z., Vašíčková J., Pelclová J. Vliv zatížení monitorovaného Caltracem a Polarem na hodnocení obsahově různých typů vyučovacích jednotek školní tělesné výchovy dívek. In Neuls F., Sigmund E. (Eds.) Seminář v oboru kinantropologie: sborník příspěvků. 2002.
Novosad J., Frömel K. Výuka sportovního tréninku - nedílná součást didaktiky tělesné výchovy. In Neuls F., Sigmund E. (Eds.) Seminář v oboru kinantropologie: sborník příspěvků. 2002.
Vašíčková J., Frömel K., Sigmund E. Využití záznamních chronografických metod k analýze vyučovacích jednotek TV. In Ludva P. (Eds.) Sborník příspěvků mezinárodního semináře Pedagogická kinantropologie. 2002.
Groffik D., Frömel K., Sigmund E. Aktywność ruchowa dzieci w wieku 6-7 lat. Efekty kstałcenia i wychowania w kulturze fizycznej. 2001.
Frömel K., Novosad J., Chytil J., Sigmund E., Vašendová J., Svozil Z., Groffik D., Neuls F. Contemporary state and trends in the development of methodology for monitoring physical activity at the Fakulty of Physical Culture, Olomouc. Pohyb a zdraví : sborník z 2. mezinárodní konference. 2001.
Sigmund E., Frömel K., Neuls F., Lehnert M. Diagnostic, didactic and health aspects of teaching of physical education and sports training in sports classes of czech primary schools. Pohyb a zdraví : sborník z 2. mezinárodní konference. 2001.
Frömel K. Didaktické přístupy k tělesnému zatěžování žáků základních a středních škol (vybrané determinanty, koreláty a východiska). Kinantropologické dny MUDr. V. Soulka - Optimální působení tělesné zátěže. 2001.
Vašendová J., Frömel K., Krapková J. Estetické aspekty vyučovacích jednotek ve školní tělesné výchově dívek. Sborník příspěvků seminářů Pedagogické kinantropologie. 2001.
Frömel K., Vašendová J., Górna K. Eticko-vědecké aspekty pedagogické kinantropologie. Metodologie, výzkum a prezence. Sborník ze semináře České kinantropologické společnosti Pedagogická kinantropologie 2001. 2001.
Vašendová J., Valouch V., Frömel K. Extrémní zatížení ve vyučovacích jednotkách tělesné výchovy děvčat. Efekty pohybového zatížení v edukačním prostředí tělesné výchovy a sportu. 2001.
Vašendová J., Frömel K., Wykrat J., Juličková D. Individualisation in Physical Education lessons of gymnastics. In Slezynski J. (Eds.) Efekty ksztalcenia i wychowania fizycznego w kulturze fizycnej. 2001.
Sigmund E., Neuls F., Frömel K. Jsou žáci pohybově aktivnější ve školní tělesné výchově také pohybově aktivnější ve volném čase? In Tomajko D. (Eds.) Efekty pohybového zatížení v edukačním prostředí tělesné výchovy a sportu. 2001.
Sigmund E., Neusl F., Frömel K. Jsou žáci pohybově aktivnější ve školní tělesné výchově také pohybově aktivnější ve volném čase? Sborník referátů z 3. mezinárodního vědeckého semináře "Efekty pohybového zatížení v edukačním prostředí tělesné výchovy a sportu. 2001.
Novosad J., Frömel K., Chytil J. Monitorování pohybové aktivity pomocí třídimenzionálního akcelerometru TriTrac-R3D. Sborník příspěvků seminářů Pedagogické kinantropologie. 2001.
Chytil J., Novosad J., Frömel K. Možnosti využití ergometru tritrac-R3D v tělovýchovné praxi. Sborník referátů z 3. mezinárodního vědeckého semináře Efekty pohybového zatížení v edukačním prostředí tělesné výchovy a sportu. 2001.
Svozil Z., Vašendová J., Frömel K., Górna K. New Trends in Learning Procedures in School Physical Education. In Slezynski J. (Eds.) Efekty ksztalcenia i wychowania fizycznego w kulturze fizycznej. 2001.
Neuls F., Sigmund E., Frömel K. Pohybová aktivita studentů Gymnázia v Poličce - kvantitativně kavantitaivní pohled. Sborník ze semináře pedagogické kinantropologie České kinantropologické společnosti Pedagogická kinantropologie 2001. 2001.
Klimtová H., Frömel K., Sigmund E. Pohybová aktivita žáků sportovní třídy. Soubor referátů z mezinárodní konference pořádané Katedrou tělesné kultury Pedagogické fakulty MU Role tělesné výchovy a sportu v transformujících se zemích středoevropského regionu. 2001.
Sigmund E., Frömel K., Klimtová H., Tomik R. Pohybová aktivita žáků sportovních tříd druhého stupně základních škol. Sport v České republice na začátku nového tisíciletí: sborník příspěvků národní konference. Díl 1. 2001.
Sigmund E., Frömel K., Klimtová H., Tomik R. Pohybová aktivita žáků sportovních tříd druhého stupně základních škol [Abstract]. Národní konference Sport v České republice na začátku nového tisíciletí: sborník abstraktů. 2001.
Neuls F., Frömel K., Sigmund E., Zábranská K. Pohybová aktivita 12-13letých volejbalistek v extrémním a habituálním týdenním pohybovém režimu. Sport v České republice na začátku nového tisíciletí: sborník příspěvků národní konference. Díl 1. 2001.
Frömel K., Górna K., Svozil Z. Pohybové zatížení v současných didaktických modelech a trendech školní tělesné výchovy [Abstract]. Sborník referátů z 3. mezinárodního vědeckého semináře Efekty pohybového zatížení v edukačním prostředí tělesné výchovy a sportu. 2001.
Sigmund E., Novák M., Neuls F., Frömel K. Pohybový profil školy v přírodě 15-letých žáků severočeského regionu ve srovnání s jejich běžnou týdenní pohybovou aktivitou. Kinantropologické dny MUDr. V. Soulka - Optimální působení tělesné zátěže. 2001.
Vašendová J., Frömel K. Problematika anglicko-české terminologie v pedagogické kinantropologii. Sborník ze semináře pedagogické kinantropologie České kinantropologické společnosti Pedagogická kinantropologie 2001. 2001.
Novosad J., Frömel K., Sigmund E. Přístupy k monitorování pohybové aktivity. Sport v České republice na začátku nového tisíciletí: sborník příspěvků národní konference. Díl 2. 2001.
Sigmund E., Frömel K., Neuls F., Novosad J. Relation between physical activity, physical education lessons, body weight and sports preferences in youth aged 14-16. Pohyb a zdraví : sborník z 2. mezinárodní konference. 2001.
Vašendová J., Frömel K., Sigmund E. Reliability of accelerometer Caltrac, pedometer Omron a heart rate monitor Polar in aesthetically oriented girls' physical education classes. Pohyb a zdraví : sborník z 2. mezinárodní konference. 2001.
Vašendová J., Svozil Z., Frömel K. Sociální dimenze ve vyučovacím procesu tělesné výchovy. In Tilinger P., Perič T. (Eds.) Sport v České republice na začátku nového tisíciletí: sborník příspěvků národní konference. Díl 1. 2001.
Vašendová J., Svozil Z., Frömel K. Sociální dimenze ve vyučovacím procesu tělesné výchovy [Abstract]. In Tilinger P., Perič T. (Eds.) Sport v České republice na začátku nového tisíciletí - Souhrny příspěvků národní konference. 2001.
Vašendová J., Frömel K., Zíková Z. Tanec ve školní tělesné výchově na středních školách. Sborník příspěvků seminářů Pedagogické kinantropologie. 2001.
Frömel K. Tělesná výchova a sport v systému vzdělávání a výchovy v počátku tisíciletí. Sport v České republice na začátku nového tisíciletí: sborník příspěvků národní konference. Díl 1. 2001.
Zíková Z., Frömel K. Teorie genetického učení v didaktické struktuře. Sborník příspěvků seminářů Pedagogické kinantropologie. 2001.
Novosad J., Frömel K., Sigmund E. The use of TriTrac-R3D accelerometer for research and education at the faculty of physical culture. Efekty ksztalcenia i wychowania w kulturze fizycznej. 2001.
Svozil Z., Frömel K., Vašendová J. Trendy a rozpory v profesní přípravě učitele. Sborník příspěvků seminářů Pedagogické kinantropologie. 2001.
Neuls F., Frömel K. Triangulace ve výzkumu pohybové aktivity. Pohyb a zdraví : sborník z 2. mezinárodní konference. 2001.
Neuls F., Frömel K., Sigmund E., Novosad J., Groffik D. Vliv tělovýchovné a sportovní organizovanosti na pohybvou aktivitu dětí a mládeže. Hromadné pohybové aktivity v národních programech sportu pro všechny. 2001.
Neuls F., Viktorjeník D., Frömel K., Sigmund E. Vybrané aspekty činnosti tříd s rozšířenou výukou tělesné výchovy zaměřených na plavání. Pohyb a zdraví : sborník z 2. mezinárodní konference. 2001.
Sigmund E., Neuls F., Novosad J., Frömel K. Základní techniky monitorování pohybové aktivity. Sborník ze semináře pedagogické kinantropologie České kinantropologické společnosti Pedagogická kinantropologie 2001. 2001.
Frömel K. Zvlášnosti prezentace výsledků kvalitativního výzkumu v pedagogické kinantropologii. Sborník příspěvků seminářů Pedagogické kinantropologie. 2001.
Sigmund E., Vašendová J., Neuls F., Frömel K., Skalik K. Correlates of physical activity in 11-12-years-old children. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica. 2000.
Frömel K. Metodologické a etické problémy kinantropologie. In Horák S., Neuls F. (Eds.) Katedra kinantropologie - vědecký seminář. 2000.
Novosad J., Frömel K., Vašendová J., Sigmund E. Optimal level of Physical Activity. Basis of successful motor learning. In Koszczyc T. (Eds.) Transfer w procesie wychowania fizycznego. 2000.
Klimtová H., Frömel K., Sigmund E. Pohybová aktivita 11 - 12 letých chlapců sportovních a standardních tříd. Zborník z medzinarodnej vedeckej konferencie Motorika detí predškolského a mladšieho školského veku. 2000.
Vašendová J., Frömel K., Zíková Z. Tanec ve školní tělesné výchově na středních školách. Sborník příspěvků seminářů Pedagogické kinantropologie. 2000.
Neuls F., Frömel K., Sigmund E., Novosad J., Groffik D. The influence of organized physical activity on physical activity level of children and youth. Mass motion activities in the national programs of sport for all - book of abstract. 2000.
Frömel K., Vašendová J., Sigmund E., Novosad J., Rajmund T. Transfer between physical activity at school and after-school. In Koszczyc T. (Eds.) Transfer w procesie wychowania fizycznego. 2000.
Sigmund E., Frömel K., Klimtová H. Týdenní pohybová aktivita a sportovní zájmy dětí olomouckého, opavského a ostravského regionu. Pedagogická kinantropologie 2000. 2000.
Vašendová J., Zíková Z., Lehnert M., Frömel K. Volejbal v pohybových aktivitách dívek na základních a středních školách. Sborník ze 4. mezinárodní konference Hry v programech tělovýchovných procesů. 2000.
Vašendová J., Frömel K., Sigmund E., Novosad J., Tomik R. Vztah mezi školní a mimoškolní pohybovou aktivitou. Pedagogická kinantropologie '99. 2000.
Novosad J., Frömel K., Svozil Z., Chytil J. Diagnostika vyučovací jednotky v novém pojetí tělesné výchovy. Pedagogická diagnostika '97 : sborník referátů z mezinárodní konference. 1998.
KNIHA - CELEK
Cuberek R., Gába A., Svoboda Z., Pelclová J., Chmelík F., Lehnert M., Šafář M., Frömel K. Chůze v životě žen se sedavým zaměstnáním. 2014.
Frömel K. Kompendium psaní a publikování v kinantropologii. Kompendium psaní a publikování v kinantropologii. 2002.
Frömel K., Doleží M., Frömel H., Gajda V., Klimtová H., Kovářová J., Langer F. Třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy v systému výchovy a vzdělání. Třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy v systému výchovy a vzdělání. 2002.
Šopková J., Formánková S., Frömel K. Programované učební postupy v akrobacii. Programované učební postupy v akrobacii. 2001.
KAPITOLA V KNIZE
Mitáš J., Frömel K. Case study from Eastern Europe: Physical activity in the Czech Republic - a society in transformation. In Siefken K., Ramirez Varela A., Waqanivalu T., Schulenkorf N. (Eds.) Physical Activity in Low- and Middle-Income Countries. 2022.
Skalik K., Polechoński J., Frömel K. Pozytywne emocje a aktywność fizyczna 14-15 letnich dziewcząt i chłopców w lekcjach wychowania fizycznego. In Polechoński J., Skalik K. (Eds.) Współczesne problemy wychowania fizycznego część 4. 2021.
Groffik D., Górna-Łukasik K., Frömel K., Šafář M. Stres szkolny a dzienna aktywność fizyczna uczniów. In Polechoński J., Skalik K. (Eds.) Współczesne problemy wychowania fizycznego część 4. 2021.
Groffik D., Frömel K., Žatka R. Rola szkoły w zwiększaniu całodziennej aktywności fizycznej. Współczesne problemy wychowania fizycznego.Cz.3. 2019.
Skalik K., Groffik D., Frömel K. Ewaluacja podstawa jakościowych zmian w prowadzeniu lekcji wychowania fizycznego. In Skalik K., Polechoński J. (Eds.) Współczesne problémy wychowania fizycznego. 2014.
Groffik D., Frömel K., Skalik K. Współczesne trendy w diagnozowaniu aktywności fizycznej młodzieży. In Skalik K., Polechoński J. (Eds.) Współczesne problémy wychowania fizycznego. 2014.
Groffik D., Frömel K., Sigmund E., Zajac-Gawlak I. Diagnoza szkolnej aktywności fizycznej dzieci w wieku 9-10 lat. Aktywność ruchowa ludzi w różnym wieku. 2011.
Vašíčková J., Frömel K. Healthy and active lifestyle of Czech adolescents: Ideas for changes in PE curriculum. In Labudová J., Antala B. (Eds.) Healthy active life style and physical education. 2011.
Chmelík F., Frömel K., KŘEN F. Využití internetové systému indares pro výzkumné účely. Zdravotní benefity pohybových aktivit: monitorování, intervence, evaluace. 2011.
Groffik D., Frömel K., Zajac-Gawlak I., Polechonski J. Możliwości zwiekszania aktywności fizycznej wśród mlodzieży szkól ponadgimnazjalnych z wykorzystaniem krokomierza. In . (Eds.) Aktywność ruchowa ludzi w róznym wieku. 2010.
Groffik D., Frömel K. New Applicatons for Encouraging Fitness. In Duncan MJ., Lyons M. (Eds.) Trends in Human Performance Research. 2010.
Groffik D., Górna-Lukasik K., Frömel K. Aktywność ruchowa studentów AWF - nowa koncepcja ksztalcenia w uczelniach wyzszych. Aktywność ruchowa ludzi w róznym wieku. 2009.
Groffik D., Frömel K., Skalik K., Wasowicz W. Czterotygodniowy monitoring aktywności ruchowej mlodziezy szul ponadgimnazjalnych. Aktywność ruchowa ludzi w róznym wieku. 2009.
Svozil Z., Bartoszewicz R., Chmelík F., Frömel K. The practical preparation of students in Wroclaw and in Olomouc to realization the pedagogical problems in the physical education lessons. In Koszczyc T., Lewandowski M., Starościak W. (Eds.) Wychowanie i ksztaľcenie w reformowanej szkole. 2004.
ABSTRAKT
Jakubec L., Frömel K., Petr V. Life satisfaction and physical activity in adolescents. Journal of Physical Activity & Health. 2018.
Dygrýn J., Rubín L., Vorlíček M., Hodonská J., Frömel K. Levels and patterns of objectively measured physical activity volume and intensity distribution in Czech adolescents. Abstract book for the ISBNPA 2017 Annual Meeting. 2017.
Dygrýn J., Mitáš J., Frömel K. Active transport: Youths and adults in different types of built environment in Czech Republic. Journal of Science and Medicine in Sport. 2012.
Mitáš J., Frömel K., Nykodým J., Řepka E., Bláha L., Suchomel A., Horák S., Feltlová D., Fojtík I., Valach P. Physical activity of adult Czech population in perceived neighbourhood environments – National cross-sectional study. Journal of Science and Medicine in Sport. 2012.
Cuberek R., Frömel K., Skalik K. A Comparison of Two Step-Based Techniques: The Assessment of Free-Living Physical Activity of Adolescents. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica. 2010.
Chmelík F., Frömel K., Nováková Lokvencová P., Řepka E. Active transport to school in Czech high school students. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica. 2010.
Nováková Lokvencová P., Frömel K., Chmelík F. Differences in PA during recesses at school in high school girls and boys. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica. 2010.
Vašíčková J., Frömel K. Attitude to physically active lifestyle: PE curriculum for adolescents. Book of Abstracts. 2009.
Miklánková L., Elfmark M., Sigmund E., Mitáš J., Frömel K. Changes in kinetic regime children in context obligatory school attendance. In Harada T., Krejčí M., Repko M., Švejda G. (Eds.) Health Education and Quality of LIfe II. 2009.
Frömel K., Vašíčková J., Stelzer J., Kurimai S. Multidimensional diagnostics and assessment in physical education. In Slančová T. (Eds.) Acta Facultatis exercitationis corporis universitatis Presoviensis. 2009.
Sigmundová D., Sigmund E., Mitáš J., Frömel K. The relation between the environment and daily steps of the residents in Czech regional towns. European Journal of Public Health. 2009.
Miklánková L., Elfmark M., Sigmund E., Mitáš J., Frömel K. Walking in the weekly kinetics regime of children at primary school. Sport a kvalita života 2009. 2009.
Mitáš J., Frömel K. A coordinated approach to research on physical activity and the environment in Central Europe. 10th international congress of behavioral medicine. 2008.
Chmelík F., Frömel K., Křen F., Stelzer J., Engelová L., Kudláček M., Mitáš J. Can online self-graphing help to increase physical activity level? 1st annual conference of HEPA Europe: Programme & abstracts. 2008.
Chmelík F., Frömel K., Mitáš J., Sigmund E., Pelclová J., Vašíčková J. Different correlates of walking in adult inhabitants of the Czech Republic on weekdays and at weekends. 1st annual conference of HEPA Europe: Programme & abstracts. 2008.
Sigmund E., Mitáš J., Sigmundová D., Frömel K. Lifestyle correlates of physical activity in random samples of Czech adults [abstract]. 2nd ICPAPH international congress on physical activity and public health. 2008.
Sigmund E., De Ste Croix M., Sigmundová D., Mitáš J. Monitoring of physical activity using accelerometers and pedometers and possibility to change physical activity behavior using individualized feedback [abstract]. In Frömel K., Bussmann J., Horemans H., Hurkmans H. (Eds.) International conference on ambulatory monitoring of physical activity and movement. 2008.
Mitáš J., Frömel K., Horák S., Dygrýn J. Physical activity and the environment factors in different neighborhoods in Olomouc city: Pilot IPEN study results. International congress on physical activity and public health. 2008.
Chmelík F., Frömel K., Sigmundová D. Physical activity in youth in the Czech Republic: Correlates of walking. 2nd ICPAPH - International congress on physical activity and public health. 2008.
Pelclová J., Frömel K., Sigmundová D., Chmelík F., Pelcl M. Variability of year-round physical activity in high school girls. 2nd ICPAPH international congress on physical activity and public health. 2008.
Mitáš J., Sigmund E., Frömel K., Pelclová J., Chmelík F. ActiPA2006: How to process physical activity data from ActiGraph? Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica. 2007.
Chmelík F., Frömel K., Bláha L., Feltlová D., Fojtík I., Horák S., Klobouk T., Kudláček V., Ludva P., Lukavská M., Mitáš J., Neuls F., Nykodým J., Pelclová J., Ryba J., Řepka E., Sigmund E., Sigmundová D., Suchomel A., Šebrle Z., Vojtík J. Differences in FITT characteristics of physical activity in Czech smokers and non-smokers. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica. 2007.
Sigmund E., Sigmundová D., Mitáš J., Miklánková L., Frömel K. Is the commencement of school attendance associated with a significant decline in physical activity of children? European Journal of Public Health. 2007.
Mitáš J., Frömel K., Létal A., Nykodým J., Henriksen H. Physical Activity and the Lifestyle of the 15-16 years old students in different locations. In Merkus S., Lien N. (Eds.) Sixth annual conference of the International society of behavioral nutrition and physical activity (ISBNPA). 2007.
Frömel K., Nykodým J., Mitáš J. Physical inactivity of students aged 14?15 with regard to place of living and school environment. In Karásková V. (Eds.) Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica. 2007.
Miklánková L., Sigmund E., Frömel K. Pohybový režim 6-10letých dětí. In Blahutková M. (Eds.) Sport a kvalita života 2007. 2007.
Neuls F., Frömel K. Smoking and physical activity in 15-to-18-year-old Czech adolescent girls. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica. 2007.
Sigmund E., Mitáš J., Kudláček M., Frömel K. Stability of physical activity preferences survey in physical education students aged 21-24 [abstract]. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica. 2007.
Frömel K. Structure of PA in 25-69 year-old population in the Czech Republic [Abstract]. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica. 2007.
Pelclová J., Frömel K., Sigmundová D., Kudláček M. The relationship between neighborhood environment, demographic variables, and physical activity level in Czech high school students. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica. 2007.
Sigmund E., Frömel K., Sallis J. The reliability of the long and short IPAQ forms in Czech youth aged 15-24y [Abstract]. Medicine and Science in Sport and Exercise. 2007.
Mitáš J., Frömel K. The unemployment rate and the obesity in the Czech Republic [Abstract]. In Atkinson R., Maconald I. (Eds.) International Journal of Obesity. 2007.
Mitáš J., Frömel K., Pelclová J. Does the ownership of a car or a bicycle influence physical activity of the Czech Republic inhabitants? [Abstract]. International Congress on Physical Activity and Public Health. 2006.
Mitáš J., Frömel K., Šlachta R. Specific approach to the monitoring of physical activity and the lifestyle in the Czech Republic [Abstract]. 2nd annual meeting of HEPA Europe UKK institute for health promotion research. 2006.
Chmelík F., Frömel K. The type of residence and its influence on physical activity of the Czech Republic population [Abstract]. International congress on physical activity and public health. 2006.
PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Mitáš J., Rubín L., Nykodým J., Řepka E., Feltlová D., Suchomel A., Bláha L., Valach P., Klimtová H., Racek O., Schuster J., Frömel K. City center or outskirts? Where are the Czech adolescent active. 2019.
Chmelík F., Šafář M., Jakubec L., Svozil Z., Frömel K. Physical activity of adolescents at risk of depressive symptoms. 2019.
Mitáš J., Rubín L., Nykodým J., Řepka E., Feltlová D., Suchomel A., Bláha L., Valach P., Klimtová H., Racek O., Schuster J., Frömel K. Physical activity of Czech adolescents in various environments. 2019.
Mitáš J., Jiří N., Emil Ř., Dana F., Aleš S., Ladislav B., Petr V., Hana K., Dygrýn J., Rubín L., Vorlíček M., Frömel K. Built environment and physical activity in Czech adolescents. 2017.
Mitáš J., Jiří N., Emil Ř., Dana F., Petr V., Ladislav B., Aleš S., Hana K., Frömel K. Neighborhood walkability and physical activity in Czech adolescents national study. 2017.
Vašíčková J., Svozil Z., Frömel K., Chmelík F. Trends in assessment of school physical education lessons by pupils: 2002-2016. 2017.
Vorlíček M., Mitáš J., Dygrýn J., Rubín L., Frömel K. Are adolescents in Olomouc more active in home or in school environment? 2015.
Kudláček M., Frömel K., Jakubec L., Šimůnek A., Groffik D. Compensation of school mental load through physical activity in adolescents on weekends. 2015.
Kudláček M., Frömel K., Jakubec L., Šimůnek A., Groffik D. Weekends compensation of school mental load through physical activity in adolescents. 2015.
Jakubec L., Groffik D., Frömel K., Chmelík F. Vigorous physical activity in the daily physical activity of adolescents. 2013.
Frömel K., Vašíčková J. Pohybová aktivita v životním stylu mládeže. 2011.
Neuls F., Frömel K. Physical activity and inactivity of the Czech adolescent girls aged 15 to 18 (selected aspects). Německo-české symposium sportovních věd. 2007.
Neuls F., Frömel K. Smoking and physical activity in 15-to-18-year-old Czech adolescent girls. Movement and health 2007: 5th international conference. 2007.
Frömel K. Ocena lekcji wychowania fizycznego w odczuciu ucznióv prezentujacych rózby poziom zaangazowania w jej realizacji. XII konferencja naukowa Efekty ksztalcenia i wychowania w kulturze fizycznej. 2006.
Frömel K. Pohybové zatížení mládeže České republiky. Efekty pohybového zatížení v edukačním prostředí tělesné výchovy a sportu. 2004.
Frömel K. Trendy rozvoje školní tělesné výchovy a sportu v mezinárodním kontextu. Telesná výchova a šport v treťom tisícročí. 2003.
Frömel K. Týdenní pohybová aktivita studentek Valdosta State University a Univerzity Palackého. In Ružbarský P.. (Eds.) Telesná výchova a šport v treťom tisícročí. 2003.
Frömel K. Vztah mezi pohybovou aktivitou a kouřením u obyvatel České republiky. Seminář katedry kinantropologie. 2003.
Frömel K. Celosvětová iniciativa zjišťování stavu pohybové aktivity dospělých. Vědecký seminář katedry kinantropologie. 2002.
Frömel K. Charakteristika tělesného a psychického zatížení dětí ve vyučovacích a tréninkových jednotkách. 4. mezinárodní vědecký seminář Efekty pohybového zatížení v edukačním prostředí tělesné výchovy a sportu. 2002.
Lehnert M., Frömel K., Novosad J. Možnosti efektivizace sportovní přípravy mládeže ve sportovních hrách. 2. vedecký seminár Aktuálne problémy vyučovania pohybových a športových hier. 2002.
Frömel K. Reforma školského systému a dalšího vzdělávání učitelů v Polsku. Účast na konferenci Pedagogická Kinantropologie 2002. 2002.
Frömel K., Svozil Z., Górna K. Školní tělesná výchova v integrující se vzdělávací soustavě. In Dobrý L., Souček O. (Eds.) Účast na konferenci Pedagogická kinantropologie. 2002.
Frömel K. Aktywność fizyczna dzieci i mloziezy. Konferencja naukowa Tradycje i wspólczesność kultury fizycznej. 2001.
Frömel K. Eticko-vědecké aspekty pedagogické kinantropologie. Metodologie, výzkum a prezentace. Pedagogická kinantropologie 2001: mezinárodní konference. 2001.
Frömel K. Integration process in further development of physical education. Hlavní referát na mezinárodní vědecké konferenci Integration in physical eduction process. 2001.
Frömel K. Monitorování pohybové aktivity - tance (pro učitele sportovních tříd). Přednáška na konferenci Těloolomouc. 2001.
Frömel K. Problematika sportovních tříd. Přednáška na konferenci Těloolomouc. 2001.
Frömel K. Přístupy k monitorování pohybové aktivity. Přednáška na konferenci Sport v České republice na začátku nového tisíciletí. 2001.
Frömel K. Současné přístupy k měření a vyhodnocování pohybové aktivity. Příspěvek na semináři Pedagogické kinantropologie s mezinárodní účastí. 2001.
Frömel K. Tělesná výchova a sport v systému vzdělávání a výchovy v počátku tisíciletí. Hlavní referát v sekci Škola, mládež, sport na národní konferenci s mezinárodní účastí Sport v České republice na začátku nového tisíciletí. 2001.
Frömel K. Transformace školní tělesné výchovy a další vzdělávání učitelů v Polsku. Příspěvek na semináři Pedagogické kinantropologie s mezinárodní účastí. 2001.
Groffik D., Frömel K., Sigmund E. Aktywnošč ruchowa dzieci w wieku 6-7 lat. Referát na mezinárodní konferenci "Efekty ksztalcenia i wychowania w kulturze fizycznej". 2000.
Frömel K. Didaktické přístupy k tělesnému zatěžování žáků základních a středních škol (Vybrané determinanty, koreláty a východiska). Referát na vědecké konferenci s mezinárodní účastí Kinantropologické dny MUDr. V. Soulka - Optimální působení tělesné zátěže. 2000.
Lehnert M., Frömel K., Novosad J. Efektivizace přípravy sportovců (vybrané aspekty). Sportovní hry - trénink, výzkum, perspektivy. 2000.
Frömel K., Vašendová J., Górna K. Etickovědecké aspekty pedagogické kinantropologie (metodologie, výzkumu a prezentace). Příspěvek na semináři Sekce pedagogické kinantropologie. 2000.
Vašendová J., Valouch V., Frömel K. Extrémní zatížení ve vyučovacích jednotkách tělesné výchovy děvčat. Příspěvek na mezinárodním vědeckém semináři "Efekty pohybového zatížení v edukačním prostředí tělesné výchovy a sportu. 2000.
Vašendová J., Frömel K., Wykrat J., Juličková D. Individualisation in Physical Education lessons of gymnastics. Individualisation in Physical Education lessons of gymnastics. 2000.
Sigmund E., Neuls F., Frömel K. Jsou žáci pohybově aktivnější ve školní tělesné výchově také pohybově aktivnější ve volném čase? Příspěvek na mezinárodním vědeckém semináři Efekty pohybového zatížení v edukačním prostředí tělesné výchovy a sportu. 2000.
Frömel K. Metodologické a etické problémy kinantropologie. Referát na vědeckém semináři katedry kinantropologie. 2000.
Novosad J., Frömel K., Chytil J. Monitorování pohybové aktivity pomocí třídemenzionálního akcelerometru TriTrac-R3D. Příspěvek na mezinárodním vědeckém semináři Sekce pedagogické kinantropologie. 2000.
Chytil J., Novosad J., Frömel K. Možnosti využití ergometru tritrac-R3D v tělovýchovné praxi. Referát na mezinárodním vědeckém semináři Efekty pohybového zatížení v edukačním prostředí tělesné výchovy a sportu. 2000.
Svozil Z., Vašendová J., Frömel K., Górna K. New Trends in Learning Procedures in School Physical Education. Příspěvek na mezinárodní konferenci "Efekty ksztalcenia i wychowania fizycznego w kulturze fizycznej. 2000.
Neuls F., Sigmund E., Frömel K., Procházka J. Pohybová aktivita studentů Gymnázia v Poličce - kvantitativně kvalitativní pohled. Příspěvek na semináři Pedagogická kinantropologie 99. 2000.
Klimtová H., Frömel K., Sigmund E. Pohybová aktivita 11 - 12 letých chlapců sportovních a standardních tříd. Příspěvek na mezinárodní konferenci Motorika detí predškolského a mladšieho školského veku. 2000.
Frömel K., Górna K., Svozil Z. Pohybové zatížení v současných didaktických modelech a trendech školní tělesné výchovy. Referát na mezinárodním vědeckém semináři Efekty pohybového zatížení v edukačním prostředí tělesné výchovy a sportu. 2000.
Sigmund E., Novák M., Neuls F., Frömel K. Pohybový profil školy v přírodě 15-letých žáků severočeského regionu ve srovnání s jejich běžnou týdenní pohybovou aktiavitou. Příspěvek na vědecké konferenci s mezinárodní účastí Kinantropologické dny MUDr. V. Soulka - Optimální působení tělesné zátěžě. 2000.
Vašendová J., Frömel K. Problematika anglicko-české terminologie v pedagogické kinantropologii. Příspěvek na semináři Sekce pedagogické kinantropologie. 2000.
Vašendová J., Frömel K., Zíková Z. Tanec ve školní tělesné výchově na středních školách. Příspěvek na mezinárodním vědeckém semináři Sekce pedagogické kinantropologie. 2000.
Zíková Z., Frömel K. Teorie genetického učení v didaktické struktuře. Příspěvek na mezinárodním vědeckém semináři Sekce pedagogické kinantropologie. 2000.
Novosad J., Frömel K., Sigmund E. The use of TriTrac-R3D accelerometer for research and education at the Faculty of physical culture, Palacky University. Příspěvek na mezinárodní konferenci Efekty ksztalcenia i wychowania w kulturze fizycznej. 2000.
Neuls F., Frömel K., Sigmund E., Novosad J., Groffik D. Vliv tělovýchovné a sportovní organizovanosti na pohybovou aktivitu dětí a mládeže. Příspěvek na mezinárodní konferenci Hromadné pohybové aktivity v národních programech sportu pro všechny. 2000.
Novosad J., Frömel K. Využití tritraku ve výzkumu a výuce studujících telesné výchovy. Referát na mezinárodní konferenci "Efekty ksztalcenia i wychowania w kulturze fizycznej". 2000.
Sigmund E., Frömel K., Klimtová H. Základní techniky monitorování pohybové aktivity. Příspěvek na semináři Pedagogická kinantropologie 99. 2000.
Frömel K. Zvláštnosti prezentace výsledků kvalitativního výzkumu v pedagogické kinantropologii. Příspěvek na mezinárodním vědeckém semináři Sekce pedagogické kinantropologie. 2000.
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
Mužík V., Miklánková L., Frömel K. Tělesná výchova na 1. stupni škol. 2012.
AUDIOVIZUÁLNÍ MATERIÁL
Sigmund E., Zacpal J., Sklenář V., Frömel K. New approach to evaluation of IPAQ questionnaire physical activity data: Formal concept analysis theory. In Vaverka F. (Eds.) Movement and health, 4th international conference: Proceedings. 2005.
ELEKTRONICKÁ PREZENTACE
Sigmundová D., Frömel K., Sigmund E. Age-related decline in youth physical activity. In Vaverka F. (Eds.) Movement and Health. Proceedings of 4th international conference. 2005.
Sigmund E., Frömel K., Sigmundová D., Skalik K., Sallis J. Contribution of physical education and organized sport to weekly physical activity. In Vaverka F. (Eds.) Movement and Health. Proceedings of 4th international conference. 2005.
Chmelík F., Frömel K., Vašíčková Z. Mezipředmětová integrace tělesné výchovy a cizích jazyků. In Süss V., Mužík V., Marvanová Z. (Eds.) Sborník z vědeckého semináře pedagogické kinantropologie - Svatoňova Stráž 2005. 2005.
Frömel K., Bláha L., Feltlová D., Fojtík I., Hájek J., Horák S., Klobouk T., Kudláček V., Ludva P., Lukavská M., Mitáš J., Neuls F., Nykodým J., Pelclová J., Ryba J., Řepka E., Sigmund E., Sigmundová D., Suchomel A., Ševele Z. Pedagogicko kinantropologický výzkum z hlediska výzkumných záměrů. In Süss V., Mužík V., Marvanová Z. (Eds.) Sborník z vědeckého semináře pedagogické kinantropologie - Svatoňova Stráž 2005. 2005.
Frömel K., Bláha L., Feltlová D., Fojtík I., Hájek J., Horák S., Klobouk T., Kudláček V., Ludva P., Lukavská M., Mitáš J., Neuls F., Nykodým J., Pelclová J., Ryba J., Řepka E., Sigmund E., Sigmundová D., Suchomel A., Šebrle Z. Physical activity and life conditions of the Czech Republic population aged 15-69. In Vaverka F. (Eds.) Movement and Health. Proceedings of 4th international conference. 2005.
Pelclová J., Frömel K., Sigmund E., Skalik K. Physical activity of girls in dance physical education lessons. In Vaverka F. (Eds.) Movement and Health. Proceedings of 4th international conference. 2005.
Kudláček M., Frömel K., Kudláček V., Mitáš J., Sigmundová D. Pohybová aktivita v životním stylu vysokoškoláků. In Süss V., Mužík V., Marvanová Z. (Eds.) Sborník z vědeckého semináře pedagogické kinantropologie - Svatoňova Stráž 2005. 2005.
Mitáš J., Frömel K., Skalik K. School PE improvement: What do pupils think about it? In Vaverka F. (Eds.) Movement and Health. Proceedings of 4th international conference. 2005.
Chytilová L., Frömel K., Chytil J. Výsledky monitorování pohybové aktivity a jejich statistické zpracování. In Dobrý L., Süss V., Čechovská I. (Eds.) Sborník ze semináře Svatoňova Stráž. 2004.
SOFTWARE
Chytil J., Frömel K., Nováková Lokvencová P., Chmelík F. IntPA2011 - analýza fyzického a psychického zatížení žáků. 2011.
Chytil J., Frömel K., Chmelík F., Lokvencová P. Program DiferencePAaSF2010. 2010.
Křen F., Nosek M., Cuberek R., Suchomel A., Frömel K., Fical P., Groffik D. Sebehodnocení tělesné zdatnosti pro Indares.com. 2010.
Chytil J., Frömel K. ActiTrainer09 1.0 - analýza pohybové aktivity. offline aplikace. 2009.
Křen F., Chmelík F., Frömel K., Fical P., Vašíčková J., Groffik D., Durkáč P. Dotazník MPAM-R pro Indares.com. online aplikace. 2009.
Křen F., Chmelík F., Frömel K., Fical P., Kudláček M. Dotazníky PPA a IPAQ pro Indares.com. www.indares.com. 2008.
Křen F., Chmelík F., Frömel K., Fical P., Fical J., Kudláček M., Mitáš J. Indares.com - online systém. www.indares.com. 2007.
Chytil J., Frömel K. Program PaTj 1.0 - vyhodnocování monitoringu pohybové aktivity. offline aplikace. 2007.
PROJEKT
Sigmund E., Frömel K. Monitoring pohybových aktivit a inaktivit člověka z hlediska energetického výdeje. GAČr - Grantová agentura České republiky. .
Frömel K., Sigmund E., Hodaň B., Riegerová J., Stejskal P., Válková H., Novosad J., Měkota K., Bouček J., Galuszka J., Fiala M., Bartoszewicz R., Bebčáková V., Górna K., Hrčka J., Sallis J., Schaller H., Stelzer J. Pohybová aktivita v životě člověka. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Česká republika. .
Mitáš J., Frömel K., Dygrýn J., Chmelík F., Vašíčková J., Rubín L., Salonna F. IPEN Adolescent: International Study of Built Environments and Physical Activity. National Institutes of Health. 2012.
Psotta R., Frömel K., Lehnert M., Svozil Z., Jeřábek J., Kraus J., Zelinková O., Hátlová B. Identifikace faktorů vývoje motoriky adolescentů s vývojovou poruchou motorické funkce. 2010.
Frömel K., Mitáš J., Dygrýn J., Chmelík F., Kubíčková L. IPEN: International Study of Built Environment, Physical Activity and Obesity. IPEN: International Study of Built Environment, Physical Activity and Obesity. 2009.
Tomajko D., Válková H., Buben J., Frömel K. Modulové studium-rozšíření aprobace II. stupně základní školy pro střední školy. MŠMT ČR, Program podpory rozvoje učitelských vzdělávacích programů a jiných vzdělávacích aktivit pro rok 2002. 2002.
ZPRÁVA
Frömel K., Sigmund E., Hodaň B., Riegerová J., Stejskal P., Válková H. Pohybová aktivita v životě člověka. Pohybová aktivita v životě člověka [Výzkumný záměr No.: CEZ:J14/98:155100015]. 2005.
Svozil Z., Frömel K. Pedagogická praxe v profesní přípravě učitele. Závěrečná zpráva rozvojového grantu FRVŠ No. FRVŠ 1528/2001. 2002.
Frömel K., Tománek R., Dufková P., Pelclová J., Mitáš J., Másilka D., Neuls F., Šindler D. Tvůrčí činnost studentů v didaktické přípravě učitelů. Výzkumná zpráva Fondu rozvoje vysokých škol No. 1530/2001. 2002.
Frömel K., Bartoszewicz R., Bebčáková V., Dufková P., Górna K., Pelclová J., Ludva P., Koszczyc T., Mitáš J., Skalik K., Svozil Z., Tománek R. Vyšší odpovědnost, aktivita sebehodnocení praktikantů - základ nového pojetí pedagogických praxí. Průběžná zpráva o řešení projektu No. P/19/2001. 2002.
Neuls F., Frömel K., Sigmund E. Využití didaktického servisu ke zkvalitnění edukačního procesu. Výzkumná zpráva Fondu rozvoje vysokých škol No. 1512/2001. 2002.
Vaverka F., Karger J., Frömel K., Rychtecký A., Dvořák F. Koncepce a cíle vědy a výzkumu v TV a sportu. Závěrečná zpráva projektu programu Výzkum pro státní správu. 2001.
Frömel K. Pohybová aktivita v životě člověka. Průběžná výzkumná zpráva za rok 2000, No J14/98:155100015. 2001.
Frömel K. Pohybová aktivita v životě člověka. Průběžná výzkumná zpráva za rok 2000 No J14/98:155100015. 2001.
Frömel K. Třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy v systému výchovy a vzdělávání. Průběžná výzkumná zpráva No LS 20 007]. 2001.
Frömel K. Třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy v systému výchovy a vzdělávání. Průběžná výzkumná zpráva [No LS 20 007]. 2001.
Frömel K., Vašendová J., Sigmund E., Zíková Z., Neuls F., Groffik D. Individualizace didaktického procesu. Závěrečná zpráva No. F739/1999. 2000.
Frömel K. Pohybová aktivita v životě člověka. Průběžná výzkumná zpráva No J14/98:155100015. 2000.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Ph.D. studium na UP

Jméno Fakulta Studijní program Rok ukončení
NOVÁKOVÁ LOKVENCOVÁ FTK Kinantropologie 2013
HUBÁČKOVÁ FTK Kinantropologie 2017
KŘEN FTK Kinantropologie 2021
KUDLÁČEK FTK Kinantropologie 2010
DYGRÝN FTK Kinantropologie 2015
JAKUBEC FTK Kinantropologie 2022
ŠIMŮNEK FTK Kinantropologie 2022
HAMŘÍK FTK Kinantropologie 2014
Seznam obsahuje absolventy úspěšně ukončeného doktorského studia.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)