MUDr.RNDr. Tomáš BRYCHTA, Ph.D.

Zástupný obrázek
Kontaktní údaje

585242637, 585636252

Katedra rekreologie

Fakulta tělesné kultury

tř. Míru 111 (pracovny pedagogů)

NC 3.17

ČLÁNEK
Sigmund M., Riegerová J., Brychta T., Dostálová I. Somatický stav sportujících chlapců ve věku 7–18 let. Česká antropologie. 2015.
Vysloužil K., Brychtová S., Zbořil P., Skalický P., Vomáčková K., Bezděková M., Brychta T. Unusual recurrent rectal carcinoma: A cancer field theory viewpoint. Biomedical Papers-Olomouc. 2014.
BEZDĚKOVÁ M., BRYCHTOVÁ S., SEDLÁKOVÁ E., LANGOVÁ K., Brychta T., BELEJ K. Analysis of Snail-1, E-Cadherin and Claudin-1 Expression in Colorectal Adenomas and Carcinomas. International Journal of Molecular Sciences (online). 2012.
Brychta T., Brychtová S. Obézní pacient v lékařské ordinaci. Urologie pro praxi. 2010.
Brychta T., Brychtová S. Orlistat v terapii obezity. Medicína pro praxi. 2010.
Klimešová I., Brychta T., Stejskal P., Jakubec A., Botek M. Zhoršení indexu inzulinové rezistence po tříměsíčním užívání "spalovače tuků". Medicina sportiva Bohemica et Slovaca. 2010.
Brychta T., Brychtová S. Farmakoterapie obezity. Interní medicína pro praxi. 2008.
Brychta T., Brychtová S. Kam kráčíte, glitazony? Remedia. 2008.
Brychtová S., Fiurášková M., Brychta T., Tichý M. The role of vascular endothelial growth factors and their receptors in malignant melanomas. Neoplasma. 2008.
Bezděková M., Brychtová S., Sedláková E., Steigerová J., Hlobilková A., Bienová M., Kučerová R., Brychta T., Krejčí V., Kolář Z. Immunohistochemical assessment of E-cadherin and beta-catenin in trichofolliculomas and trichoepitheliomas. Biomedical Papers-Olomouc. 2007.
Brychtová S., Fiurášková M., Sedláková E., Tichý M., Ehrmann J., Beneš P., Brychta T. Molekulární změny ovlivňující progresi maligního melanomu. Klinická onkologie. 2005.
Brychtová S., Brychta T., Sedláková E., Kolář Z. Proto-oncogene c-myc in uterine cervix carcinogenesis. Neoplasma. 2004.
Brychtová S., Brychta T., Kotršová L., Pilka R., Tichý M., Tichá V., Kolář Z. Expression of Bcl-2 in dysplastic and neoplastic cervical lesions in relation to cell proliferation and HPV infection. Neoplasma. 2000.
Brychtová S., Brychta T., Kotršová L., Pilka R., Tichý M., Tichá V., Kolář Z. Expression of Bcl-2 in dysplastic and neoplastic cervical lesions in relation to cell proliferation and HPV infection. Neoplasma. 2000.
KAPITOLA V KNIZE
Brychta T., Stejskal P. Rosiglitazon a ANS (autonomní nervový systém). In Brychta T. (Eds.) Thiazolidindiony, PPAR receptory a metabolický syndrom. 2008.
ABSTRAKT
Stejskal P., Brychta T., Stejskal D., Švesták M., Elfmark M., Klimešová I. Obezita, pohybová intervence a dynamika sérových adipokinů. Abstrakty. Národný kongres telovýchovného lekárstva "Aktuálne problémy telovýchovného lekárstva". 2010.
Klimešová I., Brychta T., Stejskal P., Jakubec A., Botek M. Redukce hmotnosti s využitím "spalovače tuků". Abstrakty. Národný kongres telovýchovného lekárstva "Aktuálne problémy telovýchovného lekárstva". 2010.
Klimešová I., Brychta T., Stejskal P., Jakubec A. Weight loss programs with and without a fat burner. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica. 2010.
Ben Yahia R., Lichnovská R., Janušová L., Brychta T., Karpíšek M., Brychtová S., Braunová J. Rozdíly koncentrací sledovaných parametrů v podkožní abdominální tukové tkáni v závislosti na pohlaví u osob s diabetes mellitus 2. typu. Diabetologie metabolismus endokrinologie výživa. 2007.
Fiurášková M., Brychtová S., Kučerová R., Bienová M., Tichý M., Sedláková E., Brychta T. Beta-catenin expression in trichoepitheliomas and trichofolliculomas. Journal of the European Academy of Dermatology and Venerology; Supplement. 2005.
Brychtová S., Fiurášková M., Tichý M., Kučerová R., Bienová M., Sedláková E., Hlobilková A., Brychta T. EGFR/c-erbB-1 expression in benign and malignant melanocytic lesions. Journal of the European Academy of Dermatology and Venerology; Supplement. 2005.
PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Brychta T., Sigmund M., Kvintová J., Brychtová S., Ševčíková J. Subjektivní vnímání kvality života u pacientů s diagnózou diabetes mellitus 2. typu – pilotní studie. 2012.
Fiurášková M., Brychtová S., Kučerová R., Bienová M., Tichý M., Sedláková E., Brychta T. Beta-catenin expression in trichoepitheliomas and trichofolliculomas. 14th Congress of the European Academy of Dermatology and Venerology. 2005.
Brychtová S., Fiurášková M., Tichý M., Kučerová R., Bienová M., Sedláková E., Hlobilková A., Brychta T. EGFR/c-erbB-1 expression in benign and malignant melanocytic lesions. 14th Congress of the European Academy of Dermatology and Venerology. 2005.
ELEKTRONICKÁ PREZENTACE
Urbánek R., Brychta T., Řehová I. Vliv orlistatu na tukovou tkáň a metabolické parametry u DM 2. typu [Abstract]. Obezitologie 2003: Abstrakta. 2003.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)