PhDr.Dr. Martin Sigmund, PH.D., DBA

Zástupný obrázek
Kontaktní údaje

585636702

NB Budova center-ACB

Fakulta tělesné kultury

FTK NC budova pedagogů

Věd. prac (VV) pov. vedením AC BALUO

ČLÁNEK
Kalina R., Neoral P., Sigmund M., Gallo J. Arthroscopic superior capsule reconstruction with a long head of the biceps tendon autograft: One-year follow-up results. Acta Chirurgiae Orthopaedicae et Traumatologiae Cechoslovaca. 2023.
Kutáč P., Bunz V., Buzga M., Krajcigr M., Sigmund M. The effect of regular running on body weight and fat tissue of individuals aged 18 to 65. Journal of Physiological Anthropology. 2023.
Kalina R., Melecký D., Neoral P., Gallo J., Sigmund M. Zadní sklon tibie jako rizikový morfologický faktor kolena u náhrady PZV: hodnocení souboru pacientů. Acta Chirurgiae Orthopaedicae et Traumatologiae Cechoslovaca. 2023.
Kutáč P., Bunz V., Sigmund M., Buzga M., Krajcigr M. Changes in the body composition of boys aged 11–18years due to COVID-19 measures in the Czech Republic. BMC PUBLIC HEALTH. 2022.
Kalina R., Fidler E., Béreš M., Zeman P., Sigmund M., Gallo J. Effect of a single dose of tranexamic acid administered during anterior cruciate ligament reconstruction using hamstrings: A randomized clinical study. Acta Chirurgiae Orthopaedicae et Traumatologiae Cechoslovaca. 2021.
Obhlídal M., Neoral P., Holibka R., Gallo J., Sigmund M., Kalina R. Incidence, morphology and clinical significance of Hill-Sachs lesions in shoulder instability - CT scan evaluation of the group of patients. Acta Chirurgiae Orthopaedicae et Traumatologiae Cechoslovaca. 2021.
Turčan P., Procházka M., Pokorný P., Kvintová J., Sigmund M., Sedlatá Jurásková E. Desire for Parenthood and Associated Trends in Czech Lesbian Women. Sexual Medicine. 2020.
Kalina R., Holibka R., Fidler E., Gallo J., Sigmund M. První výsledky a klinické zkušenosti s metodou InternalBrace u lézí LCA. Acta Chirurgiae Orthopaedicae et Traumatologiae Cechoslovaca. 2019.
Prycl D., Sigmund M., Mráz L., Šimek M. Analýza současného stavu MEMS senzorů, návrh a realizace vlastního řešení. Elektrorevue. 2018.
Polakovičová M., Vavák M., Ollé R., Lehnert M., Sigmund M. Vertical jump development in elite adolescent volleyball players: Effects of sex and age. Acta Gymnica. 2018.
Lehnert M., Sigmund M., Lipinska P., Vařeková R., Hroch M., Gonosová Z., Šťastný P., Háp P., Zmijewski P. Training-induced changes in physical performance can be achieved without body mass reduction after eight week of strength and injury prevention oriented programme in volleyball female players. Biology of Sport. 2017.
Kudláček M., Sigmund M., Kvintová J., Junek T. Urban-Rural Contrasts in Attitudes, Motives and Sport Preferences in Adolescents. e-Pedagogium (print). 2017.
Sigmund M., Kutáč P., Kudláček M., Kvintová J., Kohn S., Sigmundová D. Assessment of physical parameters and age of current Canadian-American National Hockey League (NHL) ice hockey players in relation to gaming position and player success. Journal of Physical Education and Sport. 2016.
Sigmund M., Rozsypal R., Kudláček M., Kratochvíl J., Sigmundová D. Influence of one-year sport activities on the changes in morphological parameters and somatotypes in the current junior members of the Czech national whitewater slalom team. Journal of Physical Education and Sport. 2016.
Bělka J., Hůlka K., Weisser R., Šafář M., Sigmund M. Průpravné hry s klouzavou hráčkou v tréninku házené. Studia Kinanthropologica. 2016.
Kvintová J., Sigmund M., Kudláček M., Dostálová I. Selected aspects of lifestyle of active boys in the older school age. e-Pedagogium (print). 2016.
Kvintová J., Sigmund M., Kudláček M., Dostálová I. Subjective evaluation of health and preventive care of the musculoskeletal system among current high school students. e-Pedagogium (print). 2016.
Sigmund M., Sigmundová D., Kvintová J. Basic physical profile of current Czech elite male ice hockey players – reference values. Life Science Journal. 2015.
Dostálová I., Svozil Z., Sigmund M., Kvintová J., Baše J. Evaluation of quality of university education exemplified by the Faculty of Physical Culture, Palacký University, Olomouc. e-Pedagogium (print). 2015.
Sigmund M., Riegerová J., Brychta T., Dostálová I. Somatický stav sportujících chlapců ve věku 7–18 let. Česká antropologie. 2015.
Lehnert M., Šťastný P., Sigmund M., Xaverová Z., Hübnerová B., Kostrzewa M. The effect of combine machine and body weight circuit training for women on muscle strength and body composition. Journal of Physical Education and Sport. 2015.
Sigmund M., Kvintová J., Hanuš R., Bartková L., Hobza V. Achievement motivation and its structure in middle and top managers in the pharmaceutical industry in the Czech Republic. Ekonomika a management. 2014.
Sigmund M., Kvintová J., Pugnerová M., Hřebíčková H. Comparison of live satisfaction and its components in current teachers and selected profession groups. e-Pedagogium (print). 2014.
Klimešová I., Miklánková L., Sigmund M. Souvislost mezi stravovacími návyky a objemem pohybové aktivity u pubescentů. Česká antropologie. 2014.
Dostálová I., Sigmund M., Kvintová J. Theoretical and practical aspects of health physical education in the Czech Republic. e-Pedagogium (print). 2013.
Kvintová J., Sigmund M. Psychosocial aspects of stress in current university students. e-Pedagogium (print). 2012.
Dostálová I., Riegerová J., Přidalová M., Sigmund M. Vliv pohybové aktivity na tělesné složení dívek pubescentního věku. Česká antropologie. 2007.
Sigmund M., Dostálová I. Somatotypy mladých hráčů ledního hokeje s ohledem na herní postavení. Česká antropologie. 2004.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Kvintová J., Sigmund M., Kohn S., Dobešová Cakirpaloglu S. Comparative study of life satisfaction and their components in current University Czech and American students. ICERI2016 Proceedings. 2016.
Kvintová J., Sigmund M., Pugnerová M., Sigmundová D. Selected personality traits, life satisfaction and its components in current female teachers with respect to the length of teaching experience. In . (Eds.) EDULEARN15 Proceedings. 2015.
Sigmund M., Dostálová I. Komparace vybraných antropometrických metod pro určení tělesného složení. In Riegerová J. (Eds.) Diagnostika pohybového systému - metody vyšetření, primární prevence, prostředky pohybové terapie. 2002.
Sigmund M., Dostálová I. Proporcionální biologický věk u sportujících a nesportujících chlapců. In Riegerová J. (Eds.) Diagnostika pohybového systému - metody vyšetření, primární prevence, prostředky pohybové terapie. 2002.
Sigmund M., Dostálová I. Somatotypy mladých hráčů ledního hokeje s ohledem na úroveň herní výkonnosti. In Tomajko D. (Eds.) Sborník referátů 4. mezinárodního semináře - Efekty pohybového zatížení v edukačním prostředí tělesné výchovy a sportu. 2002.
Dostálová I., Sigmund M. Hodnocení tělesné stavby mladých hráček volejbalu. In Válková H., Hanelová Z. (Eds.) Pohyb a zdraví : sborník z 2. mezinárodní konference. 2001.
Dostálová I., Sigmund M. Hodnocení svalových dysbalancí u dětí základních škol v Olomouci. In Svozil Z. (Eds.) Sborník referátů celostátní studentské vědecké konference s mezinárodní účastí v oboru kinantropologie Olomouc 2000. 2000.
Sigmund M., Dostálová I. Morfologické parametry, tělesné složení a somatotyp u vrcholových sportovců různého zaměření. Sborník referátů z celostátní studentské vědecké konference s mezinárodní účastí v oboru kinantropologie Olomouc 2000. 2000.
Sigmund M., Sigmund E. Možnosti kvantifikace pohybové aktivity u mladých hráčů ledního hokeje v týdenním hybituálním režimu. Celostátní studentská vědecká konference s mezinárodní účastí v oboru kinantropologie. 2000.
Sigmund M., Dostálová I. Posouzení morfologicko-funkčního vývoje jedince ve vztahu k intenzivní pohybové činnosti. In Krátoška J. (Eds.) Sborník referátů: Konference Úkoly a problematika antropologie a zdravovědy na pedagogických fakultách, Doktorandská konference Aplikovaná antropologie. 2000.
Dostálová I., Sigmund M. Posouzení svalových funkcí dětí základních olomouckých škol. Diagnostika pohybového systému - metody vyšetření, primární prevence, prostředky pohybové terapie. 2000.
KNIHA - CELEK
Neuls F., Botek M., Valenta M., Klimešová I., Sládečková B., Sigmund M., Krejčí J. Fyziologie pro tělovýchovné obory (vybrané kapitoly, část II.). 2024.
Dostálová I., Sigmund M. Pohybový systém. 2017.
Lehnert M., Botek M., Sigmund M., Smékal D., Šťastný P., Malý T., Háp P., Bělka J., Neuls F. Kondiční trénink. 2014.
Sigmund M., Kvintová J., Šafář M. Vybrané kapitoly z manažerské psychologie. 2014.
ABSTRAKT
Turčan P., Pokorný P., Kvintová J., Sigmund M., Procházka M. Current Desire for Motherhood and its Fulfilment in Czech Lesbian Females. Journal of Sexual Medicine. 2017.
Turčan P., Pokorný P., Kvintová J., Sigmund M., Procházka M. Possibilities of realization and fulfillment of the desire for reproduction in Czech lesbian women. Proceedings of the 17th Annual Congress of the European Society for Sexual Medicine, Copenhagen, Denmark, February 5–7, 2015. 2015.
PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Svozilová Z., Pelclová J., Sigmund M., Hodonská J. PA a SB olomouckých seniorů ve vztahu k organizovaným pohybovým aktivitám. 2018.
Brychta T., Sigmund M., Kvintová J., Brychtová S., Ševčíková J. Subjektivní vnímání kvality života u pacientů s diagnózou diabetes mellitus 2. typu – pilotní studie. 2012.
Sigmund M., Dostálová I. Somatotypy mladých hráčů ledního hokeje s ohledem na herní postavení. Diagnostika pohybového systému - metody vyšetření, primární prevence, prostředky pohybové terapie. 2004.
Sigmund M., Sigmund E. Možnosti kvantifikace pohybové aktivity u mladých hráčů ledního hokeje v týdenním habituálním režimu. Příspěvek na Celostátní studentské vědecké konference s mezinárodní účastí v oboru kinantropologie. 2000.
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
SOFTWARE
Prycl D., Sigmund M., Ondra L., Suchomel P. Komplexní systém sportovní diagnostiky - TESTBAL. 2021.
PROJEKT
Riegerová J., Přidalová M., Kolisko P., Vodička P., Dostálová I., Sigmund M. Intervenční program optimalizace pohybové aktivity a jeho vliv na zdraví. Grant IGA MZ. 2001.
Riegerová J., Fiedler M., Sigmund M. Využití indexu EMN pro hodnocení biologického věku organismu. Grant FRVŠ, G3 - tvůrčí činnost studentů. 2000.
ZPRÁVA
Sigmund M., Prycl D., Junek T. Testování a rozvoj plavecké výkonnosti plavců. 2018.
Sigmund M., Prycl D., Junek T. Testování a rozvoj plavecké výkonnosti plavců. 2018.
Skoumal J., Hobza V., Hobza V., Sigmund M. Podpora benefitní politiky pro zaměstnance firmy WEBA Olomouc, s.r.o. 2017.
Skoumal J., Hobza V., Hobza V., Sigmund M. Výzkum životního stylu vybraných pracovníků firmy. 2016.
Skoumal J., Hobza V., Hobza V., Míčová H., Sigmund M. Výzkum životního stylu vybraných pracovníků firmy WEBA Olomouc, s.r.o. 2015.
Dostálová I., Sigmund M. Kvalita základních pohybových stereotypů u dětí na I. stupni základních škol. Výzkumná zpráva FTK UP. 2000.
Sigmund M., Dostálová I., Riegerová J. Posouzení morfologicko-funkčního vývoje jedince ve vztahu k intenzivní pohybové činnosti. Výzkumná zpráva FTK UP. 2000.
Riegerová J., Fiedler M., Sigmund M. Využití indexu EMN pro hodnocení biologického věku organismu. Závěrečná zpráva FRVŠ, 165/2000. 2000.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)