doc. Ing. Jaromír Novák, CSc.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje

585636005

Katedra aplikovaných pohybových aktivit

Fakulta tělesné kultury

tř. Míru 111 (pracovny pedagogů)

NC 2.22

docent

ČLÁNEK
Novák J. Řízení a bezpečnost. Periodica academica : vědecký časopis Vysoké školy Karla Engliše v Brně. 2014.
Novák J. Konfliktní faktory a procesy ve společnosti. Podniková ekonomika a manažment. 2012.
Novák J. Some risk trends in development. Economics and management = Ekonomika a management. 2012.
NOVÁK J. Aktuální problémy bezpečnosti. Podniková ekonomika a manažment. 2011.
Novák J. Některé problémy bezpečnosti a podnikatelské prostředí. In . (Eds.) Periodica academica : vědecký časopis Vysoké školy Karla Engliše v Brně. 2010.
Novák J. RISKS FACTORS OF SOCIAL DEVELOPMENT. Chemické listy. 2008.
Novák J. Úspěšné řízení a odpovědnost. Ekonomická revue. 2007.
Novák J. Některé aktuální problémy řízení. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Politologica. 2006.
Novák J. Vědění, vzdělávání, výchova. Jakost pro život : populárně-odborný časopis. 2006.
Novák J. Podmínky pro řízení a jejich vlivy. Jakost pro život : populárně-odborný časopis. 2005.
Novák J., Kubátová J. SPOLEČENSKÝ VÝVOJ A JEHO RIZIKOVOST. Vybrané pohledy na bezpečnost podnikání a života. 2005.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Novák J. A socially responsible society in the era of globalization. The 19th International Scientific Conference Globalization and its Socio-Economic Consequences 2019 – Sustainability in the Global-Knowledge Economy. 2019.
Novák J. Hybatelé vývoje společnosti a jejich rizika. In Křižák M., Mikulec R., Bradáč A. (Eds.) Sborník příspěvků konference Expert Forensic Science Brno 2019. 2019.
Novák J. Main displays of chosen systems behavior in global world. In Klieštik T. (Eds.) Globalization and its socio-economic consequences 2018. 2018.
Novák J., Prukner V. Souvislosti řízení v ochraně obyvatelstva. In Konečný J. (Eds.) Krizové řízení a řešení krizových situací. 2018.
Novák J. Společenské prostředí, řízení, vzdělávání, rizika. In Bradáč A., Křižák M. (Eds.) Expert Forensic Science 2018. 2018.
Novák J., Prukner V. Složitost krizového řízení prvků bezpečnosti se zaměřením na přípravu společnosti. In . (Eds.) Krizové řízení a řešení krizových situací. 2017.
Novák J. Souvislosti řízení, ekonomie, bezpečnosti, moci a globalizace. Globalization and its socio-economic consequences. 2017.
Novák J. Aktuální bezpečnostní rizika společnosti a problémy jejich řízení. In Bradáč A. (Eds.) Sborník příspěvků ExFos 2016. 2016.
Novák J., Prukner V. Bezpečnost řízení, řízení bezpečnosti. In . (Eds.) Souhrn příspěvků z konference Krizové řízení a řešení krizových situací 2016. 2016.
Novák J. Safety of globalized society and its elements. In Kliestik T. (Eds.) Globalization and Its Socio-Economic Consequences. 2016.
Novák J. Souvislosti řízení systémů v prostředí bezpečnostních rizik. In Klieštik T. (Eds.) Globalization and Its Socio Economic Consequences. 2016.
Novák J. Vývojové tendence společnosti a ochrana obyvatelstva. In Šenovský M. (Eds.) Sborník přednášek XV. ročníku mezinárodní konference. 2016.
Novák J. Konflikty ve společnosti a ochrana obyvatelstva. In Šenovský M. (Eds.) Sborník přednášek XIV. ročníku mezinárodní konference Obchrana obyvatelstva - Nebezpečné látky 2015. 2015.
Novák J. Některé charakteristické rysy bezpečné společnosti, její možná rizika a hrozby. In Schejbal J., Bradáč A. (Eds.) Sborník příspěvků konference Expert Forensic Science Brno 2015. 2015.
Novák J. Problémy prevence v oblastech kritické infrastruktury. In Miloslav H. (Eds.) Sborník příspěvků z konference Krizový management 2015. 2015.
Novák J. Transformační procesy vývoje a rizika řízení. In Konečný J., Adamec V. (Eds.) Sborník příspěvků z konference Krizové řízení a řešení krizových situací 2015. 2015.
Novák J. Transformační procesy vývoje a rizika řízení. In . (Eds.) Příspěvky z konference Krizové řízení a řešení krizových situací. 2015.
Novák J. Bezpečnost, ochrana obyvatelstva a řízení vzdělávání. In Tlustý T. (Eds.) Disportare: sborník z vědecké konference. 2014.
Novák J., Prukner V. Bezpečnost společnosti a konflikty. In Zvaríková K., Kočišová K., Mišanková M. (Eds.) Recenzovaný zborník z medzinárodnej vedeckej konference Globalizácia a jej sociálno-ekonomické dôsledky 2014. 2014.
Novák J. Člověk, řízení, informace. In Kný M., Vítek M. (Eds.) Předpoklady informačních systémů v systémovém inženýrství (virtuální konference SYSIN 2014). 2014.
Novák J. Některé faktory výchovy a vzdělávání v oblasti krizového řízení a ochrany obyvatelstva. In Strohmandl J. (Eds.) Zkvalitnění systému vzdělávání a významu v oblasti ochrany obyvatelstva Sborník příspěvků mezinárodního workshopu. 2014.
Novák J. Některé faktory výchovy a vzdělávání v oblasti krizového řízení a ochrany obyvatelstva. In . (Eds.) Zkvalitnění systému vzdělávání a významu v oblasti ochrany obyvatelstva Sborník příspěvků mezinárodního workshopu. 2014.
Novák J. Řízení a jeho společenská odpovědnost v soudobém světě. In . (Eds.) Riešenie krízových situácií v špecifickom prostredí. 2014.
Novák J. Řízení a jeho společenská odpovědnost v soudobém světě. In . (Eds.) Riešenie krízových situácií v špecifickom prostredí, zborník príspevkov z 19. vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou (3. časť). 2014.
Novák J. Souvislosti výchovy a vzdělání v oblasti ochrany obyvatelstva a krizového řízení. In Strohmandl J. (Eds.) Metody a postupy ke zkvalitnění výuky krizového řízení a přípravy obyvatelstva na řešení krizových situací II. Sborník příspěvků mezinárodní konference. 2014.
Novák J. Hlavní podsystémy produkce potravin a jejich význam pro obyvatelstvo státu. In Cúg J., Spuchľáková E., Zvaríková K. (Eds.) Recenzovaný zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Globalizácia a jej sociálno-ekonomické dôsledky ´13. 2013.
Novák J. Potravinová bezpečnost jako subsystém obecné bezpečnosti. In Bárta J., Bakoš E., Zeman T. (Eds.) Sborník mezinárodní konference Bezpečnostní management a společnost. 2013.
Novák J. Rizika a příprava společnosti na jejich řešení. In Strohmandl J. (Eds.) Sborník příspěvků mezinárodní konference Metody a postupy ke zkvalitnění výuky krizového řízení a přípravy obyvatelstva na řešení krizových situací. 2013.
Novák J. Současná společnost – řízení, hrozby, rizika. In Ristvej J. (Eds.) 18. medzinárodná vedecká konferencia Riešenie krízových situácií v špecifickom prostredí. 2013.
Novák J. Vývoj společnosti – důsledky a rizika. Sborník z konference Dobrovolný hasič 2013. 2013.
Novák J. Krizové řízení a projektování. Zborník zo 17. vedeckej konferencie s medzinárodňou účasťou Riešenie krizových situácií v špecifickom prostredí. 2012.
Novák J. Nutnost a možnost vzdělávání v oblasti bezpečnosti regionů. Sborník Mezinárodní konference Bezpečnost a krizový management na regionální úrovni. 2012.
Novák J. Some risk trends in development. Sborník z mezinárodní konference Bezpečnostní management a společnost. 2012.
Novák J. System Surroundings of Safety and Education. 7th Scientific International Conference Environmental protection of population. 2012.
NOVÁK J. Bezpečnost, výchova a vzdělání. In . (Eds.) Sborník přednášek a příspěvků z mezinárodní vědecké konference „International Conference of Crisis Management in Public and Private Sector. 2011.
NOVÁK J. Řízení a krizové tendence jeho okolí. In . (Eds.) Sborník mezinárodní konference Bezpečnostní management a společnost. 2011.
NOVÁK J. Vino a jeho souvislosti. In . (Eds.) Sborník z 3. interdisciplinární konference Víno jako multikulturní fenomén. 2011.
NOVÁK J. Vzdělávání a vliv ICT. In . (Eds.) Internet, competitiveness and organizational security. 2011.
Novák J. Bezpečnost i nebezpečnost informací. In . (Eds.) Internet, bezpečnost a konkurenceschopnost organizací. Řízení procesů a využití moderních terminálových technologií. 2010.
Novák J. Podstatné projevy chování důležitých systémů dneška. In Křupka J., Vítak M. (Eds.) Budoucnost systémového vědění. 2010.
Novák J. Systémové okolí výzkumu a jeho možné vlivy. In . (Eds.) REDEM 2010. Sborník 10. konference Management ve výzkumu a vývoji. 2010.
Novák J. Systémové prostředí, zdroje a krizové řízení [CD-ROM]. In . (Eds.) Řešení krizových situací a role logistiky v jejich překonávání. 2010.
Novák J. Vojenské vzdělávání – jeho okolí a souvislosti. In . (Eds.) 20 let transformace vojenského školství. 2010.
Novák J. Systémové okolí řízení a výuka manažerských disciplin. Management-teorie a praxe ve vojenském prostředí, sborník mezinárodní vědecko-odborné konference. 2009.
Novák J. Člověk, bezpečnost, elektronická média. In . (Eds.) Globalizácia a jej sociálno-ekonomické důsledky 2007. 2007.
Novák J. Řízení pro žití nebo žití pro řízení? In . (Eds.) MOMAN 2007. 2007.
Novák J. Výuka manažerských předmětů u studijního oboru Aplikovaná ekonomická studia. In . (Eds.) Sborník z vědecko-odborné konference ?Management teorie a praxe ve vojenském prostředí?. 2007.
Novák J. Je vzdělávání lék a prevence neduhů dneška? Sborník 5. mezinárodní pracovní konference EDMAN 05. 2005.
Novák J. Management a trvale udržitelný rozvoj. Ekonomie, právo, management: vzájemné vztahy v procesu trvale udržitelného rozvoje. 2005.
Novák J. Manažer a zdroje pro řízení. Acta Academia Trenchiniensis. 2005.
Novák J., Kubátová J. Některé aktuální problémy společnosti v globálním prostředí. Sborník mezinárodní vědecké konference Globalizácia a jej sociálno-ekonomické dosledky 05. 2005.
Novák J. Podmínky pro řízení a jejich vlivy. Sborník 3. Mezinárodní vědecké konference Progressive Methods and Tools of Management and Economics of Companies. 2005.
Novák J. Potenciál řízení. Pátá mezinárodní pracovní konference MOMAN 05 "Modern management". 2005.
Novák J. Procesy civilizace a řízení. Sborník 3. Mezinárodní vědecké konference Management, Economics and Business Development in the New European Conditions. 2005.
Novák J. Projektování výuky ? základní problémy. Systémová pedagogika, sborník XXXVII. vědecké konference o systémovém inženýrství SI 2005. 2005.
Novák J. Společenské a právní prostředí, management, vzdělávání. Sborník 2. mezinárodní pracovní konference JUMAN 05 Acta EVIDA No42. 2005.
Novák J. Společenské problémy a projektování. Sborník 5. mezinárodní pracovní konference PRONT 05. 2005.
Novák J. Výchova ano či ne ? Sborník 5. mezinárodní pracovní konference EDMAN 05. 2005.
Novák J. Globalizace, rizikové tendence a řízení. Zborník príspevkopu z medzinárodnej vedeckej konferencie ?Globalizácia a jej sociálno.ekonomické dosledky? 2004.
Novák J. Rizika, problémy bezpečnosti a příprava manažera. EDMAN 04 ?Education for management. 2004.
Novák J. TENDENCE VÝVOJE OKOLÍ MANAGEMENTU. International Scientific Conference ?Management, economics,and business development in the european conditions? 2004.
Novák J. Úspěšné řízení a odpovědnost. MOMAN 04 ?Modern management. 2004.
Novák J. Zásadní rysy vývoje, bezpečnost a řízení. Bezpečná Evropa- Secure Europe. 2004.
Novák J. Manažer a jeho příprava. Mezinárodní pracovní seminář EDMAN 03. 2003.
Novák J. Změny a zdroje pro řízení. Třetí mezinárodní pracovní setkání MOMAN 03. 2003.
Novák J. Malé zamyšlení nad problematikou krizového řízení. Současnost a budoucnost krizového managementu, 5.odborná konference s mezinárodní účastí. 2002.
Novák J. Možnosti a ohraničení manažerské práce. Čtvrtá mezinárodní konference GEMAN 02 "General management". 2002.
Novák J. Obecné determinanty vývoje bezpečnosti. Bezpečnostní symposium Česká republika-Rakousko. 2002.
Novák J. Rizikové faktory společenského vývoje. 21. výroční světový kongres Československé společnosti pro vědy a umění (sborník abstrakt). 2002.
Novák J. Vlivy prostředí a požadavky na manažera. Mezinárodní pracovní seminář EDMAN 02 "Education for management". 2002.
KNIHA - CELEK
Prukner V., Novák J. Základy managementu. In Brechta B., Konečný J. (Eds.) 2019.
Novák J. Krizové řízení. 2014.
Novák J. Vnitřní a vnější bezpečnost státu. In Brechta B., Lošek V. (Eds.) 2014.
Prukner V., Novák J. Základy managementu. 2014.
Doležel M., Kyselák J., Mika O., Novák J. Základy ochrany obyvatelstva. 2014.
Novák J. Základy řízení. In Brechta B., Stodůlka V. (Eds.) 2014.
Novák J. Management I. Management I. 2006.
Novák J. Management II. Management II. 2006.
KAPITOLA V KNIZE
Novák J. Člověk, řízení, informace. Předpoklady informačních systémů v systémovém inženýrství. 2015.
Novák J. Krizové systémy a systémy v krizi. In Křupka J., Vítek M. (Eds.) Systémy složité a zjednodušené. 2013.
Novák J. Systémy společnosti a bezpečnost. In Křupka J., Vítek M. (Eds.) Systémové inženýrství a informatika. 2013.
Novák J. Lidé, práce, vinná réva, víno. In . (Eds.) Víno jako multikulturní fenomén. 2009.
Novák J. Některé disharmonické tóny světové symfonie. In . (Eds.) Ekonomické znalosti pro tržní praxi, kolektivní monografie na CD. 2009.
Novák J. Krizovost a projektování krizového řízení. Securitologia, securitology, sekjuritologija. 2007.
ABSTRAKT
Novák J. Společensky odpovědná společnost v éře globalizace. Sborník abstraktů příspěvků z konference Globalizácia a jej společensko-ekonomické dosledky 9.-10. októbra 2019. 2019.
Novák J. Connection of management, economy, security, power and globalization. In Kliestik T. (Eds.) Proceedings Globalization and Its Socio-Economic Consequences (Part I.). 2017.
Novák J. Connection of management, economy, security, power and globalization. In Janošková K., Kováčová M., Nadanyiová M. (Eds.) Book of Abstracts Globalization and Its Socio-Economic Consequences. 2017.
Novák J. Safety of globalized society and its elements. Book of Abstracts: 16th International Scientific Conference Globalization and Its Socio-Economic Consequences. 2016.
Novák J. Consequences of system management in surroundings of safety risks. In Spuchľáková E., Mišanková M. (Eds.) Zborník abstraktov z medzinárodnej vedeckej konferencie Globalizácia a jej sociálno-ekonomické dôsledky ´15. 2015.
Novák J. Konflikty ve společnosti a ochrana obyvatelstva. Ochrana obyvatelstva. 2015.
Novák J., Prukner V. Bezpečnost společnosti a konflikty. In Spuchľaková E., Kočišová K., Mišanková M. (Eds.) Zborník abstraktov z medzinárodnej vedeckej konferencie Globalizácia a jej sociálno-ekonomické dôsledky 2014. 2014.
Novák J. Systémové bezpečnostní okolí sportovních aktivit a možnosti jeho řízení. Informační brožura TěloOlomouc 2014. 2014.
Novák J. Potravinová bezpečnost jako subsystém obecné bezpečnosti. Sborník abstraktů mezinárodní konference Bezpečnostní management a společnost. 2013.
PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Novák J. Hybatelé vývoje společnosti a jejich rizika. In . (Eds.) Sborník příspěvků konference Expert Forensic Science Brno 2019. 2019.
Novák J. Společensky odpovědná společnost v éře globalizace. Sborník abstraktů příspěvků z konference Globalizácia a jej společensko-ekonomické dosledky 9.-10. októbra 2019. 2019.
RECENZE
Novák J. Určování regionálních kritických prvků ve zdravotnictví. Nešporová, V. Určování regionálních kritických prvků ve zdravotnictví. 142 s. 2018.
Novák J. Základy ochrany obyvatelstva v České republice. Hradil, J., Mika, O. J., Musil, M., Svoboda, B. & Vičar, D. Základy ochrany obyvatelstva v České republice. 2018.
Novák J. Zkušenosti z povodní v České republice a sousedních zemích. Šesták, B., Krulík, O. (Eds.). Zkušenosti z povodní v České republice a sousedních zemích. 2018.
Novák J. Management služeb cestovního ruchu. Management služeb cestovního ruchu. 2016.
Novák J. Jak se zachovat, když …. Jak se zachovat, když …. 2015.
Novák J. Šefčík, V. a kol. Management hotelnictví a cestovního ruchu. Management hotelnictví a cestovního ruchu. 2015.
Novák J. Prukner, V. Manažerské dovednosti. Manažerské dovednosti. 2014.
Novák J. Sborník abstraktů mezinárodní konference Bezpečnostní management a společnost. Sborník abstraktů mezinárodní konference Bezpečnostní management a společnost. 2013.
Novák J. Sborník mezinárodní konference Bezpečnostní management a společnost. Sborník mezinárodní konference Bezpečnostní management a společnost. 2013.
Novák J. Aplikace moderních metod manažerského rozhodování u rozhodovacího procesu velitele a štábu. Projekt specifického výzkumu Univerzity obrany v Brně. 2012.
Novák J. Diagnostické metody v personální práci II. Diagnostické metody v personální práci II. 2012.
Novák J. Nábor a výběr vojenských profesionálů do ozbrojených sil České republiky. Nábor a výběr vojenských profesionálů do ozbrojených sil České republiky. 2012.
Novák J. Ochrana obyvatelstva. 2012.
Novák J. Risk management at military facilities. Economics and management. 2012.
Novák J. Vojenský management. Vojenský management. 2012.
NOVÁK J. Evaluation of tendered prices of natural mineral water, juice and non-alcoholic beer (public procurement research). Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendeleianae Brunensis. 2011.
OPONENTSKÝ POSUDEK
Novák J. Aplikace analýzy rizika při řešení krizových stavů a mimořádných událostí (žádost o akreditaci). Aplikace analýzy rizika při řešení krizových stavů a mimořádných události. 2016.
Novák J. Hodnocení efektivnosti rozhodovacího procesu pracovníků složek Integrovaného záchranného systému (Disertační práce). Hodnocení efektivnosti rozhodovacího procesu pracovníků složek Integrovaného záchranného systému. 2016.
Novák J. Systém přípravy vojenských pozorovatelů Armády České republiky do operací Organizace spojených národů (Disertační práce). Systém přípravy vojenských pozorovatelů Armády České republiky do operací Organizace spojených národů. 2016.
Novák J. Šesták, B. Zvýšení účinnosti vzdělávacího systému v krizovém řízení (závěrečná zpráva výzkumného úkolu). Zvýšení účinnosti vzdělávacího systému v krizovém řízení (závěrečná zpráva výzkumného úkolu). 2015.
Novák J. Kočí, K. Postoj Francie k zahraniční a bezpečnostní politice Spojených států amerických. Střet americké a francouzské bezpečnostní a strategické kultury v období 2001–2003 [Dizertační práce]. Postoj Francie k zahraniční a bezpečnostní politice Spojených států amerických. Střet americké a francouzské bezpečnostní a strategické kultury v období 2001–2003. 2013.
Novák J. Pawełczyk, A. Environmental health risk and its sustainable abatement [Habilitační práce]. Environmental health risk and its sustainable abatement. 2013.
Novák J. Přívětivý, L. Požadavky soudobých a budoucích operací na fyzickou připravenost vojenského profesionála – příslušníka Armády České republiky [Habilitační práce]. Požadavky soudobých a budoucích operací na fyzickou připravenost vojenského profesionála – příslušníka Armády České republiky. 2013.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Jméno Fakulta Studijní program Rok ukončení
Seznam obsahuje absolventy úspěšně ukončeného doktorského studia.