Aktuálně: info pro uchazeče, studenty a zaměstnance FTK během pandemie COVID-19

pátek 27. březen 2020, 13:44 – Text: Oddělení pro rozvoj a vnější vztahy

Rychlá navigace:


Provoz budov

Na základě vyhodnocení situace a s ohledem na zdraví nás všech jsou od pondělí 30. 3. 2020 na FTK v provozu budovy dle následujícího rozpisu:

NA - budova děkanátu - 7:00–16:00

NB - budova center - uzavřena  

NC - budova pedagogů - 8:00–14:00

HYN - budova Hynaisova - uzavřena 


Pro uchazeče

Milí uchazeči o studium,

pevně věříme, že se těšíte dobrému zdraví na těle i duchu. Jsme si velmi dobře vědomi, že současná mimořádná situace velmi komplikuje všechny standardní způsoby studia. Intenzivně pracujeme na tom, abychom vám vytvořili takové podmínky, které umožní další vzdělávání i plnění studijních poviností. Uchazeči o studium obdrželi e-mailem upřesňující informace k přijímacímu řízení.

S přáním všeho dobrého z "Vrcholu"

Michal Šafář

 

Dopis uchazečům o bakalářské studium v oblasti TVS

Dopis uchazečům o bakalářské studium Fyzioterapie

Dopis uchazečům o navazující magisterské studium v oblasti TVS

Dopis uchazečům o navazující magisterské studium Fyzioterapie


Pro studenty

Vážené studentky a studenti,

pevně věříme, že se těšíte dobrému zdraví na těle i duchu. Jsme si velmi dobře vědomi, že současná mimořádná situace velmi komplikuje všechny standardní způsoby studia. Intenzivně pracujeme na tom, abychom vám vytvořili takové podmínky, které umožní další vzdělávání i plnění studijních poviností. Chtěl bych vás ujistit, že fakulta vás v tom nenechá a bude maximálně pružně a vstřícně řešit všechny možné komplikace. O totéž bych rád poprosil i vás.

S přáním všeho dobrého z "Vrcholu"

Michal Šafář

Informace pro studenty absolventských ročníků

 • Kontaktní výuka se neuskuteční. Platí i pro kurzy, praktickou výuku, praxe. Všechny rozvrhované předměty proběhnou a budou uzavřeny alternativní e-formou do 20. 4. 2020

 • Nejpozději ve středu 1. 4. (a není to apríl) budete kontaktováni vyučujícími svých zapsaných předmětů, obdržíte informaci o tom, jak bude probíhat „zbytková“ e-výuka a jak bude předmět uzavřen. 

 • Pozor – pokud jste „repetenti“ a máte nějaké nedodělky z předchozího období, je potřeba, abyste sami aktivně kontaktovali svého vyučujícího a požádali ho o možnost uzavřít předmět do 20.4. 2020.

 • Pokud by po tomto datu vznikl nějaký informační šum, dodržte prosím následující komunikační schéma a kontaktujte ze svého fakultního e-mailu postupně:
 1. vyučujícího příslušného studijního předmětu či garanta předmětu,
 2. vedoucího katedry (pracoviště), pod kterou předmět spadá (poznáte podle zkratky předmětu před lomítkem),

 3. proděkana pro studium nebo děkana fakulty.

 

SZZ termíny a přihlášky “letní termíny”

 • Přihlášky na SZZ proběhnou výhradně elektronickou formou v IS STAG.

 • 30. 4. 2020 budou v IS STAG vypsány termíny na SZZ ve všech studijních oborech na FTK UP. Termíny ve sdruženém studiu (dvouoborových studií) na jiných fakultách (FF, PdF, PřF) jsou v současné době v jednání s partnerskými fakultami.

 • V případě, že by přetrvávala situace neumožňující kontaktní zkoušení, preventivně připravujeme na fakultě možnost absolvování SZZ online formou včetně obhajob ZP

 

Termíny odevzdání závěrečných prací na FTK UP (letní termíny)

 • 20. 4. 2020 zůstává jako standardní termín pro odevzdávání bakalářských a diplomových prací dle harmonogramu akademického roku.

 • Studenti, kteří chtějí obhajovat ještě v “letním termínu” a nemají dosud z důvodů spojených s mimořádnou situací hotovou svoji ZP (závěrečnou práci), si podají žádost na e-mail své studijní referentky. V žádosti student uvede, že vedoucí práce souhlasí s touto změnou (souhlas vedoucího práce je nutné předem vykomunikovat). Mezní termín odevzdání ZP je do 29. 5. 2020.  ZP odevzdané po tomto termínu budou zařazeny na obhajobu v termínech podzimních.

 • Postup odevzdání ZP pro studenty se upravuje takto:

 1. Soubor ZP nahrajte do IS STAG a vyplňte formulář „Doplnění údajů…“ o anotace a další požadované údaje.

 2. Vyplněný formulář zašlete v podobě naskenované (ofocené) PDF přílohy z Vaší univerzitní e-mailové adresy na e-mailovou adresu své studijní referentky.

 3. Studijní referentka Vám zašle odpovědní e-mail s potvrzením o obdržení formuláře a uzavření nahraného souboru v IS STAG. Tímto je Vaše ZP považována za odevzdanou.

 4. Tištěnou podobu závěrečné práce odevzdejte nejpozději v den konání obhajoby, pokud nebude upraveno jinak (např. pokud bude obhajoba pouze online), na studijní oddělení.

 

Informace pro studenty všech ostatních ročníků

 • Kontaktní výuka se neuskuteční. Platí i pro kurzy, praktickou výuku, praxe. Všechny rozvrhované předměty proběhnou a budou uzavřeny alternativní e-formou.

 • Nejpozději ve středu 1. 4. (a není to apríl) budete kontaktováni vyučujícími svých zapsaných předmětů, obdržíte informaci o tom, jak bude probíhat „zbytková“ e-výuka a jak bude předmět uzavřen. 

 • Pokud by po tomto datu vznikl nějaký informační šum, dodržte prosím následující komunikační schéma a kontaktujte ze svého fakultního e-mailu postupně:

 1. Vyučujícího příslušného studijního předmětu či garanta předmětu. 

 2. Vedoucího katedry (pracoviště), podp kterou předmět spadá (poznáte podle zkratky předmětu před lomítkem).

 3. Proděkana pro studium nebo děkana fakulty.

 

Další důležitá data

 • Konec výuky zůstává standardně 7. 5. 2020. Týden před koncem výuky, tj. 30. 4. (v souladu se studijním a zkušebním řádem) budou pro všechny vaše předměty zakončené zkouškou vypsány termíny ve STAGu.

 • Bude maximální snaha ukončit letní zkouškové období do 30. 6. a nezasahovat do prázdnin.

 • Mezní termín pro uzavření studijních povinností za akademický rok 2019/20 se mírně posouvá na 15. 9. 2020.


Pro zaměstnance

Vážení zaměstnanci,

pevně věřím, že se vám daří v současných nelehkých podmínkách snesitelně, těšíte se pevnému zdraví i přiměřenému optimismu. Průběžně se snažíme nastavit taková pracovní pravidla, abychom vám zajistili maximální možné bezpečí a současně udrželi fakultu elementárně v chodu. Níže naleznete upřesňující informace k aktuálnímu provozu na FTK UP. Pro následující dny je možné, že bude dále upravován dle vývoje situace a potřeb pracovišť. Zkuste se na uvedená opatření, prosím, nachystat.

S přáním pevného zdraví nám všem

Michal Šafář

 

Nejnovější informace

Vzhledem k aktuální situaci jsme rozšířili stránku Administrativa na webu zaměstnanců FTK o sekci věnující se tvorbě výukových videí z domácího prostředí a přehledu aplikací pro vzdálenou komunikaci mezi Vámi a studenty. Předpokládáme, že se na tomto místě budou na základě Vašich požadavků návody rozrůstat. Stále platí, že kdo by chtěl vytvořit vlastní výukové video, může kontaktovat Mgr. Jakubce (lukas.jakubec@upol.cz), který ve spolupráci s Mgr. Vrbou zajišťuje natáčení Vašich výukových prezentací v nově zrekonstruované aule.

Závěrem upozorňujeme, že veškerá příchozí pošta pro zaměstnance bude uložena na vrátnici budovy NA a na požádání vydána zaměstnancům.

 

Pobyt na pracovišti

Všechny zaměstnance prosíme o ohleduplnost a zodpovědnost k nim samým i k ostatním, noste prosím roušky (návody na vlastní výrobu z trička, šátku apod. naleznete na internetu), dodržujte odstup a další hygienické zásady.

 

Ekonomický, personální a mzdový úsek

V případě potřeby kontaktujte pracovnice uvedených úseků pouze mailem a dohodněte se s nimi na dalším postupu.  Minimalizujte, prosím, osobní návštěvy na uvedených odděleních. 

 • Pokladna FTK bude otevřena pouze 1x týdně – ve čtvrtek v době od 9,00 – 12,0 hodin. 
 • Podatelna bude otevřena 2x týdně – pondělí a čtvrtek. Prosím zvažte, zda je návštěva pokladny a podatelny opravdu nezbytná!

 

Oddělení IT

V případě potřeby kontaktujte mailem jednotlivé zaměstnance.

 

Výuková činnost

Připomínáme vyučujícím, aby aktivně vstoupili (prostřednictvím hromadných emailů, prostředí Moodle,..) do online komunikace se studenty svých předmětů. Podrobnější informace o možnostech e-výuky a dalších organizačních opatřeních spojených s akademickým rokem budeme zasílat průběžně. 


Odkazy

Všem doporučujeme nadále sledovat INFO v souvislosti s COVID-19 na stránkách:

Univerzity Palackého 

Ministerstva zahraničních věcí 

Ministerstva zdravotnictví

Ministerstva vnitra

Zpět