Mgr. Lukáš Jakubec

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje
Telefon:
585636113
Pracoviště:
Oddělení pro informační technologie
Org. jednotka:
Fakulta tělesné kultury
Adresa:
BALUO - CKV
Místnost:
3.10
Pracovní zařazení:
Konzultant e-learningu
Úřední hodiny:
Pravidelné
Místnost:
Poznámka:
pondělí
09:00–15:00
3.10
středa
09:00–15:00
3.10
čtvrtek
09:00–15:00
3.10
pátek
09:00–14:00
3.10
Funkce a členství v akademických a dalších orgánech UP i mimo ni:
  • Česká kinantropologická společnost (člen, 2015–)
VYBRANÉ PUBLIKACE
Gába A., Mitáš J., Jakubec L. Associations between accelerometer-measured physical activity and body fatness in school-aged children. Environmental Health and Preventive Medicine. 2017. (ČLÁNEK)
Kudláček M., Frömel K., Jakubec L., Groffik D. Compensation for Adolescents' School Mental Load 2 by Physical Activity on Weekend Days. International Journal of Environmental Research and Public Health. 2016. (ČLÁNEK)
Frömel K., Kudláček M., Groffik D., Chmelík F., Jakubec L. Differences in the intensity of physical activity during school days and weekends in Polish and Czech boys and girls. Annals of Agricultural and Environmental Medicine. 2016. (ČLÁNEK)
Gába A., Dygrýn J., Mitáš J., Jakubec L., Frömel K. Effect of accelerometer cut-off points on the recommended level of physical activity for obesity prevention in children. PLoS One. 2016. (ČLÁNEK)
Frömel K., Svozil Z., Chmelík F., Jakubec L., Groffik D. The Role of Physical Education Lessons and Recesses in School Lifestyle of Adolescents. Journal of School Health. 2016. (ČLÁNEK)
Šimůnek A., Dygrýn J., Gába A., Jakubec L., Stelzer J., Chmelík F. Validity of Garmin Vívofit and Polar Loop for measuring daily step counts in free-living conditions in adults. Acta Gymnica. 2016. (ČLÁNEK)
Svozil Z., Frömel K., Chmelík F., Jakubec L., Groffik D., Šafář M. Mental load and its compensation by physical activity in adolescents at secondary schools. Central European Journal of Public Health. 2015. (ČLÁNEK)
Jakubec L., Groffik D., Frömel K., Chmelík F. Vigorous physical activity in the daily physical activity of adolescents. Scientific Review of Physical Culture. 2013. (ČLÁNEK)
ČLÁNEK
Šimůnek A., Dygrýn J., Jakubec L., Neuls F., Frömel K., Welk GJ. Validity of Garmin Vívofit 1 and Garmin Vívofit 3 for School-Based Physical Activity Monitoring. Pediatric Exercise Science. 2019.
Valach P., Frömel K., Jakubec L., Benešová D., Salcman V. Pohybová aktivita a sportovní preference západočeských adolescentů. Tělesná kultura. 2017.
Šnoblová R., Jakubec L., Sigmund E., Sigmundová D. Srovnání školní a celodenní pohybové aktivity 9–10letých děvčat a chlapců. Tělesná kultura. 2015.
Gába A., Chmelík F., Jakubec L., Botek M. Analýza tělesného složení u adolescentních dívek s rozdílnou pohybovou aktivitou. Česká antropologie. 2013.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Rubín L., Suchomel A., Jakubec L., Fical P., Grulich K., Harásková D. Hodnocení zdravotně orientované zdatnosti u dětí a mládeže v rámci internetového systému Indares. In Klimtová H. (Eds.) Pedagogická kinantropologie. 2016.
Rubín L., Suchomel A., Cuberek R., Jakubec L. Současný stav hodnocení tělesné zdatnosti v rámci internetového systému Indares. In Klimtová H. (Eds.) Pedagogická kinantropologie. 2014.
Jakubec L., Neuls F., Frömel K., Chmelík F., Groffik D. Asociace mezi pohybovou aktivitou adolescentů ve vyučovacích jednotkách tělesné výchovy a pohybovou aktivitou v období po škole. In Matošková P. (Eds.) Sborník abstraktů a textů ze semináře "Fórum pedagogické kinantropologie". 2013.
Jakubec L., Groffik D. Komplexní posouzení pohybové aktivity ve Vyučovacích jednotkách školní tělesné výchovy. In Klimtová H. (Eds.) Pedagogická kinantropologie. 2013.
Jakubec L., Frömel K., Skalik K. Vliv pohlaví učitele na různé typy kondičních vyučovacích jednotek tělesné výchovy u chlapců a děvčat. In Klimtová H. (Eds.) Pedagogická kinantropologie. 2012.
KNIHA - CELEK
Neumannová K., Janura M., Kováčiková Z., Svoboda Z., Jakubec L. Analýza chůze u osob s chronickou obstrukční plicní nemocí. 2015.
ABSTRAKT
Jakubec L., Frömel K., Petr V. Life satisfaction and physical activity in adolescents. Journal of Physical Activity & Health. 2018.
Neumannová K., Koblížek V., Jakubec L., Sedlák V., Zatloukal J., Plutínský M. Tolerance tělesné zátěže a úroveň pohybové aktivity u nemocných s těžkým CHOPN - výsledky ze studie Phaeton. XiX. Kongres České a Slovenské pneumologické a ftizeologické společnosti - sborník abstrakt. 2015.
Gába A., Mitáš J., Jakubec L., Dygrýn J., Botek M. Is moderate-to-vigorous physical activity or steps per day more related to adiposity in a sample of Czech children? Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica. 2013.
PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Kudláček M., Frömel K., Jakubec L., Šimůnek A., Groffik D. Compensation of school mental load through physical activity in adolescents on weekends. 2015.
Neumannová K., Koblížek V., Jakubec L., Sedlák V., Zatloukal J., Plutínský M. Tolerance tělesné zátěže a úroveň pohybové aktivity u nemocných s těžkým CHOPN - výsledky ze studie PHAETON. 2015.
Kudláček M., Frömel K., Jakubec L., Šimůnek A., Groffik D. Weekends compensation of school mental load through physical activity in adolescents. 2015.
Jakubec L., Groffik D., Frömel K., Chmelík F. Vigorous physical activity in the daily physical activity of adolescents. 2013.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.