Mgr. Michal Kalman, Ph.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje

585636252, 585632852

Katedra rekreologie

Fakulta tělesné kultury

Katedra rekreologie

Fakulta tělesné kultury

BALUO testovací hala

2.042

  • věd. prac. ob. pedagogických (Katedra rekreologie)
  • Projektový manažer- hlavní řešitel proj. (Katedra rekreologie)

Funkce a členství v akademických a dalších orgánech UP i mimo ni:

Vědecká společnost

  • Česká kinantropologická společnost (člen, 2011–)
  • Global Advocacy for Physical Activity (člen, 2011–)

Výbor vědecké společnosti

  • Physical Activity Focuse Group HBSC (člen, 2011–)
  • Policy Development Groupe HBSC/WHO (člen, 2011–)

Mezinárodní organizace

  • Sail Training International (člen, 2011–)
  • The Health Behavior in School-aged Children - mezinárodní výzkumná síť WHO (člen, 2011–)

Vedení vědeckého týmu

  • HBSC mezinárodní studie (předseda, 2011–)
VYBRANÉ PUBLIKACE
Hamřík Z., Bobáková D., Kalman M., Dankulincová Veselská Z., Klein D., Madarasová Gecková A. Physical activity and screen-based activity in healthy development of school-aged children. Central European Journal of Public Health. 2015. (ČLÁNEK)
Hamřík Z., Sigmundová D., Kalman M., Pavelka J., Sigmund E. Physical activity and sedentary behaviour in Czech adults: Results from the GPAQ study. European Journal of Sport Science. 2014. (ČLÁNEK)
Sigmundová D., Sigmund E., Hamřík Z., Kalman M. Trends of overweight and obesity, physical activity and sedentary behaviour in Czech schoolchildren: HBSC study. European Journal of Public Health. 2014. (ČLÁNEK)
ČLÁNEK
Sigmund E., Sigmundová D., Baďura P., Voráčová J., Hobza V., Hollein T., Pavelka J., Půžová Z., Kalman M. Time-trends and correlates of obesity in Czech adolescents in relation to family socioeconomic status over a 16-year study period (2002-2018). BMC PUBLIC HEALTH. 2020.
Maliňáková K., Trnka R., Bartůšková L., Glogar P., Kaščáková N., Kalman M., Van Dijk JP., Tavel P. Are Adolescent Religious Attendance/Spirituality Associated with Family Characteristics? International Journal of Environmental Research and Public Health. 2019.
Sigmund E., Baďura P., Sigmundová D., Pavelka J., Voráčová J., Hobza V., Zacpal J., Hamřík Z., Půžová Z., Kalman M. Trendy a koreláty obezity českých adolescentů ve vztahu k socioekonomickýmu statusu rodin mezi lety 2002-2018. Prakticky Lekar. 2019.
Maliňáková K., Madarasová Gecková A., Van Dijk JP., Kalman M., Tavel P., Reijneveld SA. Adolescent religious attendance and spirituality-Are they associated with leisure-time choices? PLoS One. 2018.
Sigmund E., Baďura P., Sigmundová D., Voráčová J., Zacpal J., Kalman M., Pavelka J., Vokáčová J., Hobza V., Hamřík Z. Trends and correlates of overweight/obesity in Czech adolescents in relation to family socioeconomic status over a 12-year study period (2002–2014). BMC Public Health. 2018.
Hodáčová L., Šmejkalová J., Čermáková E., Kalman M. Experience of Czech Children with Alcohol Consumption in Relation to Selected Family Indicators. Central European Journal of Public Health. 2017.
Sigmund E., Baďura P., Sigmundová D., Csémy L., Kalman M. Methodological Aspects of Trend Studies and Development of the HBSC Study in the Czech Republic. Central European Journal of Public Health. 2017.
Sarková M., Sigmundová D., Kalman M. National Time Trends in Bullying among Adolescents in the Czech Republic from 1994 to 2014. Central European Journal of Public Health. 2017.
Hollein T., Vašíčková J., Bucksch J., Sigmundová D., Kalman M., Van Dijk JP. School physical activity policies and active transport to school among pupils in the Czech Republic. Journal of Transport & Health. 2017.
Maliňáková K., Kopčáková J., Kolarčik P., Madarasová Gecková A., Poláčková Šolcová I., Hušek V., Klůzová Kráčmarová L., Dubovská E., Kalman M., Půžová Z., Dijk JPV., Tavel P. The Spiritual Well-Being Scale: Psychometric Evaluation of the Shortened Version in Czech Adolescents. Journal of Religion and Health. 2017.
Pavelka J., Sigmundová D., Hamřík Z., Kalman M., Sigmund E., Mathisen F. Trends in active commuting to school among Czech schoolchildren from 2006 to 2014. Central European Journal of Public Health. 2017.
Vašíčková J., Hollein T., Sigmundová D., Honkala S., Pavelka J., Kalman M. Trends in children’s toothbrushing in the Czech Republic from 1994 to 2014: Results from the HBSC study. Central European Journal of Public Health. 2017.
Hodačová L., Hlaváčková E., Sigmundová D., Kalman M., Kopčáková J. Trends in life satisfaction and self-rated health in Czech school-aged children: HBSC study. Central European Journal of Public Health. 2017.
Hamřík Z., Sigmundová D., Pavelka J., Kalman M., Sigmund E. Trends in Overweight and Obesity in Czech Schoolchildren from 1998 to 2014. Central European Journal of Public Health. 2017.
Sigmundová D., Sigmund E., Bucksch J., Baďura P., Kalman M., Hamřík Z. Trends in screen time behaviours in Czech schoolchildren between 2002 and 2014: HBSC study. Central European Journal of Public Health. 2017.
Kučera M., Ješina O., Kudláček M., Kalman M., Mikeška D. Vybrané determinanty ovlivňující zapojení se do pohybových aktivit dětí a mládeže s tělesným postižením (pilotní studie). Speciální pedagogika. 2017.
Mikeška D., Ješina O., Kudláček M., Janečka Z., Kalman M. Determinants of physical activity and lifestyle of Czech 11-15 years old students with visual impairments. European Journal of Adapted Physical Activity. 2016.
Voráčová J., Sigmund E., Sigmundová D., Kalman M. Family Affluence and the Eating Habits of 11- to 15-Year-Old Czech Adolescents: HBSC 2002 and 2014. International Journal of Environmental Research and Public Health. 2016.
Bucksch J., Sigmundová D., Hamřík Z., Troped PJ., Melkevik O., Ahluwalia N., Borraccino A., Tynjälä J., Kalman M., Inchley J. International trends in adolescent screen-time behaviors from 2002 to 2010. Journal of Adolescent Health. 2016.
Kopčáková J., Dankulincova Veselska Z., Madarasová Gecková A., Kalman M., Dijk J., Reijneveld S. Do motives to undertake physical activity relate to physical activity in adolescent boys and girls? International Journal of Environmental Research and Public Health. 2015.
Voráčová J., Sigmund E., Sigmundová D., Kalman M. Changes in eating behaviours among Czech children and adolescents from 2002 to 2014 (HBSC Study). International Journal of Environmental Research and Public Health. 2015.
Hodáčová L., Čermáková E., Šmejkalová J., Kalman M. Prevalence kouření v populaci českých dětí. Praktický lékař. 2015.
Kalman M., Inchley J., Sigmundová D., Iannotti R., Hamřík Z., Haug E., Bucksch J. Secular trends in moderate-to-vigorous physical activity in 32 countries from 2002 to 2010: a cross-national perspective. The European Journal of Public Health. 2015.
Sigmund E., Sigmundová D., Baďura P., Kalman M., Hamřík Z., Pavelka J. Temporal trends in overweight and obesity, physical activity and screen time among Czech adolescents from 2002 to 2014: A national Health Behaviour in School-Aged Children study. International Journal of Environmental Research and Public Health. 2015.
Bobáková D., Hamřík Z., Baďura P., Sigmundová D., Nalecz H., Kalman M. Test-retest reliability of selected physical activity and sedentary behaviour HBSC items in the Czech Republic, Slovakia and Poland. International Journal of Public Health. 2015.
Hodačová L., Čermáková E., Šmejkalová J., Hlaváčková E., Kalman M. The relation of family and life satisfaction of Czech children. Československá psychologie. 2015.
Tavel P., Sigmund E., Sigmundová D., Kalman M., Půžová Z. Sociální determinanty zdraví školáků v České republice. Paidagogos. 2013.
KNIHA - CELEK
Kalman M., Vašíčková J. Zdraví a životní styl dětí a školáků. 2013.
KAPITOLA V KNIZE
Iannotti J. R., Kalman M., Inchley J., Tynjälä J., Bucksch J. Energy expenditure: moderate-to-vigorous physical activity. Social determinants of health and well-being among young people. Health Behaviour in School-aged Children (HBSC) study: International report from the 2009/2010 survey. 2012.
Iannotti JR., Kalman M., Inchley J., Tynjälä J., Bucksch J. Energy expenditure: sedentary behaviour, watching television. Social determinants of health and well-being among young people. Health Behaviour in School-aged Children (HBSC) study: international report from the 2009/2010 survey. 2012.
Dohnal T., Hobza V., Kalman M. Strategické řízení a podpory rekreace. Rekreologie. 2008.
ABSTRAKT
Mikeška D., Ješina O., Kudláček M., Janečka Z., Kalman M. Determinants of physical activity and lifestyle of czech 11-15 years olf students with visual impairments. ISAPA. 2017.
Kalman M. Trends in Health Behaviour in Czech School-aged Children: HBSC Study. Preface. Central European Journal of Public Health. 2017.
Baďura P., Bobáková D., Hamřík Z., Sigmundová D., Kalman M. Test-retest reliability of the questionnaire on physical activity and sedentary behaviour. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica. 2014.
PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Kalman M. Promotion of physical activity in the Czech Republic. 5th international scientific conference on kinesiology - kinesiology research trends applications. 2008.
ELEKTRONICKÁ PREZENTACE
Kalman M., Beneš L., Osvaldová M., Salov T. Formy spolupráce veřejného a soukromého sektoru v cestovním ruchu v marginálních oblastech [E-learning]. Formy spolupráce veřejného a soukromého sektoru v cestovním ruchu v marginálních oblastech [E-learning]. 2008.
Kalman M., Beneš L., Stříbrná Z., Kajml J., Luňáčková M. Smart Administration v cestovním ruchu. Smart Administration v cestovním ruchu. 2008.
ZPRÁVA
Hamřík Z., Baďura P., Hollein T., Kalman M., Pavelka J., Sigmundová D. Životní styl a zdraví dětí a školáků ve městě Chrudim. 2015.
Hamřík Z., Baďura P., Kalman M., Pavelka J., Sigmundová D., Vokáčová J. Zpráva o životním stylu a zdraví dětí a školáků v Kopřivnici. 2014.
Aktuálně vyučované předměty
název předmětu katedra/zkratka semestr typ hodin
Strategie politiky veřejného zdraví DSPC/SPVZ ZS Se 0
Strategie politiky veřejného zdraví DSPC/SPVZ LS Se 0
Strategie a politiky podp. poh. aktivity IZS/KSTAP LS 4
Strategie a politiky podp. poh. aktivity IZS/KSTAP LS Se 4
Strategie a politiky podp. poh. aktivity IZS/STAP LS 2
Jméno Fakulta Studijní program Rok ukončení
Seznam obsahuje absolventy úspěšně ukončeného doktorského studia.