Tým Katedry aplikovaných pohybových aktivit je součástí nového projektu

Středa 3. únor 2021, 17:00 – Text: Oddělení pro rozvoj a vnější vztahy

Přestože pandemická situace není nakloněna mezinárodním výjezdům a možnosti práce v zahraničí, členové Katedry aplikovaných pohybových aktivit jsou od října 2020 zapojeni do nového tříletého mezinárodního projektu Erasmus+ s názvem: Inclusive Playgrounds: Teacher Training Program (PINC) v překladu jako Inkluzivní hřiště: vzdělávací program učitelů.

Cílem projektu je tvorba a implementace vzdělávacích materiálů zaměřených na inkluzivně herní a rekreačně pohybové programy. Česká republika má na starosti tvorbu tzv. „herního průvodce“. Půjde o jednoduchou příručku, které bude obsahovat metodické materiály pro praktickou realizaci inkluzivních rekreačně pohybových her a bude sloužit studentům tělovýchovných oborů.

Hlavní řešitel projektu je University of Murcia ve Španělsku a mezi další partnery projektu patří Belgie, Itálie, Řecko a Česká republika. Za Fakultu tělesné kultury tvoří řešitelský tým Jana Tomišková, Ladislav Baloun a Tomáš Vyhlídal. V prosinci 2020 se uskutečnilo první dvoudenní pracovní setkání, které bylo formou online diskuse, kde se upřesnily role a úkoly jednotlivých partnerských organizací.

Více informací o projektu najdete tady.

Zpět