Mgr. Zuzana Kováčiková, PhD.

Zástupný obrázek
Kontaktní údaje

585636002

Katedra přírodních věd v kinantropologii

Fakulta tělesné kultury

tř. Míru 111 (pracovny pedagogů)

věd. prac. ob. pedagogických

VYBRANÉ PUBLIKACE
Svoboda Z., Bizovská L., Gonosová Z., Linduška P., Kováčiková Z., Vuillerme N. Effect of aging on the association between ankle muscle strength and the control of bipedal stance. PLoS One. 2019. (ČLÁNEK)
ČLÁNEK
Zemková E., Kováčiková Z., Zapletalová L. Is there a relationship between workload and occurrence of back pain and back injuries in athletes? Frontiers in Physiology. 2020.
Kováčiková Z., Neumannová K., Sarvestan J., Zemková E., Janura M. Sit-to-stand test v predikcii rizika pádov u seniorov: aké sú možnosti využitia v klinickej praxi? Prakticky Lekar. 2020.
Kováčiková Z., Janura M., Sarvestan J., Zemková E., Pecho J. Tests revealing age-related changes in the functional performance of physically active older adults. Journal of Physical Education and Sport. 2020.
Kováčiková Z., Sarvestan J., Gonosová Z., Linduška P., Zemková E., Janura M. The association between anthropometric, lower limb strength, and balance variables with 5-repetition sit-to-stand test performance in physically active elderly women. ISOKINETICS AND EXERCISE SCIENCE. 2020.
Kováčiková Z., Zemková E. The effect of agility training performed in the form of competitive exercising on agility performance. RESEARCH QUARTERLY FOR EXERCISE AND SPORT. 2020.
Kováčiková Z., Neumannová K., Rydlová J., Bizovská L., Janura M. The effect of balance training intervention on postural stability in children with asthma. Journal of Asthma. 2018.
Zemková E., Jeleň M., Kováčiková Z., Miklovič P., Svoboda Z., Janura M. Balance performance during perturbed standing is not associated with muscle strength and power in young adults. Journal of Motor Behavior. 2017.
Neumannová K., Kováčiková Z., Zatloukal J., Elfmark M., Rydlová J., Janura M. Respiratory muscle strength in children with mild bronchial asthma disease. Acta Gymnica. 2017.
Zemková E., Kováčiková Z., Jeleň M., Neumannová K., Janura M. Postural and trunk responses to unexpected perturbations depend on the velocity and direction of platform motion. Physiological Research (print). 2016.
Kováčiková Z., Neumannová K., Bizovská L., Rydlová J., Siska M., Janura M. Postural stability in school-age children with mild bronchial asthma disease (a pilot study). Journal of Asthma. 2016.
Svoboda Z., Bizovská L., Kováčiková Z., Kutílek P., Cuberek R., Janura M. Effect of lower limb preference on variability of centre of pressure movement during gait. Acta Gymnica. 2015.
Zemková E., Jeleň M., Kováčiková Z., Ollé G., Vilman T., Hamar D. Reliability and methodological issues of power assessment during chest presses on unstable surface with different weights. Journal of Sports Medicine and Physical Fitness. 2015.
Kováčiková Z., Zemková E., Neumannová K., Jeleň M., Jelen K., Janura M. The role of lateral preference of lower limbs in a postural stabilization task. Neuroendocrinology Letters. 2015.
Kováčiková Z., Svoboda Z., Neumannová K., Bizovská L., Cuberek R., Janura M. Assessment of postural stability in overweight and obese middle-aged women. Acta Gymnica. 2014.
Zemková E., Jeleň M., Kováčiková Z., Ollé G., Vilman T., Hamar D. Enhancement of peak and mean power in concentric phase of resistance exercises. Journal of Strength and Conditioning Research. 2014.
Kováčiková Z., Ořechovská K., Svoboda Z., Janura M. Hodnocení posturální stability pomocí funkčních testů u skupiny transtibiálně amputovaných (pilotní studie). Rehabilitace a fyzikální lékařství. 2014.
Neumannová K., Svoboda Z., Kováčiková Z., Zatloukal J., Procházková M., Janura M. Možnosti využití zátěžového terénního chodeckého testu Incremental Shuttle Walk Test v rehabilitační praxi a klinickém výzkumu u nemocných s respirační dysfunkcí. Rehabilitace a fyzikální lékařství. 2014.
Bizovská L., Svoboda Z., Kutílek P., Janura M., Gába A., Kováčiková Z. Variability of centre of pressure movement during gait in young and middle-aged women. Gait & Posture. 2014.
Zemková E., Jeleň M., Kováčiková Z., Ollé G., Vilman T., Hamar D. Weight lifted and countermovement potentiation of power in the concentric phase of unstable and traditional resistance exercises. Journal of Applied Biomechanics. 2014.
Zemková E., Vilman T., Kováčiková Z., Hamar D. Reaction time in the agility test under simulated competitive and noncompetitive conditions. Journal of Strength and Conditioning Research. 2013.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Kováčiková Z. Pracovná záťaž ako faktor v etiológii bolesti chrbta. In Cepková A., Horvát M. (Eds.) OD VÝSKUMU K PRAXI: Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie o športe. 2019.
Kováčiková Z. Bolesť spodnej časti chrbta ako dôsledok pracovnej záťaže: nedostatky v súčasnej literatúre. In Cepková A., Horváth M. (Eds.) Zborník z medzinárodnej konferencie o športe OD VÝSKUMU K PRAXI. 2018.
Zemková E., Kováčiková Z., Jeleň M., Neumannová K., Janura M. Methodological issues on dynamic posturography specific to the velocity and the displacement of the platform pertubation. In Cepková A., Horvát M. (Eds.) Od výskumu k praxi ve športe: zborník vedeckých prác. 2015.
KNIHA - CELEK
Kováčiková Z., Zapletalová L. Špecifická záťaž ako rizikový faktor bolesti chrbta. 2018.
Neumannová K., Janura M., Kováčiková Z., Svoboda Z., Jakubec L. Analýza chůze u osob s chronickou obstrukční plicní nemocí. 2015.
ABSTRAKT
Bizovská L., Gonosová Z., Kováčiková Z., Linduška P., Svoboda Z., Janura M. Relationship between muscle strength of the lower limbs and local dynamic stability during gait. In Kutílek P., Volf P. (Eds.) Book of abstracts of the 4th International Conference on Movement Analysis. 2019.
Neumannová K., Kováčiková Z., Janura M., Rydlová J. Differences in balance between children with mild asthma and heathy children. European Respiratory Journal. Supplement. 2018.
Bizovská L., Gonosová Z., Kováčiková Z., Linduška P., Svoboda Z., Janura M. Gait variability and symmetry and its relationship to the lower limb muscle strength. In Hlavačka F., Kimijanová J. (Eds.) Abstracts of the 8th International Posture Symposium. 2018.
Svoboda Z., Kováčiková Z., Ořechovská K., Janura M. Balance assessment during drop jump landing in subjects with transtibial amputation. ISPO World Congress 2015: Abstract Book. 2015.
Neumannová K., Koblížek V., Kováčiková Z., Novotná B., Plutinský M., Musilová P., Sobotík O., Hejduk K., Janura M. Daily physical activity in severe chronic obstructive pulmonary disease (COPD) according to new GOLD classification and COPD phenotypes - first results from the Czech Multicentre Research Database of COPD. American Thoracic Society International Conference Abstracts: A55. Recent developments in pulmonary rehabilitation: Broadening the scope. 2015.
Ořechovská K., Svoboda Z., Kováčiková Z., Janura M. Effect of stump parameters on postural stability during stance modification in transtibial amputees. Gait & Posture. 2015.
Kováčiková Z., Neumannová K., Bizovská L., Rydlová J., Janura M. Postural stability in school-age children with mild bronchial asthma disease (a pilot study). American Thoracic Society International Conference Abstracts: B55. Exercise testing and symptom evaluation in chronic respiratory disease. 2015.
Neumannová K., Hobzová M., Kováčiková Z., Sova M., Sovová E., Janura M., Kolek V. Pulmonary rehabilitation treatment as an adjunct therapy in obstructive sleep apnoea syndrome: A randomized controlled trial. American Thoracic Society International Conference Abstracts: B16. New randomised controlled trials in pulmonary rehabilitation. 2015.
Kováčiková Z., Ořechovská K., Janura M., Rosický J. Hodnocení posturální stability u osob s transtibiální amputací. Sborník ze 4. konference ISPO ČR. 2014.
Kováčiková Z., Kolářová B., Svoboda Z., Janura M., Ořechovská K. Lateral reach test and limits of stability in medial-lateral direction in transtibial amputees. Gait & Posture. 2014.
Kováčiková Z., Zemková E., Jeleň M., Vilman T. More profound balance impairment at fast platform shift occurs in lateral than anterior-posterior direction. 1st Clinical Movement Analysis World Conference: Abstract Book. 2014.
Ořechovská K., Svoboda Z., Janura M., Kováčiková Z. Postural stability in transtibial amputees assessed by laboratory and clinical tests. 1st Clinical Movement Analysis World Conference: Abstract Book. 2014.
Ořechovská K., Svoboda Z., Janura M., Kováčiková Z. Postural stability in transtibial amputees assessed by laboratory and clinical tests. 1st Clinical Movement Analysis World Conference: Abstract Book. 2014.
Svoboda Z., Bizovská L., Kováčiková Z., Kutílek P., Cuberek R., Janura M. Variability of centre of pressure movement during gait on preferred and non-preferred limb in young and middle-aged women. 1st Clinical Movement Analysis World Conference: Abstract Book. 2014.
Kováčiková Z., Kolářová B., Svoboda Z., Janura M., Ořechovská K. Lateral reach test and limits of stability in medial-lateral direction in transtibial amputees. 22nd Annual Meeting of ESMAC: Abstracts. 2013.
Neumannová K., Zatloukal J., Šlachtová M., Rydlová J., Kováčiková Z., Dvořáková D., Růžičková M., Jarošová Z. The effect of 4-week pulmonary rehabilitation programme on chest expansion in children with mild bronchial asthma disease. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica. 2013.
PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Bizovská L., Gonosová Z., Kováčiková Z., Linduška P., Svoboda Z., Janura M. Relationship between muscle strength of the lower limbs and local dynamic stability during gait. 2019.
Bizovská L., Svoboda Z., Gonosová Z., Linduška P., Kováčiková Z., Vuillerme N. Relationship between postural stability and the strength of ankle invertors and evertors – the effect of age. 2019.
Kováčiková Z., Zemková E., Bizovská L., Gonosová Z., Linduška P. The effect of age on the association between stair descent balance control and lower limb muscle strength. 2019.
Neumannová K., Kováčiková Z., Janura M., Rýdlová J. Differences in balance between children with mild asthma and healthy children. 2018.
Bizovská L., Gonosová Z., Kováčiková Z., Linduška P., Svoboda Z., Janura M. Gait variability and symmetry and its relationship to the lower limb muscle strength. 2018.
Svoboda Z., Kováčiková Z., Ořechovská K., Janura M. Balance assessment during drop jump landing in subjects with transtibial amputation. 2015.
Kováčiková Z., Neumannová K., Bizovská L., Rydlová J., Janura M. Postural stability in school-age children with mild bronchial asthma disease (a pilot study). 2015.
Neumannová K., Hobzová M., Kováčiková Z., Sova M., Sovová E., Janura M., Kolek V. Pulmonary rehabilitation treatment as an adjunct therapy in obstructive sleep apnoea syndrome: A randomized controlled trial. 2015.
Ořechovská K., Kováčiková Z., Janura M., Rosický J. Hodnocení posturální stability u osob s transtibiální amputací. 2014.
Ořechovská K., Svoboda Z., Janura M., Kováčiková Z. Postural stability in transtibial amputees assessed by laboratory and clinical tests. 2014.
Neumannová K., Zatloukal J., Kováčiková Z., Rydlová J., Jarošová Z. Respiratory muscle strength in asthmatic children. 2014.
Neumannová K., Zatloukal J., Šlachtová M., Rydlová J., Kováčiková Z., Dvořáková D., Růžičková M., Jarošová Z. The effect of 4-week pulmonary rehabilitation programme on chest expansion in children with mild bronchial asthma disease. 2014.
Svoboda Z., Bizovská L., Kováčiková Z., Kutílek P., Cuberek R., Janura M. Variability of centre of pressure movement during gait on preferred and non-preferred limb in young and middle-aged women. 2014.
Svoboda Z., Bizovská L., Kováčiková Z., Kutílek P., Gába A., Janura M. Variability of centre of pressure movement in static and dynamic conditions in middle-age women. 2014.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Jméno Fakulta Studijní program Rok ukončení
Seznam obsahuje absolventy úspěšně ukončeného doktorského studia.